MABAVIT. II. Nagyvárad, Augusztus 11-13.
(Programtervezet)
Alapelvek:

A találkozó megszervezésért felel a Romániai Magyar Baptista Szövetség elnöksége.

A Konferencia elnöke: Geregely István, az adminisztrációs ügyekért felel: Kovács Gyula, az ének-zenefelelős: Király Tibor, sajtó felelős: Vékás Zoltán, a kiállításokért felel: Borzási István.

A szövetség elnöke Dr. Simon József és a főtitkár, Borzási Gyula, felvigyázzák az elnökség többi tagjainak tevékenységét, szükség szerint segítségükre sietnek.

A Konferencia lelki és anyagi gondja egyenlő mértékben terheli az elnökség tagjait.

A találkozó sikerének érdekében minden elnökségi tag ideje, ereje, tehetsége legjobbja szerint működik közre.

A szeretet és egység szellemében együttmunkálkodva, a szervezők elsődleges célja, Isten nevének megdicsőítése, a világon élő valamennyi magyar baptista közösség lelki megújulása.

Az adminisztrációs jellegű feladatkörök meghatározása:

a) A Konferencia elnökének feladatköre:

1. Megfogalmazza a Konferencia forgatókönyvét, menetrendet készít azok megvalósítása érdekében

2. A szövetség vezetőségével együtt feladatköröket határozz meg, és felelősöket jelöl ki.

3. Közvetít a feladatkörök vezetői között, elősegíti azok harmonikus működését.

4. Figyelemmel kíséri a feladatok teljesítését, rendszeresen beszámol azokról a szövetség vezetőségének,

5. Tartja a kapcsolatot a külföldi testvérek vezető testületével,

6. Javaslatokat tesz a Konferencia programjának összeállításában, a szövetség vezetőségével véglegesíti azokat,

7. Elkészíti a felmérő, illetve jelentkezési íveket, nyílván tartja a visszajelzéseket

8. Felel a regisztrációs csomag elkészítéséért

9. A szervező bizottsággal együtt, találkozik szükség szerint a többi magyar baptista szövetségek vezetőivel, ismerteti a találkozó programját,

10. Gondoskodik a tiszteletbeli vendégek, előadók meghívásáról, a programok időben való megismertetéséről

11. A Konferencia napjain figyelemmel kíséri a programokat, szükség szerint irányítja, felel azoknak pontos betartásáért.

b) Az adminisztratív feladatkör vezetőjének munkaköre:

Jelölt: Kovács Gyula

1. Megfogalmazza saját feladatának forgatókönyvét, beszámol vele a szövetség vezetőségének, menetrendet készít azok teljesítése érdekében,

2. Megválassza azokat a munkatársakat, akik segítségével meg tudja valósítani a reá háruló feladatokat,

3. Felel a szükséges termek, helyiségek kibérléséért és elkészítésért,

4. Munkatársai segítségével biztosítja a vendégek teljes ellátását: szállás, étkezés, szállítás stb.

5. Megszervezi a szükséges árúk (édesség, üdítők, tésztafélék stb.) árusítását, úgy, hogy azok a szövetségnek is bevételt jelentsenek,

6. Együttmunkálkodik a Konferencia elnökével, valamint a többi feladatkörök vezetőivel, segítséget nyújt azoknak, ahol teheti

7. Megfelelő embereket keres, akik a regisztrációs feladatokat ellátják

8. Az elnökséggel együtt megtervezi a találkozó költségvetését, szponzorokat keres, nyílván tartja a kiadásokat és a bevételeket,

c) Az ének - zene felelős feladatkörének meghatározása:

Jelölt: Király Tibor

1. Papírra fekteti saját elképzeléseit, megosztja azt a szövetség vezetőségével, menetrendet készít feladatainak teljesítése érdekében

2. Megkeresi azokat a munkatársakat, akik segítségével a Konferencia ének-zene anyagát harmonikusan biztosítja.

3. Felveszi a kapcsolatot külföldi ének-zene karok vezetőivel, azoknak működését összehangolja a helyi zenei szervezetek működésével

4. Munkatársaival megszerkeszti a találkozó énekes könyvét (a végleges program összeállítása után figyelembe veszi minden alkalom témáját és sajátosságait).

5. Megszerzi a szükséges hangszereket, erősítő berendezést stb

d) A kiállításokért felelős vezetőnek hatásköre:

Jelölt: Borzási István

1. Munkatervet és menetrendet készít, amit ismertet az elnökség többi tagjaival.

2. Megkeresi és beszervezi azokat a munkatársakat, akik elősegítik munkáját

3. Az elnökség segítségével meghatározza azokat a szabályokat melyek szerint magyar baptista intézmények, képviseltethetik magukat, (azok a szervezetek, akik bevételhez jutnak a kiállítás során, jövedelmük bizonyos százalékát a szövetség költségvetésének támogatására kell fordítaniuk).

4. Megszervezi a Romániai Magyar Baptista Szövetséghez tartozó intézmények bemutatását

5. Felveszi a kapcsolatot külföldi magyar baptista intézményekkel és ismerteti a kiállítás szabályait

6. Az elnökség beavatásával megtervezi a jelvények, emblémák, emléktárgyak stb. kivitelezését, megszervezi azok beszerzését és eladását

7. Gondoskodik a megfelelő helyiségek és termek elkészítéséről

d). A média felelős feladatköre:

Jelölt: Vékás Zoltán

1. Tervezetet és menetrendet készít feladatköréről, ismerteti azokat az elnökség tagjaival.

2. Munkatársakat keres, akik segítenek feladatainak teljesítésében

3. A rendelkezésére álló közérdekű információkat, folyóirataink segítségével időben közli az olvasók táborával. Külföldi magyar baptista lapokban is közli rendszeresen a világtalálkozóval kapcsolatos fejleményeket

4. Szükség szerint, polgári lapokban is meghirdeti a találkozót,

5. Megkéri azon lelkipásztorokat, akik rádió istentisztelettel is szolgálnak, hogy programjaikban ismertessék a Konferencia időpontját, témáját és célját

6. Gondoskodik arról, hogy a találkozó teljes idejéről hang illetve videó felvétel készüljön

7. Testvéreket kér meg különböző tudósítások, beszámolók írására,

8. Riportokat készít a találkozó Ajeles@ vendégeivel

I. MENETREND:

Január 25. Tájékoztató jellegű felmérést szorgalmazó levél küldése a lelkipásztorokhoz

Február 01. Az elnökség találkozik, megbeszéli a javasolt tervezetet, véglegesíti a feladatkörök vezetőinek névsorát, javaslatokat tesz a Konferencia programjának összeállítására,

Február 29. Az elnökség találkozik: a feladatkörök vezetői beszámolnak programjaikról, tevékenységeikről, ismertetik saját menetrendjüket,

Március 14. Az elnökség ratifikálja a találkozó programtervezetét

Március 24. Az elnökség egyeztet a többi magyar baptista szövetség vezetőivel, véglegesíti programtervezetét, meghatározza a részvételi díj összegét. Tisztázza a találkozás anyagi támogatottságának kérdését.

Március 25. Az elnökség ismerteti a munkakongresszussal a találkozó szervezésének fejleményeit.

Április 17. A véglegesített program és a jelentkezési ívek elküldése, előadók, tiszteletbeli vendégek meghívása.

Június 01-15. A visszajelzések összegzése

Június 15. Elkezdődik a szállás, étkezés, szállítás megszervezése.

Július 04. A szervező bizottság tagjai beszámolnak a fejleményekről

Augusztus 01. A regisztrációs csomag elkészítése.

[VISSZA]