..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2001. MÁRCIUS 

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

László Imre: 

Arra a mintára építsd!
A templom, ahol Isten jól érzi magát

Igen sokat írtak, beszéltek és tanítottak már arról, hogy milyen legyen a jó gyülekezeti légkőr, ahol az emberek nem unják el magukat, és valami vonzást éreznek. Én magam is annak idején abból írtam a teológiai diplomamunkámat, hogy miképpen is lehetne a Figyelem Pszichológiáját belevinni a lelkipásztori gyakorlatba. Milyen hosszú az ideális prédikáció, mivel lehet felkelteni és fenntartani a figyelmet felnőttek, vagy éppen fiatalok és gyermekek esetében. Ezek kétségkívül fontos dolgok, és egyáltalán nem baj, és nem felesleges, ha az ige szólója tisztában van ezekkel a kérdésekkel. Viszont nagyon ritkán teszünk fel egy másik, talán különösen ható kérdést: Milyen legyen az a gyülekezet, az az istentisztelet, ahol az Úr jól érzi magát? Tudom, ez a fogalom, hogy Ajól érzem magam@ Isten vonatkozásában kissé túlságosan is emberinek tűnik. De mégis, nem lenne jó olykor - olykor annak az Istennek a jótetszését, - hadd mondjam így: jó érzését B keresni, aki mindent megtett az én kedvemért? Olyan világot teremtett, ami tele van növénnyel, madarak énekelnek az ágakon, süt a nap, váltakoznak az évszakok, - és végül még azt is megtette, hogy elküldte a Fiát, hogy meghaljon értem a kereszten. Hogy aztán majd odafenn egy olyan világba vigyen be, aminek ez a mi csodás itteni földünk csak igen szerény árnyképe. Milyen legyen hát a templom, ahol Isten is jól érzi magát?

Mózes 2. könyve 25. részének végén, a 40. versben Isten így fejezi be azt a tanítást, amiben elmondja Mózesnek az építendő szent sátor pontos leírását: Vigyázz, hogy arra a formára csináld azt, amelyet a hegyen mutattam meg néked! El kell fogadnunk ezt a tényt: Mi csak akkor tudunk megfelelő szellemi hajlékot építeni Istennek, ha alázatosan kérjük a tanácsát. Egyedül az Ő Szentlelke, az az Istennek mélységeit is kutató Szellem tudja megsúgni a titkot: Milyen is az a hajlék, ahol a Mindenható Úr jól érzi magát? Ez ne keserítsen el bennünket. Ha elolvassuk az 1Királyok 8: 7. versét, akkor Salamon kijelenti: Az egeknek egei be nem fogadhatják őt... És mégis, Salamon épített egy hajlékot, melynek volt négy fala, teteje, alapja, oltára és kárpitjai. Falak voltak, hogy kifejezzék: Itt van Isten, - kívül meg a világ. Volt a házon egy ajtó, hogy kifejezze: Isten elé csak egyetlen módon, az ajtón keresztül lehet bejutni. Volt oltár, ahol megáldozták a bűnért való áldozatot, és volt medence, - hely a megtisztulásra. Mind ezek jelképek csupán, de mégis kifejeznek valamit: Istent csak az általa meghatározott módon lehet megközelíteni és tisztelni, - hogy jelenléte ne halált, emésztő tüzet, hanem áldást jelentsen azok számára, akik alázattal, és tisztán vágyakoznak utána, és így is közelítenek hozzá.

Az 1Timóteus 6:16-ban olvashatjuk a legfontosabb feltétel. AHozzáférhetetlen világosságban lakozik...@ Vigyázzunk tehát: Ő a Világosság. Ha behívod életedbe, vagy gyülekezetedbe, akkor jönni fog, - de világosságot hoz magával. Ebben a világosságban kiderülhet, hogy még Jósua főpap is szennyes ruhában van, amit ideje lenne már megtisztítani. Kiderülhet, hogy szolgálataink képmutató öntetszelgések, vagy vetekedések csupán. Kiderülhet, hogy a nyájas mosoly és a sok Aaz Úr áldja meg, kedves testvér...@ mögött régi gyűlölségek húzódnak meg. Ő csak így jöhet el, mert Isten NEM TUD MÁSHOL LAKNI, csak tökéletes világosságban. Vagy vállaljuk ezt a világosságot, - vagy nem juthatunk a közelébe. Isten háza a világosság helye. Ahol kiderül, hogy mi van benned és bennem, - hogy aztán mind ez lehulljon a Golgotán. És akkor már meg lesz az a templom, ahol világosság van, - s ahol Isten, a szent és tiszta Úr igen is jól érzi magát. De ne értse félre senki: Ő nem megszégyeníteni akar, hanem megtisztítani. Hogy végre te is, én is jól érezzük magunkat a jelenlétében. Hogy majd ne kelljen pirulnunk, ha színről színre látjuk Őt.

