MAGYAR BAPTISTÁK II. VILÁGTALÁLKOZÓJA
NAGYVÁRAD,
2000. AUGUSZTUS 11-13.

RÉSZLETES PROGRAM

AUGUSZTUS 11, PÉNTEK
09,00 B Bejelentkezés
11,00 B A szervező bizottság értekezlete
13,00 B 15,00 Ebéd
 
I. Előadások:
Énekvezető: Kis Juhász Vilmos, Orgonál: Garai Zsolt
Programvezető: Kovács Gyula
 
15,00 Kezdőima: Megyesi József
Közös ének: Jöjjetek vígan zengjük el (20)
Köszöntések: Simon József, Kulcsár Sándor, Mészáros Kálmán
Közös ének: Az Úr nagy Isten (21)
Temesvári Fúvószenekar
15,15 B 16,00 Előadás: Vékás Zoltán (Erdély)
`Krisztusi egység a szolgálattevők közöttA
A konferencia éneke: `Mily boldog nap...A (47)
Közös ének: A Te nevedben mi együtt vagyunk (1)
Formáld a szívünket (2)
Temesvári fúvószenekar
16,10 B 16,55 Előadás: `Az Úr a mi Istenünk!A
Révész Árpád (Magyarország)
Közös ének: Hol Jézus Úr (37)
17,00 B 18,00 Szünet (a fúvóskar szolgál)
 
 
2000. AUGUSZTUS 11. PÉNTEK
II. Evangélizációs istentisztelet 18:00
Énekvezető: Mike József Orgonál: Juhász Gábor
Programvezető: Szabó István (USA)
 
18,00 - Kezdőima: Dan László
Közös ének: Drága nékünk ez a jó hír (14)
Igeolvasás: Novák József
Áldást kérő ima: ifj. Budai Lajos
Nagyváradi énekkar: Zengj éneket, Isten népe! (Vez.: Bokor Barnabás)
18,20 - Az újonnan érkezettek köszöntése: Borzási István
Temesvári fúvószenekar. Vers
Nagyváradi énekkar: Közel jött hozzám! - Még ma! (B.B.)
18,30 - Bizonyságtétel: Vadász János (USA)
18,35 - Temesvári fúvószenekar:
Bizonyságtétel: Gábori Ilona (Brassó)
Mike Duó: Zsákutca, Kedves barátom...
Közös ének (Perselyezés): Jézusért élek egészen (4)
Szákölködünk nagy mértékben (5)
19,00 - Igehirdetés: Novák József (USA)
19,30 - Áhítatos percek
Közös ének: Nem láthat bár e földi szem... (31)
Nagyváradi énekkar: Jeruzsálem! - Égő szövétnek!
Kijelentések
A konferencia éneke: `Mily boldog nap...A (47)
Befejező ima: Dr. Vass Gergely
20,00-21,00 Vacsora
 
2000. AUGUSZTUS 12. Szombat Délelőtt
Énekvezető: Király Tibor, Orgonál: Mátis Kelemen
Programvezető: Giorgiov Adrián
 
09,00 - 09,30 Áhítat: Giorgiov Adrián
Közös ének: Dicsérd az Urat én lelkem (13)
Köszöntések: Király Tibor
Krasznai fúvószenekar
Erdélyi énekkar:
Mindenható! - Az Úr legyen áldott! (Vezényel: Ifj. Kiss László)
09,45 B 10,30 Előadás: `A hívő ember hivatásaA - Ef 4:4
Hetényi Attila teológiai tanár (Magyarország)
Közös ének: Nagy vagy te Isten (7)
10,30 B 11,00 Szünet (a fúvószenekar szolgál)
Közös ének: Legfőbb vágya életemnek (6)
Krasznai fúvószenekar
Erdélyi énekkar:
A szeretet forrása - Vidd a jó hírt! (Vezényel: Bokor Barnabás)
11,00 B 11,45 Előadás: Kulcsár Tibor (Magyarország)
Központi gondolat: `Ki az, akiben reménykedünkA - Ef 4:4
Áhítatos percek
Kijelentések
Befejező ének: Jézus vezess engemet (34)
Befejező ima: Id. Domokos Ernő
12,00 B 14,00 Ebéd
 
 
2000. AUGUSZTUS 12. Szombat - délután 14:00
Énekvezető: Mike Sámuel Orgonál: Garai Zsolt
Programvezető: Borzási Gyula, Mészáros Kornél
14.00 Kezdőima: Mészáros Kornél
Közösének: Nagy Király (15)
A konferencia elnökének köszöntése: Gergely István
A MBVSZ elnökének köszöntése: Kulcsár Sándor
Köszöntés a Román Baptista Unió részéről
A konferencia éneke: `Mily boldog nap...A (47)
 
