PROGRAMTERVEZET

Szeretettel minden lelkipásztorhoz és gyülekezeti elöljáróhoz,

Kedves testvér az Úr Jézus Krisztusban,

Tapasztalatból tudjuk, hogy szövetségünk keretén belől, közös ügyeink rendezésében a lelkipásztor illetve a gyülekezeti előjáró hozzá állása kulcsfontosságú, ezért szeretettel megkérünk, hogy képviseld a MABAVIT II. ügyeit úgy, mint az Úr ügyét. Imádkozás céljából, emlékeztesd a körzetedhez tartozó gyülekezeteket, az előttünk lévő, számunkra történelmi eseménynek számító ünnepségre, a Magyar Baptisták 2. Világtalálkozójára melyet Nagyváradon tartunk meg folyó év Augusztus 11-13 között. Kérünk, bátorisd a gyülekezeteket a kitartó és buzgó imára, hogy valamennyien megtapasztalhassuk a találkozó alkalmából Isten jelenlétét, az Ő kegyelmének kiáradását. Ha a körzetben vannak énekkarok, zenekarok, ifjúsági formációk, akik részt vehetnek a szolgálatokban, lelkesítsd őket és segíts nekik a gyakorlatok megszervezésében. Ha ügyvezető pásztorként más gyülekezetben vagy körzetben is szolgálsz, kérünk szeretettel azoknak is légy segítségül a világtalálkozóval kapcsolatos kérdésekben.

A jelentkezési ívek kitöltésénél világos útbaigazítás mellett légy segítségül mindazoknak, akik tanácsodat, véleményedet igényelik. Csak egy jelentkezési ívet küldünk, ezt szükség szerint sokszorosítani lehet. Ha erre semmilyen lehetőséged nincs, légy szíves ismertesd a szükséges példányszámot a szervező szövetséggel, hogy azokat idejében elküldhessük. A jelentkezési íveket, gyülekezetenként (ha lehetséges körzetenként) küldjétek vissza. Csak az előleggel együtt beküldött jelentkezési íveket tudjuk nyilvántartásba venni, csak ebben az esetben tudunk felelősséget vállalni az igényelt szolgáltatásokért. Ha arra szükség van, nevezz ki gyülekezetenként egy felelőst, aki külön is foglalkozik a találkozóval kapcsolatos problémákkal. Nagyon fontos a határidő betartása, minél előbb érkezik a visszajelzés annál jobb.

A "Fontos Tudnivalók" lap tartalmát, ismertesd minden gyülekezetben. Felolvasás után, keress megfelelő helyet a kifüggesztésre, (sokszorosítani is lehet), hogy az érdekeltek pontos információt szerezhessenek. Sok kellemetlenséget elkerülhetünk, ha a jelentkezők idejében hozzá jutnak a szükséges információkhoz.

A mellékelt programtervezet csak tájékoztatási jellegű. Részletes kidolgozásán továbbra is dolgozik a szervező bizottság. Arra azonban nagyon jó, hogy a jelentkezők már az ív kitöltése előtt tudomást szerezzenek arról, hogy ki, hol, mikor, milyen programon vehet részt. Légy szíves tájékoztasd a gyülekezeteket a tervezett programok felől. A programtervezet ismertetése sokat segíthet a jelentkezési ívek pontos kitöltésében.

A találkozó költségvetése óriási gondot jelent a szervezőknek. Az induláshoz szükséges alap már meg van, az összes kiadások fedezésére azonban még sok pénzre van szükség. A magyar baptista világszövetség vezetősége megegyezett abban, hogy pünkösd Vasárnapján minden magyar baptista gyülekezetben (Erdély, Magyarország, Amerika), célgyűjtést tartsanak, a világtalálkozó támogatására. Ha a gyülekezetedben vannak olyan üzletemberek vagy vállalkozók, akik potenciálisan tudnák szponzorálni a találkozót, bátorisd őket e nemes cél támogatására. Ismereteink szerint az érvényben lévő adótörvény értelmében az adóalap 5 százaléka ilyen célra is fordítható. Ha történetesen az adóalapból leírható százalék már nem áll rendelkezésükre (odaígérték más rendezvények támogatására), jövedelmükből is fordíthatnak egy keveset erre a célra. Támogatást mindenképen csak azoktól várhatunk, akiket Isten megáldott az anyagiakban, úgy hogy mások hiányának pótlására is alkalmasak. Az adományt nem szeretnénk ragadománnyá tenni, ezért nem követelőzve kérjük senkitől a támogatást, csak felhívjuk testvéreink figyelmét az anyagiakban való jó sáfárkodás nagyszerű lehetőségére.

