2002. április - szeptember   English 

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ KÖZPONTI KÓRUSA ÉSZAK-AMERIKAI ÚTJÁRÓL

A tervezgetés időszakából;
a koncertek helye és időpontjal

Ismertető az énekkarról

Az énekkar New Yorkba érkezett

Fényképek
New York  / Cleveland
  Chicago / Detroit
Toronto

Hegyi András és Drescher Lajos az énekkar útjáról

A Békehírnökben megjelent beszámoló
(Dr. Mészáros Kálmán)

Az énekkar CD-jéről
BeszámolókNew York / Cleveland / Chicagó / Detroit / Torontó

A Magyarországi Baptista Központi Énekkar május 23-án este megérkezett New Yorkba. Kulcsár Sándor New York-i lelkipásztor, az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség elnöke és Drescher Lajos szövetségi pénztáros tv., az út koordinátora fogadta őket. A hosszú utazás után vendégeinket a New York-i gyülekezet tagjai vendéglátásában részesültek. (szerk)

Az énekkar New Yorkban

2002 május 23-27 között gyülekezetünk vendége volt a Magyarországi Baptista Központi Kórus, Oláh Gábor karmester vezetésével. A kórust elkísérte dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, aki igehirdetéssel is szolgált vasárnap délelőtt, valamint a Magyar Televízió (MTV 1) filmező stábja.
      Különös élményben volt részünk ezalatt a pár nap alatt s a gyönyörű énekek, melyek felcsendültek a kórus ajkáról szombat délután és vasárnap két alkalommal is, személyes üzenetként is szolgáltak. Az énekek között elhangzottak költemények és bizonyságtevések is; köztük szolgált Hegyi András lelkipásztor is, aki mint énekes elkísérte az énekkart. Vasárnap a környező városokból is többen bejöttek e nevezetes eseményre (Florida, Pennsylvania, Connecticut, Washington stb), hogy együtt örvendezhessünk a kórus szolgálatának.
      Napközben, városnézés közben is szolgáltak testvéreink. Ezek közül megemlíteném a Ground Zero-t, Kossuth szobor, Rockefeller Center, River Side Church, Empire State Building stb.
Mint már annyiszor, most is láthattuk, hogy az énekek által is Istennek üzenete van számunkra. Olyan jó volt együtt énekelni, közösen a kórussal is ... maga a mennyország előízét tapasztaltuk.
      Vasárnap délután az utolsó énekük könnyet csalt ki szemeinkből; öröm, hogy együtt lehettünk, ugyanakkor a búcsú könnyei, hogy ilyen hamar eltelt ez a szép alkalom. A kórus tagjai levonultak és körbefonták a gyülekezetet, fogva egymás kezét és énekelve:
"Áldásoddal megyünk, megyünk innen el.
Néked énekelünk boldog örömmel.
Maradj mindig velünk, ha útra kelünk,
Őrizd életünk minden nap, minden."
      Örülünk és hálával tartozunk Istennek, hogy megadta számunkra ezt a kiváltságos alkalmat és hisszük, hogy testvéreink áldozatos munkája sem marad jutalom nélkül. Vendégeink, továbbutazásuk előtt arról tanúskodtak, hogy ők is jól érezték magukat itt és jó volt örömeinket együtt is megosztani. Kulcsár Sándor lelkipásztor, a kórus hívására és a gyülekezet vezetősége beleegyezésével elkíséri testvéreinket további útjukon Cleveland, Chicago, Detroit és Torontó felé.
      Imádkozunk azért, hogy Isten adjon erőt a kórus további útján, munkájukban, végezni ezt a szép szolgálatot, hirdetve az énekek által is Isten dicsőségét!

Erdei Gabriella

nagyobb New York-i képek

A Közpotni Énekkar látogatása CLEVELANDBAN
 
Május 27.-én este érkezett meg a régóta várt Énekkar egy nagy autóbusszal.
Másnap megnézték a szépművészeti múzeumot és a Kossuth szobrot, valamint a helyi napilap új nyomdáját. Este szerény kis magyar imaházunkban szolgáltak .
      Szellemi örökségünket, a magyar baptista klasszikus énekirodalom legszebb énekeit hallhattuk. A csodálatos, Istent dicsérő nagy karének hangjai a menny felé emelték lelkünket. Felejthetetlen élmény volt! Az immár baptista himnusznak számító kedvenc énekünkkel, a "Feltámadt Hős" kezdetü énekkel, utána pedig hőn szeretett magyar hazánk himnuszának hangjaival végződött az est.
 
Néhány clevelandi kép
      Örültünk, hogy a csoporttal eljött dr Mészáros Kálmán testvér is, gyülekezetünk egykori pásztora, akinek a szolgálata a 80-as években a legsikeresebb volt.
      A következő nap délelőttjén az énekesek a Titanic kiállítást nézték meg, a zenészek pedig az imaháznál maradtak és szorgalmasan gyakoroltak.
      Délután a Shaker Heights First Baptist Church ebéddel várta az énekkart. Este a templom nagytermében nagyszámú hallgatóság előtt szolgált az Énekkar. Az amerikai Himnusz után a magyar Himnusz fenséges hangjaival nyitották meg a műsort majd Mozart: Halleluja, Mendelssohn: 91. Zsoltár és egyéb világhírű klasszikus műveket hallhattunk.
      Tartalmas bizonyságtétel is hangzott el időszerü témáról, tökéletes angolsággal, magyar ajakról.
      Liszt Ferenc, minden idők legnagyobb magyar zeneszerzője és zongora-művésze egyik legnehezebben lejátszható művét is hallhattuk ifj. Pátkai Imre mesteri előadásában, amelyben Liszt a Rákóczy induló témájából merített.
       Gyönyörű orgonamuzsikával dicsőíttette Isten nagyságát Tóka Szabolcs orgonaművész testvérünk.
      Az "Égi Harmónia" együttesben igen szépen csengő szoprán mellett az angyalok hangszere, a fuvola is életre kelt művészi szinten képzett kis kezekben, barokk fuvola kiséretével, valamint cselló szóló harpsichord kisérettel.
      Felejthetetlen élményben volt részünk. Ez a szolgálat példát hagyott nekünk, hogyan lehetséges önzetlenül, egy akarattal szolgálni a közös szent célt.
      Ha ezt követni tudnánk, vonzó és kivánatos lenne gyülekezetünk légköre. Istentől távol élő clevelandi honfitársaink megtalálnák az üdvösség útját.
                                                                  Marosi Béla

A Magyarországi Baptista Központi Énekkar CHICAGÓBAN

Dicsérjétek az Urat!
     Mikor, hogyan, milyen célból, miért, egymagam, vagy csoportosan?
     Nehéz meghatározni, de jó dicsérni az Urat, és ráadásul gyönyörűséges, örömteljes feladat. De hogyan? - szabadon, csak úgy magától, mint a forrás, amely ömlik, ki tudja mikor eredt, csak azt tudjuk, hogy célja van.
     Bár életünk is ilyen céltudatos forrás lenne, Istent dicsőítve szüntelenül; hadd buzdítson erre a következő Zsoltár részlet:  ,,Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek! / Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcsességgel. / Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten ott ül az Ő szentségének trónján. / Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai; magasságos Ő igen!@ (Zsolt 47:7-8)
     Magamba merengek, arra a röpke néhány pillanatra, órára, arra a három napra gondolok, melyet Istenünk kegyelméből együtt tölthettünk testvéreinkkel: a Magyarországi Baptista Központi Énekkar tagjaival. Voltak köztük régi ismerősök, és új barátok. Felelevenedtek régi emlékek, és kötődtek új kapcsolatok, felemelők, testvériek; mi együtt járultunk az Úr asztalához (vasárnap délelőtt), áhítatos, bensőséges, mély lelki közösségben.
     Talán Babits Mihály szavaival élve érzékeltethetem a szépet:
,,Minden embernek a lelkében dal van, / És a saját lelkét hallja minden dalban, / És akinek a lelkében az ének, / Az hallja a mások énekét is szépnek.@

