..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2002. FEBRUÁR

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

.. 

Hívő életünk tartóoszlopai!
Dan László

Ahhoz, hogy egy épület szilárdan álljon biztos, erős tartóoszlopokra van szükség. Láthatunk ma is olyan épületeket amelyeket több száz, esetleg több ezer éve építettek. Ezek azért állták ki az idők viharát mert szilárd alapokon állnak. Lássuk be, hogy hívő életünk is akkor lesz szilárd, ha erős tartóoszlopokon áll. A következő sorokban négy ilyen tartóoszlopot vizsgáljunk meg.

Igeolvasás

Az evés a Magyar emberek egyik kedvenc időtöltése, mindig találunk rá alkalmat, hogy tápláljuk a testet. Mikor jön el már az az idő amikor az emberek elkezdik rendszeresen olvasni az ígét, hogy a lelküket is táplálják? Ugyanis Isten igéjét olvasva egyre jobban megismerhetjük Jézust, és azt, hogy miként követhetjük Őt a legteljesebb módon. Miközben az igében Jézusról tanulunk és Őt követjük megtapasztalhatjuk majd Pál apostol mondásának valóságát:"Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára." Nagyon fontos, hogy legyen egyedül töltött időnk Istennel az igeolvasás által. Aki csupán az imaházban hallja az igét, ő maga pedig soha nem olvassa, annak az élete nagyon sivár lesz lelkileg. Kezdjük az igeolvasást mindig imádkozással, kérve Istent, hogy szóljon hozzánk az igéből. Azt a bibliát használjuk amit a leginkább megértünk. Nem az a lényeg, hogy milyen nyelvű a biblia, és az sem, hogy mikor született az a fordítás, hanem az, hogy számomra igazán érthető legyen. Miközben olvassuk az ígét legyen bennünk készség arra, hogy amire Isten megtanít azon keresztül azt tudjuk alkalmazni az életünkben. Nem meglepő az, hogy minden növekvő keresztyén "titka" a rendszeres igetanulmányozásban rejlik. Ne felejtsük el, hogy igeolvasásunk akkor lesz igazán álldott ha rendszeresen, naponta tesszük azt. Figyeljünk oda arra amit olvasunk, és ne csak elolvassuk, hanem tanulmányozzuk is az igét. Soha ne szabjuk szűkre azt az időt amit Isten igéjére fordítunk!

Imádkozás

Reggel van, csörög az óra, az első gondolatod az, hogy tovább alszol mielőtt munkába vagy iskolába indulnál. Úgy gondolod, hogy könnyebb lenne találkozni Istennel a puha ágyikó és a meleg takaró meghitt csöndjében és védelmében. De tudod, hogy horkolásod nem az amire a 98. Zsoltár írója buzdít, hogy "Harsanjatok fel!". Szükséges, hogy helyes elképzelésünk legyen az imádkozásról. Az imádkozás nem házimunka, amit muszály megcsinálni. A helyes imádkozás kinyitja az ajtót Isten országa minden gazdagsága előtt. Ha imádkozunk felfedezzük azt, hogy kicsoda Isten, sőt azt is meglátjuk, hogy Ő mit akar a mi életünk által cselekedni. Szükséges, hogy egy belső erős késztetés legyen bennünk az imádkozásra. Isten mindig válaszol az imádságainkra! Válasza azonban nem mindig az, amit mi várnánk! Az Ő válasza lehet igen, nem és az, hogy várj. Az ígében nagyon sok ígéret van az imádsághoz kötve, de ezek csak akkor lesznek a mieink, ha készek vagyunk megfizetni az "árát." Az imádságnak több fajtáját látjuk az igében: dicsőítés, hálaadás, bűnbánat, könyörgés, közbenjárás. Törekedjünk arra, hogy találjuk meg a helyes arányt az imádságainkban! Fogadjuk el Istentől azt az álldott lehetőséget, amit az imádkozásban, a vele való beszélgetésben ajándékozott nekünk.

Gyülekezet

Akik örömmel fogadják az evangéliumot, azok szívükbe hívják Jézust, és keresik a közösséget azokkal, akik ugyanúgy gondolkodnak mint ők. A gyülekezetben kezdettől fogva jelen van az igével való foglalkozás, a közösség építése Isten felé és a testvérek felé, és ennek a közösségnek a megtartása minden körülmények között. Elengedhetetlen része a kenyér megtörése, amely Jézus helyettes áldozatára emlékeztet, és a szívből fakadó könyörgés. A közösségben a szolgálatot az Isten által kiválasztott, és a gyülekezet által is elfogadott szolgálattevők végzik. Ha a gyülekezet enged Szentlélek vezetésének akkor a jelek és a csodák ma is valóságosan jelen vannak. Az embereket a gyülekezethez az Istenbe vetett hit köti, ha más a "kötőanyag," akkor hamar problémák keletkezhetnek. A gyülekezetben a tagok életében jelen van a felelőség a közösség iránt, ami megnyilvánul: a tiszta odaszánt életben, a szolgálatokhoz való egészéges viszonyulásban, az anyagi terhek közös hordozásában. Minden területen olyan mértékben várja el Isten a szolgálatunkat mint amilyen mértékkel megáldott minket! A gyülekezet akkor tölti be küldetését, ha Istenre figyelve végzi feladatát. A gyülekezet küldetése: fénnyé és sóvá lenni a romlott és a kárhozat felé rohanó világban. Gyülekezet nélkül a hívő élet kihül és ellaposodik! A gyülekezetben növekedhetünk lelkileg, és minket is felhasználhat Isten mások növekedése érdekében. A gyülekezetben működik az Isten által adott "kontrol", az egymásra figyelés, ha kell egymás megintése is, ne meneküljünk el ez elől sem. Ez a közösség az a hely, ahol lehet örülni az örülővel és sirni a síróval. Erről a helyről lehet elindulni a szolgálatba, és ide lehet visszatérni, hogy újra megerősödjünk.

