Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvajánlatunk

Könyvajánlatunkat folyamatosan bővítjük. Egyenlőre a következő kiadványokról olvashatunk rövid ismertetést:

Múlt, Jelen, Jövő, Baptista Naptár 2005

Magyar baptista külmisszió és szeretetszolgálat

Megyesi József: Önéletrajzom az Ige tükrében
[Gerzsenyi Sándor: Meditáció - versek és egyéb lelki írások]
[Oláh Lajosné: Jövevény vagyok, versek]
[Felhők fölött, zöld pokolban - Cserepkáék Boliviában]
[Balk Margit: Sok verebecskénél drágábbak]
[Új Harmat könyvek]
[3 új Harmat kiadvány]
[2003-as baptista kiadványok
[Két új Harmat könyv]
[Baptista Teológiai Szemle]
[2002-es baptista kiadványok]
[Adrian Plass: Kegyes kétbalkezes visszatér]
[Krisztusban Egyek Legyetek- Magyar Baptisták II. Világtalálkozója, könyv alakban]
[Cseri Kálmán református lelkipásztor könyvei]
[Múlt, Jelen, Jövő Baptista Naptár, 2001 és Áhítat 2001]
[Billy Graham: Angyalok, Hunga Libri Kiadó, Budapest 1999]
[Amerikai és Kanadai Magyar Költők Hitvallása, Torontó, 1998]
[Derek Kinder: Jeremiás Könyve, Harmat Kiadó]
[Karácsonyi könyvajánlat, Harmat Kiadótól]
[John Stott: A Hegyi Beszéd]
[John Stott: A Timótheushoz írt 2. levél]
[D. Prior: 1Korintusi levél magyarázata]
[Csopják Attila: Képek a Magyarországi Baptista Misszió Történetéből]
[Jubileumi évkönyv, szerkesztette Dr. Almási Mihály]
[Hangszalagok]
[Herjeczki Géza: Várj még!]
[Dénes Ferenc: Ajkammal hirdetem]
 
(2004. április)
Gerzsenyi Sándor: Meditáció - versek és egyéb lelki írások, Pécs 2003. (Megrendelhetô a Baptista Könyvesboltban, 1068 Budapest, Benczúr u. 31. tel: 1-352-9993.)
TEDD BŰNEIDET ISTEN KEZÉBE!
 
A bűn fogalom általában úgy él az emberek tudatában, hogy bűn az, ami törvénybe ütköző; illetve bűn az, ami lelepleződik, és így büntethető. Akinek azonban sikerül kijátszani a törvényeket, szabályokat, az többnyire nem bűnös, hanem ügyes, életrevaló, vagány, belevaló, stb.
      Az igehirdetés, vagy az igehirdető egyik legnehezebb feladata az, hogy a nem hívő igehallgatót meggyőzze bűnössége felől. A megtérés ugyanis nem egyéb, mint szabadulás a bűntől, a bűnből.
      A bűnt azonban nem a közfelfogás alapján kell definiálni. A nívótlan és zűrzavaros értékrend megpróbálja elhárítani a felelősséget. Egy igényesebb etikai felfogás viszont nem elégszik meg ilyen olcsó megoldással. Azt mondja: bűn az, amivel ártok másoknak. Sőt, esetleg magamnak is.
      A keresztyén értékítélet még magasabbra emeli a mércét, amikor azt hirdeti, hogy bűn az, ami ellenkezik Isten akaratával. Egyáltalán: bűn B maga az Isten-ellensége; ad abszurdum: az Isten nélküliség (Isten-telenség).
      A bűn "megoldása" a büntetés. Persze ez is az evilági felfogás szerint. Ha azonban minden bűnnek a büntetés lenne a kompenzálója, akkor az egész emberiség börtönben ülne szüntelen. (Mint ahogy valóban rabságban sínylődik a világ!)
      A másik megoldás pedig a bűnre: a kegyelem. Ez viszont annyira ember-feletti, sőt természetfeletti lehetőség, hogy ezt csak az tudja, aki fölötte áll az embernek, a Természetnek, mindennek, vagyis: maga Isten.
      A kegyelemben való részesedésnek kinyilatkoztatott feltétel-rendszere van. Íme: A bűnösség - mint állapot - felismerése; a konkrét bűnismeret (néven nevezhető módon); a bűn miatti lelki fájdalom, amit bűnbánatnak nevezünk; a bűn bevallása, és egyúttal vágy a szabadulás után; annak a megtalálása és megszólítása, aki megért, és kegyelemben tud részesíteni; a bűnbocsánat kérése, majd elfogadása; a bűn elhagyása, vagyis a megszabadulás; a köszönet és a hála kifejezése szóban és megváltozott magatartásban; a visszaút lezárása, óvakodás a visszaeséstől.
      Mivel az egész univerzumban (e földön is) Isten hozta létre a törvényes rendet, így egyedül neki van joga és hatalma arra, hogy a törvény megszegőivel és azok rendzavarásával szemben büntetést vagy kegyelmet gyakoroljon. Minthogy Ő maga a szeretet, így nyilvánvaló, hogy senkit nem akar büntetni, elítélni, hanem az Ő akarata az, hogy minden ember megtérjen, kegyelemben részesüljön, és éljen.
      Ha azt hallod: bűnös vagy! - ne mondd cinikusan: ki nem az! Ne mondd nagyképűen: nem vagyok, hiszen betartom a törvényeket. Azt se mondd: ismerem a Tízparancsolatot; esetleg egy-két tételben némileg elmarasztalható lennék. És végképp ne mondd: "Na és!"
      Gondolkozz! Keresd a megoldást. Nem olyan segítséget a ajánlok, hogy "gyónd meg, és feloldanak". Bűn-kérdésben egyedül Istennek van kompetenciája. Minden bűn Ővele állít szembe. Őt sérted, Őt bántod, Őt veszed semmibe. Vele kell hát rendezned!
      Valld be bűnödet Istennek. Tedd kezébe vétkeidet. Tőle kérd a feloldozást. Ő adhat csak bűnbocsánatot. Tiszta lappal indulhatsz. Egyedül Ő tehet téged szabaddá.
      Névtelenül is imádkozom érted, hogy ezt el tudd hinni, tudd felfogni. Azért kaptál életet a Teremtőtől, hogy élj. Az igazi élet: a kegyelem által való élet. Örök élet - Istentől, az Úr Jézus Krisztus által. Mert Krisztus az egyetlen közbenjáró, aki számít. A többiek arra számítanak, hogy ők is számítanak.
      "Ez lett az a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének" (ApCsel 4:11-12).
                   Gerzsenyi Sándor

(2003. december)