Az 1Királyok 8:12-ben Salamon ezt is mondja: Az Úr mondotta, hogy Ő lakoznék ködben...! A köd, a felhő sok mindent jelenthet, és jelent is. Itt csak két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az egyik a titok. Isten jelenlétében titkos dolgok mennek végbe. Kijelent, és bezár, megmond és elhallgat. Ő az Úr, és azt teszi a házában, amit akar. De mindig a mi érdekünkben cselekszik, - és ez olyan biztató. Van olyan eset, hogy valaki Acsak éppen tanult valamit@ egy istentiszteleti alkalmon, vagy mélyebben megértett egy nehéz igét, - és ez nem kevés!

És ugyan azon az alkalmon másnak a szíve beleroppan az ige hallásába, összetörik, - ismét mást pedig bátorít és az égig emel ugyan az a vasárnap délután. Mert a ködben, a felhőben titkok történnek. A másik fontos dolog, amit számomra a köd jelent, - a meghittség. Egy igazi férfi a nagy vallomásait nem az utcán kiabálja a nőnek, hanem csendben, titokban, csak neki súgja meg. Egyszer majd a felhőkben találkozunk az Úrral, mert a vőlegény és a menyasszony beteljesült, nagy egymásra találása olyan intim dolog, hogy nem tartozik senkire, csak rájuk. Az Úr a felhőben, a ködben lakik. Nem azért, mert fél, és rejtőzik, - hanem mert olyan titkokat akar közölni velünk, amik csak, és kizárólag az övéire tartoznak. Testvéreim, ne féljetek a felhőtől, ha ott van benne az Úr. Mert a meghitt csendben egyszer megszólal, és füledbe súgja vallomását a Vőlegény. Lehet, hogy ezt: Folt van a ruhádon.... de utána rögtön ezt: De azért én szeretlek...

A Zsoltárok 22:4-ben egy igen fontos tényezőt olvasunk: A Pedig Te szent vagy, aki Izráel dicséretei között lakozol... AIszonyú támadásokat intéz a sátán az Isten dicsérete ellen. Sokszor elhallgattatja, - de máskor ravaszabb csapdát állít. Azt súgja: AMinél magasabb színvonalon énekelsz, annál jobban örül neki az ég...@ Jaj, félre ne értsen valaki, és meg ne kövezzenek a karvezetők, hogy lám, a szép éneklés ellen szólok. Nem, - Isten méltó arra, hogy a lehető legszebbet és legjobbat hozzuk neki. De csak akkor, ha Ő maga is azt tudja a szolgálatunkra mondani: AIgen, ez már Isten-dicséret, - itt, ezek között a dicséretek között örömmel lakozom.@ Nehogy azt gondolja valaki, hogy Isten akkor örül, ha egy gyülekezetben állandóan csak a bűnbánati zsolozsmák hallatszanak. Keresztről, vérről, bűnöm súlyáról, meg arról, hogy jaj, én milyen gyenge és nyomorult is vagyok. NEM! Isten az Ő népének dicséretei között lakozik. Kell a véres kereszt a Golgotán, hogy lehulljon a bűnteher. De nem ott kell lakoznunk a kereszt tövében. Isten a dicséretek közt akar lakozni, - és oda akarja kézenfogva vonni menyasszonyát. Az út az Isten - dicsőítő élethez valóban kizárólag a Golgotán visz át. De utána ujjongj, és legyen egész életed egyetlen háladal annak, aki úgy szeretett, hogy érted odaadta a Fiát.

Isten lényegét számomra legjobban talán Ésaiás 57:15. verse írja le. AMagasságban, és szentségben lakozik, de a megrontott és alázatos szívűvel is.@ Ez Isten drága lényének kettős teljessége. Szentség B és befogadás. Szentség, amely nem utasítja el a bűnöst, de amely nem is szennyezhető be. Ugyan akkor befogadás, - ezért küldte el Jézus Krisztust. Hogy befogadhassa mind azokat a megrontottakat, akik alázatos szívvel közelednek hozzá. Hogy aztán felemelje őket magához, a hozzáférhetetlen világosságba, ahol Ő lakik. Isten olyan házban érzi jól magát, ahol szentség van, - de olyan szentség, amely nem gőgösen elutasít, hanem kész el és befogadni a megrontottat.

Szereted Istent, aki úgy szeretett téged, hogy elküldte a Fiát? Nem kétlem, hogy válaszod egy boldog, forró A IGEN:@ Akkor jöjj, és építsük át a templomot, - ha szükséges. Hogy végre ne az legyen a szempont, hogy te meg én jól érezzük magunkat. Ne az legyen a fontos, hogy olyan énekeket énekeljenek, amik neked és nekem tetszenek. Gitárral vagy orgonával, régieket vagy újakat .... Isten köztünk működő Szentlelke megmutatja majd, hogy milyen legyen az a templom, amilyent az Úr Aa hegyen@ mutatott. Hogy aztán abba a templomba beköltözzön, és ott végre jól érezze magát. De ne félj: ott TE is, én is jól érezzük majd magunkat. És boldogan valljuk majd mi is a zsoltárossal: Isten közelsége oly igen jó nékem. 

