Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK

Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozója

- MABAVIT III -

DEBRECEN
2006. augusztus 4-6.

A Világtalálkozó északa-amerikai főszervezője: Szabó István főtitkár testvér.
Elérhetősége: e-mail:  szaboek
@sbcglobal.net  telefon: (773)-545-0898

A MABAVIT III. hivatalos web címe (megszünt). A Magyarországi Baptista Egyház honlapja:  www.baptist.hu

II.  A TALÁLKOZÓRÓL / DORKÁS CENTER, IFJÚSÁGI /  ANGOL_ÖSSZEFOGLALÓ

  I. A KÉSZÜLŐDÉS HÓNAPJAI

(2006. július - augusztus)

Baptista világtalálkozó Debrecenben

A protestáns hívők táborának megbecsült tagjai a baptisták. Az ökumenikus mozgalom keretében országszerte aktív résztvevői a közösségépítésnek. Különösképpen a Bibliához fűződő viszonyuk és éneklésszeretetük tette ismertté őket a protestáns keresztyének közösségében szerte az országban. A 19. század közepén indult el a baptista misszió még a Trianon előtti Magyarországon. Az első világháborút követő igazságtalan döntés következményeként egyik napról a másikra felére csökkent a baptisták száma hazánkban. Nem hűtlenség vagy gyors szekularizálódás okozta a példanélküli csökkenést, hanem a nagy-hatalmak akaratából rekedtek kívül a baptista hívők ezrei a környező országokhoz csatolt területeken. A szétszórattatást növelték a tengerentúlra – Amerikába és Ausztáliába emigráltak százai is. Az összetartozás érzése azonban mindvégig ott maradt hittestvéreink szívében. Mint Bibliát ismerő emberek vallják, hogy elsősorban Jézus Krisztusban hívők, másodsorban baptisták, de arról sem feledkeznek meg, hogy magyarok. Ebből a felfogásból adódott a rendszerváltás első éveiben a terv, hogy időnként találkozzanak a magyar baptisták azért, hogy egymás hite által épüljenek, de kifejezzék magyarságukból adódó összetartozásukat is.

Az első találkozó 1992-ben Budapesten volt, majd 2000-ben Nagyvárad adott otthont a világtalálkozónak, mintegy 5000 magyar baptista részvételével. 2006. augusztus 4-6 között országunk második legnagyobb városa, Debrecen lesz a színhelye a magyar baptisták világtalálkozójának. A ünnepi esemény nevének rövidítése a MABAVIT, mára ismert fogalommá vált világszerte, a magyar baptisták körében. Nagy készülődés folyik mindenütt, a magyar baptista gyülekezetekben. Közel 8000 résztvevőt várnak a korszerű Főnix Csarnokba a rendezők. A találkozó himnuszát a Kaliforniában nemrég zenei doktorrá avatott Beharka Pál orgonaművész komponálta Jézus Krisztus szavai nyomán: “Én vagyok az út, az igazság és az élet” – ugyanis ez lesz a jelmondata a magyar baptisták debreceni világtalálkozójának. Készülődnek az énekkarok, a zenekarok, a fúvósok és a vonósok is, – határon innen és határon túl, – hogy a találkozó három napján Jézus Krisztus nevét emeljék magasra és örömmel fejezzék ki összetartozásukat Jézus Krisztusban, a baptista hitvallásban és magyarságukban egyaránt. A program vasárnap délelőtt zárul majd, amikor zászlós felvonulással, összevont ének- és zenekarral, Isten igéjének hallgatásával és úrvacsorával kívánják bizonyítani a testvéri szeretet nagyságát és erejét.

Marosi Nagy Lajos

Baptisták Debrecenben
 
A baptista misszió 1891-ben kezdődött városunkban, és 1982-ben alakult meg a gyülekezet. A kezdeti években Hajdúböszörményhez tartozott majd 1903-ban öt állomással körzeti központként önállósult, s első lelkipásztora Szűcs Imre lett. 1907-ben megalakult az énekkar, majd ugyanebben az évben a vonószenekar is. Jelenlegi helyére 1919-ben költözött a gyülekezet, a testvérek akkor vásárolták meg a Szappanos u.23. szám alatti épületet, melyet imaházzá alakítottak át. A jelenlegi modern imaház 1982 és 1986 között épült. Az évek során a debreceni gyülekezet Magyarország legnagyobb baptista gyülekezetévé fejlődött. A tagok 60%-a a rendszerváltást követő 15 évben csatlakozott a gyülekezethez, és ezek 60%-a a világból tért meg.
 