Oláh Lajosné: Jövevény vagyok. Versek, Debrecen, 2003.
Oláh testvérnő a nyáron Magyarországon járt. A néhány hónap alatt az Úr azt is megadta neki, amiről csak álmodott, hogy megjelent újabb verseskötete, Jövevény vagyok címmel. Az ízléses kötet az utóbbi években írt verseit tartalmazza. Szeretettel ajánlom olvasóinknak. A könyvet a szerzőtől rendelhetjük meg. Címe a szerkesztőnél. Ára 8.00 US$.
      Ajánlásként álljon itt Oláh Lajosné bevezetője és a címadó vers.
"Ezt a könyvet szeretném a Férjemmel együtt megtett hosszú vándorút emlékéül hagyni. Isten iránti hálával emlékezem a szolgálat sokféle lehetőségére. Hálás vagyok Isten legnagyobb ajándékáért, a testvéri szeretetért, ami mindenütt körülvett, és kimunkálta szívemben azt, hogy a közeli és távoli szolgálati helyeket is otthonomnak érezzem. Így írtam róla: Itt is és ott is szeretteim várnak. - Elsősorban közeli családom, gyermekeim, unokáim. De megtanított arra is, hogy milyen jó és milyen szép Isten nagy családjába tartozni, milyen nagy kegyelem megismerni az "Egy Test" drága titkát.
      Ha a megtett útra emlékezve előkerülnek a mélységjárások is, fogadjuk úgy, hogy ez mindnyájunknak közös sorsa. Ez nem lehet ok a megtorpanásra, hiszen a földi lét csak a mi jövevénységünk ideje. Szinte magaménak érzem a hit által megpróbált elődök igéjét:
      "Vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Akik így szólnak, nyilvánvaló, hogy hazát keresnek. És hogyha eszökbe jutott volna az, amelyből kijöttek, lett volna idejök a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után. Azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik várost." (Zsid 11:13-16)
      Mi oda igyekszünk, földi vándorlásunk célja az örök haza, a mi igazi otthonunk. Hálás vagyok az eszközökért, a Lélek "harangjaiért", akik ma is ezt hirdetik és kaik már előre mentek oda, hol fénylenek, mint a csillagok, örökké.
      Ezekkel a gondolatokkal bocsátom közre az idős kor termését. Kérem, hogy akik olvassák, fogadják szeretettel."
                    Oláh Lajosné
 
 
Ladányi Boglárka - Miklya Luzsányi Mónika: Felhők fölött, zöld pokolban
A Cserepka misszionárius házaspár szolgálata Bolíviában
Cserepka Jánosnak gyermekkori álma volt, hogy elvigye az Örömhírt messze földre. Orvos feleségével, Ilonka Margittal együtt megvalósult a nehéz álom. A visszaemlékezések és levelek alapján írt életrajzból kibomlik a titok, hogyan küzdhetett meg a kis faluból induló kamasz
minden akadállyal, betegséggel és feleségével együtt hogyan juthattak el Bolíviába, hogy testi-lelki gyógyulást vigyenek az őserdő legmélyén élő indiánoknak. A PMTI-vel közös kiadvány. Missziológiai és orvostörténeti érdekességekkel teletűzdelt, izgalmas olvasmány.
http://www.harmat.hu/book/b144.htm 
HARMAT KIADÓI ALAPÍTVÁNY
1114 Bp. Bukarest utca 3.
Tel/Fax: +36-1-466-9896

(2003. november)

Balk Margit:
Sok verebecskénél drágábbak
Kolozsvár, 2003. Koinónia Könyvkiadó
 
Október 19-én, vasárnap délután Antal Ferenc testvér e-mailjében ezt a szomorú hírt olvastam:
      "Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva közlöm veletek, hogy Balk Margit néni életének 89. évében, 2003. október 19-én, vasárnap reggel 7 órakor e földi sátorhonból az örökkévalóságba ment. Betelve az élettel, megnyugodva Isten akaratában távozott Margit néni az élők sorából. Isten egy hű sáfára már az Atya jobbján ül."
      Mielőtt elvitte volna magához az Úr, megengedte neki, hogy leírja, könyv formában kezünkbe adja nagyon is sajátságos élete, lelki formálódása történetét. Örült, egy rövid ideig örülhetett könyvének. Két hónapja felhívtam, megköszöntem a dedikált, személyes postával küldött könyvét, s többet is rendeltem belőle. Örült, köszöntését küldte az ittenieknek. Elmondta, hogy egy hónapos magyarországi misszió útra indul a következő napon. Azután, meglepetésemre megkérdezte véleményemet könyve angolra fordításának, kiadásának lehetőségéről. Életkedve, öröme, tervei voltak.
      Én is örömmel veszem kezembe ízléses kiállítású könyvét. Örülök annak, hogy Margit néni talált olyanokat, aki a kiadásban segítették (föltételezem, hogy a Szeretet munkatársai).
      Mintha régóta ismerném őt, pedig csak egy néhány napos volt ismeretségünk - 1996. nyarán a Rámai táborban, majd Detroitban találkoztunk. Különleges személyisége, beszélgetésben és szolgálataiban sajátos stílusa az első percben megragadott. Nem véletlenül közöltem néhány írását lapunkban.
      S aztán itt e kötet. Ahogy nézem, Chicagói eredetű a borítója - a Billy Graham Centrumban (Wheaton, IL) készülhetett a borító alapját adó fénykép. Handel Messiása és a felhőkön átszűrődő mennyei fény neki is megtetszett. De belül is több "amerikai" kapcsolatra találok. Az előszóban olvasom, hogy Dr. Haraszti Sándorné biztatására és segítségével fogott az írásnak. A könyv legszebb része a Rámai Táborban "A hívő nők ékességei" címmel tartott előadása. Folytathatnám még.
      Szeretettel ajánlom mindenkinek. Olvasmányos, néhol izgalmas, mindig egészen személyes.
      Könyve utolsó elmélkedése a 103. Zsoltár 2. verséhez kapcsolódik. Végül ezt az utolsó, 214. oldalt idézem:
 
"Áldjad én lelkem az Urat, és el nem feledkezzél semmi jótéteményéről!"
 
Íme, az Úrnak hozzám való jótéteményei:
- Hívő szüleim voltak;
- Biblia mellett nőttem fel a gyülekezetben;
- 32 éves koromban eltörölte álnokságomat, gyermeke lettem;
- Jövőmről is gondoskodott;
- Félretett magának, szolgálattal bízott meg;
- Édesanyám meghalt, 63 éves voltam, de nem maradtam árván, mert a Visky család gondjaiba vett, ott laktak az udvarunkban;
- 70 évesen azt kérdeztem: "Ki fog rólam gondoskodni, ha majd megöregszem?" És rendelt hozzám illő gondviselőt, Margitot;
- Háromszor voltam súlyos beteg. Meggyógyított.
- 80 évesen szemműtétet hajtottak végre rajtam Amerikában. Jól sikerült.
- Most ott tartok, hogy elérkeztem az élet legszebb és leggyümölcsözőbb szakaszába, az érett, gyönyörű öregkorba.
Istennek legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért, Jézus Krisztusért, és Vele minden jótéteményéért!
 