MABAVIT II. NAGYVÁRAD, 2000, AUGUSZTUS 11-13,
PROGRAMTERVEZET
 
Augusztus 11. Péntek:
 
12 - 14. Bejelentkezés
14 - 17. Köszöntések, Előadások (Erdély, Magyarország)
17 - 18. Szünet
18 - 20. Evangélizációs istentisztelet (Amerika)
20 B 21. Vacsora

Augusztus 12. Szombat:

Délelőtt:
07 - 09. Bejelentkezés:
09,00 - 10,30. Áhítat, Előadás (Magyarország)
10,30 - 11,00. Szünet.
11,00 - 12,30. Előadás (Erdély)
12,30 - 14,00. Ebéd.
A Magyar Baptista imaháznál Ifjusági találkozó:
09 B 12 Áhítat, előadások.
 
Délután:
12,00 B 14,00 Bejelentkezés
14,00 B 17,00 Protokolláris köszöntések, Bemutatkozások.
17,00 - 18,00 Szünet
18,00 B 20,00 Evangélizációs istentisztelet (Magyarország)
20,00 B 21,00 Vacsora
21,00 B 23,00 Késő esti ifjúsági program
 
Augusztus 13. Vasárnap:
 
Délelőtt:
07,00 B 09,00 Bejelentkezés
09,00 B 10,30 Áhítat, ének-zene szolgálatok, Igei üzenet (Erdély)
10,30 B 11,00 Szünet
11,00 B 12,30 Igehirdetés, (Amerika)
12,30 B 15,00 Ebéd
 
Délután:
15,00 B 16,30 Ének zene szolgálatok, Igei üzenet (Magyarország)
16,30 B 17,00 Szünet
17,00 B 19,00 Evangélizációs Istentisztelet (Erdély)
19,00 B 20. 00 Vacsora
 
MABAVIT II. NAGYVÁRAD, 2000, AUGUSZTUS 11-13
FONTOS TUDNIVALÓK

A MABAVIT II megszervezésének elsődleges célja, lelki természetű. Isten nevének dicsősségét keressük, ugyanakkor lelki megújulást, a testvéri közösség építését szeretnénk elősegíteni a világ különböző tájain élő magyar nyelvű baptista testvétek között. Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy e cél megvalósítása érdekében, egyénileg, gyülekezetenként (ha lehet szervezetten is) buzgón és kitartással imádkozzanak. Ami a szervezést illetve az anyagi természetű ügyeket illeti, szeretnénk, ha ezeken a területeken is minden ékesen és jó rendben történne. Ennek érdekében a következőket ajánljuk testvéreink figyelmébe:

