Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK - 2006. február .

DÍSZDOKTORRÁ AVATTÁK BEHARKA PÁL testvérT

(link az orgonaavatáshoz)

A Los Angeleshez közeli La Mirada városában, a Biola Egyetem végzőseinek diplomaosztó ünnepségén, 2005. december 17-én avatták doktorrá Beharka Pált, a MBE Zeneügyi Bizottságának tiszteletbeli elnökét,. Gratulálunk Beharka testvérnek a megérdemelt elismerésért.

      A Biola University-t az Egyesült Államok legjobb egyetemei között tartják számon. A 90 éve alapított Talbot Theological Seminary köré épült oktatási intézménynek ma hat egyetemi szintű iskolája van: Talbot Theological Seminary, School of Professional Studies, Crowell School of Business, Rosemead School of Psychology, School of Arts and Sciences és School of Intercultural Studies. Főiskolai, egyetemi és posztgraduális diplomát szerezhetnek a hallgatók ezekben az intézetekben. Jelenleg 5600 hallgatójuk van a nappali tagozatokon. Dr. Clyde Cook elnöksége alatt robosztus építkezések sorát kezdték meg a környező két megyében, de a La Mirada-i egyetemi város is egyre bővül. Tavaly Ukrajnában és Litvániában létesítettek teológiai fakultást is működtető testvérintézeteket. A keresztyén elven működő magánegyetemen folyó oktatás magas színvonalát a világi sajtó is gyakran méltatja. Korunk legismertebb ateista filozófusát, az Anthony Flew-t meggyőző filozófia professzor, Dr. J.P. Moreland is a Biolán tanít. A most nyílt Crowell School of Business dékánja Larry D. Strand professzor mondta, hogy a kereskedelmi szakra olyan sokan jelentkeztek az elmúlt években, hogy oktatási célokra és a hallgatók elhelyezésére új épületkomplexumot kell létesíteniük. Megtérését követően döntött úgy az ismert bankár, hogy a fiatalok nevelésére szenteli minden idejét és energiáját. Kedves figyelmességét élvezve hallottunk a terveiről: Beharka testvér avatásához a saját talárját kölcsönözte.

       Az este 7-kor kezdődő ünnepség előtt, a könyvtár-épület dísztermében, a Heritage Hall-ban díszebéden köszöntötte az egyetem Igazgató Tanácsa magyarországi vendégeinket. (Az alhambrai gyülekezet meghívására, orgonaavatási szolgálatra érkezett Kaliforniába Beharka testvér, felesége Mónika és unokájuk Papp Szabolcs, a Békehírnök munkatársa.) Az ebédet követően Dr Clyde Cook, az egyetem elnöke ismertette az intézet történelmét, jelenét és célkitűzéseit, majd bemutatta a nap két ünnepeltjét: Dale Burke lelkipásztort és Beharka Pál testvért. Burke testvér a fullertoni Evangelical Free Church vezető lelkésze (a Magyarországon is ismert Chuck Swindoll lelkipásztor utódja). Kettejük doktorrá avatását hagyta jóvá az Igazgató Tanács december 9-i ülésén. Mint az elnöktől hallottuk, két, egymástól független bizottság vizsgálja meg a kandidátus alkalmasságát, és az általában egy évig tartó folyamat végén benyújtott javaslatról dönt az egyetem legmagasabb testülete, az Igazgató Tanács.

      „Beharka Pál professzor felől sokkal rövidebb idő alatt döntöttünk” – mondta Dr. Cook. „Amikor megérkezett hozzánk Magyarországról a munkásságát ismertető anyag: különböző kiadványok, énekeskönyvek, kórusgyűjtemények, és elolvastuk munkatársainak az ajánlását, azonnal tudtuk, hogy miénk lesz a megtiszteltetés, ha ezt a nagyszerű embert megismerjük és bemutatjuk az egyetem hallgatóinak.” Az elnöki köszöntés után azt kérte Beharka testvértől, hogy beszéljen az életéről és munkásságáról a magyarországi baptista misszióban.

A díszebéden Beharka testvér
szól a jelenlévőkhöz.