A szerkesztő rovata:

A szerkesztő és a lap kezelője gyakran kap levelet olvasóinktól. Most ezeket szeretném megköszönni. Nem egyszer megtörténik, hogy ezek a sorok bátorítást, jótanácsot, ötleteket közvetítenek. Mindegyikre szükségünk van. Azután az is megtörténik, hogy valami rendellenességről értesítenek bennünket, például az újság késéséről, esetleg arról, hogy nem is érkezett meg. Ezek is nagyon fontos levelek. Félreértéseket oszlathatnak el, segítenek abban, hogy mire kell jobban odafigyelni, esetleg újra ellenőrizni.

Köszönöm, hogy folyamatosan küldik olvasóink az előfizetéseket. Ezek nélkül nem létezhetne az Evangéliumi Hírnök. Kérünk is benneteket, hogy újítsátok meg ha lejárt volna az. A címváltozásokról is mielőbb tájékoztatást várunk, hiszen minden visszajött újságért, minden alkalommal 60 centet kell fizetnünk.

Végül köszönöm a Baráti Kör régi és újabb tagjainak az anyagi és imádságos támogatást. Továbbra is számítunk testvéreink szeretetére, pártfogására. (a szerk)

A 94. Közgyűlés időpontja:
2001. július 13-15
Helye: Alhambra, California

ÉBREDÉS

KÉRJETEK NAGY DOLGOKAT !

William Carey híres mondása ez volt: "Kérjetek nagy dolgokat az Istentől és vállalkozzatok nagy dolgokra az Istenért."

Újév elején a lelkembe markolt ez a mondás: "Kérjetek nagy dolgokat". Kérjetek... erre maga az Úr Jézus biztat. Lehet imádkoznunk, könyörögnünk, kiáltanunk egy nagy dologért: ÉBREDÉSÉRT! A buzgó imára Isten keze meg tud mozdulni, meg tud szíveket érinteni. Ha az Ő Szentlelke átfuvall egy közösségen, ott ébredés lesz.

Ébredés akkor következik be, amikor Isten meglátogatja az embereket, egy embercsoportot, felfrissíti, meggyógyítja, betölti az üres szíveket, mennyei szent ajándékkal, szívbéli szent buzgósággal.

Mikor Isten ujja érint, akkor bűnbánatra hullanak az emberek, lelki megújulás következik ott, ahol csak üres vallásosság volt eddig.

Mindnyájan tudjuk, érezzük, hogy közeleg az Úr félelmetes nagy napja. Az Úr Jézus kijelentette, hogy visszajövetele előtt jelek lesznek; háborúk, éhségek, döghalálok, földrengések, - Dániel beszél a tudás megnagyobbodásáról, a technológia hatalmas előretöréséről. Lesznek jelek a napban, holdban, csillagokban, - a pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e földre következnek. "Akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen még nem volt a világ kezdete óta és nem is lesz soha."

Nehéz, sötét idők következnek erre a földre. Az átlag ember nem is sejti, csak éli napjait, amint Nóé idejében: "Esznek, isznak, házasodnak, - amíg az özönvíz el nem jött és mindnyájukat elveszté." Ez a világ alszik gondtalanul. Semmivel nem törődik. Hogyan vagyunk mi hívők? Hogyan élünk? Nem gondolunk az Úr nagy és félelmes napjára?

Nagyon közel állunk a pénz nélküli társadalomhoz, amikor egy nagy global system arra kényszerít mindenkit, hogy felvegye a system számát, kezére vagy homlokára a jelet: 666. Aki nem veszi fel, annak sorsa éh-halál lesz, mert nem adhat, nem vehet, ahogy a Jelenések könyvében az Úr megíratta. "Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobbkezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek és senki ne vehessen, se el ne adhasson semmit, csak az, akin a fenevad bélyege, vagy száma van." Az Úr Jézus arra figyelmeztet: vigyázzatok, hogy mindezeket elkerüljétek, ezt a szomorú időt.

Hogyan tudnánk elkerülni? Csak úgy, ha az Úr magával vinne minket mielőtt ezek megtörténnének. "Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, azután ismét visszajövök és magamhoz veszlek titeket." (János 14:3)

A világ helyzete nagyon szomorú. Zűrzavar, káosz van mindenfelé, minden nemzet egy nagy vezetőre vár, aki meg tudná oldani a nagy világ problémákat. A világméretű békesség megteremtése érdekében az Antikrisztus világméretű uralmat fog meghirdetni. Határok és politikai rendszerek megváltoztatására kerül sor, lesz egy egységes "világ vezetés". Ha Isten Igéjének ismeretében figyeljük az eseményeket, látnunk kell, hogy már meg vannak az előkészületek az Antikrisztus fogadására. Ez nekünk, Krisztus gyülekezetének nagy figyelmeztetés. Mialatt a pusztító utálatosság e földön uralkodni fog, az Úr menyasszonya már fent élvezi a Bárány Menyegzőjének Vacsoráját.