Chicagoban készül fényképek

     Tudjátok meg, hogy felejthetetlen emléket hagytatok számunkra. Naponta többször lelkemben visszhangzik egy-egy ének, egy-egy szöveg foszlány; családunkban többször felidézünk benneteket magyar énekes testvéreink! Az Úr áldjon meg szolgálatkészségetekért, és adjon a további szolgálatotokhoz sok erőt!
     Nehéz lenne felsorolni, mi minden fért bele ezekbe a rohanó, de csodálatos napokba. Kérlek, ne felejtsétek el Chicago-t; a felhőkarcolót, a Sears Tower-t, a Billy Graham Center-t, a Moody Bibliaiskolát és templomot, a Chicago-i Symphony-t, a ,,Paprikás@ éttermet, és az itt élő magyarokat.
     Mi hálával és örömmel emlékezünk rátok, a csodálatos kórus művekre, és minden szolgálatotokra. Magyar honfitársaink is nagyra becsülték szolgálataitokat. Csodálatos volt a szombat este a katolikus templomban, és a vasárnapi két szolgálat is a mi imaházunkban.
     Az ősnépek a zenét Isten adományának, vagy az istenektől elcsent kincsnek tartották, mely az élet minden fontosabb pillanatában jelen van. Ugyanakkor világnyelv, melyet minden nyelvű és minden műveltségű ember megért, és amely mindenkit gyönyörködtet, nevel, felemel, jobbá tesz.
     Egyik - számomra igen kedves - éneketek szövegét idézem végül emlékül:
,,Legyen áldott Isten! Legyen áldott Isten! Neve zengjen földön, Neve zengjen égen!... Hallgassátok, elbeszélem néktek, Kikre kegye árad,... Mind amiket tett az Úr, az igaz Isten...@
     Beszéljük el, énekeljük el, mondjuk el, suttogjuk el, ne hallgassuk el!
                                                                    Ifj. Kulcsár Sándor

Az énekkar DEROITBAN

Nem csak az énekesek készültek szolgálataikra, hanem a vendéglátó gyülekezetek is. Egyik másik helyen nagyon is össze kellett fogni, hiszen az énekkar taglétszáma meghaladta a gyülekezet tagjaiét. Így volt ez nálunk is. Készülődtünk, dolgoztunk és imádkoztunk. És a reménységünkben nem szégyenültünk meg. Az Úr többet adott minden területen annál, mint amire számítottunk.

Sokan eljöttek kedden este, hogy meghallgassák az énekkar szolgálatát. Nemcsak a 3 magyar egyház tagjai, hanem azon kívül is. Ami nagyon ritkán történik meg: megtelt az imaházunk.

A szerda esti koncerten (Friendship Baptist Church) még többen voltunk. Oda főleg az angol nyelvterületről hívogattunk. De sokan újra eljöttek azok közül is, akik már az előző este hallották az énekkart.

nagyobb detroiti képek

Hétfőn este 7 óra volt éppen, amikor megérkeztek vendégeink. Rövid áhítatot tartottak az imaházban, azután vacsorára hívtuk őket. A jóízűen elfogyasztott vacsora után megismertettük a vendégeket a vendéglátóikkal. A hosszú nap után jól esett a pihenés.

Kedden reggel az áhítat után egy órás gyakorlatot tartott az énekkar. Azután Detroit leghíresebb nevezetességét kerestük föl, a Ford múzeumba és Greenfield Village-be mentünk. Gyakorlás és vacsora után hamar eljött a 7 órára hirdetett koncert ideje. Nem láttam még ennyi parkoló autót az imaházunk körül. Az istentiszteleti keretek között megtartott koncert során nem csak csodálatos énekeket hallottunk, hanem verseket és egy rövid igei szolgálatot az énekkar lelkigondozójától, Hegyi András lelkipásztortól. A bevezető köszöntésre dr. Mészáros Kálmán, a magyarországi baptisták elnöke válaszolt. A záró imádságot az énekkart elkísérő Kulcsár Sándor elnök testvér mondta. Az istentisztelet után álló-fogadást (szeretetvendégséget) tartottunk, melyen az énekesekkel való személyes találkozásokra, beszélgetésekre is alkalom nyílott.

Szerdán városnézésre indultunk. Delray-ben (Detroit régi magyar negyede) megmutattuk gyülekezetünk egykori imaházát, majd az azzal szomszédos, ma is működő Szent Kereszt katolikus templomba látogattunk. Rövid ismertetést hallottunk a templomról, majd egy éneket énekelt az énekkar. Megnéztük az Operát, a várost körbejáró kisvonat segítségével a belvárost és egy szintet az átépítés alatt álló Renaissance Centerből. Bárhogy is siettünk, 2 elmúlt mire visszaértünk az imaházhoz. Ekkor egy jó ötlettel fogadtak bennünket az ebéd készítői. Kétszer enni 2-3 órán belül úgysem lehetne, a vacsora árát odaadjuk az énekkar kiadásaira. Ezt örömmel fogadták testvéreink - akik egyébként kölcsönt vettek fel a repülőjegyük megváltásához, mivel a több helyről ígért támogatást nem kapták meg, még a Kulturális Örökség Minisztériumától sem.

Késői ebéd, próba, majd indulás a Friendship Baptist Churchbe. Ott is nagyon szépen szolgáltak. 300-an hallgatták szolgálatukat. A himnuszok eléneklése után a helyi lelkipásztor köszöntésére Mészáros testvér válaszolt. Az énekek között két angol nyelven elmondott bizonyságtétel hangzott el a kórus két tagja részéről.

Az énekkar CD lemezéből a két estén több mint 80-at sikerült eladnunk.

Sokáig emlékezni fogunk még a szép énekekre és az énekesekre is. Reméljük, hogy ők is szép emlékeket vittek magukkal. Egy darabig imádkozni fogunk kölcsönösen egymásért.    Máté

A Központi Énekkar TORONTÓBAN

A Magyarországi Baptista Központi Énekkar észak-amerikai körútjának utolsó állomása volt Torontó. Természetesen mi is nagy izgalommal és kész tervekkel vártuk érkezésüket. Testvéreink június 6-án reggel búcsúztak Detroittól. Útirányuk a Niagara vízesés volt, ott várták őket torontói házigazdáik: Dan László lelkipásztor és Oláh Imre, a torontói program koordinátora.

Testvérnőink az imaháznál szépen megterített asztalokkal várták őket. Késő délután megérkezett a szép és kényelmes "Coach Canada" busz, amivel a kórus végig utazta a hosszú utat. Az énekesek ekkor meghatott búcsút vettek a busz vezetőjétől, aki egyébként maga is megtért hívő. Számunkra is érzékeny pillanatok voltak, amikor a régi ismerősöket és családtagokat köszönthettük meleg öleléssel. Kissé fáradtan, de töretlen lelkesedéssel illeszkedtek bele az itteni szolgálatokba.

Közös vacsora után kötetlen, családias összejövetelt tartottunk az imaházban. A kórus énekszolgálata szívet lelket felemelő volt, a régi kedves énekektől a spirituálékig. Szívünkben visszhangra talált: "Jézus csodás kegyelme...", "mindenről lemondok érted..." közben Meláth Andrea szóló énekében és Pátkai Imre művészi zongorajátékában gyönyörködhettünk. Dr. Mészáros Kálmán egyházelnök szolgált rövid igehirdetéssel. Az énekesek az est végén köszöntötték karmesterüket, Oláh Gábort, aki 20 éve vezeti a kórust, és az őket végig kísérő Drescher Lajos testvért, születésnapja alkalmából. A gyülekezet ajándékát Dan testvér adta át. Végül a szállásadók átvették vendégeiket.

Péntek délelőtt egy helyi iskola meghívásának tettek eleget, közös ebéd után pedig ismerkedtek a várossal, a másnapi koncert színhelyével és a velük együtt fellépő torontói Bell Arte kórus tagjaival, majd közös próbát tartottak. Torontóban június 1-től rendezték meg a "Joy of Singing" 3 hetes nemzetközi kórusfesztivált, amelyre a világ miden tájáról érkeztek kórusok, fővédnöke pedig Adrienne Clarkson, Governor General of Canada volt. Ennek keretébe illeszkedett bele az énekkar programja.

Torontóban készült fényképek

Szombaton a reggeli után a kórus hajótúrán és autóbuszos városnézésen vett részt, erre néhányan elkísértük őket. Ebéd ismét az imaháznál volt, majd rövid pihenő és előkészület után a koncert színhelyére indultak, a Metropolitan United Churchbe. Este az óriási templom zsúfolásig megtelt. A Bell Arte Kórus és a Központi Énekkar felváltva adta elő a műveket, dr. Lee Willingham és Oláh Gábor vezetésével, de több közös számuk is volt. Szólistáik is közösen működtek. Az eredeti nyelveken előadott remekművek után a csaknem 90 tagú egyesített kórus magyarul énekelte el Kodály csodálatos Esti dalát.

Vasárnap délelőtt a kórus a Yorkminster Park Baptist Churchben szolgált, az imaházban pedig Meláth Andrea mély átérzéssel előadott énekeit hallhattuk, Pátkai Imre zongorakíséretével. Igével szolgáltak Kulcsár Sándor és Hegyi András lelkipásztorok. Utána a gyülekezettel együtt közös ünnepi ebéd volt. A délutáni hosszabb zenés áhítatra - a nagy érdeklődésre való tekintettel - a Szent Erzsébet magyar katolikus templomban került sor. Tóka Szabolcs orgonaművész előjátéka és Dan László testvér bevezető szavai után Csabafi Csaba lelkész köszöntötte a vendégeket, majd a magyar főkonzul is üdvözölte őket. Az énekkar itt is igényes műveket, örökszép énekeket és magyar szerzők dalait adta elő. Közben meghallgattunk két szavalatot, és Pátkai Imre művészi zongorajátékát. A magyarok kőrében nagy sikere volt Liszt Rapszódiájának, amelyben a szerző a Rákóczi indulót dolgozta fel. A Himnusz eléneklése után megható búcsú következett. Áldásoddal megyünk - énekelték, miközben egymás kezét fogva levonultak és nagy kört alkottak a padsorok körül - Maradj mindig velünk, ha útra kelünk! - szólt az ének, és szívünkben mi is ezért könyörögtünk. A katolikus gyülekezet szeretetvendégséggel búcsúzott.

