Baptist TOP1000

 

A detroiti gyülekezetről

Detroiti beszámolók 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök - Gyülekezeti hírek (2004) .
DETROIT, Michigan

                                                                       kapcsolók:    A detroiti gyülekezetről
                                                                                         2003-as események

(A fényképek miatt az oldal lassan töltődik. Türelem képet terem.)

A detroiti imaház - 1362 Chandler, LINCOLN PARK  MI  48146
313-381-7315 / 313-382-3735

2004. december

November 7-én Kerekes Balázs és Irénke elhozták elsőszülött gyermeküket, Márk Benjámint, hogy bemutassuk az Úrnak. A gyermekbemutatás szolgálatát Torma János chicagói nyugalmazott lelkipásztor, a kisgyermek nagyapja végezte. A rokonságból többen is jelen voltak. Miután az Úrnak ajánlottuk a kisfiút és áldást kértünk életére, Herjeczki testvér a gyülekezetnek is bemutatta őt. Urunk áldását kívánjuk a kisgyermek és az egész család életére.


Kerekes Márk Benjámin bemutatása

November 13-14-én ifjúságit találkozó színhelye volt gyülekezetünk. Erről remélem kapok néhány beszámolót, de addig is a képek közül megmutatunk néhányat.


Az Altered és az Every Thursday együttes vezeti szombat este az éneklést


Detroitiak a szombati vacsopra felszolgálása előtt


Szolgálattevők: jobb oldalt a két zenekar, majd Gerstner Kornél, Dan László, Lukács János, Kulcsár Attila, (nem látható:) Pardi Félix, Mikó István és a helyi lelkipásztor.

2004. november

A nyár végén Herjeczki Dávid visszajött munkahelyi kiküldetéséből, Kínából. Számtalan képe közül vagy 30-at megmutatott a gyülekezetben is, s beszámolt pl. arról, hogy nem érzékelt semmiféle vallásos életet Pekingben, a 16 milliós fővárosban. Keresztyén templomot összesen egyet látott, de még a buddhista templomokat is alig-alig látogatják.
      A missziós társaságok beszámolói általában a vidéki, kisvárosi emberek közötti misszióról szólhatnak. Sok helyen még ma is "földalatti" gyülekezetek működnek. Utazó misszionáriusok, lelkipásztorok járják az országot, egyik városból a másikba mennek, és így az állami ellenőröket mindig megelőzik. Munkájuk nyomán gyülekezetek alakulnak. A látogató számára is érzékelhető keresztyén misszió csak Hong Kongban létezik.


   A "Kínai Nagy fal" egy újjáépítetlen része, amit a turisták nem látnak, de az építészek valahogy mégis hozzá fértek.

      Mikó István is élményekkel gazdagon érkezett haza egy görögországi útról, amelyre a Cedarville-i teológiai tanulmányaihoz kapcsolódólag az egyetem szervezésében került sor. Felkeresték Pál apostol missziós útjai jónéhány állomását. Az élményt még gazdagabbá tette, hogy a látottakat teológiai tanárok magyarázatai a Bibliához kötötték. István a novemberi ifjúságin a fiatalok számára tart majd egy rövid élménybeszámolót.
 
      Az idén a szokásos garázs-szél mellett még egy bake and kraft sale-t is rendeztünk az imaházunk parkolójában. A sütemény árusítást majdnem elvitte a szél, olyan viharos volt az a hétvége. A szeptemberi garage sale-re viszont kiváló időt kaptunk. Szinte az egész gyülekezet ott volt a péntek-szombati alkalom valamelyik időszakában. Az idén elég sok biblia-részletet (angol nyelven: Lukács Evangéliuma és a Cselekedetek könyve) osztottunk szét a vásárlók között - a legtöbbet a gyermekeink. A fiatalok egy kis játék szünetre is találtak alkalmat. Közben Juhász Sándor testvér megépítette az imaház mögött a régóta tervezett raktár helyiséget.
 
      Szeptember elején Fűr Béla testvéréknél tartottunk gyülekezeti pikniket. Kellemes időben, jó testvéri légkörben voltunk együtt az asztalok körül - élvezve az alkalmi testi-lelki eledelt. Sokat énekeltünk, mégtöbbet röplabdáztunk.
 
      Most pedig újra készülődünk az ifjúsági találkozóra (újra, mert hiszen az október eleji alkalmat más gyülekezetben felmerült program miatt november 13-14-re kellett halasztanunk). Mindenkit szeretettel várunk. Imádkozzatok ti is értünk és az ifjúsági áldásaiért.     Máté