ZÁSZLÓFELVONULTATÁS
 
I. 14,30 Bemutatkozások
Ausztrália - Nemes László
Észak Amerika - Herjeczki Géza
Erdélyi énekkar: Jertek áldjuk Istent!
- Énekeljetek a Jehovának!
Szlovákia - Dócé Bálint, Jugoszlávia - Nyúl Zoltán
Vox Nova Baptista Férfikar (Magyarország)
Németország - Macher János, Kárpátalja - Bodoczki Antal
Erdélyi fúvóskar
Magyarország - Mészáros Kornél
Központi Énekkar (Magyarország)
Erdély - Borzási Gyula
Erdélyi ifjúsági énekkar
Közös éneklés: Nagy Isten áldunk (12) Az egyháznak csak Jézus (22)
 
2000. AUGUSZTUS 12. Szombat - délután
Énekvezető: Mike Sámuel Orgonál: Garai Zsolt
Programvezető: Borzási Gyula, Mészáros Kornél
 
II. Köszöntések
- Theo Angelov köszöntése az EBF részéről
A rákosszentmihályi harangkórus (Magyarország)
- Református egyház, katolikus egyház,
Magyarországi fúvóskar
- Pünkösdista gyülekezet képviselője
- Polgármesteri hivatal képviselője
Az amerikai énekcsoport
16,15 - Közös ének: Ó, Sion ébredj (23) Őrálló fújjad a kürtöt (24)
16,20 - Igehirdetés:
Dr. Simon József elnök (Erdély)
16,50 - Áhítatos percek
Közös ének: Hittem Benned (32)
Kijelentések
Záróének: Eljön az Úr! (Ének-zenekar+gyülekezet) (48)
Befejező ima: Mészáros Kálmán
17,00 - 18,00 Szünet
 
 
2000. AUGUSZTUS 12. Szombat
III. Evangélizációs istentisztelet 18:00
Énekvezető: Oláh Gábor Orgonál: Ifj. Pátkai Imre
Programvezető: Mészáros Kornél
 
18,00 - Kezdőima: Újvári Ferenc
Közösének: A megnyitott szent Biblia (9)
Igeolvasás: Papp János
Áldást kérő ima: Nyúl Zoltán
Központi énekkar: (Magyarország)
18,20 - Az újonnan érkezettek köszöntése: Vékás Zoltán
Magyarországi fúvószenekar:
Költemény: Kovács Arthúr (Magyarország)
Erdélyi és magyarországi egyesített énekkar:
A nagy egek! (Vezényel: Bokor Barnabás)
18,30 - Bizonyságtétel: Lukács János (Magyarország)
18,35 - Erdélyi fúvószenekar
Bizonyságtétel: Bodoczki Antal (Kárpátalja)
Erdélyi énekkar: Csodálom Jézus nagy kegyét! (Ifj. Kiss László)
Közösének: (Perselyezés) Háséged végtelen (17), Keskeny útra (25)
Vox Nova Baptista Férfikar (Magyarország)
19,00 - Igehirdetés: Mészáros Kálmán elnök (Magyarország)
19,30 - Áhítatos percek
Erdélyi énekkar: Mert úgy szerette Isten! (Bokor Barnabás)
Kijelentések
A konferencia éneke: `Mily boldog nap...A (47)
Befejező ima: Dóczé Bálint (Szlovákia)
 
 
IFJÚSÁGI VILÁGTALÁLKOZÓ
Szombat délelőtt 9,00-12,00
 
Programvezetés: Zeffer Csaba
Zenei vezetők: Mike József és Kiss Juhász Vilmos
 
9,00 - 9,15 Kezdő ima: Szilágyi László
éneklés, köszöntések
9,15 - 9,30 Jelenet
9,30 - 11,00 Szolgálatok
Erdélyiek - Budai Lajos
Ukrajna - Bodoczki Antal
Ima és ének
Magyarország - Durkó István
Szerbia - Vajdaság - Nyúl Zoltán
Ima és ének
Szlovákia - Felvidék - Dócé Bálint
Amerika - Kulcsár Attila
Ima és ének
 
11,00 - 11,30 Előadás: Szács Sándor `Legyél az első!A - 1Sám16:17-18
Éneklés, befejező ima, kijelentések
11,45 - Távozás a sportcsarnokhoz
 
Késő esti ifjúsági program
 
21,00 - 23,00 Programvezető: Zeffer Csaba
Canify Singers
Harangkórus
Szóló: Szappanos Tibor
Öszevont Ifjúsági Kórus
Orgonajáték: Garai Zsolt
Mike Duó
 