A könyvet Nagyváradról rendelhetjük meg.  Herjeczki Géza

A Harmat Kiadó híreiből:
Holy Spy
A nyáron két új könyvet adtunk ki. Mindkettő szokatlan. Az egyik már csak azért is, mert angolul jelent meg. Miért adtuk akkor ki itt Magyarországon? Mert rólunk szól. Alex Williams, a szerző, megírta visszaemlékezéseit: milyen volt, amikor a hetvenes évek Kelet-Európájába utazott, felkeresve azon keveseket, akik szemben úsztak az árral. A keresztyén diákmisszió csíráiról tudhatunk meg többet izgalmasan, olvasmányosan B persze angolul.
      As John Stott recommends the book: "Having had the pleasure of travelling with Alex in a number of East European countries, I have appreciated his work first-hand. He combines a strong commitment to Christ, a strategic vision for the student world, a sense of fun, a simple lifestyle, a servant heart and a willingness to take risk for Christ - qualities of a holy spy which Aniko his wife shares with him. Their story needed to be told."
Alex Williams: Holy Spy
Bolti ár: 2.200,- Ft, 208 oldal
 
Operation World Imanaptár
Másik új könyvünk is szemnyitogató: Nem a múltba tekint, hanem globalizálódó világunk egy-egy országát mutatja be sajátos szempontból. Tudjuk-e hogy ott milyen helyzetben élnek a keresztény emberek? Vannak-e egyáltalán gyülekezetek? Mik az örömeik, nehézségeik? Mindezt egy, az évhez nem kötődő naptárszerűen használható könyvből tudhatjuk meg, mely 122 országról ad szakszerű; és tömör tájékoztatást a földrajzi, gazdasági, kulturális, vallási jellemzőkről.
Johnstone - Mandryk: Operation World Imanaptár - Könyörgés a világért
Bolti ár: 990,- Ft, 116 oldal
Megvásárolható telefonon, postai úton, vagy az interneten.
http://www.harmat.hu 
 
Keresztyén könyvárúház az Interneten
Megnyílt az Areopagusz Könyváruház, mely a keresztyén értékeket közvetítő kiadványok leggazdagabb választékát nyújtja az Interneten.
      A látogató könyvek, CD-k, videók, grafikák fokozatosan bővülő választékából válogathat témák vagy kiadók szerinti csoportosításban.
      www.areopagusz.hu 
Jó böngészést, és jó olvasást kívánunk! a Harmat Kiadó

3 ÚJ HARMAT KÖNYV
Gary Chapman & Ross Campbell: Gyerekekre hangolva
Két bestseller szerző bestseller könyve! Melyik szülő ne szeretné gyermekét. Mégis miért van, hogy a gyerek ezt sokszor nem érzi? A szerzők a szeretet kifejezésének öt módját ismertetik, ezt nevezik szeretet-nyelveknek. Feltétlen meg kell ismernünk gyermekünk elsődleges szeretet-nyelvét, ha szeretnénk, hogy ő is érezze szeretetüket.
      (Gary Chapman másik nagysikerű könyve az "Egymásra hangolva" ugyanezt a koncepciót mutatja be a házasságban.)
Bolti ár: 1200,- Ft, 206 oldal
 
Ulrich Parzany, Cseri Kálmán, John Lennox: Ezredfordulós dilemmák
A könyv mindhárom szerzője a huszonegyedik századba lépő ember alapvető életérzését, kérdéseit és dilemmáit vizsgálja: a bizonytalanságot, a türelmetlenséget, a fenyegetettséget, a folytonos választási kényszert, az erkölcsi relativizmust. Eközben felmutatják, és korunk kihívásaira alkalmazzák az evangélium örökérvényű válaszait.
      A kis kötetet Lente István színes illusztrációi varázsolják ajándék könyvvé. A KEVE Társasággal közös kiadás.
Bolti ár: 1200,- Ft, 72 oldal
 
John Stott: Pál levele a galatákhoz
A Biblia Ma sorozat újabb tagja
      A kis-ázsiai hegyek között megbúvó falvak frissen megtért emberei a különböző vallási hatalmasságok és ellentétes tanítások útvesztői között őrlődtek. Hogyan igazul meg az ember Isten előtt? Mi a helyes viszony hit és cselekedetek között? Hogyan élhetnének a keresztények
      Istennek tetsző életet pogány környezetben? Mi a szerepe a törvénynek? Sokminden megváltozott Pál kora óta, de Jézus Krisztus ugyanaz maradt, és a mai ember is egyedül rajta keresztül juthat el Istenhez.
Bolti ár: 990 Ft, 182 oldal
 
Érdeklődjön a szerkesztőnél, vagy közvetlenül a kiadónál:
www.harmat.hu , e-mail: harmat@harmat.hu , telefon: 466-9896 (budapesti szám)

Évvégi - éveleji kiadványokat ajánlunk:  Az ismertetést 2005-ben kivettük innen.
A Harmat Kiadó két új könyve:
 
Rob Parsons: A hatvanperces apa
Miközben keressük a jó befektetéseket, ne mulasszuk el az élet legnagyobb lehetőségét: Gyermekeinket. Senki sem mondott még ilyet a halálos ágyán: `Bárcsak több időt töltöttem volna az irodában!@
Hatvan perc, mely gyermeked életére örökre kihathat! Elfoglalt apáknak íródott, ugyanis egy óra alatt elolvasható!
120 oldal, ára a postaköltség nélkül $4.00
 
Michael J. BEHE: Darwin fekete doboza - Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása
A tudomány története bizonyos értelemben `fekete dobozok'' megismerésének a története: amint az egyiket kinyitottuk, újabbat találtunk benne. A biokémia Darwin evolúciós elméletének utolsó fekete dobozát - a sejtet - nyitotta fel, aminek biokémiai szintű bámulatos összetettsége felveti a kérdést: Magyarázható-e mindez Darwin elméletével? Behe népszerű, ugyanakkor tudományos igénnyel megírt bestseller könyvének magyar fordítása szakemberek és laikusok érdeklődésére egyaránt számíthat.
A 362 oldalas keménykötésű könyv ára postaköltség nélkül: $12.00
     HARMAT KIADÓI ALAPÍTVÁNY
     1114 Bp. Bukarest utca 3.
      Tel/Fax: ... (361)466-9896
      Email: harmat@harmat.hu
      Honlap: www.harmat.hu

