Archive

2004
2005

 

 

 

 

  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök - Gyülekezeti hírek .
MELBOURNE, AUSTRALIA  (2005)

(A képek miatt az oldal lassan töltődik. Türelem képeket terem.)

2006. december

HÍREK MELBOURNEBŐL

Már a hálaadónap előtt is hálát adhattunk gyülekezetünkben azért, hogy az Úr megadta azt, hogy közülünk összesen 18 fő lehetett Európában rövidebb-hosszabb ideig az elmúlt hónapokban. Hazalátogatás, részvétel a MABAVIT-on, rokoni-családi találkozások. Májusban utaztak haza az elsők és október közepén érkeztek vissza az utolsók. Mindenki röviden átadta az üdvözleteke hazaérkezése után azonnal, de egy külön istentiszteletet is tartottunk szeptemberben végén, amikor részletes beszámolót hallhattunk a MABAVIT-ról és a lelkipásztor házaspár is beszámolt az otthon létük néhány élményéről valamint gyülekezetünkben is kiosztottuk a képes imakártyánkat.


A képen a Szudánbúl menekült pásztor, feleségével és a multikulturális misszió vezetője látható, Szlovák testvérékkel.

Még augusztus 22-én, volt egy állami fogadás, Melbourne-ben a cityben, melyet Victoria állam parlamentje rendezett az itt élő magyarság tiszteletére. Erre az alkalomra meghívást kapott énekkarunk is. Felkértek, hogy énekeljük el a magyar himnuszt és az ausztrál himnuszt. Mindenkinek nagyon tetszett az énekkarunk éneklése. A két ünnepi szónok, Victoria állam pemierje, Steve Bracks és a magyar nagykövet Fodor Lajos is kifejezte köszönetét a szép és megható éneklésünk miatt.

Szeptember 17-én délután a gyülekezetük nőtestvérei vehettek részt egy női missziós alkalmon, melyre meghívták őket énekelni. Két éneket énekeltek el, egyiket angol szöveggel is, valamint Kulcsár Mária testvérnő énekelt egy szólót angolul. A házigazda szervező gyülekezet a kis létszámú Chadstoni Baptista Gyülekezet volt, főleg idős testvérek alkotják, de buzgón szolgálnak az Úrnak. Örömmel és szeretettel szolgáltak a vendégek felé az alkalmat követő szeretetvendégségen. Az előadás fő üzenetét viheték magukkal a nőtetsvérek: Mikor láttad legtóbb Jézust?... Máté 25-ből való textus alapján … a szenvedő és szükségben lévő embertársadban.