Bizonyságtétel

Ma sok olyan templom és imaház van, ami tele van lelkileg túltáplált emberekkel, akiknek már a lélegzetvétel is nagy nehézséget jelent, ugyanis mindig csak táplálkoznak, de sem az imaház falain belül, sem azokon kívül nem tesznek bizonyságot. Ha egy újonnan született ember nem adja tovább az örömhírt, könnyen abba a hibába esik, hogy csak a saját életével kezd el foglalkozni. Jézusnak egyértelmű parancsa van felénk, amiben azt mondja el, hogy menjünk el szolgálni az emberek közé. Isten igéjéből tudhatjuk azt, hogy akkor szabad és kell elindulnunk a szolgálat útján, ha Szentlélek Isten betöltötte az életünket erővel. Akik átélik azt, hogy a Lélek betölti őket, azok nem tudnak tovább némák maradni. Bizonyságot tenni azt jelenti:elmondom másoknak ami felől egészen bizonyos vagyok, amit én magam is személyesen átéltem. Akinek minden hatalom a birtokában van, az áll mögöttem, ha kész vagyok a bizonyságtevő életre. Jézus nem hagy bizonytalanságban afelől, hogy kinek tegyünk bizonyságot. Ő azt mondja, hogy kezd el a környezetedben és haladj tovább egyre tágítva a kört, mígnem már az egész világ nyitva lesz előtted. A nagy feladat: tanítvánnyá tenni az embereket. Erre a feladatra csak azok képesek, akik már önmaguk is tanátványok.

Vizsgáljuk meg, hogy a mi életünkben a helyükön vannak - e ezek a tartóoszlopok! Ha igen, akkor átéljük azt, hogy mindebben miénk az áldás Istené pedig a dicsőség! Legyen valóban így egész életünkben!

Bódás János:
ÚTJELZŐTÁBLA
Vigyáz a falvak szélén s ott áll
a szétfutó keresztutaknál.
Vigyáz, mindig útfélen állva
s irányt mutat mellén a tábla.

Lábára indák tekerőznek,
a barmok hozzá dörgölőznek,
vállára galamb, varjú száll,
az útról ráfreccsen a sár,
nap vakítja és veri zápor,
megrepedez a tél fagyától,
kölykek vágnak belé sebet,
beszennyezik kósza ebek,
de jó- s balsorsban egyaránt
áll és mutatja az irányt.

Mellette bölcsek és bolondok
cipelnek álmot, vágyat, gondot,
jönnek és mennek ifjak, vének,
nászmenetek és temetések,
ő áll és tűr s nem válogat,
mindenkinek utat mutat.
 
Útjelzőtábla lettem én is
ott, hol az út Isten felé visz.
Embersorsok útfelén állva
mutatok mindig egy irányba:
Krisztus felé. Nap szúr, ver zápor,
didergek a közöny fagyától,
bűn-indák reám tekerőznek,
rút vágyak hozzám dörgölőznek,
vállamra kétség-varjú száll,
s fülembe azt kiáltja: kár!
 
Az élet sara rámfrecseg,
megsebeznek gonosz kezek,
de jó- s balsorsban egyaránt
állok, s mutatom az irányt,
akik mellettem elhaladnak,
a fáradt tékozlófiaknak.
 
Mellemről Isten lángírása
beragyog ködbe, éjszakába
s szinte kiáltja: emberek,
mindnyájan erre menjetek,
a Krisztus jár előttetek,
nála lesz békességetek,
csak a nyomába lépjetek,
szárnnyá válik keresztetek!
Hát bízzatok és higgyetek,
s szeressetek, szeressetek!

A szerkesztő rovata:

FEBRUÁR. Kicsit nyugodtabb hónap. Ilyen is van? Ritkán. A hó elején megemlékezünk a Baptista Világszövetségről, a mintegy 100 milliós nagy családról, melynek mi is tagjai vagyunk (még akkor is, ha szövetségünk hivatalosan nincs is bejegyezve a tagok sorába).

Ha az imahéten nagyobb hangsúlyt kapott, hogy a velünk egy nyelvet beszélő, bár különböző felekezetekbe tartozókért, és általában a magyar misszióért imádkoztunk, ezen a napon a nyelv és a nemzeti hovatartozás eltörpül. A nagy-világ minden pontján élő testvéreinkkel a közös hitvallás, Isten igéjének baptista értelmezése, a nagyvonalakban hasonló gyülekezeti élet formailag máskor is összeköt bennünket, ilyenkor még az imádság is. Tegye Urunk eredményessé a világ baptistáinak munkáját áttekintő, koordináló, segítő-tanácsadó szervezet szolgálatát! Ezen a napon anyagilag is támogassuk munkájukat.

Valentine's Day-ről nem szoktunk megemlékezni gyülekezeteinkben és lapunkban. Ezúttal azonban a szerkesztő szívesen adott helyet egy ehhez kapcsolódó írásnak is. Valóban praktikus és hasznos tanácsokat olvashatunk Novák testvér cikkében.

HÚSVÉT az idén igen korán érkezik, s vele egy szép és zsúfoltnak ígérkező néhány hónap. Hogy melyik részét fogjuk jobban érezni - a szépségét, vagy a vele járó fáradságot - az a fölkészülésünkön és az azokért mondott imádságainkon fog múlni.

Folynak az előkészületek a Magyarországi Baptista Egyház Központi Énekkarának tervezett szolgálati körútjával kapcsolatban. Budapesten is és itt is. Várjuk az énekkarról készült nyomtatott ismertetőt és hanganyagot (CD), hogy azzal néhány nagyobb gyülekezetet is fölkereshessünk, szolgálati lehetőséget keresve. Testvéreink az óhazában örömmel készülnek arra, hogy eleget tegyenek a legutóbbi közgyűlésünkön körvonalazott s az azt követő hetekben elküldött meghívásunknak.

Ezzel a körúttal kapcsolatban olvashatunk most is és talán a következő számokban is a magyarországi baptista egyházzene történetéről, Bányai Jenő zene-történész testvérünk hasonló című könyve alapján. Meglepődve fedeztem föl e könyv olvasása során, hogy kóruséneklésünk 125-éves múltra tekinthet vissza éppen ebben az esztendőben. Ezen a helyen szeretném megköszönni Bányai Jenő testvérnek ezt a kiváló könyvet, s a felhasználás lehetőségét.