BAPTISTA TEOLÓGIAI SZEMLE
ajánló sorok a folyóirathoz
 
Kedves Testvéreink:
Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy a Baptista Teológiai Szemlét amerikai testvéreinknek bemutassam és ajánljam.
      A Baptista Teológiai Szemle a kolozsvári Magyar Baptista Teológia Fakultás gondozásában jelenik meg. Már rég szükségét éreztük egy olyan folyóiratnak, amely a magyar baptista teológiai hagyományt ápolja azáltal, hogy tudományos cikkeket és tanulmányokat jelentessen meg. A cikkek szerzői elsősorban erdélyi lelkipásztorok és teológiai tanárok, de igyekszünk más baptista szerzőket is bevonni a publikálási munkába.
      A Szemle célja a jellegzetesen baptista teológiai írások közlése, elsősorban mai magyar íróktól, és a gyülekezeti lelkimunkások teológiai informálása és nevelése. Lapunk által szeretnénk az olvasók elé tárni a teológia jelenlegi állását kiértékelve a filozófia és teológiai rendszereket és azoknak hatását gyülekezeti életünkre. A kiértékelést a nevelés szándékával akarjuk megtenni, rámutatva, hogy evangéliumi szempontból a különféle teológiai irányokat vagy jelenségeket, hogyan kell értelmeznünk és fogadnunk. Reméljük, hogy lapunk segítséget jelent majd a gyakorló lelkipásztoroknak, gyülekezeti munkásoknak és a teológia valamint az eszmeáramlatok iránt érdeklődő testvéreknek.
      A lap tartalmát igyekszünk színessé tenni. Tartalmaz a lap teológiai írások mellett (baptista) egyháztörténeti, kegyességi és gyakorlati teológiai (misszió, gyülekezeti dinamika, stb.) írásokat. Jelenleg két sorozat található a lapban. Az egyik jelentős baptista hitvallásokat mutat be és szövegét közli magyar nyelven, a másik olyan eddig meg nem jelent írásokat tartalmaz, amelyeket külföldi vagy román szerzők írtak a romániai (erdélyi) baptisták életéről a kommunista korszakban .
      Kiemelt helyet szeretnénk biztosítani a Baptista Teológiai Szemlében a baptista identitásunkkal kapcsolatos munkáknak, úgy történeti, dogmatikai, mint kegyességi szempontból. Ezen munkák nagy fontossággal bírnak, hisz az elmúlt évtizedekben többféle teológiai hatás ért bennünket. Ezen hatások között egymásnak ellentmondó irányzatok is vannak, melyek feszültséget eredményeznek közösségeinkben. Fel kell ismernünk, hogy a Biblia alapján maradva, mi az amit elfogadhatunk és mi az amit határozattan vissza kell utasítanunk. Ehhez a munkához kíván lapunk szerényen hozzájárulni és segítséget nyújtani. Amerika testvéreink a Baptista Teológiai Szemléhez ifj. Kui Barnabás testvéren keresztül juthatnak hozzá.
      Testvéri szeretettel az Úrban, Kovács József, felelős szerkesztő
 
A Teológiai Szemle megjelenik negyedévente és évi $10-ért előfizethető.
Magánszemély (vagy gyülekezet) szponzorálhat egy szám kiadását $400-os adománnyal (500 drb x 80 cent). Egy teljes szám szponzorálása esetén a szponzor neve fel lesz tüntetve az TSZ utolsó oldalán és a szponzor jogosult 20 példányra amit szabadon szétoszthat másoknak.
 
Megrendelés: 
Barnabas Kui, Jr., 
40 Autumn Chase Dr., 
Hopewell Junction, NY 12533
Email: barnabaskui@baptistmail.com

Az ÁHÍTAT 2002, Bibliai elmélkedések az év minden napjára (Budapest)  a Magyarországi Baptista Egyház és a Magyar Baptisták Világszövetségének a közös kiadványa. Kulcsár Sándor New York-i lelkipásztor, a jelzett szövetségek elnöke írt hozzá előszót. Ennek részleteivel ajánljuk ezt a közkedvelt kiadványt mindenki figyelmébe.

ASzólj Uram, mert hallja a te szolgád!@ (1Sm 3:9b)
Örömmel és Isten iránti hálával bocsátjuk útjára a 2002. évi Áhítatot. Célunk ma is az, hogy ezzel serkentsünk mindenkit Isten igéjének olvasására, tanulmányozására, és segítsünk a hívő élet naponkénti megélésére.
Az azonos igék és elmélkedések olvasása által erősödhet Istennel és egymással való kapcsolatunk. A világ különböző tájain élő magyar baptisták mindennap találkozhatnak Isten kegyelmi trónusa előtt. Erre mindannyiunknak igen nagy szükségünk van.
A reggeli és esti áhítat, családi istentisztelet semmivel sem helyettesíthető. Félelmetesen gyorsuló világunkban időt kell szenteljünk - ami olykor igen nehéz feladat - a napi áhítatra, Isten Szent Igéje mellett való elcsendesedésre. Megváltó Urunk, a Testté lett Ige hív és vár a Vele való közösség gyakorlására. [ ]
Ez a bibliai elmélkedéseket tartalmazó kötet [Magyar]ország határain belül és a világ más országaiban élő és fáradozó lelkimunkások széles körű bevonásával készült. [ ]
Használjuk ezt a közös kincsünket a harmadik évezred második esztendejének minden napján reggel és este! Isten áldásának gazdag kiáradása fogja bearanyozni életünket. [ ]

Adrian Plass: Kegyes kétbalkezes visszatér, Lente István illusztrációival, 224 oldal. Harmat Kiadó

Nem kell aggódnunk! Hősünk második könyve is élvezetes lesz, ugyanis az "Egy kegyes kétbalkezes naplója" írása óta eltelt nyolc év Adriant alig tette bölcsebbé, aki immár keresztény előadói pályafutásáról vezeti átütő erejű naplóját. (A kiadó megjegyzése: Kérjük, a könyvet ne olvassák nyilvános helyen. Azaz pl. járművön utazás közben, mert előfordult már, hogy a nevetőgörcsöt kapó olvasót csendesebb viselkedésre kellett felszólítani, ami nem vet jó fényt a kiadónkra.) ( www.harmat.hu )


KRISZTUSBAN EGYEK LEGYETEK - Magyar Baptisták II. Világtalálkozója; kiadta a Szeretet szerkesztősége, Nagyvárad, 2001, szerkesztő: Antal Ferenc.

A könyv tartalmát jól meghatározza az alcíme: A Magyar Baptisták II. Világtalálkozóján, 2000. augusztus 11-13-án elhangzott köszöntések, előadások, igei üzenetek szerkesztett szövegei.