A gyülekezet legfőbb küldetésének tartja a missziót és az ehhez kapcsolódó szeretetszolgálatot. Arra törekszünk, hogy az evangéliumot életünkkel - szóban és tettel is – képviseljük az emberek előtt. Ezt szolgálja pl. az 1994-től rendszeresen megtartott sátormisszió. Nagyon fontosnak tartjuk azonban a belső építést is. Ezt szolgálja a nagy közösségi alkalmak mellett a kis csoportok léte és működése. Napjainkban a gyülekezetünk keretein belül működik többek között énekkar,zenekar(vonós,fúvós és gyermekzenekar),gyermek-bibliakör, ifjúság, női kör, házas kör, nyugdíjas kör, kismamakör, több imacsoport és tanítványsági csoportok. A tócóskerti lakótelepen a keresztyén Teaklub szolgál, a Nagysándor-telepen missziós állomás működik. 2001-ben rendeltünk ki fiatalokat Tóth Sándor vezetésével, akik megalapították az Új Remény Baptista Gyülekezetet, s mint második debreceni baptista gyülekezet önálló gyülekezetként csatlakozott egyházunkhoz. Debreceni baptisták plántáltak gyülekezeteket Kárpátalján, és több szórványgyülekezetbe járnak debreceni szolgálattevők a Tiszántúlon. A gyülekezet kezdeményezésére működik a Szeretetszolgálat Alapítvány, mely segíti a missziói és diakóniai munkát. Az alapítvány keretében az Agapé Családsegítőben családi tanácsadást végeznek szakmailag képzett testvéreink. Gyülekezeti tagjaink részt vesznek a Bibliai Ismeretterjesztő Társulat munkájában is, mely egyesületként működik. A gyülekezet lapja a Mécses. A gyülekezet létszámának növekedésével került előtérbe, hogy két lelkipásztor végezzen szolgálatokat. 1993-ban Kovács Géza lelkipásztor mellé érkezett Dan László, mint ifjúsági pásztor. 1995-96-ban vele szolgálhattam én is, mielőtt a torontói gyülekezet meghívását elfogadta volna. Azután négy évig egyedül voltam, majd 2000-től Balogh Barnabás lelkipásztor társammal szolgálunk együtt. Elmondhatom, hogy mind Dan László, mind Balogh Barnabás testvérrel nagyon jó testvéri együttműködés alakult ki.
A világtalálkozó fő szervezője a Magyar Baptisták Világszövetsége, de bőven jut feladat számunkra is.

A debreceni imaház - kívülről és belülről

 

Gyülekezetünk nagy lelkesedéssel és odaadással készül a világ különböző részeiről érkező magyar baptisták fogadására. A helyi szervező irodát Dr. Karancsi Jánosné vezeti. Közel húsz területre kell koncentrálni az előkészületek során. Ennek mindnek van vezetője és a szükséges létszámmal feltöltik a csoportokat. Több száz testvér vesz így részt gyülekezetünkből az előkészületek során, majd a konferencián is a munkában. A környező gyülekezetekből is kaptunk ígéreteket, hogy testvéreket küldenek segítségül. Kezdetben volt némi ódzkodás bennünk, hiszen ilyen nagyszabású rendezvény szervezésében még nem vettünk részt. Tavaly ősszel azonban egy 6000 fős ökumenikus nőkonferencia megrendezése sok tapasztalattal szolgált. Rendszeresen imádkozunk, kérve Isten áldását és hálásak vagyunk kül- és belföldi testvéreink imatámogatásáért is. Debreceni viszonylatban azt várjuk, hogy sokakhoz eljut az evangélium városunk lakói közül és megérinti őket Isten szeretete. A 2001-es népszámláláskor 50.000-en vallották magukat semmilyen egyházhoz nem tartozónak Debrecenben. Bízunk benne, hogy a konferencián megjelenő magyar baptisták lelkileg megerősödve és örömteli emlékekkel térnek otthonaikba. Reméljük, hogy gyülekezetünk tagjai is feltöltekeznek a találkozón és új erőt nyerve folytathatjuk küldetésünket.