Köszönjük LEVELEIKET. A szerkesztő és a lap kezelő testvér sok levelet, üdvözletet, jókívánságot kapott az elmúlt ünnepek alatt. Ezek közül némelyiket szívesen megosztanánk olvasóinkkal is, ám legtöbbször kifutunk a rendelkezésünkre álló helyből. Örülünk annak, hogy sokan szívesen olvassák, s alig várják a lapot. Vannak, akik addig nem teszik le, amíg végig nem olvasták azt.

ÚJ ELŐFIZETŐK. Örülünk annak is, hogy - ha lassan is, de növekszik az előfizetők száma. Egyenként. A kaliforniai Banas Lajos testvér szerezte az elmúlt évben a legtöbb új előfizetőt (rokonai, ismerősei között keresett és talált olyanokat, akik szívesen vették és meg is rendelték lapunkat). Kövessük Banas testvér példáját!

BARÁTI KÖR. A 11-ik oldalon láthatjuk, hogy népes tábora van ennek a körnek. Az elmúlt szeptemberi számban is hasonló listát olvashattunk. Köszönjük az ilyen extra áldozatokat, melyek nélkül lapunk nem tudna fönnmaradni. Így is és imádságaikkal is kísérjék az Evangéliumi Hírnök szolgálatát! (szerk)

 

ÉVKÖZI GYŰLÉS - Április 11-13

Szeretettel várjuk a 
Végrehajtó
, a Misszió valamint a Pénzügyi Bizottság tagjait 
az Évközi Gyűlésre!

Helye: Bethesda Otthon, Palm Bay, Florida

Időpont: Április 11-13.

                 Szabó István, főtitkár

FONTOS  DÁTUMOK

MÁRCIUS - virágvasárnap - nagypéntek - húsvét
ÁPRILIS 11-13. Évközi gyűlés, Palm Bay, Floridában
MÁJUS második felében a Magyarországi Baptista Egyház Központi Énekkara
szolgál gyülekezeteinkben
JÚNIUS 29 - Július 1. Rámai Tábori Konferencia
JÚLIUS második felében (19-21?) Szövetségi Közgyűlés, Detroitban

FEBRUÁR 3. 
A BAPTISTA VILÁGSZÖVETSÉG NAPJA

Előzetes ismertető a Rámai tábor nyári programjairól.

"Nemcsak a húszéveseké a világ!"

Az elmúlt években többen felvetették azt a lehetőséget, mi lenne ha a táborban lenne egy idősek részére szervezett hét. Sok beszélgetés és gondolkodás után az érlelődött meg, hogy mérjük fel, milyen létszámban vennének részt egy ilyen táborozáson. A nyári tábornyitó konferenciát megelőző héten: június 24 - június 29 ig lenne a tábor, tehát a tábornyitó konferenciával zárulna. A tervek szerint az idősödő testvéreket várjuk 100 éves korig erre a közös táborozásra. A hét folyamán reggel és este közös igei alkalmak nyújtanának lelki táplálékot. Terveink szerint két lelkipásztor lenne jelen a héten, akik az igei alkalmakon túl a személyes lelkigondozásban is segítenének. Napközben közös beszélgetés, játék, kikapcsolódás, fürdés, horgászás és közös kirándulás tenné emlékezetessé a közös táborozást. Szeretettel kérem mindazokat, akik szívesen résztvennének ezen a programon, hogy jelezzék ezt a Torontói lelkipásztornak akár telefonon, akár levélben. Megfelelő számú jelentkezés esetén megrendezésre kerül a táborozás. Előzetes jelentkezéseket március 10 - ig lehet eljuttatni. Az Evangéliumi Hírnök áprilisi számában fogjuk jelezni, hogy van - e megfelelő számú jelentkező. Ha igen (és reméljük, hogy így lesz) akkor a részletes programot és a táborozással kapcsolatos egyéb információkat is közölni fogjuk.

Tábornyitó Konferencia!

Évről évre ez Szövetségünk egyik legszebb és leglátogatottabb alkalma. Hisszük, hogy így lesz ez ebben az évben is. Az elmúlt években többször volt eső, most azonban a mennyei esőért imádkozunk. A konferencia időpontja: június 29 - július 1. Reménységünk szerint sokan már most készülnek erre a konferenciára. Terveink szerint az Evangéliumi Hírnök áprilisi számában bővebben is beszámolunk majd a tervezett programról.

Gyermek és ifjúsági tábor!

Voltak évek amikor rendszeresen megrendezésre kerültek a gyermektáborozások. Voltak rövidebb hosszabb szünetek is, és volt, amikor kisebb létszámú táborozások voltak. Az elmúlt év nyarán a Torontói gyermekekkel és fiatalokkal nagyon szép táborozásunk volt. Ebben az évben szeretnénk kiszélesíteni a kört, és a többi gyülekezet részére is felajánlani ezt a lehetőséget. A gyermekek életkor szerinti csoportokba lesznek beosztva és a bibliai foglalkozások alatt abban a csoportban lesznek. A szabadidőt természetesen közösen fogják eltölteni. A fiatalok részére külön programokat szervezünk, amelyek egy része a táborban, más része pedig közelebbi és távolabbi helyszíneken lesz megtartva. Lesznek alkalmak, amikor minden korosztály együtt lesz. Ha maradandó lelki és fizikai élményekre vágyunk, akkor már most kezdjünk el imádkozni ezért az alkalomért. A táborozás tervezett időpontja a konferenciát követő hét, tehát: július 1 - július 7. Már most kérjük azokat a gyülekezeteket, ahonnan gyermekek fognak érkezni, hogy beszéljék meg a gyermekeket elkísérő tanítók és segítők személyét is. A többi tábori programhoz hasonlóan erről a hétről is az Áprilisi számban olvashatunk majd bővebben.

Kedves Testvéreim! Szeretettel kérünk mindenkit, hogy rendszeresen imádkozzunk az előttünk álló programokért, amelyeket a Rámai táborban tervezünk megtartani. Kérjük az Urat, hogy adja áldását ezekre az alkalmakra. Isten már több mint negyven év óta olyan sok áldást adott ezen a helyen, ezért joggal hisszük, hogy most sem maradnak el az áldások.