Az Úr felragadja az övéit, ahogy 1Thes 4:16-18-ban olvassuk. Én ott leszek-e? Te ott leszel-e? Elvisz-e az Úr magával az elragadtatás napján? Az Úr Jézus csak azokért jön el, akik várják Őt. A bolond szüzek itt maradnak. Ég-e a lámpánk? Van-e olajunk? Nincs-e szürke közömbösség a lelkünkben? Nem foglaltak le a világ gondjai? Van-e örvendező életünk?

Nem hűlt ki a szeretet a szívünkből az Úr ügye iránt? Tudunk-e lelkesedni missziós célokért? Lélekmentők vagyunk-e? Ne nyugodjunk! Imádkozzunk! Kérjünk ébredést az Úrtól, a Szentlélek drága olaját, fuvallatát.

Ne nyugodj bele

Ha azt látod, hogy lelki életed
örömhiányos, kiüresedett,
fogytán hited és hálád is vele,
ne nyugodj bele!
Ha azt látod, hogy gyülekezeted
tagjaiban is hűl a szeretet,
nagyrésze fásult, közönnyel tele,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy egyházadban is
akad kór, s némely tanítás hamis,
hogy alig látszik KRISZTUS élete,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld,
hogy magad sem vagy senkinél különb,
s nincs újulás itt, bárhogy kellene,
ne nyugodj bele!

Mert könyörögni, sírni lehet itt!
Maga a LÉLEK is esedezik,
s minden megbánt bűn semmivé lehet,
ha az ÚR veled.
                                    Füle Lajos
AIstennek népe készen légy, Az Úr nagy napja jő feléd, / a Vőlegény nincs messze már, felékesítve várj!  /  Istennek népe, ne heverj, a leghasznosb munkára fel, / Az Úr napja nincs messze már, Munkád végezve várj. /  Istennek népe ne feledd, mire az Úr int tégedet, / hogy hirtelen jő el a nap, egy pillanat alatt.@ (HH 548)
Kérjetek nagy dolgokat az Istentől és vállalkozzatok nagy dolgokra az Istenért! 

                                                              
Somogyi Gáborné
Jaj, micsoda nap!
Jóel 1:13-20

Mindig nagy kérdés volt, ki kezdje el a bűnbánatot, a beismerést. Bűnös mulasztások, szándékos vagy véletlenszerű botlások, hanyagságok, tévedések és tévelygések, vétkes hallgatások vagy anyagilag jövedelmező hamispróféciák csak úgy megtörténnek. Emberek mennek tovább Istent sértő cselekedet, magatartás után, mintha semmi sem történt volna. Talán csak nem a papságnak kellene elkezdeni a bűnbánatot? A közmegbecsülésnek örvendő vének kezdjék? Csak nem az Isten népe törjön össze legelébb? Mi keresztyének? Spurgeon mondta: "Mikor a hívők bűnbánatot tartanak, a világ fiai megtérnek." Mikor a hívők a világ fiaival éreztetik, hogy sokkal különbnek tartják magukat náluk, a világ fiai belekeményednek bűneikbe. Óhajtanánk nagy lelki ébredést, lelki megújulást. Vajon gondolunk-e rá, hogy magunk vagyunk a lelki ébredés útjában?

A próféta három felhívással fordult a néphez: 1. Kezdjék a bűnbánatot a nép lelki vezetői! 2. Vonják be a népet, hirdessék meg a bűnbánati napot, és adják meg ennek a keretét! 3. Álljanak Isten színe elé, vele van elszámolnivalójuk! Engedjék meg Istennek, hogy Ő tegyen igazságot, ítélje meg, tisztítsa meg őket!

Ha ezt nem teszik, semmi nem tartóztatja fel jogos haragját.    (Áhítat, Hegyi András)

GYÜLEKEZETI HÍREK

NEW YORK

HOGYAN JUTHATSZ A MENNYORSZÁGBA?
... ez volt a címe Dan László Torontó-i lelkipásztor evangélizációs sorozatának, melyet január 22 és 28 között rendezett meg a New York-i gyülekezet.
    Jó alkalom volt ez a hét a megújulásra, újbóli odaszánásra is és örömmel tapasztaltuk, hogy református testvéreink közül is többen eljöttek.

Dan László igét olvas a New York-i szószéken, mögötte Kulcsár Sándor helyi lelkipásztor

    Dan testvér nagyon jó témákat választott, melyek segítségével személy szerint én is megláthattam jelenlegi állapotomat, azt, hogy hol vagyok (1Móz 8:3-10). A mélységből kiálthattam az Úrhoz (Zsolt 130), aki meghallgatta kiáltásomat s kérhettem, "Uram, ha akarod megtisztíthatsz engem" (Máté 8:1-3). Meg volt adva a nagy lehetőség elfogadására vagy annak elutasítására (Máté 19:16-22), s arra is választ kaphattam: "Mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözüljek?" (ApCsel 16:22-34). A Római levél alapján áttekinthettük életünk legfontosabb állomásait s az utolsó estén elhangzott kérdés alapján: "Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall?" (Máté 16:26) megláthattuk, hogy ez az élet s minden mi benne van nem ér semmit, ha nincs bennünk az Úr Jézus, Isten Fia.
   Estéről-estére énekkari számok, egyéni szólók, bizonyságtevések, cselló szólók, költemények hangzottak el Isten dicsőségére.
   Jó volt újra letenni életemet Isten kezébe. Hiszem, hogy még sokan megtették ezt; s azt is, hogy ez a hét nem volt hiábavaló s meghozza a maga gyümölcsét.