A könyvet 30 színes és számtalan fekete fehér fénykép teszi még vonzóbbá, esetleg személyessé is. A AKépes CD@, a hangszalagok és a videók után ebben a formátumban is hozzáférhetővé vált a tavalyi nagy találkozó. A résztvevőknek felejthetetlen emlék, másoknak könnyen föllapozható forrásmunka. Mindenkinek ajánljuk. Ára (postai díj nélkül) $5.00. Megrendeléseket a lelkipásztorok is közvetítik, de közvetlen a Szeretet szerkesztőségét is megkereshetjük. Legkönnyebben e-mailen: szerete@rdsor.ro


CSERI KÁLMÁN református lelkipásztor a közgyűlésen és gyülekezeteinkben is hirdetni fogja júliusban Isten igéjét. Azoknak, akik jelen lesznek ezeken az alkalmakon, lesz módjuk arra, hogy testvérünk könyveit megrendeljék. Ezúttal olvasóink számára is lehetővé tesszük, hogy megrendeljék ezeket a könyveket:
* A Tízparancsolat (32 igehirdetés 2Mózes 20,1-17 alapján)
* Fürödj meg, és megtisztulsz! (8 igehirdetés 2Kir 5,1-18 - Naámán története alapján)
* József (16 igehirdetés 1Móz 37-45. fejezetei alapján)
* Pál apostol (Rövid életrajz az Újszövetség szerint)
* Tudom, kinek hittem (Az Apostoli Hitvallás rövid magyarázata)
* Nóé Istennel járt (7 igehirdetés 1Móz 6-8. fejezetei alapján)
* Újonnan kell születnetek (Evangélizációs sorozat Nikodémus történetéről (Ján 3)
* Öregen is gyümölcsöző (A Biblia üzenete az idősekről, idősöknek(5 igehirdetés)
* Fölkelvén hazament (Evangélizációs sorozat a tékozló fiú története alapján (Luk 15). 8 igehirdetés)
* Hogyan ad Isten győzelmet? (Hitmélyítő előadások Gedeon története alapján (Bír 6-8). 8 igehirdetés)
* Mit tanít a Biblia a szenvedésről? (5 igehirdetés)
* Jósáfát (A hívő élet buktatói és győzelmei (2Krón 17-20)
* Pál életútja (8 evangélizációs igehirdetés)
* Minek az ünnepe karácsony? (Rövid traktátus)
* Mit ünnepelünk húsvétkor? (Rövid traktátus)
* Amikor eljött a pünkösd napja (Rövid traktátus)
Egy-egy könyv ára kettő és hét dollár között van. Ha valaki mindet meg szeretné rendelni, lényeges árkedvezménnyel, postával együtt $60.00-ért kaphatja meg a 16 könyvet. Természetesen egyenkénti megrendelésre is van lehetőség.
Megrendeléseinket Novák József lelkipásztornak az American Hungarian Baptist Church, Alhambra névre kitöltött csekkel együtt küldjük, a gyülekezet címére (2212-18 S. Fremont Ave, Alhambra, CA 91803) Tel: (626)289-7746

Megjelent Budapesten a 2001. évi Múlt, Jelen, Jövő Baptista Naptár
December elején jelenik meg az ÁHÍTAT 2001

Billy Graham: Angyalok
A mű eredeti címe: Angels God's secret agents
(Hunga Libri Kiadó, Budapest 1999)
 
"Billy Graham a világhírű prédikátor és evangélizátor, több ember előtt prédikált mint bárki más a történelemben és a világ minden földrészén hirdette az evangéliumot." - olvassuk az angol nyelvű kiadvány margójegyzetén.
A világ minden földrésze: A lakott föld teljessége - azaz oikoumene. S valóban a baptizált Billy Graham ökumenikus egyéniség.
"Beharangozásként" az 1976-ban publikált írás a középkori reformátori irodalomból merít. Könyvének mottóját Kálvin főművéből, az Institució-ból veszi, az "Előszó"-ban pedig Luther Márton teológus-körökben híres Asztali beszélgetései-ből, a Tischreden-ből, s mindjárt az első fejezetben Pál pápa gondolataiból közöl.
Ha Isten teremtett világa, a kozmosz: rend, ékesség, dicsőség, úgy ő is értékeli azt. Művészetpártoló. Idéz Oscar Wildetól és Shakespearetől (Horatio halhatatlan búcsúszavait Hamlet holtteste felett), hivatkozik Dantera, Miltonra, Pascalra, a kedves Moodyra és Spurgeonra, az angol prédikátorkirályra - ellenpéldaként említi Frankensteint. Háttérben pedig mint a nagy vizek zúgása, árad Isten élő Igéjének folyama, az Ó- és Újtestamentum versei.
Dr. Graham szereti a világot, figyeli hát folyását.
Világválságokat Dean Rusk államtitkárral vagy Kissinger külügyminiszterrel vitathatott meg olykor, - erről is emlékezik itt.
A szerző a hűséges sáfár alázatával jár el ennél a munkánál.
Csak híven idézi a Szentirást, hogy az angelologia és szatanologia vetületében világítsa meg, mi volt a kezdet előtt és mi következik az idők végén. Tudatnevelő tehát e könyv, ez fő értéke.
Patriarchák és apostolok: Ábrahám, Izsák, Jákób, Mózes, a sziklakemény Péter, a törékeny Paulus és a szelid János, az Apokalipszis látnoka lépnek színre a könyv fejezeteiben. Vallásos műveltség forrása ilymódon a könyv, íme másik értéke.
Meghitt kis szobák esti fényénél lehet felolvasni belőle. Megfáradt, idős emberek betegágyánál lehet vigasztalni általa.
Végül: Billy Graham Angyalok c. könyvét - szerzői jóváhagyással - a Hunga Libri Kiadó jelentette meg olyan sorozat keretében, amely a transzcendens világ titkaiba igyekszik bepillantani pro et contra: innét a Hunga Libri kiadványok mellékletben feltüntetett könyvreklámjai. Igen megtisztelő a baptista közösség számára, hogy a Kiadói Igazgatóság a biblikus álláspontot a túlvilági dolgokra vonatkozóan Graham jelen irásával képviseltette.
____Udvarnoki András és Erzsébet fordítók
 
A könyv megrendelhető a Hunga Libri Kiadó címén:
1068 Budapest
Bajza utca 1.
Hungary - Europe

Amerikai és Kanadai Magyar Költők Hitvallása
Szerkesztette: Horváth Loránd
Torontó, 1998.
A 370 oldalas antológiát a címe elég jól meghatározza. A 106 szerző 261 versét tartalmazó keménykötéses könyvet az antológia szerkesztőjénél lehet megrendelni. Ára postaköltséggel együtt$25.00.

Derek Kinder: Jeremiás könyve

A Harmat Kiadó A Biblia Ma című sorozatának újabb kötetéről ezt olvashatjuk a könyv borítóján: 

"Jeremiás születésekor az ószövetségi Júda történelmének legsötétebb korszakát élte. Emberáldozat, varázslás és bálványimádás - a züllés sokféle formát öltött. Jeruzsálemet ártatlanok vére borította el. Jeremiás, az átütő próféta-egyéniség és Jósiás király, a reformer munkássága nyomán a népnek páratlan lehetőség adatott a megújulásra és a dávidi királyság helyreállítására.