Akinek információra van szüksége a tábori programokkal kapcsolatban, vagy az idősek hetére szeretné az előzetes jelentkezését elküldeni a következő címen és telefonszámon teheti ezt meg: 

László Dan, 43. Yorkshire Rd., M1K 3B7, Torontó, Canada. Tel: (416)752-1687

Misszió mezőkről

GYÜLEKEZETI HÍREK

ALHAMBRA

Az éveleji Ökumenikus Imahetet január 7-13 között tartottuk meg. Hétköznap családoknál gyülekeztünk egybe, vasárnap délután pedig ökumenikus istentisztelen könyörögtünk a Krisztus-hívők egységéért. A katolikus, négy református és az adventista egyházak lelkipásztorai, valamint Hunter Vadász János testvér, a Santa Monica-i Bibliai Gyülekezet lelkipásztora szolgáltak gyülekezetünk testvériségével ezen a szép istentiszteleten. Az igehirdető Nt. Jakabffy Zsolt, a San Fernando Völgyi Református Gyülekezet új lelkipásztora volt. Vendégeink között köszöntöttük Dr. Galántai Ambrus konzul urat is. Az ökumenikus gyülekezet adományát a Keresztút nevű kiadó munkájának támogatására küldjük, Budapestre.

CLEVELAND

Isten megtartó kegyelme az, hogy békességben élhetünk. Testvérgyülekezetünk, a Kegyelem gyülekezet a múlt évben pásztor nélkül maradt. Egyesek közülük amerikai gyülekezetekbe épültek be. A megmaradt testvérek pedig két testvért küldtek bizottságunkhoz megbeszélésre.

Ennek eredményeképpen rendeződött a viszony köztünk. Kifejezték óhajukat, hogy ezután velünk együtt szeretnék az Urat szolgálni. Elfogadták, hogy a nálunk használatos kérdőívet kitöltik, akik tagok kivánnak lenni. Pásztorunk ezt az ügyet a gyülekezeti tanácskozás elé vitte, amit a gyülekezet örömmel fogadott és egyhangúlag szavazattal megerősített.

Az Úr csodásan működik! A karácsonyt már együtt ünnepeltük hazatért testvéreinkkel. Gazdagabb lett a karácsonyi műsor. Újra éledt az énekkarunk! Kevesebbek az üres padok Nagyobb lett a vasárnapi iskola. Jó reményekkel nézhetünk előre ebben az új esztendöben.

Érdekes, hogy vasárnap délutáni összejöveteleinken még többen vagyunk mint délelőtt, mert angolba távozott, de magyar szívű testvéreink szívesen hazalátogatnak, hogy az Igét édes anyanyelvükön is hallhassák.      Marosi Béla

NEW  YORK

2001 december 16-án adventi időszakunkat még színesebbé tette bemerítési ünnepélyünk. Lődi Mária tett bizonyságot Krisztusba vetett hitéről és ezt megpecsételve merítkezett be a Krisztus parancsára.

Fénykép a bemerítésről

Kulcsár Sándor, lelkipásztorunk a Máté 28:16-20 versei alapján a nagy misszióparancs fontosságát tárta elénk. Tudjuk, a bemerítés csak kezdet. Ezután sok minden történhet, de nagy ígéretet és bátorítást találunk az Úr Jézus szavaiban, amely szól minden napra: "Ímé én ti veletek vagyok a világ végezetéig." Nekünk is újra üzenete van és megbíz munkával. Segítsen az Úr vállalni a tanítványságot és hirdetni az öröm üzenetet, az Ő velünk való lételét.
Imáinkban hordozzuk Mária testvérnőnket is, hogy tudjon fény és világosság lenni úgy férje, mint születendő gyermekük számára is!
   Erdei Gabriella

DETROIT

Mozgalmasan teltek az év utolsó hónapjai. November második hétvégén CHICAGÓBAN JÁRTUNK. 24-en vágtunk neki az 5 órás útnak. Szép időt kaptunk az Úrtól az utazásra és a két napos ünnepre is.
     A fiatalok szombati programjának szabadtéri része is volt. Az esti beszámolóból hallhattuk, hogy például Chicago utcáin hontalan embereknek próbáltak bizonyságot tenni. Cseh Tünde csoportja eredményesen járt. Reméljük, hogy a fiatalok azóta is imádkoznak azért a személyért, akinek bizonyságot tettek.
     A szombat esti istentiszteleten az ifjúsági szolgálatok között a kórusunk is helyet kapott, majd vasárnap délelőtt ismét énekeltünk egyet. Szombaton Andrea, vasárnap Ádám kísérete a kórust.

Dan László testvér szombat este a Lukács 13:1-5 alapján prédikált. Az igehirdetés, sőt Kulcsár Attila bevezető szolgálata és programvezetése többször is reflektált a szeptember 11-i tragikus eseményekre. Készen kell lennünk - fiataloknak, idősebbeknek egyaránt.
     A vasárnap délelőtti és délutáni istentiszteleten a megvásárolt és felújított chicagói imaház ünnepélyes használatbavételére került sor. Nem volt ugyan szalag-vágás és egyéb formaságok, de a szolgálatok és a testvériség hangulata ennek az eseménynek az ünnepélyességét tükrözte.
     Délelőtt Kulcsár Sándor elnök testvér, délután Pintér Zoltán, clevelandi lelkipásztor tv. hirdette az igét. 
     Az imaházat, amiben több mint 10 évet töltöttek már bérlőként, a szövetség segítségével megvásárolták. Azután sok-sok munkával egészen felújították. Eredményes munkájuk, összefogásuk dicséretre méltó. Áldja meg az Úr igyekezetüket, missziós erőfeszítéseiket! Hisszük, hogy meg is teszi, hiszen: örökkévaló az Ő kegyelme. (136. Zsoltár) 
     Sokan voltunk. Az ebédlő asztalok körül 235-en ültünk. Köszönjük a vendéglátást chicagói testvéreinknek.

IRODALMI NAP, HÁLAADÓ NAP (amit ezúttal Fűr Béla testvérék 50 éves házassági évfordulója különlegesen is emlékezetessé tett), majd ZENEI ÜNNEPÉLY követték egymást. Ez utóbbi egyúttal az adventi vasárnapok kezdetét is jelezte. Aztán megérkezett a KARÁCSONY, már advent 4 vasárnapja délutánján, a gyermekek szolgálataival. Azért magyar szokás szerint karácsony napján is megtartottuk istentiszteleteinket.