2004. június

Az év első hónapjai is hoztak néhány szép alkalmat gyülekezetünkbe. Március elején megnéztük a Passiót (The Passion of the Christ). A következő vasárnap délután együtt beszélgettünk a filmről. Még azok is hozzá szóltak, akik nem látták, vagy nem is akarták megnézni. Egyik testvérünk úgy vélte, erre is vonatkozik: Boldogok, akik nem látnak és hisznek.
      Beszélgetésünk egyik lényeges fölismerése az volt, hogy Pál apostol szavai érvényesek erre az esetre is: Csakhogy az evangélium hirdettetik - akár színből, akár szívből. Azért imádkoztunk és tesszük néha azóta is, hogy legyenek olyanok, akik megtérnek a film közreműködésével.
      Néhány nagyobb egyház (köztük az SBC is) igen sokat várt a filmtől, és az évszázad legnagyobb evangélizációs lehetőségének tartja. Néhány hónap múlva érdemes lesz visszatekinteni és a hatását is elemezni.
      Mi is elmentünk a torontói ifjúsági találkozóra, és gyermekeink jól érezték magukat. Meg az őket elkísérő felnőttek is.
      Április második felében és májusban ismét fizikai munkákhoz kellett fognunk az imaház körül. A járdáink egy részét fel kellett újítanunk. A munkálatokat testvéri kézzel, szívvel végeztük, természetesen nem csak mi magunk, hanem szakemberek is. Juhász Sándor testvér és két prédikátor látható a képen, melyet a harmadik prédikátor készített a járda föltörés nehéz munkájáról.
      Május elején Bodor Sándor lelkipásztor volt a vendégünk, aki beszámolójában szólt a Mónospetri imaházépítésről is. Három évvel ezelőtt, az építkezés kezdetén is segítettünk, most a befejezés közelében újra azt tettünk - a magunk erejéhez képest. Bondor testvér a kananeai asszony hitéről szólt igehirdetésében.
      Május közepén Herjeczki Dávid köszönt el tőlünk néhány hónapra. Kínába küldte ki őt a vállalata. Hiányoljuk és imádkozunk érte.

Gyülekezeti piknik Mikó Tiboréknál
      A hónap végén, Pünkösd másnapján Mikó Tiboréknál tartottunk gyülekezeti pikniket. Jó testi-lelki eledelt kaptunk és még jó időt is.       Máté


2004. február

Gyülekezetünk 95-ik éve, mint legutóbb beszámoltunk róla, többek között sok munkával, imaházunk javításával, karbantartásával telt. December első hetében, mielőtt beállt volna a kemény hideg, még egy garázst is építettünk a szolgálati lakáshoz. Régóta beszéltünk róla, s egyszerre - talán éppen az Úr eddigi gondviselését látva, jókedvű segítségét felismerve fogtunk neki, s készítettük el néhány nap alatt.
      Az advent és a karácsony sokszor egészen összemosódik errefelé. Sokszor a szép karácsonyi énekek kiszorítják az adventi énekeket, gondolatokat - még az imaházakból, templomokból is. Advent 4-ik vasárnapja délelőttjén adventi igéken keresztül szólt az Úr, az esti tiszteleten pedig már a Megváltó születéséről olvastunk. Alig, hogy elfújták gyermekeink az adventi gyertyákat, meggyújtottuk a két hete ott álló karácsonyfa égőit. Szép karácsonyt kaptunk az Úrtól.
      Egyel többen ünnepeltünk, hiszen a látogatóban itt lévő Szávó Vilmosné, Fűr Anikó édesanyja is itt volt velünk, ugyanakkor Jakab testvérék Brazíliába látogattak, s ezért nem lehettek közöttünk.
A Szentestét megelőző napon kántálni indultunk, s fölkerestük énekeinkkel elsősorban a betegeinket. Csicsák Ferenc testvért, aki már évek óta gondozó otthonban van, Korpás Magda testvérnőt otthonában és Pap Lajos testvért, aki balesetéből már majdnem egészen felőpült.

      Az Óév estéjén az istentisztelet után az idén is megtartottuk a szeretetvendégséget követő csoportos játékokat, ping-pong versenyt, tombolát és egy rövid bibliaversenyt. A fényképen azokat látjuk, akik végig kitartottak velünk. Az új évet is istentisztelettel kezdtük, s azzal a hittel indulunk tovább, hogy Aki eddig velünk volt, megtartva gyülekezetünket, ezután is velünk marad és Ő fogja eredményessé tenni szolgálatainkat.

      Az imahét minden évben különleges alkalom számunkra. A gyülekezet összetartozását, az egymásért mondott imádság szükségességének újbóli felismerését, az abban való megerősödést munkálja. Három gyülekezeti alkalmon kívül családi körben - Mikóéknál, Rathfonéknál, Fűréknél és Papéknál tartottuk alkalmainkat. A befejező közös istentiszteletet ezúttal az Amerikai Magyar Református Egyház templomában tartottuk. Mind a négy detroiti magyar egyház képviselői ott voltak, a mi gyülekezetünk majdnem teljes létszámban. Kórusunk és a református énekkar, valamint Kerekes Tibor pünkösdi lelkipásztor családja énekelt. Az igét Herjeczki Géza hirdette. Varga Ferenc, a vendéglátó gyülekezet lelkipásztora vezette az estét, Kiss Barnabás Ferences rendi szerzetes is szólt a gyülekezethez. (a képen a négy  lelkipásztor látható).
      Az Úrban reménykedve tekintünk a kilencven hatodik esztendőre.  Máté