Még szeptemberben meghirdettük gyülekezetünkben a Riksa-akciót. Ennek lényege az, hogy 700 AUD összegből segíthetünk egy indiai szükségben és szegénységben élő keresztyén hívő családot abban, hogy egy Riksa tulajdonosává lehessenek. Ezzel egész további életükre nézve megoldódnak az anyagi gondjaik, hiszen nagyon fontos és keresett szolgáltatás még ma is Indiában a Riksa-taxi szolgálat. A lábbal hajtott három kerekű járművek úgy vannak elkészítve, hogy alkalmasak személyszállításra, csomagok szállítására és futár szolgálatokat is lehet vállalni vele. Sőt olyan keresett szolgálat ez, hogy akinek van riksája bérbe is adhatja éjszakai munkára. Ha egy család hozzájut egy riksához, akkor gyakorlatilag megszabadult az anyagi szegénység és nélkülözés állapotából. Iskoláztathatja gyermekeit, egészségügyi ellátást is meg tudja fizetni, sőt még megtakaríthat is bevételéből. A PeoplaAid, Ausztrália, Woodcroft (SA) székhelyű misszión keresztül mi is „megmenthettünk” egy kedves indiai hivő családot a további nélkülözéstől. A mellékelt képen láthatók ők, mert már visszajelzést is kaphattunk arról, hogy kikhez jutott el a gyülekezetünkben egy hónap alatt összejött céladomány által egy új riksa. Örömmel, hálaadással és „jókedvvel" adakoztunk. Hála legyen érte az Úrnak. Azóta egy család a gyülekezetből még egy riksa-család szponzorálását segítette elő adományával.A lelkipásztor és felesége részt vehetett, mint hivatalos küldött a BUV rendes évi Közgyűlésén (Assambly, Annual Gathering) október 28-án, és az előző napon megtartott lelkipásztori találkozón. Bátorító és megújító élmény volt számunkra ezeken a testvéri találkozókon részt venni, még ha voltak is nyelvi nehézségeink. Mindkét alkalommal főtéma volt a Kreatív Gyülekezet. A lelkipásztorok és partnereik részvételével megtartott alkalmon egy görög származású, egyiptomból emigrált gyülekezetplántáló pásztor tartott két nagyon jó előadást. Közben asztalonként, kiscsoportokban megbeszélgettünk néhány általa felvetett kérdést. A közgyűlés napján pedig kiemelkedő volt a missziói igazgató által tartott előadás, melyben nagy kihívásként és kockázatvállalással járó új missziós feladatként tárta a gyülekezeti küldöttek elé az egyre népesedő nagyváros, Melbourne újabb népes kerületeiben felvállalandó missziós küldetést. Relocation-relocation… vonult végig előadása alatt a vetítővásznon a nagy kihívást jelentő, missziós vállalkozásra, gyülekezetplántálásra felszólító inspiráció! Mi bekapcsolódtunk a multikulturális missziós csoport által szervezett csoportos foglalkozásba. A nagy kérdés ez volt: hogyan tudnak az etnikai gyülekezetek beépülni a victoriai baptisták nagy családjába, és ugyanakkor hogyan tudják betölteni küldetésüket az etnikai csoportjuk tagjai felé való creatív misszióban? Mindkettő továbbra is nagy kihívást jelet a Melbourne-i Első Magyar Baptista Gyülekezet számára is. Az Úr segítségével megpróbáljuk mindkettő kihívást felvállalni, és egyre jobban betölteni.

Szlovák Tibor

2006. március

A lelkipásztor beiktatási ünnep (okt. 23) után november 13-án a Fitzroyi Református Templomban vettünk részt közös ökumenikus reformációs istentiszteleten. Ezen az alkalmon vendégként szolgált Tőkés László erdélyi püspök. Baptista részről a lelkipásztort kérték föl első rövid igei köszöntésre, valamint az úrvacsora kiosztása alatt végig énekelt az énekkarunk.
      Ugyan ezen a vasárnapon a délutáni istentisztelet keretében tartottuk meg a Baptista Világszövetség női szakosztálya által meghirdetett női imanapi alkalmat. A lelkipásztorné szervezésében és imára buzdító szolgálatával, de az egész gyülekezet bevonásával. Több bizonyságtétel is elhangzott nőtestvérek részéről. Leírt és kiosztott imatémák szerint imádkoztak a testvérnők az imanapi javaslat alapján. A perselybevétellel egy kárpátaljai magyar baptista gyermekétkeztetési missziót támogattunk.
      November 20-án megtartottuk a hálaadónapunkat. Az énekkar alkalmi énekei, költemények és az ige buzdított hálaadásra minden jelen lévőt.
      Minden adventi vasárnapnak egy különleges jellege volt. Gyermekek és ifjak, nők, férfiak, adventje és végül nyugdíjasok karácsonya következett a négy adventi vasárnapon. Még karácsony előtt egy szombat délután külön karácsonyi gyermekprogramot szervezett a lelkipásztorné a gyülekezet vonzáskörében élő gyermekek számára. Játék, éneklés, "vetélkedő" díjakkal és segítő nőtestvérek jóvoltából szeretetvendégség lehetett ezen az alkalmon.