                      Bereczki Lajos debreceni lelkipásztor


(2006. június)

MABAVISZ és MABAVIT III. Tanácskozás Debrecenben

Május 15-én Debrecenben, a Baptista Imaháznál tanácskozott a Magyar Baptisták Világszövetségének elnöksége és a 3. Magyar Baptista Világtalálkozó Szervező Bizottsága. A találkozást az augusztus 4-6 napokra tervezett MABAVIT III. tette szükségessé. A Világtalálkozó helyszíne Debrecen, a Főnix Csarnok lesz. Ez Magyarország egyik legújabb és legmodernebb impozáns sportcsarnoka, a háromszintes nézőtéren akár nyolcezer ember is elfér. A Világtalálkozó jelmondata: „Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet!". A Magyarországi Baptista Egyház Vezetősége és a Debreceni Baptista Gyülekezet helyi szervezőcsoportja felelősségteljesen látott hozzá a jó találkozó előkészítéséhez. De nemcsak ők, hanem a MABAVISZ elnöksége is, úgy ahogy ez a debreceni munkaülésen megnyilvánult.
      A találkozón a következő személyek voltak jelen: Magyarországról: dr. Mészáros Kálmán, Mészáros Kornél, Papp János, Szilágyi Attila, Marosi Nagy Lajos, dr. Karancsiné Erika, Oláh Gábor, Papp Dániel és Krisztina, dr. Csontos Sándor, Balogh Barnabás, Bereczki Lajos; az Amerikai Egyesült Államokból: dr. Herjeczki Géza; Erdélyből: Borzási István, Borzási Gyula, Gergely István, Kovács Gyula, Mike József; a Vajdaságból: Nyúl Zoltán; a Felvidékről: Dóczé Bálint és Kárpátaljáról: Varga Attila.