Detroiti fényképek

ÓÉV esti istentiszteletünkön, mint ahogy általában is a vezérfonal szerinti igével szolgált a lelkipásztorunk. A 91. Zsoltár igen alkalmas évvégi üzenetet jelentett, melynek segítségével nem csak vissza, de előre is tekintettünk. Az istentiszteletet szeretetvendégség, majd különböző csoportos játékok követték. A hagyományos ping-pong verseny és a bibliaverseny is sorra került. A bibliaversenyt szoros küzdelemben ezúttal is a fiatalok nyelték meg.

Az ÚJÉVet Jakab ismert igéivel kezdtük meg: ha az Úr akarja és élünk, ím ezt és ezt fogjuk cselekedni. Lehet, kell is tervezni, de az ige szerint ezt az Úrral érdemes. Sok szép feladatot ad elénk az Úr ebben az esztendőben is. Az Ő segítségével szeretnénk elvégezni ezeket. Gyülekezetünk számára a legnagyobb feladat a szövetségünk nyári közgyűlésének a megszervezése, lebonyolítása lesz.

IMAHÉT - alapige: Nálad van az élet forrása. (Zsolt 36:10) Az együtt imádkozás alkalmai - úgy éreztük ez évben is, amolyan alapvetést jelentettek az egész évre nézve. Az Úr sok szép igét, forrás-igéket adott, meg sok szép éneket. (Egy forrás van mely ... E forrás ered Golgotán.) A kezdő vasárnapon a református templomban tartottunk egy közös istentiszteletet, szeretetvendégséggel a végén, a hétköznapokon pedig általában családoknál jöttünk össze. Az egyik imatémánkat minden este az előző számban megjelent "Imádkozzunk egymásért" felhívásból vettük. Volt időnk az igetanulmányozásra és az egyenkénti imádságokra is. Az igékre és az imatémákra emlékezni akarunk még a következő hónapokban is.   Máté

HÍREK BRAZÍLIÁBÓL

Brazíliai testvéreink karácsonyi ünnepéről kaptunk rövid értesítést. Jakab Antal testvér levelében elmondja, hogy a Sao Pauloi magyar baptista testvérek karácsony napján tartották az idén is az Úr Jézus születésének emlékünnepét. A brazilok nem karácsony napján, hanem előbb szokták tartani az istentiszteletet. A megmaradt magyar testvérek egy brazil imaházban gyűlnek össze már negyedik éve. Mivel erre az alkalomra többen is eljöttek a brazilok közül, két nyelven tartották az igehirdetés szolgálatát. Az Úr sok örömben és áldásban részesítette őket.

Jakab testvér köszöntését viszonozva Urunk gazdag áldását kívánjuk Brazíliában élő testvéreink életére, szolgálatára. (szerk)

SZALAI  LAJOSNÉ
Emlékezés egy csendesen szolgáló életre

Szalay Lajosné, Jakus Julianna testvérnőre emlékezünk. Juliska néninek sok küzdelmen át, hosszú évtizedekig vezetett ez a földi útja. 1912. január 11-én született Magyarországon, Fóton. Első férjét a második világháborúban elveszítette, így egyedül marad három gyermekkel, özvegyen. Később megismerkedett és házasságot kötött Szalay Lajossal, akivel együtt indultak el az új világ felé, magukkal hozva a két kisebb gyermeket. Miután Torontóba érkeztek, Juliska néni bekapcsolódott a gyülekezet életébe, ahol szolgált az énekkarban de ligánkább versmondásai örvendeztették meg a gyülekezetet. Példát mutatott abban, hogyan kell kívülről megtanulni és mély átéléssel elmondani egy-egy költeményt. Több éven keresztül szakácskodott a Rámai táborban, ahová mindig nagy örömmel ment ki férjével együtt. Imádságai meghallgatását látta abban, hogy 1967-ben férje is bemerítkezett. Hosszú élettel ajándékozta meg őt Isten, melynek az utolsó időszakában már nagyon sokat betegeskedett. Ha tehette, mindig imádkozott a gyülekezetért, és szívesen fogadta a testvéri látogatásokat is. Hosszú készűlődés után 2000. szeptemberében hazatelepültek Magyarországra férjével együtt, a Fóton lévő házukba. Egészsége azonban rohamosan gyengült, így rövíd időn belül a Kiskőrösi Baptista szeretetház lakója lett. Azonban nem sokáig tudta élvezni azt az igazi testvéri szeretetből fakadó gondviselést, amit az otthon gondozóitól kapott. 2000. december 30- án végleg elérkezett a költözés ideje. Akik ismertük őt, eszünkbe juthat egy-egy emlék az életéből, és az a figyelmesség is, hogy ő még halála után is adakozott, hiszen a tizedet a hagyatékából is az Úrnak adta.   Dan László

 

VALÓBAN ?
Novák József rovata

Hogy is volt a tücsök meg a légy lakodalma?
"Megunta már a tücsök:
Egyedül cipelni -
Ölelgette a legyet,
El akarta venni.
 
Elvennélek, te kis légy,
ha kicsi nem volnál!
Hozzád mennék te tücsök,
ha görbe nem volnál!
 
Megvolt a nagy egyezség,
Lagzit csaptak rája,
Olyan cécót, híre ment
Hetedhétországba..."
Sok igazság van ám ebben a gyermek-versben! Nagyon nehéz egyedül cipelni a terheket, ezért segítőtársat keresünk. Egymásrautaltságunkat elismerve és a másikban - ez már nem mese - az Istentől rendelt segítőt tisztelve ünnepeljük a házasságot, még ha ki is derül, hogy a légy kicsi, a tücsök meg görbe. És tényleg, mennyire különbözőek voltunk, vagyunk és maradunk! Eötvös szerint például: "Férfinál minden érzemény gondolat, asszonynál minden gondolat érzemény, ez a nagy különbség a két nem között."
 
Szükségeink és másságunk e párharcában azok nem dőlnek ki, akik megtanulják egymást bölcsen szeretni. Márai Sándor írta, hogy "a férfikor legnagyobb, tragikus kísértése nem a nő, hanem a hiúság". Egyre gyakrabban hallom ezt a csúnya kifejezést, hogy "lecserélte a feleségét". Aki így megtagadja önmaga szükségét és a társa iránti felelősséget, legyen az férfi, vagy nő, az ilyen ostoba önmaga hiúságának lett az áldozata.
 