A hétfő már a hazautazás napja volt. A csomagolás mellett azért még akadt idő a C.N. Towerból és környékéről egy utolsó pillantást vetni a városra. Az imaháznál elfogyasztott ebéd után a várakozó buszba berakták a csomagokat, és a parkolóban együtt énekeltük: Isten áldjon, míg viszont látunk! Utoljára göldült ki velük a busz a repülőtérre indulóban.

A Központi Énekkar észak-amerikai turnéjának befejezése után hálaadással tekintünk vissza e napokra. Szolgálataiknak gyülekezeten kívül is jó visszhangja van, így az angol és a magyar sajtóban is. Hazai részről velük tartott a Magyar Televízió három munkatársa, Nagy Imre testvér vezetésével. Magyarországon nemsokára részleteket láthatnak útjukról a Duna TV-ben, és videó film is készül róla.

Testvéri körben pedig elmondhatjuk, hogy a kórus minden szolgálata felejthetetlen zenei és lelki élmény volt számunkra! De ezen túlmenően olyan barátságok és testvéri kapcsolatok jöttek létre, amelyek nem függvényei sem időnek, sem távolságnak. Nemcsak a gyülekezetek, de minden vendéglátó tapasztalhatta, hogy nem művészeket, hanem drága lelki testvéreket fogadtunk be velük, akik fáradságot nem ismerve, lelkesedéssel és igaz hitbeli meggyőződéssel szolgáltak az Istentől kapott tálentummal, az Ő dicsőségére. Mindnyájunk őszinte kívánsága: kísérje áldás további szolgálatukat is!      O. G.

A Magyarországi Baptista Egyház Központi Énekkarának útja Amerikában és Kanadában

Kedves Testvéreim!
Mint ígértem, íme az utunkról készült beszámoló. Ha az adatok pontatlanok, legyetek kedvesek korrigálni őket. Hogy melyik épület hanyadik emeletén voltunk, ki a csoda emlékszik már arra? Engem kevésbe érdekelt az amerikai izé. De ami a Ti szervezésetekben és szívetekben volt, az... alig találom a szavakat!
Mindent köszönünk! El akartam kerülni az "ömlengést" ebben a beszámolóban is. De hát ami nagyszerű, az nagyszerű. Nem tudom Nektek mennyi energiátokba került, valószínűleg nagyon sokba. Higgyétek el, mi egy kicsit el voltunk ragadtatva Tőletek. Isten nagyon gazdagon áldjon meg Titeket!

(Ez is Amerika!)

Alig tudom hol kezdjem, hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem. Jó annak, aki átlagos dolgokra el nem használja a szuperlatívuszokat, mert amikor annak van itt az ideje, akkor még nem koptak el a nagy szavak. Mert bizony én most felsőfokokat akarok használni. Méghozzá nem Amerika nagyvárosainak láttán, hiszen ezeket látjuk eleget idehaza is a televízióban. Meg azoktól nem is voltam olyan nagyon elbűvölve. Hanem testvéri szeretet csodálatos ajándékai miatt. Ez volt mindannyiunk számára, - bátran írhatom az egész Énekkar nevében, - minden emberi mértéket meghaladó, vagyis nyilvánvaló módon Istentől való. A száraz adatok mellett utunk szellemiségéről akarok írni, mégpedig ahogy magam is az énekkar tagjaként belülről éltem meg az egészet.

A Magyarországi Baptista Egyház Központi Énekkarának amerikai útja néhány ember szívében született meg még 2000-ben Nagyváradon a MABAVIT alkalmával. Méghozzá Herjezcki Géza detroiti lelkipásztor és Drescher "Lajos bácsi" (ahogy utunk során egyre jobban hozzá melegedve hívtuk) gondolt arra, hogy a hazánkban megváltozott politikai helyzetben lehetőség nyílna egy az amerikai magyar gyülekezeteket végigjáró kőrútra.

Voltak annyira következetesek és célratörők, hogy a felmerülő problémákkal szemben Oláh Gábor karnaggyal együtt elkészítsék az út tervét. Nagyobb volt a hitük, mint a mi lehetőségeik. A lehetőségekre nézve bár megalapozottnak tűnő ígéretünk volt, amely azonban az indulás előtt foszlott egészen hirtelen szerteszét. Ekkor az Énekkar és vezetője válságos órát élt át, de a hit és imádság itt is áttörte a majdnem lehetetlenségnek tűnő akadályt. Vállalta az Énekkar az utat saját költségen is. Azután eljött az indulás napja, május 23.-a. Senki sem átpihent napok után ült fel a repülőgépre, hanem a jó magyar hajsza utolsó lépéseivel zuhant a számára kijelölt ülésre s már zúgott is fel a gép motorja, és hiába tartott a nappal 24 órán át, a fáradt szemek lekoppantak.

És elkezdődött a csodaút. Mert bárhol jártunk, az amerikai magyar nyelvű fogadó gyülekezetek tagjai mindent meg akartak mutatni nekünk, sőt meg is mutattak. Nemcsak az amerikai és a kanadai városokat, hanem a saját szívüket is. És van nekik! Ez volt a legszebb, legmagasztosabb, legfelemelőbb élményünk, a többi csak ráadás.

New-Yorkban Kulcsár Sándor testvér fogadott. Ő a New-Yorki Első Magyar Gyülekezet lelkipásztora egyben a Magyar Baptisták Világszövetségének elnöke. Clevelandban új pásztora van a gyülekezetnek: Pintér Zoltán. Chicagoban Szabó István vezeti a gyülekezetet példaszerűen. Detroitban Herjeczki Géza, Torontóban Dan László vezetésével fogadtak a testvérek. Utunk nagy részén elkísért dr. Mészáros Kálmán, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, valamint Kulcsár Sándor testvérek.

Énekeltünk a felsorolt városok magyar baptista imaházaiban, templomaiban, ezen kívül Clevelandban a First Baptist Church templomában, Chicagoban a Szent István király tiszteletére épült római katolikus templomban, Detoritban a Friendship Baptist Church-ben. Torontoban részt vettünk egy kórusfesztiválon amely a Metropolitan United Church hatalmas templomában zajlik még ma is hétről-hétre, valamint a Yorkminster Baptista templomban. Ezen kívül a torontoi római katolikus templomban, amely építészetileg modern és szép, ahol jelen volt a magyar főkonzul és felesége is.

Már útközben elért a kórus énekének pozitív visszhangja. Clevenlandból Lant Márta emailezte utánunk a First Baptist Churcban végzett éneklésünk mit váltott ki a hallgatóinkból:

"Nekünk első rangú kórusunk van a First Baptist Churchben, de ezekben a magyar baptistákban van valami belső mozgás. (A Szentlélek ereje?) - mondta egy fekete diakónus.
"A szentélyben ülve 'felszivacsolta' lelkem e pompás zenét. Szerda este fáradt lelkemnek pont erre volt szüksége" - írta egy templomi kórustag.
"Ilyen varázslatos koncertet életemben nem hallottam."
"A Magyar Baptista Központi Énekkar nem csak azt nyújtotta felénk, amit kértem, hanem azt is, amit el sem tudtam képzelni." - írta végül Lant Márta is.

Akár el is bízattuk volna magunkat, de nem tettük. Először is azért, mert mi belülről korántsem láttuk szolgálatunkat ilyen tökéletesnek. Minden koncert, minden szolgálat után nemcsak Oláh Gábor karnagy jóvoltából, hanem bárki más jelzéséből apró hibák, fáradtságból adódó pontatlanságunk mindig megbeszélés tárgyát képezték anélkül, hogy ezek az újabb gyakorlásra serkentő mondatok a testvéri jó kapcsolat rovására mentek volna. De valószínűleg a szolgálatunk színvonala is azonnal zuhanni kezdett volna, ha elbízzuk magunkat. Sőt az Énekkar közösségi szelleme is kárát látta volna. Valamint a testvéri szeretet, amely spontán módon áradt felénk, s talán tőlünk is, - egyből kihűlt volna. Egyben Istent loptuk volna meg, hiszen mindent egyedül neki köszönhettünk. És Ő járt velünk. Ezt nem lett volna érdemes megzavarni.