Végül szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét arra, hogy az evangélizációs hétről készült egy 8 audió-kazettából álló sorozat, amit bárki megrendelhet gyülekezetünk címén ($20 + postaköltség). Címünk: First Hungarian Baptist Church, 225 East 80th Street, New York, NY 10021 Erdei Gabriella 

CLEVALAND, Bethánia Gyülekezet

December
Gazdag és áldásos gyülekezeti szolgálatok csendültek fel a clevelandi Bethánia baptista gyülekezetben Karácsony ünnepén. Egész december hónapban szövetségünk megbízásából Pintér Zoltán lelkipásztor tv., aki a clevelandi magyar-szerb-horvát missziónak a lelkipásztora, szólta az adventi és az ünnepi igéket. Megváltónk születésének ünnepén az énekkar, fiatalok szolgálatai, bizonyságtevések, alkalmi szavalatok, szólók, duettek fejezték ki a tagok és a vendégtestvérek dicsőítését és magasztalását Isten felé. Hisszük és reméljük, hogy nemcsak a gyönyörűen feldíszített fenyőfa, az ismerős karácsonyi dallamok és a meleg testvéri találkozások, hanem az ige aktualitása és üzenete is sokáig fogja kísérni a hallgatókat az új évben.
kattints 4 nagy képért
A fiatalok énekelnek a karácsonyi ünnepélyen

Január
Nagyon ritka, de rendkívüli esemény történt a januári hónapban a gyülekezetünkbe. Varga András testvér és kedves felesége Mária testvérnő 2001. január 7-én ünnepelték 50. éves házassági évfordulójukat. Testvéreink Erdélyből származnak, már több évtizede az Egyesült Államokban élnek, de csak nemrégiben költöztek Clevelandba, gyülekezetünk örömére. Ebből az ünnepélyes alkalomból Varga testvér és felesége szeretetvendégséget rendeztek a gyülekezet részére, amelyre január 21-én került sor a vasárnap délelőtti istentisztelet után. Az ünnepi istentiszteleten Pintér Zoltán testvér hirdette az Úr Igéjét a 150-ik Zsoltár alapján, amelyben kihangsúlyozta, méltó a mi istenünk , hogy hálát és dicséretet mondjunk Neki , az Ő nagyságának gazdagságáért! Énekek csendültek fel az énekkar részéről, majd Pintér tv. leánya szolgált hárfán, énekekkel.

A gyülekezet az ünnepelt Varga házaspárral

Az ünnepi ebéd elfogyasztása után a gyülekezet folytatta az ünneplést a délutáni istentisztelet keretén belül. A gyülekezet énekkara, néhány költemény és bizonyságtevés elhangzása után az igehirdetéssel fejeződött be ez az emlékezetes vasárnapi alkalom. Istenünk gazdag áldását kívánjuk továbbra is Varga testvérék életére!     Bántó Borbála és Veress Sándor

 

Február második vasárnapján a DETROITI gyülekezet látogatott el CLEVELANDBA, a Bethánia Gyülekezet meghívásának eleget téve.
   Testvéreink csütörtöktől kezdődőleg az ökumenikus imahét programjához kapcsolódva terveztek egy sorozatot, melyen az első két estén Pintér Zoltán clevelandi lelkipásztor szolgált volna, azután pedig Herjeczki testvér. A tervek egy részét az Úr megváltoztatta.
   Id. Sebestyén János testvért - hosszú szenvedés után - hazahívta az Úr. A péntek esti alkalom így gyászistentisztelet volt, melyen az elköltözött testvérünk kérésének megfelelően Zeffer Béla lelkipásztor tv. szolgált. Ugyancsak ő tartotta a szombat reggeli temetési istentiszteletet is, a clevelandi imaházból. Imádsággal és néhány vígasztaló szóval bekapcsolódtak a szolgálatba Pintér Zoltán és Herjeczki Géza lp-ok.
    Szombat este Herjeczki testvér a János 14:1-3 alapján szólt a gyülekezethez. Mivel ez az ige nagyon is alkalmas volt arra, az imaheti gondolatok mellett az atyai házban elkészített sok lakóhelyről, a hívő reménységéről is volt szó.
   Vasárnap délelőtt megérkeztek a detroiti testvérek - főleg a kórusban szolgálók, 16-an. A reggeli imaórán Pap Lajos testvér buzdított imádságra. Kórusunk délelőtt és délután is énekelt. Herjeczki testvér délelőtt a vezérfonal szerinti igét vette - Hitt az ember a szónak (Jn 4:43-54). Szó volt a csodát-jeleket váró emberi lelkületről és a hitet kereső és azt munkáló Megváltóról, aki ugyan nem örül a csodavárásunknak, de néha még ezen a téren is többet ad, mint elképzelni tudnánk. Nem azért hiszünk mert csodát láttunk, de a hívő sok-sok Akis és nagy@ csodát lát és él át.