A tanácskozás résztvevői a debreceni imaház előtt
 
      Dr. Mészáros Kálmán, MABAVISZ elnök köszöntő szavai és közös áhítat után láttunk hozzá a fő témák megbeszéléséhez. A program-ismertetése, pontosítása, kisebb módosítása, meghívók, jelentkezési lapok, jelentkezések, a szállás, ellátás aktuális kérdéseit beszéltük meg. Aztán a média-ismertetést, TV felvételt, belső információ rendszerét, hirdetést, árusítást, kiállítást, emléktárgyak és konferencia-táska kérdéseit is sorra vettük. Gyermek és ifjúsági programok, kisebbségi szolgálatok, koncertek, evangelizációs alkalmak menetét is pontosítottuk.
      A találkozót megelőző napokban Ifjúsági Nagytábort is tartunk közel Debrecenhez, ahol a különböző országok magyar fiataljai már együtt táborozhatnak, majd csatlakozhatnak a MABAVIT III. többi résztvevőjéhez.
      A Világtalálkozó 2006. augusztus 4-én, pénteken délután kezdődik, és augusztus 6-án, vasárnap délben fejeződik majd be. Szombat este evangelizációs alkalom lesz, akkor a Főnix Csarnok nyitva lesz minden érdeklődő előtt. A helyi és a környékbeli gyülekezetek által szervezett előzetes meghívások, és a koradélután Debrecen különböző pontjain tartandó zenés hívogatás következtében reméljük, hogy sok Istent kereső ember jön el közénk az evangélizációra. A MABAVIT III. szolgálattevői a tagszövetségek lelkipásztorai, zenészei, ifjúsági, női, diakónus és bibliaköri vezetői lesznek. Díszvendégünk és egyben egyik szolgálattevőnk David Coffey, a Baptista Világszövetség elnöke lesz.
      A MABAVISZ elnöksége beszámolókat hallgatott meg a tagszövetségek és a szórvány képviselői részéről: Dr. Herjeczki Géza, az Észak-Amerikai Magyar Baptisták képviselője beszámolójában ismertette, hogy Kulcsár Sándor elnök és Szabó István főtitkár köszöntésüket küldik a MABAVISZ Vezetőinek. A New York-i Magyar Baptista Gyülekezet ez évben ünnepli 100 éves jubileumát. 2008-ban az Amerikai Magyar Baptisták Szövetsége lesz 100 éves. A Rámai Táborban komoly építkezési munkát végeznek. A MABAVIT III-ra kb. 100-an készülnek.
      Gergely István, az Erdélyi Magyar Baptisták részéről elmondta, hogy elsősorban a roma misszióban történt fejlődés, de Isten kegyelméből a magyar területen is van növekedés. Örömmel ismertette a Hit Hangjai gyülekezeti énekeskönyv megjelenését.
      Dóczé Bálint a Felvidéki Magyar Baptista misszióról szólt: lassú gyarapodás tapasztalható. Magyarországról Révész József testvér látogatja őket. Ők is készülnek a MABAVIT III-ra magyarul is értő szlovák testvérekkel együtt.
      Varga Attila a Kárpátaljai Magyar Baptisták képviselője elmondta, hogy Beregszászon bejegyezték a Koinonia Alapítványt. Ez az alapítvány a Kárpátaljai Magyar Baptisták érdekeit védő szervezet. Megvásároltak egy épületet is az alapítvány részére. Gyermektábor épül Zápszonyon. Megalakult Beregszászon a Kegyelem Baptista Gyülekezet. A Kárpátaljai Magyar Baptisták is készülnek a MABAVIT III-ra.
      Nyúl Zoltán a Vajdaság híreit ismertette velünk: Bácskossuthfalván imaház-felújítási munka folyik. Víziójuk szerint ez lesz a Bácskai Missziósközpont. Megtudtuk azt is, hogy Szerbiában megszavazták a vallástörvényt, e szerint a baptisták nincsenek a 8 elismert történelmi egyház között.
      A Magyarországi Baptisták részéről Mészáros Kornél főtitkár számolt be: a Női Kör, az Ifjúsági Szövetség és az Egyház Vezetősége a MABAVIT III-ra összpontosítanak. A lelkipásztori közösségben egység van. Igaz, vannak elfáradt lelkipásztorok is. Tahiban tovább folytatódik az építkezés és átalakítási munka. A Budapest Nap u. imaházban rendszeres ifjúsági összejövetelek vannak, ahol szép ifjúsági munka folyik.
      A MABAVISZ vezetők beszámolói után még más témakörben is beszélgettünk: pl. a Baptista Világszövetség és a Déli Baptista Szövetség közötti feszültségről, a Nagyváradi Missziói és Gyülekezetplántáló Konferenciáról. A tanácskozás az őszinte testvéri szeretet, nyitottság és kölcsönös tisztelet jegyében folyt le.
      Az Úr egyengesse utunkat Debrecenbe, a Világtalákozóra! Imádsággal készüljünk hát és tegyünk félre minden akadályt! Örömmel, szeretettel és az áldások reményével várunk mindenkit a Magyar Baptisták 3. Világtalálkozójára Debrecenbe!
 
Borzási Gyula,
A MABAVISZ főtitkára

(2006. április)

Menjünk el mind Debrecenbe!

A Magyar Baptisták harmadik, debreceni Világtalálkozója egyre közelebb érkezik hozzánk. Lapunkban többször is írtunk már róla. Szabó István testvértől, a találkozó Észak-Amerikai szervezőjétĹl kértem egy kis beszámolót az eddig történtekről és arról, hogy milyen feladatok vannak előttünk.
 
      Remélhetőleg mostanra már mindenki tudja, hogy a találkozóra Debrecenben, augusztus 4-6 között kerül sor.
      Az elĹzetes jelentkezések alapján úgy látom, hogy minden gyülekezetünkből lesznek résztvevők a találkozón. Jelentkezéseket június 30-ig fogadnak el a rendező testvérek. Bízom benne, hogy vannak még olyanok, akik ezután határoznak úgy, hogy csatlakoznak hozzánk, hogy részt vegyenek a MABAVIT III-on.
      Természetesen tudjuk, hogy a repülőjegy olyan nagy kiadás, amit nem engedhet meg mindenki magának, vagy családjának. Ha ez az akadály nem állna fenn, talán mindannyian is elmennénk Debrecenbe. Mindenesetre a jegyek később csak még drágábbak lesznek. Ezért is buzdítom arra olvasóinkat, hogy mielőbb hozzák meg -ha lehet, a pozitív- döntésüket.
      A regisztrálás, az étkezés és a szállás költségei -a rendező testvérek által ajánlott és előkészített megoldást elfogadók számára- körülbelül ötven dollárba fog kerülni. Ennek részleteit hamarosan megtudhatjuk a napokban kiadásra kerülő hivatalos "jelentkezési lap"-ból.
      A rendező magyaroszági testvérek mindent megtesznek azért, hogy mindenki jól érezze magát és hogy egy szép, áldásos világtalálkozó legyen ez a debreceni.
      A szolgálatok változatosak lesznek. A földkerekség különböző országaiban élő magyar baptista testvérek nem cak eljönnek, hanem a szolgálatokba is bekapcsolódnak. Természetesen a mi szövetségünk részéről is lesznek a szolgálattevők között. Egy összevont énekkarral is készülünk, a főpróbát a tábori konferencián tartjuk majd, júliusban.
      A program kidolgozásával megbízott testvérek nem könnyű feladatukat bizonyára most végzik. Imádkozunk értük, hogy minden részletében jó munkát végezve olyan programot alakítsanak ki, amin keresztül Urunk áldása érhet el minden résztvevőhöz.
 