Valentine napjára (febr. 14) készülve azt kívánom magamnak és férj testvéreimnek, hogy a hiúság mindnyájunkat veszélyeztető kísértései között józanodjunk ki önmagunk segítségreszorultságát, testi-lelki fogyatékosságainkat és torzulásainkat tisztán látni. Legyünk hálásak Istennek a feleségért, akivel szép életet rendelt ki nekünk is. Köszönjük meg kedvesünk másságát (ijesztő a gondolata is annak, ha egy másik magammal kellene együtt élnem), és legyünk lovagiasak velük. Két legyet ütnénk így egy csapásra: engedelmesek lennénk az igének, és szeretni segítenénk tücsök-magunkat. Mert ha szépen ciripel a tücsök, kinek jutna eszébe, hogy görbe a háta?

IGAZÍTSÁTOK HELYRE SZELÍD LÉLEKKEL (3)

Vadász János, a Férfiszövetség elnöke

"Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, de azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne ess." (Gal 6:1)
"Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!" (1Kor 10:12)
 
A fájdalom, amit a bűn okoz, összehasonlíthatatlan minden más fájdalommal. Ezt a kínt nem csak az önmagát mardosó lelkiismeret okozza, hanem az örök vádló a Sátán is, aki jön és még több terhet rak a bűnösre. Fülébe súgja - te nem vagy jó semmire, te nem vagy krisztusi, keresztyén, te nem szereted Istent. Isten már nem is törődik veled, te többet nem állhatsz az emberek elé. A gyülekezet téged nem fogad vissza, barátaid elhagynak. Jobb ha meghalsz, minthogy tovább élj.

A Sátán hazudik. Az ő szennyes munkája az, hogy reménytelenné tegyen és a halál után vágyakozz. Ott van még a szégyenérzet terhe is, a megválaszolatlan imák, a megnehezedett szív. Dávid ebben a helyzetben így imádkozott:: "Hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél." (Zsolt 51:10).

Azok, akik könnyen veszik a bűnös életet, akik mosolyogva mondják: 'én vagyok az öreg semmirevaló bűnös' -, azok nem visszaeső bűnösök; azok a pokol felé haladók, a soha meg nem tértek.

Ha te újjászülettél, amikor bűnbe esel, Isten Szentlelke megterheli életedet. Pál itt arról beszél, akinek a bűn égető teherré lett. A 2. vers szinte parancs egymás terhének hordozására. Amikor valaki elesett, összetört, nekünk együtt érző szívvel segíteni kell a terhet leemelni róla.

A helyreigazítás szolgálatának nemcsak a módszere, de az indító oka is elsőrendűen fontos.

Mi az indító oka a helyreigazítás szolgálatának? "Egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét." (Gal 6:2). Mi a Krisztus törvénye? "Mert az egész törvény ebben az egy ígéretben teljesedik be, szeresd felebarátodat, mint magadat." (Gal 5:14)

Mózes a tízparancsolatot adja, de a krisztusi parancs az egy, - és az a SZERETET. És ez az indító ok. Nekünk szeretni, megérteni, segíteni kell egymást, nem elítélni, kritizálni és megvetni. "Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban." (Ef 4:32)

Mi a Krisztus testének tagjai vagyunk; ha én szenvedek, te is szenvedsz, ha én örvendezek, te is örvendezel. A szíveink, az életünk az Úr Jézus Krisztus vére által össze vannak kötve.

Ha szeretnétek egészséges gyülekezeti, körzeti, kerületi, egyházi életet élni, segítsetek.

"Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel." (Gal 6:1).

Ha Isten valakit a szívedre helyezett ezekben a percekben, menj el hozzá hamar, ajánld fel neki Krisztus megbocsátó, helyreállító szeretetét. Ha van itt valaki, akinek a szívét lelkét a bűn összetörte, elesett, elbukott, - bukása nem végleges! Isten az örömüzenet, az evenagélium által ad egy újabb, egy második lehetőséget a felállításra, összetört csontjaid helyrerakására. Lehet, hogy nem minden lesz úgy, mint amikor elestél; az összetört csontoknak időre van szükség, hogy összeforrjanak. Spurgeontól megkérdezték: mikor lehet a bűnben elbukottat szolgálatba állítani? Ő így válaszolt: Amikor bűnbánata épp oly valóságos lesz, mint bűnbeesése.

Ne kövesd el azt a hibát, hogy egy-egy bukása szerint vizsgáld az Isten szolgáit; Mózes, Dávid, Péter bemutatja milyen az ember. Sokan megbotlanak, te is eleshetsz, de ez nem jelenti azt, hogy Isten nem akar szóba állni többé veled.

Mi fontosabb: a lélekmentés szolgálata, vagy a helyreigazítás szolgálata? Kérlek, ne próbálj most hirtelen válaszolni, mert nem tudsz. A kérdés olyan mintha azt kérdezném, a jobb vagy a bal szárnya fontosabb egy madárnak? A helyre nem igazított testvérek, testvérnők miatt a Krisztus teste csak vonszolja magát, amikor örvendezve, ujjongva kellene előre haladnia. Adja meg Isten, hogy együtt érző szeretettel, négyszemközt imádkozva végezzük a helyreállítás szolgálatát.

Szakítsunk erre időt, mert megéri. Készülj fel imádkozó szívvel, lélekkel erre a szolgálatra és mondd el annak, aki elesett: testvér, én szeretlek; nekünk hiányzol, szükségünk van rád, mi segíteni akarunk. Ne feledjük Pál szavait: Testvéreim, azért ha valakit tetten is értek valamilyen bűnben, ti akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lelkülettel. Ámen.

Előadását Vadász testvér a következő vers elmondásával fejezte be:

Beteg az ember
Beteg az ember, jaj nagyon beteg,
Aggódva kérdem, ki gyógyítja meg?
Ki az, ki nyújtja segítő karját,
A betegségen, a betegségen
Ki segíti át?