 
2000. AUGUSZTUS 13. vasárnap - Délelőtt I.
Énekvezető: Kiss Juhász Vilmos Orgonál: Garai Zsolt
Programvezető: Kovács Gyula, Herjecki Géza
 
08,30 - Fúvószene
09,00 - Kezdőima: Kovács Gyula
Közös ének: Fel lelkem az Urat dicsérni (27)
Imára való buzdítás: Herjecki Géza
Erdélyi és magyarországi egyesített énekkar
Zengjétek Jézus nagy voltát! (Vezényel: Oláh Gábor)
Bizonyságtétel
- Az erdélyi nőszövetség képviseletében: Vékás Zoltánné
A rákosszentmihályi harangkórus
Bizonyságtétel: Vajdaság: Borbély Árpád
Erdélyi és magyarországi egyesített fúvóskar
Közös ének: Isten élő Lelke Jöjj (28)
10,00 - Igehirdetés: Borzási István (Erdély)
Központi gondolat: `Közös hitünkA
10,25 - Közösének: Az örök sziklán áll hitünk (10)
Fúvószene
 
2000. AUGUSZTUS 13. vasárnap - Délelőtt II.
 
Énekvezető: Kiss Juhász Vilmos Orgonál: Garai Zsolt
Programvezető: Kovács Gyula, Herjeczki Géza
 
Közösének: Szent, szent, szent (35)
Központi énekkar (Magyaroszág)
Bizonyságtétel
Az amerikai nőszövetség képviseletében: Kulcsár Sándorné
Erdélyi ifjúsági énekkar
Mike Duó: Régi kereszt..., Templom...
Bizonyságtétel: Szlovákia: Fazekas Pál
Magyarországi fúvós kar
Közös ének: Óh, boldog nap! (30) (Ének-zenekar + gyülekezet)
11,20 - Igehirdetés: Kulcsár Sándor elnök (Észak-Amerika)
`Az újszövetségi keresztségA
Énekszóló: Dr. Meláth Ottó, Kísér: Beharka Pál
11,50 - Áhítatos percek
Fúvószene (Perselyezés)
Kijelentések
Befejező ének: Zengd Jézus nevét (16)
Befejező ima: Zágoni Rezső (USA)
12,00 B 14,00 - Ebéd
 
 
2000. AUGUSZTUS 13. vasárnap - Délután II.
Énekvezető: Oláh Gábor Orgonista: Tóka Szabolcs
Programvezető: Marosi Nagy Lajos
 
14,00 - Gyülekezeti ének: Üdvteli érzet (8)
Bevezető imádság és köszöntés: Marosi Nagy Lajos
A Központi Énekkar programja, vezényel: Oláh Gábor
(A kórus bemutatása)
14,25 - Felszólalás a magyarországi nőtestvérek képviseletében:
Mészárosné Tóka Gyöngyvér
A Központi Énekkar énekel
Vers
A rákosszentmihályi harangkórus
vezényel: Szilágyiné Mátyus Elvira
(A harangjátékról)
Énekszóló: Láziné Meláth Andrea, zongorán kísér: ifj. Pátkai Imre
15,00 - Felszólalás a magyarországi férfi testvérek nevében: Ferencz Tibor
A Vox Nova Baptista Férfikar énekel,
vezényel: Szilágyiné Mátyus Elvira
(Az együttes bemutatása: Mikes András
Vers: Fejős Gábor
A Vox Nova Baptista Férfikar énekel
15,30 - Hinni, vallást tenni, üdvözülni - Róm 10:9-10
Igehirdetés: Kovács Géza lelkipásztor
15,55 - Imádság: Dobos Péter
Gyülekezeti ének: Mily boldog nap... (47)
16,00 - 17,00 Szünet
 
 
2000. AUGUSZTUS 13. vasárnap - Délután I.
Énekvezető: Mike testvérek Orgonál: Garai Zsolt
Programvezető: Gergely István
 
17,00 - Kezdő ima: Simon József
Közös ének: Nagy Istenem, ha nézem e világot (18)
Erdélyi énekkar: Jézus csodás kegyelme (Vezényel: Kiss László)
Bizonyságtétel: Dan László
Erdélyi énekkar: Rabszolgakórus (G. Verdi) (Bokor Barnabás)
Költemény: ifj. Domokos Ernő
Erdélyi és Magyarországi egyesített fúvóskar
Bizonyságtétel: Király Tibor
Erdélyi ifjúsági énekkar
Közös ének: Istenünk halld meg (11)
Még egyszer hív Jézus kegyelmesen (36)
Perselyezés
18,00 - Igehirdetés: id. Veress Ernő
18,30 - Áhítatos percek
Hívogató ének: Halld, az Üdvözítő hivogat... - Áldott légy!
Feltámadt Hős (33) (Ének-zenekar + gyülekezet)
Záró gondolatok: Kulcsár Sándor, Mészáros Kálmán, Simon József
Köszönetnyilvánítás: Gergely István
Befejező ének: Áldott legyen a frigyY (29) (Ének-zenekar + gyülekezet)
Befejező ima: Kulcsár Sándor, (Ároni áldás)
Záró karének: `Halleluja-kórusA (Messiás oratórium - G.F. Handel)
(Vezényel: Bokor Barnabás)