      Szabad legyen itt megjegyezni, hogy nem volt könnyű dolga a tolmácsnak. Az első mondat után úgy éreztem, el kell ismételnem a kérdést, mert Beharka testvér bizonyára félreértett. Kiderült, hogy pontosan értette a kérdést és ezért jobban válaszolt rá, mint sokan, mások, tennék. A vendéglátók rácsodálkozhattak az errefelé ritkán hallott csodára, hogy az övékénél is régebben és folyamatosan folyik lelkipásztorképzés a magyarországi baptista közösségben. Hallották, hogy elődeink milyen kezdetleges eszközökkel fogtak hozzá az Úr dicsőítéséhez, és azután hogyan gazdagodott a közösség zenei élete. Újra és újra hallották, hogy a egyházi „szolgálat” mindig testvéri munkaközösségben és a közösségért történik. Vagyis, többet hallottak az ünnepelt munkatársairól, mint Beharka testvérről. Így zárta Beharka testvér a beszédét: „Ezt a megtisztelő címet csak egyféleképpen fogadhatom el. Úgy, ha megadják nekem azt az örömöt, hogy munkatársaim nevében, a közösen végzett munka elismeréseként vegyem át, és azután testvéreim bátorítására vigyem haza, Magyarországra.”

      A díszvacsora végén a Tanács tagjai és az egyetem vezetői személyesen is gratuláltak Beharka testvérnek. Az egyetem provosztja saját jelvényét tűzte Pali bácsi öltönyére. Dr. Dennis Dirks, a teológia dékánja ígéretet tett arra, hogy legközelebbi európai útja során felkeresi a Baptista Teológiai Akadémiát, mert szeretne megismerkedni az ott folyó munkával, és Beharka testvér munkatársaival. A zenei fakultás alapítója, a kanadai származású Dr. William Lock professzor az elnök engedélyét kérte ahhoz, hogy az avatási ceremónián ő helyezhesse Beharka testvér vállára a doktori címet jelző sálat. Kiderült, hogy Lock testvér is több gyülekezeti énekeskönyv kiadásán dolgozott. Olyan jó barát lett a két zenész, hogy avatásra menet még kitérőt is kellett tennünk; meglátogattuk Lock professzor „birodalmát”, a zenei fakultás épületét, és a 450 fős hangverseny termet, amit az orgona köré építtetett.


A diploma átvétel pillanatai


Beharka Pál és Novák József testvérek az avatás után


Dr. Clyde Cook, a Biola Egyetem rektora és felesége, mellette a díszdoktori fokozattal kitüntetett Beharka Pál tv. és felesége, valamint unokájuk, Papp Szabolcs.

      Az egyetem fedett sportcsarnokában került sor az avatásra. A háromezer férőhelyes lelátón és a sportpályán felállított széksorokban ünneplő végzősök, diákok és családtagok hangos zsibongással várták az ünnepség kezdetét. Az egyetem zenekara hagyományos ballagási zenével adott jelet a bevonuláshoz. Az elnök és a provoszt után közvetlenül Beharka testvér, majd az iskolák vezetői vonultak fel az emelvényre. Meglepetésünkre, a ceremónia legelején, azonnal a tárgyra tért Dr. Clyde Cook, a Biola University elnöke. A tömeg előtt is elmondta, hogy az egyetem történelmében egyedülálló esemény tanúi leszünk most, mert egy olyan férfit köszöntünk a körünkben, aki vonakodva és feltételekhez szabva engedi meg, hogy doktorrá avassuk, és intézetünk jó hírét így öregbítsük. A méltatásban idézett egy levél-részletet Dr Wayne Barrett-től, a texasi Sam Houston State University tanárától is. „ Kellő tisztelettel említem a két férfi nevét, akikéhez hasonlítva kívánom érzékeltetni Beharka professzor munkásságának a hatását a magyar egyházi zenére. Beharka Pál szolgálata mélyebb nyomot hagy a magyar baptizmus történetén, mint amilyent B.B.McKinney, vagy Haldor Lillenas hagyhattak saját közösségükén…Beharka Pálnak tisztelettel tartozunk, annál is inkább, mert ő ezt soha nem kéri. Az életművét professzortársaim figyelmébe ajánlom…”.