      Május 15-én lesz a MAVAVIT következő gyűlése, amire már a helyszínen, Debrecenben kerül sor. Ott az apró részletekre is választ kapunk majd.
      EgyenlĹre ezt tehetjük:
* imádkozzunk az alkalom áldásaiért,
* ha még nem döntött volna valaki az utazás mellett tegye meg, mielőbb,
* hívjuk fel ismerőseink figyelmét erre a ritka alkalomra.
* Menjünk el minél többen Debrecenbe!

Baptista Ifjúsági Tábor Magyarországon

KEDVES AMERIKAI FIATALOK!
 
Nagy szeretettel hívunk benneteket a MABAVIT előtti ifjúsági táborba, ahol több száz különböző országban élő magyar baptista fiatal fogja együtt dicsőíteni az Urat. A tábor alap igéje a következő lesz:
      Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Préd. 3,1.
      Mi, akik szerveztük ezt a tábort, komolyan hiszünk abban, hogy Isten egy különleges áldásban fog részesíteni bennünket. Kérünk benneteket is, hogy csatlakozzatok hozzánk, hogy együtt imádkozzunk a hét áldásaiért.
      A tábor helyszíne a Dorcas Konferencia Központ és Camping lesz Debrecenben.
      A tábor 2006 július 30.án kezdődik és - augusztus 04.-ig tart.
      A táborról még több információ és jelentkezési lehetőség: www.baptistaifi.hu
      A tábor színes programjában szerepel a közös dicsőítés, ima, evangélizáció, csoportos foglalkozás, sport és az esti istentiszteletek, amelyeken az ige üzenetét fogjuk hallani.
      A magyarországi szervezők elérhetősége e-mailen: ifibiz@freemail.hu 
      Remélem minél többen el tudtok jönni, várunk benneteket!
              Durkó István, A Magyarországi Baptista Ifjúsági Misszió vezetője

(2006. február)

Részlet a szerkesztő rovatából:

MABAVIT III. A nagy találkozót rendező magyarországi testvérek elkészítették és nekünk is elküldték az előzetes jelentkezésekre alkalmat adó, színes meghívót - melyből gyülekezeteink már kaptak és a szórványban élő testvéreknek, amennyiben ezt kérik, postafordultával küldünk. A találkozóval kapcsolatos mindenféle kérdéssel Szabó István főtitkár testvérhez fordulhatunk. Az ő címe és telefonszáma is megtalálható ezen az oldalon. Feladatunk tehát pillanatnyilag ez: készüljünk, vásároljuk meg a repülőjegyet, értesítsük részvételi szándékunkról Szabó testvért.
Részlet a meghívó brossúrából:
 
“Szeretettel várunk minden magyar baptista testvért hazánkból és a világ minden tájáról 2006 augusztusában Debrecenbe, a Főnix Csarnokba a MABAVIT III alkalmából!
Találkozónk jelmondata:
„JÉZUS KRISZTUS AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET!”
Az előadások, igehirdetések, evangélizáció, bizonyságtételek, egyéb szolgálatok ehhez a témához kapcsolódnak.
A Világtalálkozó helyszíne Debrecen és Magyarország egyik legújabb impozáns sportcsarnoka, a Főnix Csarnok lesz. A háromszintes nézőtéren akár 8 ezer ember is elfér.
A szállások – a messzebbről érkezőknek – a közelben található új vagy felújított kollégiumokban állnak majd rendelkezésre. Az étkezés a helyszínen, illetve a szállásokon lesz.
Az Ifjúsági Nagytábort a találkozót megelőző napokban (héten) a közelben tartjuk majd, ahol a különböző országok magyar fiataljai már együtt táborozhatnak, majd a kezdéskor csatlakoznak a MABAVIT III többi résztvevőjéhez.
A Világtalálkozó 2006. augusztus 4-én, pénteken délután kezdődik, és augusztus 6-án, vasárnap délben fejeződik majd be.”
 