Örüljetek az Úrban az istentisztelet végén is
Az összevont és a detroiti kórus

   A közös ebéd után koradélután folytattuk együttlétünket. Néhány clevelandi szolgálat után kórusunk énekei következtek, melyek között verseket és bizonyságtételt hallgattunk. Az igehirdetés a Jn 14:4-6 alapján szólt - Ő az egyetlen út az Atyához címmel. A szolgálat során hallottunk Tamás őszinteségéről, mellyel a maga Atudatlanságát@ felfedi, s egybevethettük a magunk beképzelt mindent-tudni-vélő lelkületével. Az Úr Jézus Tamást elég jól megértette, válaszával tovább segítette. De mit mondana (ugyan mit is mondhatna) a mindent tudóknak?
   Néhány éneket közösen is elénekeltünk, például az Én nem tudom, mit akarsz énvelem... kezdetűt. Jó, ha a legfontosabbakat tudjuk (Csak azt tudom, hogy Te nagyon szeretsz...) Amit nem tudunk, azt pedig még kijelentheti nekünk az Úr, ha jónak látja és készen is vagyunk rá.
Hálásak vagyunk az Úrnak a két gyülekezet közös alkalmaiért, Urunk áldását, vezetését kérjük a Bethánia Gyülekezet életére.    Máté
Jöjj Istenem !
Shine on us by Michael W. Smith
 
Jöjj Istenem, tündököld be életem,
Jöjj Istenem, tündököld be életem.
Te járj énvelem, Veled jó nekem.
Az éjszakában fogd kezem,
Tündökölj rám Istenem.
 
Jöjj Istenem, kegyelmedet add nekem,
Jöjj Istenem, kegyelmedet add nekem.
Te járj énvelem, Veled jó nekem.
Az éjszakában fogd kezem.
Kegyelmedet add nekem.

Jöjj Istenem, szereteted éhezem,
Jöjj Istenem, szereteted éhezem.
Te járj énvelem, Veled jó nekem.
Az éjszakában fogd kezem.
Szeretettel töltsd szívem.
Kegyelmedet add nekem.
Tündökölj rám Istenem.
Tündökölj rám Istenem.
        Magyar szöveg: Fűr Béla

 
1913 - 2001

 

1913. június 24-én született Segesváron (Erdély). 4 éves korában szülei meghaltak, nagyszülei is korán elhaltak. Szívében mindig visszhangzottak az énekíró szavai, amelyekből áldott vigasztalást nyert: "Ott fent a mennyekben meglelem én, akiket szeretek e föld ölén."

Gyermekkori árvasága ideje alatt a Brassói Magyar Baptista Gyülekezet karolta fel. Ott ismerte meg és fogadta el az Úr Jézus Krisztust Megváltójának. 1933-ban bemerítkezett Ilonka Mihály lelkipásztor által. 1941-ben átköltözött Magyarországra, Csepelre. Itt beépült a baptista gyülekezetbe, ahol hűségesen szolgálta az Urat az énekkar vezetése és igeszolgálatok által. Már itt megszerette Dr. Somogyi Imre tv. verseit, melyeket könyv nélkül, átérző szívvel szavalta, még idős korában is. A Csepeli gyülekezetben ismerkedett meg leendő feleségével Jásper Annával (Székesfehérvárról), akivel 1944. november 12-én házasságot kötött Kalkó József lelkipásztor által. Házasságukat a jó Isten 3 gyermekkel áldotta meg: Anna (Jurás) szül. 1945-ben, János (1946) és Attila (1957). Az Úr iránti meggyőződésért, kitartó hitéért gyakran érték agresszív zaklattatások a hatalmon levő kommunista rendszer emberei által, függőben volt munkahelyi állása, sőt klerikális reakciósnak nyilvánították. De Isten a csodával határos módon megóvta szerető és hűséges gyermekét.

Az 1956-os forradalom által kapu nyílott nyugat felé a kivándorlásra. Az Úr segítségével és irányításával és a Forrás családdal, Jugoszláviába menekültek családjukkal együtt. 8 és fél hónapot töltöttek Szarajevóban, ahol Attila fiuk született. Majd az Amerikai Egyesült Államokba vándoroltak, San Diego (California) városba találtak először otthonra. Egy és fél év után Celevelandba (Ohio) költöztek, ahol a Magyar Bethánia Baptista Gyülekezet tagjai lettek a mai napig.

