Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God's Plan for You

God Loves You

"For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. John 3:16 (NIV)

But You are a Sinner

"For all have sinned, and come short of the glory of God" (Rom. 3:23)

The Holy Spirit Convicts You of Sin

"And when his is come, he will reprove the world of sin ... because they believe not on me" (John 16:8-9)

Your Response is to Repent of Sin

"For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance" (Matt.9:13)

And to Trust in Christ as Savior and Lord

"That if you confess with your mouth, "Jesus is Lord," and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. For, "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Roma 10:9-10,13 (NIV)

Grow in Christ by following through with baptism and uniting with a church. You will find new Christian friends and grow in your new life in Christ.

 

AZ ÜDVÖSSÉG ÚTJA
KÖVESD JÉZUST !
Márk 8:34. A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.

35. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt. 36. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? 37. Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?

38. Mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyellni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.

 
JÉZUSHOZ JÖJJ KEDVES LÉLEK
 
Jézushoz jöjj, kedves lélek,
Halljad, Ő hív tégedet!
Jöjj csak Hozzá, bármi bánt is,
Benne nyugtod megleled!
Jöjj fáradtan, megterhelten,
Terhed bármily nagy, nehéz!
Minden bajtól megment téged,
Még ma jöjj, ó, jöjj, ne késs,
Még ma jöjj, ó, jöjj, ne késs!
 
Jézushoz jöjj, terhe könnyű,
És igája nem nehéz!
Nála béke, öröm vár rád,
Tűnik bú, gond, kétkedés.
Jöjj csak bátran, téged is hív,
Kedvesen szól, halljad Őt!
Jöjj az égi lakomára,
Jöjj ma még, jöjj mielőbb,
Jöjj ma még, jöjj mielőbb!
 
Jézushoz jöjj, megbocsát Ő,
Meghalt minden bűnödért!
Kegyelmet csak Nála nyerhetsz,
Érted ontott drága vért.
Bár a lelked titkon retteg,
Talán vádol bűntudat,
Minden vétked megbocsátja,
Vigaszt, békét, enyhet ad,
Vigaszt, békét, enyhet ad.
 
                              Edward Hug (KÉ 43)
 
Az ének írója a Megváltó Máté evangéliuma 11. része végén följegyzett szavait használta fel. Jézushoz hívogat, úgy, mint aki tapasztalta már, hogy a Mester hívó szavának engedni jó. Kövesd Jézust te is, kedves olvasónk! Fogadd meg az énekből, vagy az evangélium sorairól hangzó meghívást. Jézus Krisztus szavai ezeket: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító és az én terhem könnyű." (Máté 11:28-30)

az Evangéliumi Hírnökhöz