First Hungarian Baptist Church


Szeretettel meghívjuk gyülekezeti alkalmainkra!

Kik vagyunk? Mit hiszünk?

Tágas, szép, nagy templomunkban ugyan kicsinek tűnik gyülekezetünk, de annak az Úrnak a szolgálatában állunk, aki előtt a számok igazán nem sokat jelentenek. Ő az általunk kicsinek, jelentéktelennek vélteket éppen úgy szereti, mint a "nagyokat."

Hisszük és tapasztaljuk, hogy "úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3:16). Ez a szeretet ma is ugyan úgy érvényes.

Hisszük, hogy a kezünkben lévő Biblia az Isten ihletése alapján fogalmazódott szent iratok gyüjteménye, melyben minden lényeges útmutatást megtalálhatunk jelenlegi életünkre és üdvösségünkre vonatkozólag is.

Teljes mértékben igazat adunk Jézus Krisztusnak, amikor azt modta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam." (Jn 14:6)

Hisszük, hogy amikor Jézus Krisztus golgotai áldozatát, irántunk való szeretetét elfogadtuk, bűnbocsánatot és új életet nyertünk. Ebben az új életben a Szentlélet vezetése, tanácsa szerint próbálunk Istennek tetsző és embertársaink javát és üdvösségét munkáló életet élni.

Igyekszünk engedelmeskedni a Megváltó legnagyobb parancsának is: az új parancsolatnak, melyben az egymás iránti szeretetre int az Üdvözítő (Jn 13:34)

Jöjjön el közénk és tapasztalni fogja a testvéi közösség áldását. Szeretettel várjuk!

ÖSSZEJÖVETELI REND

Vasárnap
10:00 - imaóra
10:30 - vasárnapi iskola
11:00 - istentisztelet
délután 6:00 (téli időszakban 5:00) - istentisztelet,
ifjúsági szolgálatokkal

Szerda
este 7:00 - bibliaóra

 

Istentiszteleteinken a magyar nyelvet használjuk. (Azért a csak angolul értő vendégeinkre is figyelemmel vagyunk - ha vannak ilyenek.)

Vasárnapi iskolai foglalkozást tartunk a kisebb gyermekeknek és a felnőtteknek.

Énekkarunk  rendszeresen szolgál. Karmesterünk Fűr Béla.

 Templomunk címe:

1362 Chandler Street, LINCOLN PARK MI 48146

A Southfield és a Fort Street kereszteződéséhez közel. A mellékelt térkép segítségével könnyen megtalálható.

térkép az imaházhoz

[Vissza]