Hogyan "működik" az Énekkar egy ilyen úton? Ne legyen kiábrándító: eléggé prózai módon. Bár a reggeli áhítat a lelkünk kenyere volt Amerikában is. Nem is nélkülöztük, mert szükségünk volt a fizikai és a lelki erőre egyaránt napról-napra. De azután be az autóbuszba, amely falta a "májlokat", miközben nézegettük a busz ablakából, hogy egy átjáró alatt hány láb (fit) és hány "incs" magas jármű fér el. Alig, de mégis elfértünk. Ugyanis autóbuszunk tetejét minden szerénykedésünk ellenére majd kinyomta a lelkesedés, hiszen legtöbbünk először járt Amerikában. Körülbelül 4500 kilométert buszoztunk.

Azután megérkezve egy újabb városba, megfürödtünk a várakozó atyafiak szeretetében. Olyan is volt, hogy azonnal ruha-csere, valami alkalmas vagy alkalmatlan helyen. Igen jól begyakoroltuk az átöltözés minden változatát. Fel a pódiumra, kipróbálni a terem akusztikáját, a gyülekezet orgonáját, beéneklés és próba. Hatalmas szívű Tóka Szabolcs kísérte utunkat és éneklésünket orgonán, zongorán pedig ifjú Pátkai Imre, aki több alkalommal megörvendeztetett bennünket virtuóz zongorajátékával. (Cseri Tibor hozta a zongorahangoló készségét, és használta is). Este istentisztelet vagy koncert. Tizennégy koncertet énekeltünk végig. Legtöbbet magyarok között, a magyar anyanyelvű gyülekezetekben, olykor római katolikus templomban, ahol "baptistás" szeretettel fogadtak, és ahol ugyanúgy otthon éreztük magunkat. Természetesen amerikai angol nyelvű templomban is. Egyik koncertünkön egy idős ember ült a padban és énekelte velünk: "Erdő mellett estvéledtem..." s közben potyogtak a könnyei. Mivel énekelnem kellett, hát csak befelé sírtam magam is.

Istentisztelet vagy koncert után hazavittek a családok. A régen Amerikába került magyarok, az ötvenhatosok, az Erdélyből tíz tizenöt éve kikerültek. Át próbáltam érezni azokat a nehézségeket, amelyek hazacserére kényszerítették ezeket az embereket. Az első évek szorongásait. Amikor még sem a nyelvet sem az amerikai kultúrát nem ismerték eléggé jól. Azután ahogy megtanulták mindkettőt, és amerikanizálódtak úgy, hogy ott is megmaradtak mégis magyarnak. Csak néhány szerető szó kellett, és jöttek-jöttek elő az emlékek. A sérülések, a hittapasztalatok, az áldások, a jó és rossz emlékek vegyesen. Áradt egymás közt a szeretet, és gyógyított. Olyanok voltunk egymásnak, mintha ősidők óta ismertük volna egymást. Épültünk egymás hite által. Mi az ő hitük által, ők a mi hitünk által. Alig vettük észre, hogy ezekbe a beszélgetésekbe mikor lépett be csendben Jézus, olyan természetesen csordogált a szelíd szó. Evangéliumi út volt ez a javából! Bár talán ez a szó el sem hangzott, csak éppen ott lüktetett minden felemelő gyönyörűségével együtt.

Azután jöttek a másnapok. A fárasztóan gyönyörűséges másnapok. Aki már járt New-Yorkban az Empire State Building 86. emeletén, vagy a Chicagoi Sears Tower 103. emeletén, esetleg a Torontoi tű-toronyban, ahol a talpa alatt 16 elefántot elbíró üveg van, de mégiscsak üveg, - annak van némi fogalma arról, hogy néz ki egy toronyházakkal telerakott város felülről. Amerika - mondjuk. Vagy milyen belekeveredni egy nyüzsgő pezsgő forgatagba egy szórakoztató parkban, ahol a bóvli keveredik az értékkel. A régi építésű, - ma már csak filmeken látható sétahajó kikötője mellett a baráti módon fényképezhető mikiegér akkora fejjel, mint egy ház. Hogy hol néz ki a fején dagadva tornyosuló maskarából, a jó ég tudja!

Clevelandban megnéztük a város szépművészeti múzeumát, Chicagoban Moody és Billy Graham emlékházát, Solti karnagy csodálatos és hatalmas zenei centrumát, Detroitban a Ford ipari múltját bemutató kiállítást, valamint a régi Amerika emlékeit felidéző parkot, Torontóba menet a Niagarát, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Találkoztunk kedvesen régies ruhában járó amishokkal.

Akár a Moody Intézetnek, akár Graham Emlékházának csodálatos lelki kisugárzása van ma is. Meglepett, hogy ezek a saját korukban is, és napjainkban ugyanúgy az Istentől máig gazdagon megáldott emberek milyen messzire világítanak időben is térben is. Milyen gondosan figyelemmel kísérik az intézetükben végzett diákok sorsát és hogy megbecsülik őket. Visszavárják őket. Lehetőséget adnak nekik arra, hogy kapcsolatban maradjanak az anyaintézettel. Táblákra vésve ott találhatók a neveik. Mekkora erő van a lelki emberek egymás iránti tiszteletében! Jó lenne idehaza is gyakorolni.

Ma idehaza ki-ki a maga emlékeit rendezgeti, azt hiszem még hónapokig. Köszönjük Nektek amerikai magyar testvéreink, amit értünk tettetek! Isten gazdagon áldjon meg Titeket!

                              Hegyi András

A Központi Kórus amerikai diadalútja

Beszámolóm címét nem nagyzásból választottam, de a Kórus sikerét nem lehet máshogyan titulálni.
     Az Evangéliumi Hírnök olvasói részben már tudomást szereztek a kórus szerepléséről, én csak egy összefoglaló beszámolót szeretnék adni, a meghívás kezdetétől a kórus visszatéréséig.

A Kórus meghívása:

A nagyváradi Mabavit-i találkozón Beharka és Oláh testvérek azzal a kérdéssel fordultak hozzám, hogy mi a véleményem egy amerikai kórus szereplésről? Dr. Herjeczki testvér bevonásával az a véleményem alakult ki, hogy ha a Kórus hajlandó a repülőjegy költséget fedezni, a gondolatot előadjuk a Végrehajtó Bizottságban.
      A tavaly márciusban megtartott floridai gyűlésen a Végrehajtó Bizottság túlnyomó részben hozzájárult a meghíváshoz. Az amerikai útiköltségek fedezésére egy maximális összeg megszavazása közvetkezett.
      A nagy munka most kezdődött. Dr. Herjeczki testvér a megbízásának megfelelően intézte a hivatalos okmányokat, folyamatosan értesítette gyülekezeteinket az eseményekről, velük egyetértésben kialakította az útitervet. Talán én tudom legjobban értékelni a testvér nagy munkáját, mert jómagam körülbelül 70 levelet menesztettem Magyarországra és Herjeczki testvérnek, és a hozzám küldött levelei számából úgy látom, hogy ő még többet írt.
      A terv szerint a Kórus május 22-én érkezne Torontóba, onnan május 24-én New Yorkba, május 28-án Clevelandba, május 31-én Chicagoba, június 3-án Detroitba, június 6-án pedig Torontóba utazna.
      Miután a kórus a repülőjegyet lefoglalta az utolsó napokban tudták meg, hogy tévedésből a jegyeket törölték. Sok izgalmas utánajárással végre tudtak jegyeket szerezni, de csak 23-ra és nem Torontóba hanem New Yorkba.
      Ám a buszt már megrendeltük Torontóban 23-ra, és a mindennapi programok is elkészültek már. De ez még nem volt minden. Kaptuk az értesítést, hogy a magyarországi kormányváltás következtében az ígért segítséget, a repülőjegy árát nem kapták meg és a kórustagok nagyobb része nem tud saját költségen utazni. Viszont az ígéretre való tekintettel már kölcsönt vettek fel; na most mit tegyenek? Sok ima és gondolat megfontolása után és mivelhogy már leszögeztek egy torontói fesztiválban való részvételt, elhatározták, hogy a kölcsön visszafizetését maguk vállalják és jön aminek jönni kell, útra indulnak. Nekünk persze egy nagy kő esett le szívünkről, de a kő az ő szívüket terhelte meg.
      A repülő érkezése a déli órákra volt jelezve. Azonban azt is megváltoztatták esti negyedtizenkettőre.
      Miután én Torontóba repültem, május 24-én a busszal elindultam New Yorkba. Én voltam az egyedüli utas az 56 személyes buszon. Mikor a busz vezetőjével azon tanakodtunk, hogy hogyan találjuk meg az átépített reptéren az érkezés helyét, egy személykocsi dudálva és kézlegyintéssel ment el mellettünk integetve, hogy kövessük őt. Mikor megérkeztünk a kijárathoz Kulcsár Sándor testvér szállt ki az autóból. Kulcsár testvér gondolta, hogy egy ilyen későn járó kanadai busz csak a mi buszunk lehet.
      A repülőgép pontosan beérkezett és más járat hiányában, a vendégek hamarosan kijöttek.