Jeremiás könyvében egy nemzet tragédiája elevenedik meg. Az országos események egyéni élettörténetekkel - Bárúk, Gedaljá, az etióp Ebed-Melek sorsával - fonódnak össze. Bár a nép nem menekülhetett meg az elhurcoltatásban megnyilvánult ítélettől, az elfeledett mózesi törvény újra-felfedezésével Jósiás, Jeremiás, és végső soron az egész világ jövője más irányt vett.

Hűségesen ragaszkodva a bibliai szöveghez, Derek Kidner elgondolkodtató hasonlóságokat tár fel saját zűrzavaros korunk és a tárgyalt ószövetségi időszak között.

A prófétának és szenvedő társainak jajkiáltásai, mint afféle durva hegek, azért maradtak meg a Szentírásban, hogy soha ne feledjük el ennek az emberöltőnyi küzdelemnek a keménységét és a legnagyszerűbb győztesek emberi gyengeségét."

Szeretettel ajánljuk minden olvasónknak.

Megrendelhető a Harmat Kiadónál
1447 Budapest, Pf. 521. HUNGARY
harmat@harmat.hu 
Egyéb Harmat kiadványok: http://www.harmat.hu 

KÖNYVAJÁNLATUNK - KARÁCSONYRA

Tudjuk, hogy vannak még ma is olyanok, akik nem csak a TV előtt töltik kevés szabadidejüket, hanem - olvasnak is. Ha csökken is az "olvasók" számaránya, a hívő ember mindig is "könyves" ember marad. És aki a Bibliáját rendszeresen olvassa, nagyon valószínű, hogy értékeli a jó könyvet is.

Egyre több magyar nyelvű keresztyén könyv kiadására kerül sor az Óhazában. Fordítások és eredeti magyar szerzők művei. Szeretnénk a lehetőséget megadni mindazoknak, akik az ételen és a ruházkodáson túl a szellemi táplálékra is tudnak, vagy szoktak valamennyit áldozni, hogy időnként az otthon megjelent könyvek közül is választhassanak. Így, karácsony előtt talán ötletet is adhatunk némelyeknek az ajándékozáshoz.

A HARMAT kiadó könyvei közül figyelmükbe ajánljuk pl. a következőket:

Életrajzok:

Johanna-Ruth Dobschiner: Életre választott  

A fiatal zsidó lánynak, Johanna-Ruth Dobschinernek minden oka megvolt arra, hogy fellázadjon atyáinak Istene ellen, megkérdőjelezze szeretetét, sőt létezését is. A II. Világháború eladdig ismeretlen borzalmai Hollandiában meghúzódott családját sem kímélték: szülei és két bátyja odavesztek a náci haláltáborokban. Hanni azonban életben maradt. Bensőséges hangú elbeszéléséből megtudjuk, hogyan rejtegették és adták kézről kézre istenfélő holland családok, életük kockáztatásával. Későbbi életének meghatározó élményévé vált az a hősies szeretet, amely nem habozott életét adni azért, hogy ő élhessen.

Brian Sibley: Árnyékország

C. S. Lewis, megrögzött agglegény, az angol irodalom professzora, gyermekmesék, fantasztikus regények, irodalom-történeti munkák és keresztény hitvédő művek világhírű szerzője 58 évesen beleszeret egy zsidó származású elvált asszonyba. Brian Sibley önéletrajzok és levelek alapján dokumentumszerű hűséggel beszéli el e két különös ember élettörténetét, találkozásukat, szerelmüket, melyet a halálos kór még erősebbé tesz rövid, boldog-szomorú házasságuk során.

Zsindelyné Tüdős Klára: Csizma az asztalon  

Tüdős Klára a két világháború között jelmezesként dolgozott az Operában, filmet rendezett, divatszalonja volt saját maga tervezett ruhákkal. A háborús időkben, majd utána a református Nőszövetség elnöke volt. Férjével emberek százainak adtak menedéket Svábhegyi villájukban, hitébresztő konferenciákat szerveztek. Aki igazat akar hallani életről, hitről, egyházról, asszonysorsról, a második világháborús Magyarországon, nem fogja tudni letenni ennek az okos, szókimondó, nem mindennapi asszonynak az életrajzát.

Cseri Kálmán: József

Minden ember életében meghatározó tényező gyermekkora, neveltetése, kora és környezete. József története viszont azt mutatja, hogy az emberi élet mindezeken túlmenően Isten örök tervébe illeszkedik, és pontosan az Istentől kapott küldetése teszi lehetővé az ember számára, hogy önmagán és a körülményeken felülemelkedjék. Vajon honnét tett szert József a modern ember számára szinte ismeretlen belső erőre, stabilitásra? Jelleme, a szenvedések és a megpróbáltatások kohójában tisztult meg és vált Isten számára használhatóvá.

C. S. Lewis: A szeretet négy arca

A szerző e kései írásában éleslátóan, képszerűen, jókora derűvel jeleníti meg a ragaszkodás, a barátság és a szerelem szépségeit, nem megfeledkezve visszásságaikról sem.

Lepjük meg házastársunkat egy szép ajándék-könyvvel: Mike Mason: A házasság misztériuma

A házasság magát a szeretetet hozza testközelbe, ennélfogva nagy fájdalommal -önzésünk pusztulásával-, ugyanakkor nagy örömmel, valódi személyiségünk kibontakozásával jár. Mike Mason férfi és nő, élet és halál, közelség és másság, szerelem és szex ősi kérdéseit veti fel; a házasság és a keresztény hit mély összefüggéseit tárgyalja a szép kivitelű könyv.

A Biblia Ma sorozatban eddig megjelent könyvek:

Derek Kidner: Jeremiás könyve / R. S. Wallace: Dániel könyve / John R.W. Stott: A hegyi beszéd / D. Prior: 1 Korintusi levél / John R.W. Stott: Az efézusi levél / R. C. Lucas: Pál levele a kolossébeliekhez  és Filemonhoz / John R. W. Stott: 2 Timotheus

A könyvek ára általában 3 és 6 dollár között van. Ehhez jön még a tényleges postaköltség (légi, vagy hajóposta, igény szerint). Előnyösebb több könyvet rendelni egyszerre. De egyet is rendelhetünk. Az aktuális árakról tájékozódhat a kiadó honlapján:
http://www.harmat.hu 

A HARMAT kiadó címe:
1447 Budapest, Pf. 521. HUNGARY

Telefonszámért, további információért, megrendelésben segítségért hívják a szerkesztőt.  A kiadó E-mail címe: harmat@harmat.hu 


JOHN STOTT: A HEGYI BESZÉD

Mi is a Hegyi beszéd? Egy idealista valóságtól elrugaszkodott ábrándja? A mennybe való bejutás feltételeit elénk táró követelmény rendszer, vagy magától értetődő erkölcsi elvek gyűjteménye? Teljesíthető-e, vagy teljesíthetetlen? Időszerű-e ma is?
Ki ez a Jézus, és honnan vette a bátorságot ahhoz, hogy magabiztosan újraértelmezze az ószövetségi törvényt, áldást osszon és feltétlen engedelmességet követeljen és az utolsó ítélet központi alakjának tüntesse fel magát?
A szerző ezekre és más kérdésekre választ keresve elemzi végig a bibliai szöveget.