Beépülve a gyülekezeti életbe, hűségesen szolgálta Urát, Megváltóját énekkar vezetés, orgonálás, költemény, igeszolgálatok által. Bőven kivette részét a gyülekezeti teher hordozásban, anyagiakkal való támogatás által is. Ha olykor megrendülve, meglankadva, de bízva az Úr erejében, aki megerősítette, lelki felüdülést nyerve, tovább ment az üdvösség útján hálaadással.

A megpróbáltatások között sok örömben és áldásban is volt része. Isten kegyelméből láthatta gyermekeit megházasodni, unokáit, dédunokáit. Kegyelemből az Úr 56 házassági évvfordulóval ajándékozta meg. Életében a legfontosabb volt az Urat szolgálni ének-zene által, sokszor mondta: "megzenésített imádság az ének."

Szerető mennyei Atyja 87 esztendővel áldotta meg. Felkészülve, békében, betelve az élettel nyugodott meg az Úr keblén 2001. február 5-én.

Az Úr vigasztalja meg Szentlelke által az özvegyen maradt feleséget, 3 gyermekét családjaikkal, 9 unokáját és 3 dédunokáját. Emléke legyen áldott.     Zeffer Béla

Sebestyén testvér temetésére február 10-én került sor a Bethánia Gyülekezetben. A temetési istentiszteletbe - melyet elhunyt testvérünk rendelkezése alapján Zeffer Béla lelkipásztor vezetett - a család szinte minden tagja bekapcsolódott: bizonyságtétellel, verssel, vagy ének-zenei szolgálattal. Természetesen az énekkar is énekelt, melynek hosszú ideig karmestere is volt Sebestyén testvér. Az igét Zeffer testvér hirdette, dr. Pintér Zoltán lp. kezdő imát, dr. Herjeczki Géza lp. pedig záró imát mondott. Herjeczki testvér és Drescher Lajos testvér a szövetségünket is képviselte, melynek az elköltözött testvérünk is építő tagja volt. ^ 

MEGTÉRÉS UTÁNI ASZÁMÍTGATÁS@

A vasárnapi iskola témái között nem régen foglalkoztunk Zákeus megtérésének történetével. A mindössze 9 versszakból álló leírást többféle megközelítésből tanulmányoztuk. Felvetődött a kérdés bennem, miről tanúskodik Zákeus jóvátételi ígérete, mit tanulhatunk erről az emberről, ahogy a megigazított élet első lépéseit megteszi?
 
Mi minden fordulhatott meg Zákeus fejében, mielőtt nagyívű kárpótlási ígéretét elmondta az Úr Jézusnak? Bizonyára számba vette saját vagyonát és a patvarkodással elrabolt összeg értékét. Ha ugyanis rosszul méri fel a lehetőségeit, akkor nem hogy csökkentette volna a lelkiismeretére nehezedő nyomást, hanem még növelte volna azt. Bizonyára az Úr is azonnal leleplezte volna. Olyan kárpótlási tervet kellett kidolgoznia, aminek anyagi fedezete a rendelkezésére állt. A kártérítéssel kapcsolatos számításokat, most próbáljuk meg a vámszedő fejével végig gondolni.
 
Tételezzük fel, hogy, hogy mielőtt vámszedő lett, már volt valamennyi vagyona. Ennek összege legyen B. A patvarkodással összeharácsolt vagyont nevezzük el A-nak. Zákeus kártérítési terve két részből állt (Luk 19:8). Először, vagyonának felét a szegényeknek adja. Másodszor, amit valakitől patvarkodással elvett, annak négyszeresét adja vissza. Itt a számításnak két variációja lehetséges, attól függően, hogy mit tekintett Avagyonának@. Azt, ami a vámszedősége előtt már az övé volt (B érték), vagy hozzáadta a rablással szerzett (A érték) vagyont is?
 
Az első variáció szerint csak az eredeti vagyont B veszi alapul. Ennek felét a szegények megsegítésére ajánlja fel, és a másik feléből kárpótolja a megkárosítottakat, akiknek 4-szer annyit ad vissza, mint amennyit elvett. Ebből egy részt az elrabolt vagyonból pótol, a 3 részt pedig eredeti vagyonából kell kárpótolnia.
 
Vagyis B/2 - 3A >0 rendezés után B > 6A
 
Ha ugyanis ez a feltétel nem teljesül, akkor nem tudja az Úr Jézusnak tett ígéretét teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy Zákeus eredeti vagyona legalább 6-szorosa kellett hogy legyen az elrabolt vagyon értékének.
 
A második variáció szerint vagyonnak az eredeti vagyon B és az elvett érték A összegét tekintette, aminek felét (B+A)/2 a szegényeknek ígérte, és a másik felét kárpótlásra használta.
 
Vagyis (B+A)/2 - 4A > 0 rendezés után B > 7A
 
Az önként vállalt kárpótlás az első esetben az elorozott összeg 6-szorosa, a második esetben annak 7-szerese.
 
Zákeus biztosan jól oldotta meg a feladatát. Ha azt feltételezzük, hogy a könyvelésben jártas emberként, a kárpótlás alapjául az első számítást vette, akkor a kevesebb anyagi áldozatot követelő megoldást választotta.
 