A kórus szerepléséről a gyülekezetek számolnak be.

Minthogy a Kórus New Yorkba két nappal előbb érkezett, a gyülekezet egy nappal többet vállalt és kedd helyett hétfőn indultunk útra Clevelandba. A New Yorki gyülekezet a szállásadói reggeli mellett mindennap bőséges ebéddel és vacsorával szolgált, Szövetségünknek nem volt kiadása. New Yorkban egy hajóút is be lett iktatva és azon néztük meg a szabadság szobrot. A New Yorki perselyezés 4.130 dollárral segítette a kórus amerikai költségét.
      Május 27-én útnak indultunk Cleveland felé. Palotai testvérék megkértek, hogy egy kis kerülővel álljunk meg a Hershey csokoládé gyárnál. A gyár megtekintésénél mindenki kóstolónak egy szelet csokoládét kapott, majd Palotaiék jóvoltából, miután a sok, New York-i gyülekezet által ekészített sült csirkéből jól laktunk, egy nagy adag fagylalttal szolgáltak utóételnek. Köszönjük Palotai testvéréknek ezt a jó gesztust.
      Május 27-től 29-ig a clevelandi gyülekezet szállást, reggelit és vacsorát adott a vendégeknek. Mindkét napon a szövetségünk szolgált ebéddel.
      29.-én a Kórus a Greater Baptist of Cleveland-ban szolgált nagy sikerrel. Nem tudom elhallgatni a dicséreteket: "Gyönyörű koncert volt", "Ennél jobban a kórus már nem tudott volna énekelni", "Nagyon tudom értékelni ezt a csodás zenét, mert az orosz templomban én vagyok a karmester", "Ilyen tüneményes koncertet életemben még nem hallottam", "A szentélyben ülve, lelkem felszívta ezt a pompás zenét", "Nekünk a First Baptist Church-ben elsőrendű kórusunk van, de ezekben a magyar baptistákban van valami bensőséges, talán a Szentlélek ereje?" A First Baptist Church 1.477 dollárt adományozott.
      Clevelandban szövetségünk meghívta a Kórust az éppen akkor rendezett Titanic kiállításra. Megnéztünk egy nagy napilap nyomtatási üzemet is.
      Május 30-án indultunk útnak Chicagóba. Délben betértünk egy vendéglőbe, mint a szövetség vendégei. Chicagó pizzával és sárgabarackkal várta a kórust. A finom barack jó frissítőnek bizonyult. Chicagó teljesen ellátta a vendégeket és azon kívül 2.500 dollárt adott a költségek fedezésére. Talán itt említem meg, hogy a chicagói AMOSZ (Amerikai Magyarok Országos Szövetsége) alelnöke Vajda Pál, 500 dolláros adományt adott át szövetségünknek. Chicagó, az eredeti három nap helyett négy napon át vendégelte meg a Kórust.
      Június 3-án indultunk Detroitba, ahol a testvérek már étellel vártak. A detroiti gyülekezet teljesen ellátta a vendégeket. Detroitban a Szövetség jóvoltából a Ford Múzeumot néztük meg. Ez alkalommal a gyülekezet a múzeum ebédlőjébe hozta az ebédet, majd a múzeum melletti Greenfield Village megtekintésével folytattuk a napot. A gyülekezet 1.480 dollárral járult a szövetség költségeihez. A Lincoln Park-i Friendship Baptist Church, ahol a második koncertet rendezte a detroiti gyülekezet 786 dollár és 65 centet adományozott.
      Június 6-án indultunk Torontóba. Az amerikai-kanadai határátlépés símán ment. A határon az énekesek vámmentes szuvenirokat vásárolhattak. Útközben letértünk a Niagara vízeséshez és, a Szövetség ajándékaként, a Maid of Mist hajóval a vízesés alá hajóztunk.
      Torontóba megérkezve el kellett válnunk a busztól. A kórus énekkel búcsúztatta a vezetőt, majd a Szövetség nevében, elnöki beleegyezéssel, 400 dollárral köszöntem meg a kitűnő vezetését. A következő napokban óránként béreltünk autóbuszt.
      Szövetségünk az Ontario tavon hajókirándulással kedveskedett az énekeseknek.
      A torontói gyülekezet minden nap frissen sütött cukrász-süteményt szolgált fel. A torontói gyülekezet 683 dollár és 33 centet adományozott. A Római Katólikus templom a búcsúesten 1.116 dollárt adományozott.
      Érdemes megjegyezni, hogy Clevelandban a magyar konzul és a polgármester nevében, egy tanácstag üdvözölte a Kórust. A torontói búcsúesten a torontói Nagykonzul is résztvett és üdvözölte a Kórust.
      A sok ima meghallgatásra talált. A CD-k eladásából 3.066 dollárt elküldtem a Kórusnak. Szövetségünk pedig a repülőjegyek kiadásaihoz 22.300 dollárral járult hozzá. A Kórus New York-ban és Cleveland-ban eladott CD-k direkt a kórus kasszájába folytak be. Ha mindezeket az összegeket összeadjuk, számításunk szerint a Kórus az adósságát ki tudta egyenlíteni.
                                        Drescher Lajos

A Békehírnökben megjelent összefoglaló cikk:

A KÖZPONTI ÉNEKKAR
ÉSZAK-AMERIKAI KÖRÚTJA

A magyar baptisták nagyváradi világtalálkozóján vetődött föl először a Magyarországi Baptista Egyház Központi Énekkarának amerikai missziós körútjára szóló meghívása. Azóta folyamatosan kerestük mindkét oldalon a lehetőséget a terv megvalósítására. A múltév őszén hivatalosan is megérkezett a Magyar Baptisták Világszövetsége és az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség közös meghívása. Ettől kezdve felgyorsultak az események. Amerikai testvéreink felajánlották a kórus USA és Kanada területén való közel három hetes utaztatásának és fönntartásának a költségeit. A repülőjegyek árát minisztériumi támogatásból, lemezkiadásból, illetve az énekesek saját hozzájárulásából reméltük előteremteni. Sajnos a minisztériumi támogatás a korábbi igéretek ellenére, az utolsó pillanatban elutasításra került. Az előkészületek azonban már olyan stádiumban voltak, hogy nem tehettünk mást, minthogy bízva Isten minden akadályt elhárító hatalmában, nekiinduljunk a nagy útnak.

Ma már tudjuk, az Úr járt előttünk. Ő vitte diadalra tervét minden kicsinyeskedő, hitetlenkedő, akadályozó tényező fölött. Övé a dicsőség és a hála mindenek fölött. Utólag történelminek is nevezhető ez a vállalkozás, hisz soha nem fordult még elő az amerikai kontinens több mint 100 esztendős baptista missziójának a múltjában, hogy ekkora létszámú szolgáló csoport látogassa meg őket az óhazából. A 2002. május 23. és június 11. között lebonyolitott ének-zenés evangelizációs körúton 49 fő vett részt Magyarországról. Ebből négy fő a Magyar Rádió és Televízió munkatársai voltak, akik dokumentumfilmet készítettek az énekkar körútjáról, illetve az amerikai magyar baptista gyülekezetek életéről. A dokumentum filmeket a televizió 4 kölönkiadásban fogja Magyarországon bemutatni a közeljövőben. A szolgálati körút 5 amerikai nagyváros magyar illetve angol nyelvű gyülekezetei köré csoportosult. Ezek sorrendben a következők voltak:

New York

Az A Amerika kapujának@ is nevezhető 8 milliós metropolisban viszonylag sok magyar él. A Manhattan félszigeten, a belváros magjában található a magyar baptisták temploma. A gyülekezet 1906-ban alakult, azóta folyamatosan fönnmaradt és szolgál. Számtalan magyar menekültet fogadott már a közel száz esztendő során a Kárpát-medence éppen aktuális politikai-gazdasági tragédiáinak függvényében. A gyülekezetnek jelenleg Kulcsár Sándor testvér a lelkipásztora, aki egyúttal a Magyar Baptisták Világszövetségnek és az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetségnek is az elnöke. A gyülekezetben három alkalommal szolgálhatott az énekkar, a közösség nagy örömére és tetszésére. A helyi gyülekezeten kívül a város nevezetesebb helyszineit is meglátogathattuk. Az első utunk a szeptember 11-ei tragédia helyszinére vezetett. A több mint száz emeletes iker felhőkarcoló romhalmaza helyén már csak egy hatalmas krátert találtunk. Mementóként a térség közepén egy, az épület roncsai között megtalált vasgerendákból felállított hatalmas kereszt maradt. Mély megdöbbenéssel álltunk meg mi is a helyszínen, és emlékeztünk csendes imádsággal és énekléssel a világot megrázó órákra, a többezer áldozatra és megszomorodott hozzátartozókra. Ezt követően felkerestük a belvárosban Kossuth Lajos szobrát, majd a közelében található, - a mi Mátyás Templomunkhoz hasonlítható - Riverside Baptist Church baptista katedrálist, amit a harmincas években Rockefeller építtetett. Az énekkar hangjai üdítően csendültek fel a páratlan akkusztikájú neogótikus templomban.

