Felhívás, minden magyar baptista gyülekezethez

Közöljük kedves testvéreinkkel, hogy a magyar baptista világszövetség vezetőségének tanácskozásán, amely Nagyváradon volt megtartva folyó év Március 24-én, testvéreink jónak látták és egyet értettek abban, hogy a világon lévő valamennyi magyar Baptista gyülekezetben Pünkösd vasárnapján, célgyűjtést tartsanak a magyar baptisták 2. világtalálkozójának támogatására. Kérjük tehát szeretettel magyar baptista testvéreinket, lehetőségeik szerint készüljenek ez alkalomra, tegyék félre, ami félre tehető, készséggel és örömmel gyűjtsenek gyülekezetenként, az előttünk álló világtalálkozó támogatására nem feledve, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Ez úton azok is támogathatják a találkozót, akik különböző okok miatt nem tudnak megjelenni, de szívesen hozzájárulnak ahhoz, hogy testvéreik, gyermekeik jól érezzék magukat ez igen ritka és kivételes rendezvényen.

A Magyar Baptisták Világszövetségének elnöksége

Szponzorálási felhívás

Vállalkozó testvéreink figyelmébe ajánljuk, hogy az érvényben lévő adószabályzat értelmében, az adóalap 5 százaléka egyházi rendezvények támogatására is fordítható. Ha ezt az összeget még nem ígérték oda más egyházi rendezvények elősegítésére, vagy az 5 százaléknak egy bizonyos részét szívesen fordítanák a világtalálkozó támogatására, kérjük testvéreinket, közöljék ezt szövetségünk gazdasági alelnökével, Kovács Gyula testvérrel.
A támogatást készpénzben is adhatják, (ilyen esetben a szövetség nyugtát ad), vagy pedig utalhatják a pénzt szövetségünk bankszámlájára,(Cont. BCR.Suc. Oradea:2511.1-795.1/ROL) feltüntetve, hogy a meghatározott összeget MABAVIT. II. támogatására küldik. A világtalálkozó támogatásának lehetősége természetesen nemcsak a vállalkozók kiváltsága.
Bárki hozzájárulhat a költségvetés fedezéséhez bármilyen összeggel, igénybe véve az adott bankszámlát, illetve készpénzt juttatva el szövetségünk irodájába. Hisszük hogy e találkozó Istentől van, s aki ezt támogatja az Úr ügyét, országának terjedését segíti elő. Azoknak nevei, akik személyesen vagy vállalatuk által hozzájárulnak a találkozó költségvetésének fedezésére, ismertetve lesz a programfüzetben melyet minden résztvevő a regisztrációs csomaggal együtt, kézhez kap. A pontosabb (és fontosabb) nyilvántartás azonban Istennél lesz, Aki ígérete szerint szereti és megáldja azokat, akik anyagi javaikkal is készek Őt szolgálni.

[VISSZA]