JOHN STOTT: A TIMÓTHEUSHOZ ÍRT MÁSODIK LEVÉL

A Timótheushoz írt második levél az idősödő apostol szeretett fiára hagyott testamentuma. A szelíd természetű, visszahúzódó, gyengélkedő Timótheushoz intézett üzenetből erőt meríthetnek mindazok a fiatal vezetők, akik hozzá hasonlóan alkalmatlannak érzik magukat feladatukra. A vértanúságra készülő, futását elvégzett apostol győzelmes hitvallása a halál gondolatától idegenkedő korunkban különös erővel szólal meg.

Szeretettel ajánlom a Harmat Kiadó "A Biblia ma" című sorozatában megjelent könyveket minden kedves olvasónknak. Ez a sorozat az Igét szerető és azt jobban megérteni kívánó hívőknek készült. Az angliai Bible Speaks Today sorozat magyarra fordított változata ez. Az ízléses kiállítású könyvek a manapság forgalomban lévő, magyarul olvasható igemagyarázatok között is a legjobbak.

A megrendeléseket közvetlenül a Harmat Kiadóhoz is küldhetjük, címe:
1447 BUDAPEST, Pf. 521

Telefonon, E-mailen, vagy levélben a szerkesztőnél is megrendelhetik a könyveket.


David Prior: PÁL ELSŐ LEVELE A KORINTUSIAKHOZ

Hogyan állhat helyt Krisztus egyháza a századvég elvárosiasodott, elidegenedett társadalmában, a szabadjára engedett szexualitás és az etikai relativizmus korában?

Pál apostol sorra veszi a korintusi gyülekezet nehézségeit a pártoskodástól és a paráznaságtól kezdve egészen a keresztyén szabadsággal való visszaélés, a gyülekezeti fegyelem és a lelki ajándékok kérdéséig. Krisztusnak az apostol hite szerint azonban volt és van hatalma megújítani a legsötétebb múltú embereket és közösségeket is.

"Krisztus teljessége
Részekre szakítható-e Krisztus? (Szó szerint: "feldarabolták-e Krisztust?") - kérdezi a 13. versben Pál a korintusiaktól. "Úgy gondoljátok, hogy Krisztust darabonként szét lehet osztani a különböző csoportok között? Ha van Krisztusotok, akkor Ő teljesen a tiétek, Jézust nem lehet részekre szakítani." Nem mondhatjuk azt valakinek, hogy "kérlek, gyere be, de a lábadat hagyd kint." Ez, mellékesen, leleplez olyan közismert kijelentéseket is, mint például: "akarjunk többet Krisztusból!" Ilyen nincs; inkább engednünk kellene, hogy mibelőlünk lehessen több Krisztusé. Darabokra esett személyiségünket Krisztus teszi fokozatosan egésszé, éppé és teljessé - önmagához hasonlóvá. Ugyanez érvényes arra a helyzetre is, amikor valaki a Szentlélekből szeretne többet. Ha a Lélek személyes, ha Személy, akkor vagy él bennünk, vagy nem; vágyakozni, imádkozni csak azért lehet, hogy mibelőlünk legyen több a Szentléleké." (34.o.)

A Biblia ma sorozatban ezen kívül megjelent már magyarul: John Stott: A Hegyi beszéd; R.C. Lucas: Pál levele a kolossébeliekhez és Filemonhoz; John Stott: Az Efézusi levél; John Stott: A Timóteushoz írt második levél; előkészületben: R. S. Wallace: Dániel könyve.

Megrendelhető: Harmat kiadó, 1447 Budapest, Pf. 521.


A következő két könyvet és négy hangszalagot a Rámai Tábornyitón kaptam dr. Almási Mihály testvértől. Olvasóink figyelmébe, megvételre ajánlom mindegyiket.

Csopják Attila: Képek a Magyarországi Baptista Misszió Történetéből, Budapest, 1928.

Hasonmás kiadás

A 135 oldalas könyv tartalmát jól meghatározza a címe. 1846-tól 1928-ig kíséri végig missziónkat Csopják Attila. Nyelve a századfordulóé, stílusa a középkorú és annál idősebb testvéreinknek nem idegen. Az egyháztörténelem iránt érdeklődőknek nélkülözhetetlen forrásanyag. Legalább 20 képpel.


Jubileumi évkönyv, szerkesztette Dr. Almási Mihály, Szigetszentmiklós, 1996.

Az imént említett könyvvel közös vonása, hogy egyháztörténelmi igénye is van. Stílusa, kiállítása azonban teljesen eltér attól. Azt gondolom, hogy az utóbbi időben kiadott könyvek közül is kitűnik többek között nyomdateknikai szempontból. Az ízléses borítón három számot látunk: 1100, 150 és 100. A szerkesztő ehhez a három évfordulóhoz gyűjtött érdekes, jól olvasható anyagot. A Szigetszentmiklósi Gyülekezet száz éves, a magyarországi baptista misszió 150 éves, a honfoglalás pedig 1100 éve történt. A 184 oldalas könyvet számtalan (legalább 100) színes és fekete-fehér fénykép illusztrálja. A könyv hangsúlyozottan is foglalkozik Jimmy Carter exelnök magyarországi látogatásával, valamint az azzal is összefüggésben lévő templomavatással - a szigetszentmikolósi imaház (missziós központ) megnyitásával.


A Baptista Központi Ének és Zenekar hangszalagjai közül íme itt az említett három felvétel:

Händel: Messiás (2 szalag)

Bach: János Passió

Énekeljünk az Úrnak (Ráduly Emil 70. születésnapjára rendezett hangverseny felvétele).


Érdeklődők a Baptista Egyház Könyvüzlete címére írjanak:

Baptista Könyvesbolt
1068 Budapest, VI. Benczúr utca 31. (Tel: 352-9993)

Herjeczki Géza: Várj még!