Dr. Beharka Pál és felesége, Monika


Beharka testvér és Novák József alhambrai lelkipásztor, aki olyan sokat tett ez ünnepély létrejöttéért (szerk)

      Baylus Benjamin McKinney a Déli Baptista Szövetség legismertebb egyetemén alapított egyházzenei tanszéket a múlt század elején. Később a chicagoi Bush Konzervatórium tanáraként működött, egészen addig, míg a Vasárnapi Iskolai Szövetség első titkárává választották. Több mint másfélszáz ma is ismert énekéből mi, magyarok, a „Nagyon szeret engem Jézus” kezdetűt énekeljük. A nazarénus felekezet nagy „zenésze” volt a norvég származású H. Lillenas, aki annyi más néven írt éneket, hogy a zenekutatóknak még évtizedekig dolguk lesz kibogozni ennek az alázatos embernek a fortélyait. A „Jézus csodás kegyelme” kezdetű is az ő tolla alól indult világot hódítani. Barrett testvér kérvényünket támogató levelében azt is említi, hogy könyvet készül írni Beharka Pál életéről.

      Az avatás gyakorlásakor a lelkemre kötötte Lock professzor, ne felejtsem el emlékeztetni Beharka testvért, hogy hajoljon le. Ez a kedves, csupa szív ember attól tartott, hogy nem éri fel Beharka testvért, a doktori „hood”-al. Tudtam én, hogy Pali bácsinak nem kell ilyet súgni! Életem egyik legszebb emléke lesz a két új barát, a hatalmas termetű Dr Cook „árnyékában”, ahogy egymás előtt hajlongva fogadták és adták a tiszteletet.

      Olyan szép volt ez is! Otthonélő testvéreink aligha sejtik, milyen nagy súllyá nő a hála felelőssége, vagy az adósság érzete, ha távolra kerülünk azoktól, akiknek tartozunk. Nagy élmény volt gyülekezetünk kis küldöttségéhez tartozva hallani a méltatást, és így is ünnepelni a gondviselést, aminek élvezői lehettünk magunk is néhány évig.

                    Novák József

"ÉNEK volt rámnézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában."
(Zsolt 119:54)

 

hogy könnyű
az ének?
 
az égben
zenélnek!
 
nézd Uram
törvényed
Szent Igéd
fülemben
megéled
szavaid
zenélnek
 
rámnézve
parancsod
dics-ének

 

      Beharka Pálnak
      1972, Újpest
                                     Herjeczki Géza

Köszöntő levél Beharka Pál testvérnek

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség elnöksége örömmel értesült arról, hogy Beharka Pál orgonaművész testvér alhambrai látogatása nem csak az ottani gyülekezet új orgonájának méltó felavatását teszi lehetővé, hanem egyúttal arra is alkalmat ad, hogy testvérünk átvegye a Biola Egyetem legnagyobb elismerését, a neves egyetem doktori diplomáját.

Mindannyiunk öröme az a megtiszteltetés, amiben Beharka testvér részesül ezen a napon. Éppen ezért egyrészt szívből gratulálunk Beharka testvérnek, másrészt hálát adunk az Úrnak azért a szolgáló életért, amivel ezt a rangot kiérdemelte.

Beharka Pál testvér a magyarországi egyházi zene kimagasló egyénisége, a budapesti Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető professzora, az utóbbi évtizedek egyik legismertebb egyházi orgonaművésze Magyarországon.

Talán nincs a ma élő magyarországi lelkipásztorok között olyan, akit nem Beharka testvér tanított volna harmóniumozni, énekkart vezetni, vagy éppen zenét szerezni. Az amerikában szolgáló lelkipásztorok közül is többen az ő tanítványai vagyunk. Beharka testvér számára a zene nem öncél, hanem Isten dicsőítésének eszköze, az istentiszteletek elmaradhatatlan része. Ezért lehetett évtizedeken át - magas elvárásai ellenére - a teológia legnépszerűbb professzora.

A magyar baptista zenekultúra meghatározó egyénisége énekfeldolgozásaival, az elmúlt évtizedek során kiadott énekeskönyvekkel, a más egyházakban is igen népszerű két kötetes Orgonaiskolájával maradandó értéket hagy az utánunk jövő nemzedéknek is.

Szeretettel köszöntjük tehát Dr. Beharka Pál testvért, vele együtt kedves feleségét és az őket elkísérő unokát, Papp Szabolcsot. Urunk áldását kérjük életére, jó egészséget és további termékeny esztendőket kívánva néki.

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség elnöksége