[Evangéliumi Hírnök / 2000. október és novemberi számban megjelent írások.] 

MABAVIT II. IFINAP -- 2000. augusztus 12. NAGYVÁRAD

A világtalálkozó keretén belül szervezett ifi napra közel 2000 fiatal jelent meg a nagyváradi román baptista gyülekezetben. Az alkalom hangulatát nehéz visszaadni. Az igei buzdításon túl sokat imádkoztunk, énekeltünk és mint ahogy a fiataloknál lenni szokott, a nevetés és a humor sem hiányzott. Az Erdélyből, Magyarországról, Kárpátaljáról, Vajdaságról, Felvidékről és Amerikából érkezett ifi vezetők beszámoltak az ifjúságok munkájáról. A következőkben ezeket a beszámolókat ismertetem, rövidített változatban, emlékeimre és videó-felvételre támaszkodva. (Pap Enikő)

Ifjúsági vezetők, balról: Zeffer Csaba és Szilágyi László (Erdély), Nyúl Zoltán (Vajdaság), Bánszky Tibor és Dóczé Bálint (Szlovákia), Papp János (Magyarország), Szűcs Sándor és Budai Lajos (Erdély), Durkó István (Magyarország), Kulcsár Attila és Dr. Haraszti Leland (USA)

Magyar fiatalok az Emmanuel román baptista templomban

Nagyobb változatban is megnézheted ezeket a képeket a mintegy 150 nagyváradi képet tartalmazó oldalunkon, annak is az utolsó csoportjában. A cím:

http://baptista.hu/evhirnok

ERDÉLY

Budai Lajos-tól megtudtuk, hogy kb. 1500 magyar baptista fiatal él ma Erdélyben. Három missziós kerület van az országban: Nagyvárad, Brassó és Zilah. A statisztika szerint Szilágy megyében a legnagyobb a fiataloknak száma. Majd 5-5 pontba foglalta a fiatalok pozitív és negatív tulajdonságait.

Budai Lajos

Pozitív tulajdonságaik:

Negatív tulajdonságaik:

Végül Budai Lajos a Jn 21:5 versével fejezte be, kiemelve, hogy amiben hiányosságaink vannak, Isten kész segíteni.

KÁRPÁTALJA

Bodóczki Antal Magyarországról kiküldött misszionárius elmondta, hogy az ottani közösség 250 tagú, abból 40 fiatal. Lelkes fiatalok, már több gyülekezet plántálásában is részt vettek. Mostanában több lehetőség nyílt a fiataloknak arra, hogy Magyarországon biblia iskolákban tovább tanuljanak. A fiatalok átlag életkora 16-25 év. Évente 2-3 ifi találkozót rendeznek.

SZERBIA

Nyúl Zoltán

A Vajdaságban élő fiatalokat Nyúl Zoltán képviselte. Sajnos 10 év alatt 3 háborút élt át az ottani közösség (Koszovó, Bulgár és Horvát háború). Így aztán már nagyítóval kell keresni a fiatalt. A férfiak megjárták a frontot; csoda minden egyes fiatal, aki még az országban van. "Ifi csoportok látogatnak bennünket. Higgyétek el, minden egyes látogatás nagy élmény. Bátorítást, erősítést adnak. Tegyétek továbbra is." Az igei buzdítás az 1Tim 6:20 verséből volt kiemelve, hogy őrizzük és gyarapítsuk azokat a kincseket, amikkel Isten megajándékozott. (folytatjuk)

MABAVIT II. IFINAP -- 2000. augusztus 12. NAGYVÁRAD (2. rész)

A beszámoló befejezĹ része. (Pap Enikő összeállítása; fotó: Kulcsár Attila)

KÁRPÁTALJA

Bodóczki Antal Magyarországról kiküldött misszionárius elmondta, hogy az ottani közösség 250 tagú, abból 40 fiatal. Lelkes fiatalok, már több gyülekezet plántálásában is részt vettek. Mostanában több lehetĹség nyílt a fiataloknak arra, hogy Magyarországon biblia iskolákban tovább tanuljanak. A fiatalok átlag életkora 16-25 év. Évente 2-3 ifi találkozót rendeznek.