Miért érdemes erről a történetről így is gondolkozni? Az Ige azt mondja (Luk 14:28-30), hogy aki tornyot akar építeni, előbb számítsa ki a költségeket . . . Zákeusnak ezt kellett tennie, és jól számíthatott, mert ígéretét maradéktalanul teljesítette. Az Úr őszinte bűnbánatát elfogadta, megajándékozta üdvösséggel, és helyet adott az új életről tanúskodó ígéret megfogalmazásának.
 
Tudjuk, hogy a vámszedő nem üdvösségéért hozott áldozatot, hanem abból adódóan igyekezett jóvátenni a sok kárt. Üdvösségünk ára az Úr Jézus Krisztus drága vére, és mivel Ô jóváhagyta Zákeus jóvátételi indítványát, mi tudjuk, hogy az minden szempontból igazságos volt az.
 
A jóvátétel gyakorlati kivitelezése nem volt könnyű feladat. Nincs információnk a részletekről, ezért csak kérdésként vetek fel néhány szempontot.
a. Hány évig volt vámszedő?
b. Hogyan végezte a könyvelést?
c. A hivatalos fizető eszközön kívül mit fogadott el a vámösszeg ellenértékeként (nemes fémet, drágakövet, terményt, élőállatot, stb.)?
d. Azonos formában fizette ki a kártérítést? Hogyan számolta ki a nem pénzben behajtott vám aktuális értékét?
Biztosak lehetünk abban, hogy minden felmerülő nehézséget lelkiismeretesen megoldott. Ezt követelte tőle Megváltója, ezt diktálta neki megtisztított lelkiismerete, és erről tanúskodik az őskeresztyén gyülekezet elismerése, akik B a hagyomány szerint B Cézárea püspökévé avatták.
Kövesdi Imre (Alhambra)

Millenniumi Emlékpark   

Bunyan János
1628-1688

Angol baptista lelkipásztor, világhírű író, legnépszerűbb könyve a Zarándok útja.

Elstowban (Bedford) 1628-ban született, foglalkozása: bádogos mester. Ifjúkorában világias szórakozásoknak hódoló, kicsapongó volt, majd megtért. A Biblia olvasás hatására 1653-ban alámerítkezett. 1665-ben gyülekezetének lelkipásztora meghal, és Isten gondviselĹ kegyelme Őt állítja a bedfordi gyülekezet élére.

Csakhamar feltűnik rendkívüli egyéniségével s meggyőző erejű szónoklataival. Híre gyorsan terjed országszerte; nem röstelli folytatni a mesterségét, amit csak később hagyott abba missziós elfoglaltsága miatt.

Bunyan feltűnt irodalmi munkásságával is. Egymás után adta ki könyveit és vitairatait. Nagyszerű evangéliumi írói készsége azonban csak később bontakozott ki. A polgári és vallásszabadságért hatalmas elánnal vette fel a küzdelmet mindenkor. A papságtól mint Aszektáskodó@ sok zaklatást tűrt el, bár szinte félelemmel tisztelték mindenfelé.

II. Károly reakciós kormánya sorra elkobozta a szabadságjogokat. Egyik törvény elrendelte, hogy nyilvános istentiszteletek csak az angol állam egyházi liturgiája szerint tarthatók. E rendelet alapján 1660. november 12-én a samselli gyülekezetben elfogták és a Bedford-grófság börtönébe zárták, egyenlőre három hónapra, de mivel később sem tudott lelkiismerete ellen tenni, még 12 esztendőt töltött börtönben.

Fogságában írta többek közt a `Bővölködő kegyelem@ című gyönyörű művét. Üldöztetése alatt növekedett a baptisták száma. 1672-ben a királyi közkegyelem révén szabadult meg s folytatta igehirdetői és irodalmi működését. A kormánytól a bezárt imaházak kinyitását kérte, amit a kormány el is rendelt.

Ez időtől fogva 1688-ban bekövetkezett haláláig egyik legnépszerűbb hitszónoka volt Angliának. Sokszor prédikált nagyobb londoni templomokban, vagy gyűléstermekben, ahol mindég nagyszámú nép hallgatta sajátságos és egyéni igehirdetéseit. A kisebb falvakat is fáradhatatlanul fölkereste.

Ellenségeinek sikerült még egyszer hat hónapra bebörtönöztetniük, de akkor államférfiak, püspökök exponálták magukat Bunyanért. Londonban a Wesley testvérek sírja mellé temették.

Összes műveit 1736-ban adták ki. A zarándok útja című könyve, amelyet magyar nyelvre először 1778-ban , majd 1782-ben fordítottak le (Szigeti Sámuel és Tordai Sámuel), a Biblia után a legelterjedtebb könyv a világon.      Dr. Somogyi Imre után összeállította: Dr. Mészáros Kálmán

Illusztrációk,  Dan László rovata

Lapozgassuk_a_Bibliát

Spurgeon: Puritán Káté (10. rész), 
Novák József rovata

Vasárnapi_iskola

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]