Amint ezt így magamban kérdezem,
Meglátlak dicsben drága Mesterem.
Meglátlak téged ott a Golgotán,
Mint ontád véred, mint ontád véred
Érettem a fán.
 
Mindenkiért omlott e drága vér.
Meggyógyul ebben a fukar, ledér.
Meggyógyul ebben, mind ki benne hisz.
Megváltóm meghalt, Megváltóm meghalt,
Bűnös, érted is.
 
Ha jársz gyógyítni fájó lelkeket,
Engedd, hogy én is ott járjak veled.
Engedd szemlélnem a seb mint enyhül,
Használj fel engem, használj fel engem
Gyenge eszközül.
                   (ismeretlen szerző)

"A LOVAKAT LELÖVIK UGYE?"
(Meditáció a film megtekintése után)
 
A lovakat lelövik.
Hogy értelmetlenül ne szenvedjenek tovább.
És az embert is lelőtték.
De mikor halt meg?
S ki ölte meg azt az embert?
Az, aki a ravaszt meghúzta?
Vagy, aki ügyes szervezéssel elérte,
hogy pár dollár reményéért
némelyek látványosságnak eladják magukat?
Vagy maga a könyörtelen verseny a gyilkos?
Vagy az elhízott nézősereg?
Vagy maga a sátán?
(Bár jól álcázza magát, mégis
kilátszik szakadéknyi tátott szája,
amint ott ólálkodik az élet mögött.)
És mikor halt meg?
Amikor a golyó végzett vele?
Vagy amikor nem kívánta már látni
mit mindig is szeretett: a tengert,
a hullámzó, lüktető, eleven életet?
Vagy amikor összeégtek szívében a képek,
s nem maradt más,
csak egy távoli állókép: a pénz?
Vagy akkor halt meg, amikor
belépett az ördögi versenybe?
Vagy még előbb?
 
S nem jár-e köztünk ma is sok
megcsömörlött szívű halott?
S nem jár-e itt a holtak közt az Élet?
 
Jöjj Mester, támassz holtat míg lehet,
mert egyre többen pusztulunk!
 
"Ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte,
keresve, kit nyeljen el." (1Péter 5:8)
"A bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az
örök élet Krisztus Jézusban." (Róma 6:23)
                         Herjeczki Géza (1980)

125 éve alakult meg az első magyarországi baptista énekkar

A Magyarországi Baptista Egyház Központi Énekkara május hónap második felében esedékes amerikai körútja előtt tekintsünk vissza a ma oly virágzó énekkultúránk kezdetére.

Bányai Jenő: A magyarországi baptista egyházzene története című, 1996-ban megjelent könyvéből, annak II. fejezetéből - A magyarországi baptista kórusmozgalom története - idézünk, kivonatosan (107 - 111. oldal).

"Ének és misszió annyira összetartozó dolgok, mint tű és cérna, vagy tea és cukor. Amint a cukor adja meg a tea édes, kellemes ízét, úgy adja meg az ének a misszióban kifejtett munkának zamatát és ízét is. Nem mondom azt, mintha ének nélkül egyáltalán nem lehetne misszió-tevékenységet kifejteni, gyülekezeteket alapítani. Nem. Tudom, hogy nemcsak karének, hanem még egyszerű gyülekezeti énekek nélkül is Isten szent közelségében érezhetjük magunkat, és hitéletünkben nagyon épülhetünk. A Szentlélek teljesen függetlenül működik és nem köti magát semmiféle szabályokhoz. A Lélek felvihet minket a Tábor hegyére, elragadtatásunkban láthatjuk Mózest és Illést a Megváltóval egyetemben: felvezethet a Nébó hegyére és lélekben már innen szemlélhetjük az Ígéret földjét, a mennyei Jeruzsálemet anélkül, hogy valami ének hangzanék el ajkainkról. De ezek kivételes esetek, amelyek inkább egy küzdelmekkel telt, áldásos munkát kifejtett élet alkonyán történhetnek.

Ha azonban - amint az a keresztyén ifjúsághoz illő -, az apostolok módjára föl akarjuk venni a szent harcot a világgal, a sötétség fejedelmével, harci eszközeink között a hárfának és lantnak sem szabad hiányozni! A harci sereg élén okvetlenül ott kell lennie a testet s lelket pezsgésbe hozó zenekarnak és éneklő seregnek! Ez nélkülözhetetlen, mert ez önt új életet a seregbe, s ez vidítja fel a fáradt kebleket! Itt okvetlenül szükségesek a győzelmi éneket éneklő Deborák és Dávidok..."

"Lehorgasztott fővel, lankasztó gyászindulóval még nem nyertek soha csatát! Ezt már tudták elődeink is. Tudták ezt a nagy reformátorok is, akik úgyszólván "frissen költött" énekeik által hódították meg a nép százezreit! Mennyire gyújtott az "Erős vár a mi Istenünk" kezdetű ének. Rövid idő alatt széltében-hosszában énekelték. Midőn a reformáció hódító útját hazánkba is áttette, itt is az ének volt az a megigéző erő, amely az evangélium tiszta igazságának ezreket megnyert. Szatmári Géza zenetörténész írja:

"Az ének sokkal inkább hódított a köznép szívében, mint a száraz, tudós, dogmatikai értekezés ..." - Míg Gönczy katolikus tudós-író szerint: "A hívek nagyobb részét a római Szentszéktől az éneklésbeli zengéseknek édesgetése vonta el..." De hála az Úrnak, az ének hatalmát felismerték Magyarország baptista gyülekezeteinek alapítói is." *

* Szabadi F. Gusztáv: Énekügyünk múltja és jövője. Bányai testvér az Evangéliumi Énekesek Lapjából idézte Szabadi testvér cikkét, 1923-ból.

A többszólamú éneklés igényének jelentkezése

A baptista énekkarok létrejövetelét nem csupán a karéneklés szépsége motiválta, hanem mindenek előtt a bűnbánatot, a megtérést és az újjászületést átélő ember óhajtotta kifejezni ezzel az eszközzel a megmentő Isten iránti háláját, hódolatát és szeretetét. A gyakorlat igazolja, hogy mennyire átütő az a lelki töltés, amely a megtért és a Krisztus vérén megváltott hívő ember éneklését hatja át és azt jellemzi. A megtérés után az új hívők mindennapi életének szerves részévé vált egyrészt az Istent magasztaló, másrészt a krisztusi megváltásról szóló éneklés!