 

MAGYARORSZÁG

Papp Jánostól és Durkó Istvántól megtudtuk, hogy jelenleg 3000 fiatal él baptista gyülekezetekben. A komoly statisztikai kimutatásból arról értesültünk, hogy két gyülekezetben van több mint 100 fiatal, viszont 129 gyülekezetben egyáltalán nincs fiatal.

Végül az igei buzdítás az Ézs 43:18-19 versei alapján hangzott el. Én hiszem, hogy Isten újabb kegyelmi időt adott - előre nézni és meglátni, amit Ő tervezett... Legyetek az évszázad jó misszionáriusai, prédikátorai, család apái és család anyái. Töltsétek be tökéletesen küldetésetek! - hallottuk Papp Jánostól.

SZLOVÁKIA

A felvidékről Dóczé Bálint és Bánszky Tibor volt közöttünk. Értesültünk arról, hogy Szlovákiában nincs magyar ifi szövetség. Most van kialakulóban. Kb. 400 magyar fiatal él a gyülekezetekben. Sok fiatal lelkipásztor szolgál. A missziózást segítik a külföldről érkező tanárok, akik nyelvi kurzusokkal igyekeznek felkelteni az érdeklődést a gyülekezet iránt.

A közös éneket Mike Sámuel vezette.

ÉSZAK-AMERIKA

Az Amerikában és Kanadában élő fiatalokról Kulcsár Attila szólt néhány szót. Emlitette, hogy az óriási távolságok miatt milyen nagy áldozatot hoznak a fiatalok azért hogy együtt lehessenek. A távolság ellenére évente legalább 2-3 ifi találkozóra kerül sor. A Ráma tábor az egyik ilyen találkozási hely, ahol jó lehetőség van a kikapcsolódásra és a lelki felüdülésre. Azt is elmondta, hogy jelenleg genezáció váltás van, sok a 12-20 év körüli fiatal. Kérte, hogy imádkozzanak olyan ifi vezetőkért, akik gyülekezeten belül és kívül megállják a helyüket. A Róma 8:19b és 2Kor 5:7 alapján bíztatott minden jelenlevőt, hogy bárhol is éljen mutassa be Jézus Krisztust környezetének.

Majd dr. Haraszti Leland üdvözölte a Nemzetközi Magyar Baptista Ifi. Szövetség vezetőit és a résztvevőket. Megemlítette azt a missziót, amivel Kulcsár Attila megbízta, hogy egyrészt a szorványban élő fiatalokkal foglalkozzon, mástrészt az óhazában építsen ki és tartson kapcsolatokat ifjúságokkal és vezetőikkel. Röviden vázolta azokat az alkalmakat amikre sor került ezzel kapcsolatban.

Visszaelmélkedés

A hétköznapok egyenletesen beleráztak minket egyhangúságukba. Hátunk mögött a nyár, a világtalálkozás, a kikapcsolódás és a feltöltekezés. Elôttünk egy befejezésre váró tanév, vagy a munka. Tarsolyunkban a 2Tim 2:22: AAz ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívbôl hívják segítségül az Urat.@

Visszatekintünk és halványan felsejlik a tömegmozgás, a zsibongás, a hangszóró furcsa visszhangja, az ismerôsök mosolya. Elgondolkozunk a futólagos párbeszédeken, a tényeken - például Magyarországon nagyon sok gyülekezetben nincs egyáltalán fiatal...

Távolinak és szinte felvállalhatatlannak tűnik: AYfiatalok nélkül nincs jövôje a gyülekezeteknek.@ Már-már erôszakos ez a Akívülrôl@ jövô felelôsségY most, amikor mindenhol a gyôzelem a tét, amikor a jövôért nem elég a legjobban csinálni, mert a legjobbnak kell lenni, szembesít bennünket az ige Isten elvárásával: Atörekedj az igazsságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együttY@

Mindez egy olyan versenyben, amely nem acélozza izmainkat, nem sikerközpontú, nem a versenyzô önérdekeit célozza meg... ELSŐVÉ LENNI, mert a versenyzés maga a megérkezettségben válik lehetôvé, mert mi kezünkbe kaptuk az élet lehetôségét. Ezért lehet mindent a legjobban csinálni. A jövô, az eredményesség, a siker pedig csak úgy KÍVÜLRŐL, FELÜRŐL jön.

Mucsi-Bálint Noémi, Temesvár

[VISSZA]