Cleveland

Útunk második állomása, a határon túli magyarság fővárosaként számontartott, vagy az A Amerika Debrecene@ -ként ismert Cleveland városa volt. A statisztikák szerint közel százezer magyar származású honfitársunk él ebben a kétmilliós nagyvárosban. Valamikor külön városrészben éltek a magyarok, ahol saját üzleteik, éttermeik, és természetesen templomaik voltak. Az utcákon valaha szinte csak magyar szót lehetett hallani. Idő közben nagy változásokon ment át az itt élő magyar kolónia élete. 100 évvel ezelőtt itt alakult meg a kontinens első magyar baptista gyülekezete is. Nekem is nagy élmény volt most ismét felkeresnem a Bethánia Magyar Baptista Gyülekezetet, hisz közel öt esztendeig lehettem ennek a gyülekezetnek lelkipásztora másfél évtizeddel ezelőtt. Jelenlegi teplomukat 13 évvel ezelőtt vásároltuk meg. Itt szolgált először az énekkar nagy számú magyar hallgatóság előtt. A gyülekezetet jelenleg dr. Pintér Zoltán testvér pásztorolja, aki a Vajdaságból származik. Másnap a város keleti oldalán található, neogótikus stilusban épített, kétezer ülőhelyes hatalmas baptista templomban, a First Baptist Church-ben volt alkalma angol hallgatóság előtt énekelni a kórusnak. Kiváló szervező munkát végzett ennek előkészítésében Lantné dr. Bretz Márta testvérnő, aki a gyülekezet misszióbizottságának titkáraként tevékenykedik e nagylétszámú angol közösségben. Az itt megtartott koncerttel egybekötött istentiszteleten részt vett a város polgármestere, valamint Böjtös László, a Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzulja is.

Chicago

Ebben a városban is sok magyar él. A gyülekezeti élet hosszabb-rövidebb kihagyások után 15 esztendővel ezelőtt lendült föl ismét, nagyszámú erdélyi testvériség kivándorlása nyomán. 10 éve jutottak jelenlegi imaházukhoz, amit nagyon szépen felújítottak. Itt szolgált az énekkar két alkalommal, ezen kívül a Szt. István Magyar Katolikus Templomban adott koncertet. Ez utóbbi templom érdekessége, hogy hajdanán fekete baptisták imaháza volt, de a korábbi gyülekezet új templomot épített, igy az épületet a magyar katolikusok vették meg. Chicagó és környéke nevezetességei közül a Moody Bible Institute és a Moody Memorial Church látogatása volt az énekkar számára az egyik legemlékezetesebb élmény. Mint az köztudott, D. L. Moody a 19. század legnagyobb evangélistája, ebben a városban élt és munkálkodott. Nagy hangsúlyt fektetett az ifjúság oktatására és keresztyén szellemben való nevelésére. Ő alapította több mint száz évvel ezelőtt azt az intézményt, ahol nagyon sok misszionárius kapott már kiképzést, többek között magyarok is. Ugyancsak maradandó emlék lesz a Chicago melleti Wheatonban tett látogatás, ahol a Billy Grahan Oktatási Központnak lehettünk a vendégei. Ez a missziós központ az evangéliumi ébredési mozgalmak különböző történelmi korszakainak fázisait kutatja és mutatja be nagyon szemléletes módon. Természetesen ezek között külön hangsúlyt kapott a Billy Graham Evangelizációs Társaság világmissziós szolgálatainak bemutatása. Bennünket, magyarokat különösen a budapesti Népstadion, Nap utca, Tahi, Debrecen, Pécs és más helyszíneken készült fényképek és más dokumentumok látványa töltött el örömmel. Köszönet Szabó István testvérnek, a chicagói gyülekezet vezetőjének a kiváló szervezésért.

Detroit

Az autógyártás egyik amerikai fellegváraként ismert város is sok magyart vonzott az elmúlt évtizedekben. A valamikori magyar városrész azonban mára szinte teljesen leépült a munkaviszonyok drasztikus változásai miatt. A magyar baptista gyülekezet is egy újabb városrészbe kényszerült költözni 20 évvel ezelőtt. Gyönyörű imaházuk van. Nagy gondjuk viszont, hogy a gyülekezet tagjai igen messze laknak a templomtól. Nem ritka jelenség, hogy 80 B 100 kilométert kell megtenniük a családoknak, hogy egy-egy istentiszteleten résztvehessenek. Az énekkar szolgálatát nagy érdeklődés övezte. A helyi újság és rádió hirdetése nyomán mintegy 300 fő vett részt az ünnepi ének-zenés istentiszteleten. A gyülekezet lelkipásztora, dr. Herjeczki Géza testvér B mint az amerikai szövetség alelnöke és az Evangéliumi Hirnök szerkesztője - sokat fáradozott ennek a körútnak a megszervezésén és lebonyolításán. Köszönet érte! Ebben a városban is lehetőségünk volt egy nagy angol gyülekezetben, a Friendship Baptist Church-ben is szolgálnunk, ahol ugyancsak nagy érdeklődéssel és elismeréssel fogadták a magyar kórus szolgálatát. A város látnivalói közül a Ford autógyár világközpontjában és múzeumában való látogatás marad mindannyiunk számára emlékezetes élmény.

Torontó

Missziós körútunk utolsó állomása Canada egyik legnagyobb városa, Torontó volt. Közelében található a Niagara vizesés. Vendéglátóink lehetőséget biztosítottak arra, hogy hajóval a hatalmas dübörgő vízzuhatag közelébe jussunk. Engem e természeti látvány Isten szeretetének kifogyhatatlan áradatára emlékeztetett, amit ezen az úton is megtapasztalhattunk. Az énekkar első szolgálata a torontói magyar imaházban kezdődött. Dan László helyi lelkipásztor nagy tisztelettel köszöntötte a többszörösen jubiláló énekkart és karnagyát, Oláh Gábor testvért, aki 20 éve áll a kórus élén. Itt köszöntöttük együtt Drescher Lajos testvért a szövetség gazdasági igazgatóját, aki 80. évét töltötte be a közelmúltban. Testvérünk, aki egész körútunkon elkísért B Kulcsár Sándor elnökkel együtt - korát meghazudtoló fürgeséggel és frissességgel állt rendelkezésre a magyar szolgáló csoport mindendenféle gondjának elrendezésében. Lehetősége volt az énekkarnak ebben a városban egy rangos nemzetközi kórustalálkozón is résztvennie. A Torontói Fesztivál keretében, a kétezer ülőhelyes Metropolitan United Church-ben adtak hangversenyt nagy elismerés mellett. Különösen Meláth Andrea énekművész, Pátkai Imre zongoraművész és Tóka Szabolcs orgonaművész testvérünk szogálata emelte a szinte professzionális kórus minden szempontból értékes előadását. Mindenekért Istené legyen a dicsőség! Köszönjük amerikai testvéreink önzetlen szeretetét és segítőkészségét. Legyen áldás a magyar misszión tengeren innen és tengeren túl!

Dr. Mészáros Kálmán, egyházelnök

VISSZHANGOK A TENGERENTÚLRÓL

New York-i gyülekezetünk vendége volt a Magyarországi Baptista Egyház Központi Kórusa, Oláh Gábor karmester vezetésével. A kórust elkísérte dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, aki igehirdetéssel is szolgált vasárnap. Különös élményben volt részünk ezalatt a pár nap alatt s a gyönyörű énekek, melyek felcsendültek a kórus ajkáról szombat délután és vasárnap két alkalommal is, személyes üzenetként is szolgáltak. Az énekek között elhangzottak költemények és bizonyságtevések is, köztük szolgált Hegyi András a kórus lelkigondozója is. Vasárnap délután az utolsó énekük könnyet csalt ki szemeinkből; öröm, hogy együtt lehettünk, ugyanakkor a búcsú könnyei, hogy ilyen hamar eltelt ez a szép alkalom. A kórus tagjai levonultak és körbefonták a gyülekezetet, fogva egymás kezét és énekelve: "Áldásoddal megyünk, megyünk innen elY @