A meghívó-ismertető brossúra egyik oldala:

és itt a másik oldala :

Letölthető ezen a linken: http://www.mabavit.baptist.hu/fajl.php?id=2619

(2005. december)

„JÉZUS KRISZTUS AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET!”
Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozója
Debrecen, 2006. augusztus 4–6.

Ismét találkozhatunk. Átkelve a Hortobágyon, a Tiszán, a Dunán, tengereken és óceánon keresztül mi, magyar baptisták a világ minden tájáról ismét együtt lehetünk. Rokonok, barátok, ismerősök találkozhatnak, és barátságok, ismeretségek születhetnek. Építhetjük egymást szeretetben.
      Legutoljára 2000. augusztus 11–13. között Nagyváradon tartottuk a MABAVIT II találkozót, melyen az erdélyi testvérek voltak a házigazdák. Most mi, anyaországiak következünk...
      Szeretettel várunk tehát minden magyar baptistát hazánkból és a világ minden tájáról 2006 augusztusában Debrecenbe, a Főnix Csarnokba a MABAVIT III alkalmából!

 

Találkozónk jelmondata:
„JÉZUS KRISZTUS AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET!”

 

Az előadások, igehirdetések, evangélizáció, bizonyságtételek, egyéb szolgálatok ehhez a témához kapcsolódnak.
      A Világtalálkozó helyszíne Debrecen és Magyarország egyik legújabb impozáns sportcsarnoka, a Főnix Csarnok lesz. A háromszintes nézőtéren akár 8 ezer ember is elfér.
      A szállások – a messzebbről érkezőknek – a közelben található új vagy felújított kollégiumokban állnak majd rendelkezésre. Az étkezés a helyszínen, illetve a szállásokon lesz.
      Az Ifjúsági Nagytábort a találkozót megelőző napokban (héten) a közelben tartjuk majd, ahol a különböző országok magyar fiataljai már együtt táborozhatnak, majd a kezdéskor csatlakoznak a MABAVIT III többi résztvevőjéhez.
      A Világtalálkozó 2006. augusztus 4-én, pénteken délután kezdődik, és augusztus 6-án, vasárnap délben fejeződik majd be.
      A MABAVIT III szolgálattevői a tagszövetségek lelkipásztorai, zenészei, ifjúsági, női, diakónus és bibliaköri vezetői lesznek. Különleges lehetőség ugyanakkor, hogy David Coffey, a Baptista Világszövetség új elnöke lesz a díszvendégünk, és egyben egyik szolgálattevőnk.
      A találkozó szombat estéjét evangélizációs istentiszteletté szeretnénk tenni, amikor kinyitjuk a Főnix Csarnokot minden Istent kereső, velünk, baptistákkal együtt lenni akaró embertársunk előtt. A helyi és környékbeli gyülekezetek előzetes meghívása, és a kora délutáni, Debrecen különböző pontjain folyó zenés hívogatás után bízunk abban, hogy az Úr elhoz olyan embereket, akiket megérinthet Isten igéje. Imádkozzunk ezért is!
      A Világtalálkozó anyagi és szervezési ügyeit illetően a következőket kérjük:
  C E cikket követően minden tagszövetséghez, illetve minden magyar nyelvf gyülekezetbe a világon kiküldünk egy tájékoztató anyagot, melyen egy visszajelző lap is található. Kérjük, hogy olvassák el, és jelezzék vissza az egyes tagszövetségekhez (Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália Szabó István testvérnek; Erdély Gergely István testvérnek; Felvidék Dóczé Bálint testvérnek; Kárpátalja Varga Attila testvérnek; Délvidék Nyúl Zoltán testvérnek, Magyarországon Központi Székházunkba) a részvételi szándékukat. Ez az előzetes információ a szállásfoglaláshoz mindenképpen szükséges. Kérjük tehát az előzetes részvételi szándék jelzésével testvéreink segítségét!
  C 2006 tavaszán kiküldjük a tulajdonképpeni jelentkezési anyagokat, valamint az interneten is megnyitjuk a jelentkezési lehetőséget. Jelentkezni a formanyomtatvány kitöltésével és a MABAVIT III-irodához való visszajuttatással (interneten vagy postai úton), valamint az előzetes regisztrálási díj befizetésével lehetséges.
  C A jelentkezés előzetes határideje: 2006. június 30.
  C Mivel a költségek jelentősek, és a résztvevők nagy részének segítségre van szüksége, ezért köszönettel fogadunk minden adományt a Világtalálkozó eredményes megrendezése érdekében. Az adományok beérkezéséről és felhasználásáról beszámolunk, és arról igazolást adunk.
  C Bankszámlaszám, amelyen keresztül a Világtalálkozóra elfogadunk adományokat:
 
