[Evangéliumi Hírnök / 2000. októberi szám egyik írása]
VISSZATEKINTÉS A MAGYAR BAPTISTÁK VILÁGTALÁLKOZÓJÁRA
Bartha István, ny.lelkipásztor, Szatmárnémeti

A világtalálkozó óta közel két hónap telt el, de még mindig élénken foglalkoztatja azokat, akik azon résztvettek.

Csodálatos volt látni a több országból (még Amerikából is) összesereglett magyar baptisták több, mint hatezer létszámú tömegét ezen a mostani találkozón, amelyet a Kárpátmedence közepén, Nagyváradon rendeztek meg.

Másfél évtizeddel ezelőtt Romániában még az a kommunista diktátor uralkodott, aki szívesen vette, ha így nevezik: a "Kárpátok Géniusza." Ez a diktátor igyekezett minden történelmi hagyományától lépésről lépésre megfosztani két milló magyar ezeréves hazáját, Erdélyt. És lám - ki hitte volna - a kommunizmus megbukott, a magyar államiság milleniumán pedig, 2000 augusztusában a romániai Nagyváradon rendezhettük meg a Magyar Baptisták II. Világtalálkozóját. Nem a mi érdemünk ez, hanem a Mindenható Istenünké, Aki a történelem Ura!

Nagyváradot Szent László városának is hívják, mivel az államalapító királyunk, Szent István halála után nem sok idővel Szent László alapította a várost. László király zászlóvivője lett az akkor keresztyénné vált kárpátmedencei magyarságnak. Igaz ugyan, hogy e középkori keresztyénség a Biblia tükrében, még nem nevezhető teljesen evangéliuminak Európában. Mégis tény, hogy László király igyekezett igazságosan uralkodni, védelmezve az akkori keresztyénséget. Ezért, László halála után a trónra kerülő magyar királyok évszázadokon át először a Nagyváradon eltemetett Szent László sírját keresték fel, ahol megfogadták, hogy Szent László szellemében fognak uralkodni.

De nem csak a középkorban volt Nagyváradon neve a keresztyén hitnek, hanem a jelenben is.

Baptista vonatkozásban már több, mint száz éve ebben a városban megalakult a Magyar Baptista Gyülekezet. Néhány évtizeddel később román Baptista Gyülekezet is létrejött Nagyváradon.

Ma, az 1. számú Magyar Baptista Gyülekezetnek a hozzátartozókkal együtt talán ezer tagja is van, így világviszonylatban is itt van a legnagyobb létszámú magyar gyülekezet. Ezen kívül még más, két kisebb gyülekezetben is magyarul prédikálják az evangéliumot.

Három évtizeddel ezelőtt nagy lelki megmozdulás bontakozott ki a nagyváradi románok között, ami azt eredményezte, hogy ma a legnagyobb román baptista gyülekezet itt többezres létszámú. A néhány évvel ezelőtt épített hatalmas román baptista templom európai viszonylatban a legnagyobb befogadóképességű. Ezen kívül még három román baptista gyülekezet van a városban. Az összes nagyváradi baptista hívők létszáma valószínüleg meghaladja az ötezret. Áldott legyen az Úr azért, hogy a Kárpát Medence közepén, Nagyváradon magyarok és románok között nagy neve van ma is Jézus Krisztusnak!

Ez a csodálatos világtalálkozó nem jöhetett volna létre a kommunista diktatúra felszámolása nélkül. De nem valósúlhatott volna meg magyarországi, romániai és amerikai testvéreink imája nélkül sem.

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége legjobb akarata mellett sem tudta volna anyagilag fedezni a találkozó anyagi költségeit. Hozzájárultak ehhez magyarországi és romániai baptista intézmények, cégek, valamint magánszemélyek is, de amit az amerikai magyar baptista testvéreink tettek ezen a téren, az rendkívüli volt.

Személy szerint e cikk írója, mint nyugalmazott lelkipásztor, bár nem hivatalosan, de szívbeli kötelességemnek tartom, hogy megköszönjem amerikai magyar baptista testvéreimnek nagy anyagi hozzájárulásukat. Amikor ezt teszem, magam mögött érzem sok száz, tán sok ezer romániai testvéremet, akik szintén hálásak ezért. Tudom, hogy nagy anyagi áldozatott hozott ezért a Haraszti család. Örülök, hogy jelen lehettem a Rámai táborban, abban a kis csoportban, amikor dr. Haraszti Sándor kezdeményezte a Magyar Baptisták Szövetségének hivatalos megalakítását, amelynek az ott levők mindnyájan örültünk. Bár Haraszti testvér azóta az Úrhoz költözött de kezdeményezése valóság lett. Nagy összeggel járúlt hozzá a költségekhez az Észak-amerikai Magyar Baptista Szövetség, annak elnökével Kulcsár Sándorral, a New York-i magyar gyülekezet, a Detroit-i, a Chicagó-i magyar baptista gyülekezet és még sokan mások. Kívánom én is, de velem együtt sok-sok erdélyi magyar baptista testvérem, hogy az Úr áldja meg amerikai (köztük a kanadai) magyar testvéreimet e nagy áldozatukért.

[VISSZA]