Karácsonyi gyermek klub alkalom

      Az áldott karácsony után szilveszterkor este 8 órakor imaóránk volt, melyet istentisztelet követett énekekkel, szolgálatokkal. Ezután közös szeretetvendégségen vettünk részt, majd együtt imádkozva éjféli áhítatban vártuk meg az újév megérkezését az imaházban.
      Január 8-án a délutáni istentisztelet volt egy rendkívüli alkalom, amikor minden jelenlévő felolvashatta azt az igét, amit újévkor kapott egy igés kisnaptáron, és néhány szóval bizonyságot tett arról, hogy mit jelent számára ez az ige. Lelkileg nagyon meggazdagító és megerősítő volt egymás élő bizonyságtételeit hallgatni.
      Január 29-én ritka és különleges alkalom lehetett gyülekezetünkben. Gyermekbemutatást tarthattunk. Kulcsár Eliz és férje Craig elhozta az Úr házába második gyermekét, hogy imádkozzunk érte az Úrhoz és felajánljuk életét az Úrnak. Öröm volt a kedves, bensőséges ünnep, amikor a baby Jessica Meggie Jean-ért nagypapája, nagynénije és a lelkipásztor imádkozott. Az egész délelőtti istentiszteletet meghatározta a gyermekbemutatás. Az alkalmi igei buzdításnak és ezt követően az igehirdetésnek is a 8. zsoltár volt az alapigéje. Szlovák Tiborné Ági a gyermek bibliaköri kiscsoport tagjaival köszöntötte a családot és a biblikus gyermeknevelésben segítséget jelentő ajándékokkal megajándékozta a család minden tagját.


A gyermekbemutatáson a szülők az újszülöttel

      A januári imahét jegyében négy alkalmat tarthattunk, melyen együtt imádkoztunk az Aliansz Imahét témasorozata alapján (Jan 22-25-ig).
      Február 19-én tartottuk meg az idei aratási ünnepélyt s az istentisztelet után pedig a gyülekezeti évzáró tanácskozásunkat. Ezen a tanácskozáson a visszatekintettünk az elmúlt évre, anyagi és lelki számvetést végeztünk az Úr előtt, és a közeljövő alkalmai, tervei kerültek elő. Hálaadással a szívünkben és felbátorodva az Úr Jézus erejében bízva indulunk tovább a gyülekezetépítésben és a lélekmentésben.

           Szlovák Tibor

2006. január

Lelkipásztor beiktatás Melbourne-ben

Október 23-án, mintegy 150 fős nagy gyülekezet volt együtt Melbourne-ben (hivatalos taglétszám: 32 fő) az Első Magyar Baptista Gyülekezet imaházában. Régen volt egyszerre ennyi lelkipásztor is jelen a gyülekezetben. Mindenkit figyelembe véve 12 avatott szolgája az Úrnak. Az esemény is igen ritka a melbourne-i gyülekezet életében: lelkipásztor beiktatás történt. Az istentisztelet előtti imaáhítatot a beiktatásra váró új lelkipásztor vezette. Többféle módon valósult meg az Istennel való kapcsolatkeresés, kezdve az első gyülekezeti énekkel: Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám! Könyörögtünk: vajon nem akar az Úr ébredést adni gyülekezetünkben? (Zsolt 80:2-4). Kívánkoztunk az igazi testvéri egység után (Zsolt. 133). Imádkoztunk azért, hogy Isten áldja meg a gyülekezet és a lelkipásztor szolgálatát, adjon „új teremtés”-eket! (2Kor 5:14-17).
 
      Az istentisztelet kezdetén Kulcsár Mária gyülekezeti titkár testvérnő köszöntötte a jelenlévőket, lelkipásztorokat, vendégeket. Ő végezte a tolmácsolás szolgálatát is, az angol nyelven elhangzó igehirdetés, a lelkipásztor és a gyülekezet megkérdezése, valamint az angol és román nyelven elhangzó köszöntések esetében. Az igehirdetést, a lelkipásztor és a gyülekezet ünnepélyes vallástételét és a beiktató imádság szolgálatát Rev. Alan Marr testvér végezte a Victoriai Baptista Unió (BUV) képviseletében, aki az Unió missziói igazgatója (Director of Ministries).
      Az igehirdetés alapigéje Mt 14:22-36 volt. A hegyen magányosan imádkozó Jézus látja tanítványai küszködését a széllel a viharzó tengeren. Időben megy segítségükre. Jézus Úr a tengeren is, amelynek erői szinte az egész Szentírásban a gonosz és Isten ellenes erőket jelenítik meg. Az Úr Jézus tanítványai érdekében “legyőzi ezeket az erőket”, lecsendesíti a vihart, a süllyedő Pétert pedig megtartja. Áldott igei üzenetet kapott a gyülekezet, a lelkipásztor házaspár és minden jelenlévő.