125 éves az első magyarországi baptista énekkar

A magyarországi baptizmus zenei életében történelmi jelentőségű évnek tekintendő az 1877-es esztendő: ennek nyarán alakult meg az első hazai baptista énekkar!

Többek között ezt olvashatjuk Meyer Henrik (1842-1919) Wesselényi utcai prédikátor naplójából:

"Ezen a nyáron - írja az 1877. évről -, többször tartottunk összejövetelt a Városligetben sok hallgató részvételével. Több éneket énekeltünk. ... Az énekek betanítása felettébb keserves dolog volt, mert egészen kezdő, gyakorlatlan énekesekkel gyötrődtünk, akik azelőtt soha nem hallottak még négy szólamra énekelni, s még kevésbé énekeltek énekkarban."

A számunkra ma már oly jelentős esemény nemcsak missziói szempontból volt fontos, hanem egyúttal művelődési hatása is számottevőnek bizonyult. Az a lelkes és ügybuzgó kis csoport, amely lerakta a hazai baptista kóruséneklés és egyben zenemissziónk Isten által munkált alapját, bizonyára nem sejtette, hogy történelmet csinál.

Mivel korábbi forrásaink nincsenek, így ettől számítható a baptista kórus éneklés kezdete hazánkban. Az első hazai baptista énekkar tehát a fővárosban alakult meg a mai Wesselényi utcai gyülekezet elődjében, a német nyelvű Erste Baptisten Gemeinde keretében. Az énekeket elejével Meyer testvér tanította, aki Szabadi tv. szerint "harmóniumozni annyit tudott, amely elég volt a szólamok betanításához."

Az énekkar első tevékenységei közé tartozott az evangélizálások elősegítése

Így írt erről Szabadi testvér:
"Testvéreink abban az időben szívvel-lélekkel énekeltek, amit az is bizonyít, hogy énekeinket az utcán járókelők között gyakran lehetett hallani, vagy a vasárnapi iskolába járó inasok, vagy más fiatalok a tőlünk tanult kedvenc énekeiket dúdolták, ill. fütyülték. Ehhez természetesen a Városligetben tartott evangélizáslás és éneklés is nagy mértékben hozzájárult. Az énekkar Meyer testvérrel az élen a nyári hónapokban gyakran kirándult a Városligetbe, ahol az éveken át tartott evangélizációk során sok ezren hallották az igét és az énekeinket."

KERESZTYÉNEK ANTIOKHIÁBAN
ApCsel 11:25-30

A Jeruzsálemi hívők kezdetben nem értették meg, mit is jelent az Úr Jézus parancsa: "Lesztek nékem tanúim a föld végső határáig." De később kénytelenek volta szétszóródni, mert Jakab halála után Heródes király kegyetlenkedni kezdett némelyekkel. Így jutottak el Antiókhia városába is a hívők. Itt valami új nevet kaptak: Christiánusok. De akár milyen név is volt ez abban es időben, szentté lett az évszázadok alatt. Még pedig azok tették szentté, akikre úgy néztek, hogy nemcsak egy nevet láttak, hanem az életükben látták a Krisztust.

1. Antiokhiából indult el ez a név. A följegyzések szerint két nagyszerű dolog is történt e városban. Itt alapították meg az első teológiát, ahol az atyák tanították azokat a fiatalokat, akik később prédikátorok, igehirdetők lettek. Azután itt állították össze a bibliai kánont, a mai Bibliát.

Gyönyörű név ez a Szentírásban, de szomorúan mondom, hogy sokszor úgy viseljük a keresztyén nevet, hogy nincs mögötte fedezet: a mi Urunk Jézus Krisztus. Az a lelkület, amelyik Őbenne volt. Éppen ezért a világnak nem Krisztussal van baja, hanem a keresztyénekkel, velünk, akik csak a nevét hordozzuk, de igazán hiányzik életünkből Krisztus. Aki megölte Őt - Poncius Pilátus - még az is tisztelte, hiszen oda állította a nép elé: "Íme az ember!" Nem Krisztusra dobják a sarat, hanem reánk, mert sokszor nem vagyunk méltók e névre: Krisztusi. Antiokhiából indult el ez a név, ott nevezték először a hívőket keresztyéneknek, mert ott nyert először tisztességet, de vele együtt méltóságot is.

2. Mit eredményezett gyakorlatilag ez a név? Az Agabus próféta által megjövendölt éhség nagyon pusztított ez időben. És ez a pogányokból lett gyülekezet, mivel hallja, hogy éhínség van Júdeában, pénzt, élelmet gyűjtenek, és elküldték Jeruzsálembe, tehát a zsidó keresztyéneknek. Ez volt a gyülekezetek között az első diakónia.

Valami nagyon nagy dolog indult el. Barnabás és Saul vitték el az összegyűjtött segélyt, és milyen rendkívülinek érződik még ma is ez, hogy olyan testvérek küldik ezeket, akik nem ismerik a zsidó törvényeket, de ők is Krisztust szerető testvérek. Csodálatos ez, mert Isten Szentlelke műveli ezt. Más fajták a két gyülekezet tagjai, de testvérei egymásnak Krisztusban. Ott pedig nincs többé zsidó meg görög, hanem mindnyájan egyek vagyunk a Krisztus Jézusban. (Gal 3:28)

Így árad szét a Jézus Krisztus Igéje, az Evangélium, annak a szeretete és Lelke, egyre tovább: Jeruzsálemből Antiochiába, azután Európába, majd pedig valóban a föld végső határáig.

Mi is keresztyéneknek, krisztusiaknak valljuk magunkat. Éljünk hát úgy, mint akik mögött az Úr Jézus Krisztust keresi és láthatja meg ez a világ! Ha megérzik rajtad és rajtam csak egy nagyon kicsit is a Krisztus illata, lelkisége, szeretete, akkor ma is tisztelettel illetik az Ő nevét. Légy te is velem együtt Christianus, keresztyén a te környezetedben, hogy ma is megbecsüléssel és hódolattal vegyék körül Jézus Krisztus nevét, és ennek nyomán minden térd meghajoljon az Ő nevére.   Dr. Viczián János

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]