Erdei Gabriella, New York

* * *

Clevelandban járt a 45 tagú Központi Énekkar. Igen szép élményünk volt, nagyon megszerettük őketY Az énekkar a mi kis szerény imaházunkban énekelt az első estén, a második estén pedig a hatalmas nagy First Baptist Church-ben. Itt nagy közönség elött adtak elő gyönyörű szép klasszikus számokat. De megszólalt a 4 manuálos hatalmas orgona is Tóka Szabolcs müvészi elöadásában. Volt harpsichord kiséretü cselló szóló és nekem a legjobban tetszett Liszt Ferenc egyik legnehezebben lejátszható müve, amelyben a Rákóczi indulót dolgozta fel. Ezt ifj. Pátkai Imre zongora-virtuóz adta elö játszi könnyedséggel. De életre kelt az angyalok hangszere is, a fuvola, egy ügyes kislány hozzáértö kezei közt, barokk fuvola kiséret mellett. Eljött az Énekkar, adósságot vállalva magára. Igy tettek elödeink is. Nem vártak támogatást az Államtól. Szegény volt régen is a Baptista Hitközség, de a lélekmentés sikeres volt. Mészáros Kálmán testvért, - gyülekezetünk volt lelkipásztorát - a clevelandiak nagyon szeretik, mert annakidején az ö szolgálata volt itt a legeredményesebb. Örültünk, hogy ö is eljött a csoporttal. Testvéri szeretettel:

Marosi Béla, a clevelandi gyülekezet elöljárója

* * *

Kedves Barátaim! Minden gyülekezetből a legjobb híreket hallottam a Központi Énekkar szolgálatáról. Az Úr többet adott, mint amit vártunk, vagy remélni mertünk. Adjunk hálát azért, hogy meghallgatta imádságainkat. Az énekkarban nem csak kiváló zenészekkel találkoztunk, hanem egy hivő, imádkozó, jó-lelkületű közösséggel is. Ha magvetés volt szolgálatuk, várhatjuk és várjuk is az eredmenyeit, áldásait is e szolgálat-sorozatnak. Beszámolót, gyülekezetit, vagy szemelyeset szivesen fogadok, s ha lehet, beleteszem az újságba. Fényképeket is várok. Az interneten már eddig is több képet találhattok. (www.evangeliumihirnok.net) Az élmények fáradságával és örömével, szeretettel:

Dr. Herjeczki Géza, Detroit-i lelkipásztor, az Evangéliumi Hirnök szerkesztője
az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség alelnöke

(Az előző 4 írást Mészáros testvértől kaptuk, a Békehírbökben jelent meg mindegyik.)

A Magyarországi Baptista Központi Énekkar új CD-jéről.

Az énekkar CD-jéből közel 500-at sikerült eladnunk a koncertek során. Ha valaki szeretne vásárolni a még meglévő készletünkből, küldjön egy e-mailt Drescher testvérnek, vagy Szabó Istvánnak. Az ára $12.00 + postaköltség (kb. $1.50 az USA-n belül).

Vagy rendelje meg telefonon: (313)382-3735, s a szerkesztő továbbítja üzenetét a nevezett testvéreknek, akiknél van még néhány a CD-ből.

A tervezett körút:

Időpont: 2002. május 23 - június 11

2002. május 23. (Csütörtök) - Megérkezés az egyik New York-i repülőtérre
május 23-24-25-26. New York.
Vendéglátó: A New Yorki Első Magyar Baptista Gyülekezet,
lelkipásztor: Kulcsár Sándor (szövetségi elnök), telefon: (212)288-0258
 
május 27. - utazás New Yorkból Clevelandba
május 27-28-29. Cleveland, Ohio.
Vendéglátó: A Bethánia Magyar Baptista Gyülekezet,
lelkipásztor: Pintér Zoltán. Telefon: (440)846-6632
 
május 30. - utazás Clevelandból Chicagoba.
május 30 - június 2. Chicago.
Vendéglátó: Chicagói Magyar Baptista Gyülekezet.
Gyülekezet vezető: Szabó István (szövetségi főtitkár), telefon: (773)545-0898
 
június 3. utazás Chicagóból Detroitba.
június 3-4-5. Detroit.
Vendéglátó: Detroiti Első Magyar Baptista Gyülekezet,
lelkipásztor: Herjeczki A. Géza (szövetségi alelnök), telefon: (313)382-3735
 
június 6. utazás Detroitból Torontóba.
június 6-11. Torontó.
A vendéglátó a Torontói Első Magyar Baptista Gyülekezet,
lelkipásztor: Dan László, telefon (416)752-1687
június 11. - indulás vissza Torontóból Budapestre.
 
Hívja fel mások figyelmét is az énekkar útjára!
Másolja ki és küldje el ismerőseinek a következő e-mail felhívást:
 
A Magyarországi Baptista Központi Énekkar észak-amerikai körútjáról
A 47 tagú vegyeskórus az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség meghívására a következő városokban tart koncertet (városonként legalább kettőt), általában a helyi magyar baptista templomokban. Hely- és időpontért a megadott telefonszámokat hívhatjuk.
2002. május 25-26-án New York, Tel: (212)288-0258
május 28-29. Cleveland, Ohio. Tel: (440)846-6632
június 1-2. Chicago, Tel: (773)545-0898
június 4-5. Detroit, Tel: (313)382-3735
június 7-10. Torontó, Tel: (416)752-1687
Kérdéseikkel hívják Drescher Lajost (216)231-0038, vagy Herjeczki Gézát (313)382-3735
Az énekkarról és a koncert körútról ismertetés magyarul és angolul:
www.evangeliumihirnok.net/korus.html 
Hívja fel zenét szerető ismerősei figyelmét is e különleges koncert sorozatra.
A kórussal utazó előadó-művészek: Oláh Gábor karnagy, Meláth Andrea ének, Pátkai Imre zongora, Tóka Szabolcs, orgona.

AZ ÉNEKKAR KONCERTJEINEK HELYE ÉS IDŐPONTJA

A Magyarországi Baptista Központi Énekkar Észak-Amerikai körútjának részletes programja:
 
Az Énekkar NEW YORK-i programjából
Érkezés csütörtökön (május 23.)
péntek - városnézés
Három koncertre kerül sor a hétvégén, mindhárom a magyar baptista templomban, melynek címe:
FIRST HUNGARIAN BAPTIST CHURCH
225 EAST 80TH STREET
NEW YORK, NY 10021
telefon: (212)288-0258
Első koncert: május 25-én, szombaton, délután 5-kor
Második alkalom: Vasárnap délelőtt 10-kor zenés istentisztelet, igehirdetés és más szolgálatok a vendégek részéről.
Harmadik alkalom: vasárnap délután 3-kor koncert.
Mindenkit szeretettel várunk.
 
Az énekkar CLEVELANDI programjából:
Az énekkar New Yorkból hétfőn (május 27) este érkezik meg.
A vendéglátó Bethánia Magyar Baptista Gyülekezetnél egy, vagy két zenés istentisztelet
A Baptista templom címe:
4124 STICKNEY AVENUE
CLEVELAND, OHIO 44109
tel: (216)398-8873
időpontért hívják a lelkipásztort (440)846-6632
 
Szerdán, május 29-én este 7-kor koncert a 
FIRST BAPTIST CHURCH of Greater Cleveland templomában. 
3630 Fairmount Blvd. Shaker Heights, OHIO 44118 
Phone: (216) 932.7480
 
Az énekkar CHICAGÓI programjából:
A koncertek helyszíne és időpontja:
2002 június 1, szombat este 6:30 kezdettel
a Szent István Király templomban
2015 W. Augusta Blvd., Chicago, IL. 60622
majd másnap
2002, június 2-án, vasárnap délután 3:00 órakor
a Chicagoi Magyar Baptista Egyház templomában
5757 W. Windsor Ave., Chicago, IL. 60630
(a Windsor és Menards sarkán)
Az Énekkar programján vallási, klasszikus és magyar népi kórusművek szerepelnek
A koncertre a belépés ingyenes,
Adományokat a költségek fedezésére köszönettel fogadunk.
Információkért hívják:
Szabó Istvánt (773) 545-0898 telefonszámát, illetve a
Szent István Király templom (773) 486-1896 telefonszámát.
 
A Magyarországi Baptista Központi Kórus szolgálatai DETROITBAN:
Június 4-én, kedden este 7:00-kor zenés istentisztelet a Magyar Baptista Templomban
A magyar baptista templom címe:
FIRST HUNGARIAN BAPTIST CHURCH
1362 CHANDLER ST.
LINCOLN PARK MI 48146
(A Southfield és az Outer Drive között
A Fort és a Cicotte kereszteződéséhez közel)
 
június 5-én, szerdán este 7:00 órai kezdettel a Friendship Baptist Churchben
FRIENDSHIP BAPTIST CHURCH
2071 PORTER ST,
LINCOLN PARK, Michigan
(az I-75 & Southfield Rd & Dix között).
Belépődíj egyik alkalommal sincs.
Érdeklődni telefonon: (313)382-3735
 
Az énekkar TORONTÓI programjából:
Június 6, csütörtök
Érkezés Detroitból, este Istentisztelet a magyar baptista gyülekezetben, a mi gyülekezetünk számára.
 
Június 7, péntek
Délelőtt egy középiskolában énekelnek ahol tanítanak néhány egyszerűbb népdalt is a gyerekeknek. Ez a program a fesztivál keretén belül történik.
 