Verseskötet

Megrendelhető:
herjeczki@juno.com
vagy: 1370 Michigan Blvd.
LINCOLN PARK MI 48146
Tel.: (313)382-3735
 
Magyarországon:
Baptista Könyvesbolt
1068 Budapest, VI. Benczúr utca 31. (Tel: 352-9993)

Néhány vers a kötetből:

CSELEKEDNI
 
én Istenem
úgy szeretnék már egyszer
örömöt szerezni neked
 
kúszált gondolataimból
olyan cselekedetet bontani ki
nemcsak vállalva de követelve
magamnak a felelősséget
melyre a Te végtelenséged
fölmérhetetlen mosolya felelné:
- ugye mégis sikerült
- hát így gondoltam én is
 
s végre fölszabadultan örülhetnék
végtelen vidám arcodba kapaszkodva
1968
 
FELÉD
 
"Jézus így szólt: jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból,
elindult a vízen, és Jézus felé ment.
Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt,
és amint süllyedni kezdett, felkiáltott:
Uram, ments meg! Jézus azonnal
kinyújtotta a kezét..."
(Máté 14:29-31)
 
és miért ne fújna a szél?
miért ne háborogna a tenger?
s mikor nem volt éltünk hányatott?
 
de ha nem ragad csüggedt lábunk az útba
s ha a göröngyökben föl nem botlik
kétségbeesett agyunk:
haladunk
1969
AZ ÚTRÓL
 
Számtalan út kinálja magát, követőt csalogatva.
Tétova léptekkel meg-megállva megyünk.
Mondani mit tudsz? Szólj én jó testvérem az útról!
Indulj, vissza se nézz! Jézus Krisztus az út.
1974
 
MÁSOKÉRT ÉLNI
 
"Abból ismerjük meg a szeretetet,
hogy Ő az életét adta értünk;
ezért mi is tartozunk azzal, hogy
életünket adjuk testvéreinkért."
(1Jn 3:16)
 
Életünket adni másokért -
igen magas mérce ez nekünk.
Keresztedhez jövünk, hogy ott fényt,
új fényt gyüjtsünk az éjszakához,
hogy mégse legyen olyan sötét,
hol csupán önmagunkig látunk.
Fényt, erőt, akaratot, igényt
adj nekünk Krisztus, hogy legalább
próbáljuk, mit elénk szab Igéd:
életünket adni másokért.
1977
 
HA ITT LESZEL
 
Jössz már.
Tudom.
Épp erre vártunk.
Jössz és cselekszel.
Kézbe veszed szívünk.
Helyünkre állítasz.
És szólsz -
a mi szánkkal is.
És hívsz és keresel -
a szemünkkel is.
Érzem, hogy jössz Uram.
S már gyógyulunk.
 
És ha már itt leszel -
 
nem tudom mit teszel,
de a vakok látni fognak,
a némák énekelni.
Ha itt leszel,
életre kél a holt.
("Szükség újjá születni!")
De csak ha itt leszel,
akkor ébred a lét.
S már mozdul is.
Mert jössz, Uram,
és itt leszel.
1977
 
AMÍG KIÁBRÁZOLÓDIK BENNETEK KRISZTUS
(Gal 4:19)
 
Krisztus az emberben.
De hogyan is lehetne bennünk,
mikor annyira telve vagyunk önmagunkkal?
 
És mégis. Meglehet.
Adhat új életet.
Újat, hol egészen más a rend.
A szívbe' bent új törvény,
új föltételek teremnek.
Önzésünk, énünk lassan eltűnik.
Nem jószántából persze, nem.
De elszárad, mint cserépben a virág,
hogyha nem öntözik.
S Krisztus kezd nőni.
Szívünkben Ő uralkodik.
És lassan-lassan
szánk és arcunk is
szívünkkel lesz tele.
Egymásra nézünk.
Szemünkben megcsillan a fény:
Jézus Krisztus az Úr!
 
Krisztus mibennünk.
És végre emberek leszünk.
1977
 
VÁRJ MÉG!
(Józsué 3:16)
 
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyűlt,
feszűlt,
hullám hullámra hőkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.
 
Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
1977
 
KRISZTUS UTÁN
 
Megyek Uram -
és rád bízom magam:
vezess!
Az útat nem tudom.
Hogy merre mész, s miért -
szolgád ésszel nem éri föl.
Lehet, hogy sejti tán,
lehet.
 
Magad vezetsz.
S mint tündökölnek lépteid!
S hogy hív,
hogy vár áldó szemed!
 
Megyünk Uram,
mindannyian megyünk.
Hozzád.
Veled.
Szívünket ismered.
Életünk nálunk is jobban érted.
 
Megyek, megyünk Uram!
Nézd: tisztul már a szemünk,
s életre kél az életünk,
 
mert hívsz
és egyre hívsz.
Szeretsz.
1978
 
AZ IGE RABJA
 
beszédeid már végleg
velem maradnak
elmúlhat ég és föld
változhat minden változó
elhagyhat testem is
- földből való -
de szavaid velem maradnak
mostmár az Ige rabja lettem
önként és örömmel
 
múlik tovább az elmulandó
de megmarad mi változatlan
s a szívem Tiéd örökre
1980
 
IMAÓRA
(Csel 16:23-34)
 
A foglyok hallgatták őket.
Itt a nagyszerű alkalom.
Bár lábuk kalodában,
szívük és szájuk szabad.
Most lehetne
nagy prédikációba kezdeni!
 
S a legnagyobb evangélista
(ki érti ezt?)
nem tart előadást,
nem érvel,
nem ragadja meg a pillanat
drámai varázsát, -
csak imádkozik,
meg énekel.
 
Imádkozik,
meg énekel,
s a bilincsek lehullanak.
1982
 
SZENTFÖLD
 
Ha velem jössz Mester,
ha én Veled mehetek,
hallani fogom,
mit mondanak Neked a kövek,
s hogy mit mondasz Te a köveknek.
 
Keresni,
kutatni lábnyomod:
járni ott,
hol egykor Te jártál,
látni azt,
mit egykor Te láttál
Veled indulok.
1985
 
"HOZZÁTOK ŐT HOZZÁM!"
(Márk 9:19)
 
Sokáig úgy csináltunk,
mintha minden rendben lenne:
'ó, nincs semmi baj'
mondtuk magunknak,
mondtuk másoknak is,
s a szívünk fájt tovább.
 
Aztán megpróbáltuk ezt is, azt is,
megoldást kerestünk itt is, ott is,
de csak új sebeket szereztünk,
nem gyógyulást.
 
Hogy miért nem mentünk
mindjárt Hozzád?
 
...
 
Nézd, végre itt vagyunk.
Reményünk fogytán,
hitünk is kevés.
Könyörülj rajtunk!
1985
 
Rendelje meg a verseskötetet, ára postaköltséggel együtt $7.00
herjeczki@yahoo.com

Dénes Ferenc:

AJKAMMAL HIRDETEM

című verseskötete megrendelhető a New Yorki gyülekezet címén.
225 East 80th Street, NEW YORK, NY 10021
Ára: $12.00

[Vissza a Home Page-hez]