 

A gyülekezet énekkara énekel a beiktató istentiszteleten

Rev. Alan Marr testvér kérdéseket intéz a lelkipásztorhoz

 
      Az ünnepélyes vallástételek után Alan Marr testvér imádkozott a térdein álló lelkipásztor felett. A kézrátételes imádságba bekapacsolódott még három baptista lelkipásztor Paul James, a BUV etnikai gyülekezetekkel foglalkozó missziós csoportjának nyugalmazott vezetője, Nemes László a gyülekezet korábbi lelkipásztora, és Traian Secara a melbourne-i román ajkú baptista gyülekezet pásztora. Majd ezután elhangzott az énekkar áldó éneke: „Áldjad meg!”
      Ezután először az előd lelkipásztor, Nemes László testvér köszöntötte a gyülekezetet és a szószéki Bibliát átnyújtva hivatalosan is átadta a lelkipásztori szolgálatot Szlovák Tibor beiktatott lelkipásztornak. Köszöntő szavainak igei alapja 4Móz 27:15-18 volt.
      A gyülekezet részéről két vers és igei köszöntések hangzottak el Novák Rózsika, ifj Balla Ferenc, illetve Szűcs Jenő presbiter és Balla Ferenc elöljárósági tag szolgálatában. A Brisbane-i Gyülekezet köszöntését Jaksa Mihály testvér hozta, aki sokáig a Melbourne-i Gyülekezet tagja, vezetője volt. Adelaide-ból egy kis csoport érkezett s a Debreceni testvérek szolgáltak. Szlovák Tiborné, Ági köszöntötte a szolgálatba beiktatott lelkipásztor férjét és átéléssel szólt a krisztusi küldetésről, melyet férjével együtt végez. A lelkipásztor házaspár közösen énekelt a fiatalokkal arról a napról, „mit az Úr rendelt.”
      Antal Péter református lelkész saját igei köszöntése mellett átadta Dézsi Csaba North Fitzroyi Református Gyülekezet lelkésze és gyülekezete köszöntését. Több meghívott lelkész nem tudott jelen lenni, akik levélben küldték el köszöntésüket a lelkipásztornak és a gyülekezetnek. Ezeket a köszöntéseket ismertette a beiktatott lelkipásztor.
      Szlovák testvér ugyancsak felolvasta az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség köszöntő levelét, melyet Dr. Herjeczki Géza alelnök testvér küldött a Szövetség vezetősége nevében. A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet ennek a szövetségnek a hivatalos tagja. A Szövetség személyes képviseletet sajnos nem tudott küldeni a térben legtávolabbi gyülekezetének erre az ünnepélyére. Köszönjük az imatámogatásokat is, tudjuk, hogy lélekben közel vagyunk egymáshoz. A Magyarországi Baptista Egyház áldáskívánásait Papp János missziói igazgató testvér fogalmazta meg egy levélben az elnökség részéről. Ennek a levélnek a tartalmát is meghallgatta az ünneplő gyülekezet.
      A beiktatott lelkipásztor reagált a köszöntésekre, majd zárszava után a gyülekezet elénekelte az Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt… kezdetű éneket. Egymás kezét megfogva, testvéri koszorút alkotva boldogan énekeltünk. Az utolsó versszaknál az ég felé emeltük kezünket: „Menny felé megyünk!” Amíg odaérkezünk szolgálat vár ránk itt a Melbourne-i magyarság körében és Ausztráliában. Kulcsár Imre presbiter záró imádsága után szeretetvendégségen időzött együtt tovább a testvériség. Jó alkalom volt ez az ismerkedésre, közösség ápolásra az Úrban és beszélgetésekre.
      Elmúlt az ünnep, de várjuk az Úrtól azoknak az áldásoknak „bő özönét”, melyeknek csak egy cseppje is üdvös!
                          Szlovák Tibor lelkipásztor