Június 8, szombat
Este van a koncert a fesztiválon
 
Június 9, vasárnap
Délelőtt a Yorkminster Park Baptist Church-ben énekelnek Istentisztelet keretén belül.
Délután a torontói magyarság számára lesz zenés áhítat valószínűleg a magyar katolikus templomban.
 
Ezenfelül hétfőre egy egésznapos túrát tervezünk a Niagarára.
Visszautazás Budapestre - június 11-én, Torontóból.

ISMERTETŐ AZ ÉNEKKARRÓL

A Baptista Központi Énekkar 1957-ben alakult Bányai Jenő karnagy és Beharka Pál orgonaművész vezetésével. Az énekkar művészeti vezetését 1982 óta Oláh Gábor karnagy látja el, munkájában Oláh Miklós karnagy és Pátkai Imre zongoraművész segítik. Az énekkar repertoárja elsősorban azt a baptista kórusanyagot öleli fel, amely Magyarországon a gyülekezeti énekkarok megalakulása óta egészen napjainkig jellemzik a kóruséneklést szerető és művelő gyülekezeteket. Természetesen ezen túlmenően az egyetemes klasszikus kórusmuzsika minden olyan művét is énekli, amelyek összeegyeztetőek az énekkar hitbeli látásával és meggyőződésével. A legegyszerűbb énekfeldolgozásoktól kezdve a nehéz kórusműveken keresztül egészen a zeneirodalom legnehezebb, de egyben a legnagyszerűbb oratóriumainak is a megszólaltatása örömet jelent az együttesnek. Az egyetemes zeneirodalom alkotásai közül is kiemelkedő jelentőségűek a magyar szerzők alkotásai, mint például Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos, Lisznyay Gábor, Farkas Ferenc, Gárdonyi Zoltán, stb. művei.
 • Hangversenyeken elénekelt oratóriumok:
 • Bach: 21. kantáta
 • Bach: Magnificat
 • Bach: János-passió
 • Bernstein: Chichesteri zsoltárok
 • Handel: Messiás
 • Vivaldi: Gloria
 • Haydn: Teremtés
 • Mozart: Requiem
 • Mendelssohn: Éliás
 • Mendelssohn: 95. Zsoltár
 • Kodály: Missa Brevis
 • Kodály: Psalmus Hungaricus
A Baptista Központi Énekkar a baptista közösségen belül végzett szolgálatai mellett gyakran vesz részt különféle ökumenikus alkalmakon, nem egyházi szervezésű jótékonysági és karitatív célokat szolgáló rendezvényen és külső szervezésű hangversenyen. Így működött közre az 1999. évi Budapesti Tavaszi Fesztiválon, amikor Mozart Requiem-jét énekelte a Dán Rádió Szimfonikus Zenekarának közreműködésével, Fischer Ádám nemzetközi hírű karmester vezényletével.
      1991 márciusában a III. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen az énekkar a nagyvegyeskari kategóriában arany diplomát nyert.
      Több hanglemez és számos kazettafelvétel készült a kórussal, amelyek a legegyszerűbb énekektől a nagy oratóriumokig sok mindent felölelnek.
      Az énekkar rendszeresen ad elő hangversenyt a Magyar Rádió stúdióiban. A Magyar Televízió és a Duna Televízió is több felvételt készített már a kórusról.
      Hazánkon kívül is komoly megbecsülést szerzett az énekkar akár a magyar baptista közösségnek, akár a magyar zenekultúrának. A kórus a következő országokban járt az eddig eltelt időszakban: Ausztria, Svájc, Németország, Szlovákia, Svédország, Hollandia, Románia (Erdély), Jugoszlávia.


Oláh Gábor

Oláh Gábor

A Központi Énekkar karnagya, a Magyarországi Baptista Egyház Zeneügyi Bizottságának elnöke, a Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető docense és 2001 augusztusa óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem óraadó tanára. A Budapest-József utcai gyülekezet avatott presbitere és a gyülekezet énekkarának vezetője. Oláh Lajosnak, a Torontói Baptista Gyülekezet volt lelkipásztorának gyermekeként már kora ifjúságtól zenei tanulmányokat folytatott, ennek ellenére először műszaki diplomát szerzett.

Néhány éves mérnöki munka után végül a zenei pályát választotta. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen kitüntetéses karnagyi és tanári diplomát szerzett. Hivatásos énekesként 1980 óta tagja a Magyar Rádió Énekkarának, ahol az énekesi feladatok mellett korrepetitorként is dolgozott.

Három éve kinevezett helyettes karnagy. Az énekkar tagjaként is és önálló karnagyként is számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült, mint például a Bartók-Pásztory díjban, vagy az 1991-es III. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny karnagyi kitüntetésében.

   


Pátkai Imre

Pátkai Imre
 
1973 április 4-én született Budapesten. Zongorázni hat éves korában kezdett. 1989 nyarán a Boston University Tanglewood Institute (USA, Massachusetts), "Young Artist Piano Program"-ján vett részt, ahová később kétszer is visszahívták.
1991-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyetemi Ágazatának hallgatója, Baranyay László, valamint Jandó Jenő növendéke.
   - 1993-ban második díjat nyert az ÁHZ-IBM Mozart Zongora-versenyen.
   - 1995 nyarán Sebők György mester-kurzusának résztvevője Svájcban.
   - 1996 szempemberében a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny középdöntőse.
    Zongoraművész-tanári diplomáját 1996 novemberében kapta - kiváló minősítéssel.
Vendégszerepelt Bécs, Göttingen, Jena, Helsinki, London, New York, Boston koncerttermeiben. Több közös koncertsorozata volt Timothy Bentch operaénekessel Missouri, valamint Pennsylvania államokban.
Kamarazenészként, illetve szólistaként rendszeresen fellép Budapesten, vidéki városokban, valamint külföldön is.
   


Meláth Andrea

Meláth Andrea
 
1968-ban Budapesten született. Zenei tanulmányait 1991-ben kezdte a Zeneművészti Főiskola Tanárképző Főiskoláján, itt 1995-ben diplomázott, mint énekművész-tanár és kamaraművész. Tanulását a Zeneakadémián folytatta, itt mint énekművész. 1998-ban diplomázott.
Több zenei verseny díjazottja:
1996 ösztöndíj a Bayreuth-i Ünnepi Játékokra
1997 II. hely az országos Kósa György énekversenyen
II. hely előadói kategóriában, zeneszerzők versenyén
1998 Fischer Annie ösztöndíjas Magyarországon
1999 III. hely a Wigmore Hall Nemzetközi énekversenyen Londonban, Pátkai Imre zongoraművész kíséretével
1997, 1998, 1999, 2000
a magyar zene területén végzett kimagasló munkájáért elismerésben részesül az ARTISJUS zenei alapítványtól
2001 Liszt Ferenc díjat kap a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától átveszi a Magyar Állami Operaház Mándy Andor díját
Operaénekesi pályafutásának eddigi csúcspontja a 2001. Tavaszi Fesztiválon bemutatott Bartók Béla: A Kékszakállú herceg vára című művének Judit szerepe. De számos operaszerepe mellett a hazai és külföldi koncertpódiumok gyakori szólistája (itthon pl. Rádió-, MATÁV-, MÁV-zenekar). Külföldön az USA-ban koncertezett; 1997-ben Madeira szigetén az év szólistája; Londonban 3 dalest, Párizsban kétszer, Ausztriában egyszer énekelt Verdi Requiem című művében.
A daléneklés nagyon fontos helyet foglal el pályáján.
Négy lemeze jelent meg eddig a HUNGAROTON-nál:
- Bartók Béla összkiadás (MIDEM díjas Cannes-ban)
- Vajda János-Orbán György dalok (a hónap lemeze 2000 júliusában, GRAMOFON)
- Bartók-Kodály-Lajtha népdalfeldolgozások
Edmund Mihalovich dalok
Fesztiválok szinte állandó szólistája: Mini-fesztivál, Korunk Zenéje, Tavaszi Fesztivál stb.
   


Tóka Szabolcs

Tóka Szabolcs

1959-ben született. 1985-ben Budapesten a Liszt Ferenc Zeneakadémián orgonaművészi és tanári diplomát szerzett. Állami ösztöndíjakkal több külföldi mesterkurzuson vett részt (Csehországban, Belgiumban, Svájcban). 1988 óta az ősi magyar koronázóvárosban, Székesfehérváron él.

A városi zeneiskola tanára, 5 évig igazgatója volt. Jelenleg több zenei intézményben (Bodajk, Mór, Tatabánya), a Baptista Teológiai Akadémián tanít. Európa több országában és Izraelben szólistaként több hangversenyt adott zenekarral vagy énekkarral, Hollandiában több lemezfelvétel készült közreműködésével.

   

az Evangéliumi Hírnökhöz