1. A jelentkezési ívet kérjük pontosan, a megjegyzéseket figyelembe véve kitölteni. A Bihar megyéből jövő testvéreket (és akik csak tehetik) bátorítjuk, hogy a szállást oldják meg maguk, sőt ha a szükség úgy kívánja, legyenek készek vendégek fogadására is. A jelentkezési ívet feltétlenül töltsék ki azok is, akik nem igényelnek szállást vagy eledelt. Minden résztvevő számára egy regisztrációs csomagot készítünk, ezért szükségünk van a résztvevők pontos nevére és számára. Személyenként egy regisztrációs díj is meg lett határozva. A meghatározott összeg nem fedezi az egy személyre eső költségeket, csupán a regisztrációs csomag költségeit, illetve a részvételi díj árát. A többi költségeket (szállás, étkezés stb) támogatásokból szeretnénk fedezni. A regisztrációs díjat minden résztvevőnek kivétel nélkül kell fizetni (akár egy, akár több alkalmon vesz részt valaki). Ennek összege: felnőttek számára 6 USD, iskolások, fiatalok (18 éves korig) számára 3 USD. Ebből, a jelentkezési ível együtt beküldendő összeg erdélyieknek 50 000 Lej, magyarországiaknak 1000 Ft., amerikaiaknak 3 USD. Iskolás gyermekek és fiatalok (18 éves korig) az említett összeg felét küldjék el. A szórványban élő testvéreket kérjük, hogy valutában fizessenek (ha lehetséges US dollárban). A fenn maradt összeget a bejelentkezésnél kell majd kifizetni. Ha valaki a jelentkezési ível együtt a teljes összeget, szeretné elküldeni, szívesen fogadjuk. Külföldi vendégek a jelentkezési íveket az előleggel együtt, elküldhetik az országukban lévő magyar baptista szövetséghez, illetve egyenesen a szervező szövetség irodájába (Nagyvárad), de ebben az esetben gyülekezetenként, ha lehetséges körzetenként, kérjük a jelentkezést. A jelentkezési ívek beküldésének határideje 2000. Június 15.

2. A találkozó lehetőséget ad vallásos könyvek, kazetták, énekeskönyvek stb. terjesztésére és vásárlására. A szervező szövetség szervezésében különböző emléktárgyak, jelvények, képeslapok stb. kerülnek eladásra. Akik meglepetést szeretnének szerezni az otthon maradottaknak, meg lesz rá a lehetőség. Nem mindennapos lehetőséggel találkozunk, ezért mindenkit bátorítunk a felsorolt hasznos és építő javak megszerzésére. Az érdekeltek jó lesz, ha ilyen célra is hoznak pénzt magukkal. Azok a testvérek vagy gyülekezetek, akik árusítani szeretnének vallásos irodalmat, magyar, angol, román nyelvű könyveket, kazettákat, stb. a következő feltételeknek kell eleget tegyenek:

a) Kérvény benyújtása által ismertessék szándékukat a helyi Szövetség (Erdély, Magyarország, Amerika) vezetőségével. A szórványban élő testvérek az erdélyi magyar baptista szövetség vezetőségével vegyék fel a kapcsolatot.

b) Tételesen mutassák be az eladásra szánt javakat

c) Rendelkezzenek megfelelő eladási engedéllyel

d) Kössenek szponzorálási szerződést, melyben a találkozón eladott javak jövedelmének minimum 15 százalékával támogatják a találkozó költségeit.

3. A szünetekben üdítőt, édességeket, kávét stb. lehet majd vásárolni. Erre is külön gondoljanak a testvérek, különösen, ha gyerekekkel együtt jönnek a találkozóra. Azért tesszük ezt lehetővé, hogy senki ne kényszerüljön a sportcsarnok elhagyására, ezen termékek megvásárlása miatt. A javak megszerzését pedig mindenki úgy oldja meg, hogy az ne zavarja majd a tervezett programokat.

4. A MABAVIT II lehetőséget teremt különböző baptista szervezeteknek és intézményeknek megismerésére. Azok a baptista szervezetek, melyek a világtalálkozó alkalmából kiállítási standok felállítása által szeretnének bemutatkozni, kérjük, hogy szándékukat előzetesen írásban ismertessék folyó év Június 15-ig. Baptista szervezetek és intézmények csak a helyi baptista szövetségek ( Erdély, Magyarország, Amerika) írásos jóváhagyása alapján vehetnek részt a kiállításon, mivel a rendelkezésünkre álló terület korlátozott. A szórványban lévő baptista szervezetek, kérjük, forduljanak az erdélyi magyar baptista Szövetség vezetőségéhez.

5. A találkozó istentiszteleti alkalmain perselyezést is tartunk. Önkéntes adományaink által a találkozó költségeit fogjuk segíteni. Kérjük testvéreinket áldozatos hozzájárulásukkal, ilyen szempontból is készüljenek a találkozóra, a megfelelő időben pedig örömmel és nagylelkűen támogassák a Magyar Baptisták 2. világtalálkozóját.

[VISSZA]