 

Információk
 
Regisztráció: Szükséges hogy minden kedves vendégünk érkezésnél jegyeztesse be magát. A Sportcsarnok halljában illetve a fiatalok számára szombat délelőtt az Emánuel baptista gyülekezetben lesz erre lehetőség.
A bejelentkezettek regisztrációs csomagjait ABC sorrendben osztjuk, minden résztvevő a megfelelő asztalnál keresse csomagját. A regisztrációs díj hátramaradott részét ott fizetik be. Akik nem jelentkeztek be előre, azok számára külön asztalt állítunk fel, ahol a regisztrációs ügyeket intézni lehet.
 
Programok: Kérjük vendégeinket, hogy időben jelenjenek meg a programokon, lehetőleg ne zavarják ezeket. A szervezők fenntartják a jogot a programok megváltoztatására, amennyiben a szükség úgy kívánja.
 
Étkezés: A regisztrációs csomagban található étkezési bonok ellenében ebéd és vacsora igényelhető minden napra. Ha valakik nem igényelték a jelentkezési ív beküldésekor, illetve nem jelentkeztek be, étkezési jegyeket vásárolhatnak az erre a célra megjelölt asztalnál. A reggelit a vendéglátók biztosítják.
 
Szállás: A vendégek legnagyobb része családoknál lesz elszállásolva. Akik nem tudják pontosan szállásuk helyét, kérjük ne hagyják el addig a Sportcsarnok termét amíg a szállás kérdése nem tisztázódik.
 
Árusítások: A Sportcsarnok előcsarnokában üdítők édességek stb. vásárolhatók. Vendégeinket kérjük, hogy az általunk megjelölt pontoknál vásároljanak, ezzel is támogathatják a Világtalálkozót.
Könyvek, képeslapok, kazetták, emléktárgyak stb. is eladásra kerülnek korlátozott mennyiségben. Ha történetesen valamelyik termék elfogyott, megrendelésre is van lehetőség.
Egy újonnan átdolgozott énekeskönyv (a leendő átdolgozott Hit Hangjai énekeskönyv egy része) is kapható lesz a Világtalálkozón. Szeretettel ajánljuk minden résztvevőnek, sőt gyülekezetek számára is meg lehet vásárolni a használathoz szükséges példányszámot.
 
Közlekedés: Akik személygépkocsival érkeznek, a már lapjainkban közölt térkép segítségével könnyen megtalálják a találkozó színhelyét. Közszállítási jármávek közül a következők közelítik meg a Sportcsarnokot: 1-es és 4-es villamosokról a Podul Decebal megállónál kell leszállni, majd innen a Splaiul Crisului utcán, a Körös-parton öt percnyi gyaloglás után érjük el a Sportcsarnokot. A városközpontból a 21-es busszal lehet megközelíteni a helyszínt, közvetlenül a Sportcsarnok mellett kell leszállni, a városközponttól ez a negyedik megálló.
 
Parkolás: A Sportcsarnok közelében parkolási lehetőség van, felvigyázott parkolás biztosított. A kellemetlenség elkerülése érdekében felhívjuk azonban a testvérek figyelmét, hogy senki ne hagyjon értékes tárgyakat, pénztárcát, kis táskát, stb. látható módon a kocsiban és kapcsolják be a riasztókat, biztonsági rendszereket.
 
A MABAVIT II. szponzorai
 
Magánszemélyek:
Dr. Haraszti Sándorné
Csontos Sándor
Meleg Gyula
Helényi Emil
Barbarics Lajos
Dimény Sándor
 
Gyülekezetek:
New-York
Detroit
Chicago
 
Intézmények:
Észak-Amerikai Magyar
Baptista Szövetség
Magyar Baptista Egyház
Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége
 
Cégek:
Vésnök Kft. - Budapest
Multiplay S.R.L. - Érmihályfalva
S.C.M. Modeleta-Sipos S.R.L. - Szatmárnémetiß
S.C. Micika Prod. Com. S.R.L. B Marghita
Jamin S.R.L. Marghita

[VISSZA]