Az Úr egyengesse utunkat Debrecenbe, a Világtalálkozóra! Ő mutassa be rajtunk keresztül igazságát a világnak, háborgó és hamisságok csapdájában élő nemzetünknek! Ő adja az éltető erőt mindennapi életünkbe, szolgálatunkba, és találkozónk minden egyes percébe! Imádsággal készüljünk hát! Tegyünk félre minden akadályt!
     Örömmel, szeretettel és az áldások reményével várunk mindenkit a Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozójára Debrecenbe 2006. augusztus 4–6-ig!
 
A Magyarországi Baptista Egyház elnöksége és a Világtalálkozó szervezői:
Dr. Mészáros Kálmán egyházelnök
a Magyar Baptisták Világszövetségének elnöke
Mészáros Kornél főtitkár
Papp János missziói igazgató
a Világtalálkozó magyarországi főszervezője
Dr. Szabó Zoltán gazdasági igazgató
Gergely István főtitkár
a Világtalálkozó erdélyi főszervezője
Szabó István főtitkár
a Világtalálkozó észak-amerikai főszervezője

(2005. október)

MABAVISZ Tanácsülés a Hargitai Táborban

A Magyar Baptisták Világszövetségének Tanácsa ülésezett 2005. augusztus 30.-án a Hargitai Táborban. Jelen volt Dr. Mészáros Kálmán elnök, Papp János, Balogh Barnabás és Csontos Sándor Magyarországról, Borzási István, Gergely István, Borzási Gyula és Vass Gergely Erdélyből, Kulcsár Sándor és Hunter Vadász János az Egyesült Államokból, Dóczé Bálint Szlovákiából, Varga Attila és Szikszai Kálmán Kárpátaljáról.

 

A tanácskozás résztvevői

 

      Dr. Mészáros Kálmán, a Világszövetség és a Magyarországi Baptista Egyház elnöke köszöntötte a jelenlevőket és buzdított imára 78. Zsoltár 1-7 versek alapján. Beszámolójában elnök testvérünk elmondta, hogy egy mozgalmas időszak áll mögöttünk. Úgy tűnik, hogy egy felfele ívelő szakaszát éljük át a Magyarországi Baptista Missziónak. A nyáron megtörtént a Tahi Tábor új épületének átadása. E tanácsülést követő héten lelkipásztor-konferencia lesz. Erre Kulcsár Sándor tv. is megvan hívva.
      Az erdélyi testvérekkel való kapcsolatunkat ápoljuk: Brassóban voltunk a gyülekezet 100 éves évfordulóján. Közös gyökereink vannak.
A regionális vezetők is beszámoltak. A Kárpátaljai testvérektől megtudtuk, hogy két gyülekezetben is történt előrelépés az imaház-építésben, átalakításban. Sikerült tábort szervezni baptista keretek között: a kárpátaljai gyerekek Debrecenbe utaztak táborozni. Egy másik 28 fős csoport a Hargitai Táborban töltött három csodálatos hetet.
      A 2006. évi Áhítat megírásáról és az ezzel kapcsolatos kérdésekről tárgyaltunk. Megállapítottuk, hogy az Áhítat a MABAVISZ legerősebb összetartó kapcsa, ezt továbbra is együtt akarjuk elkészíteni, úgy hogy megfeleljen a MABAVISZ minden területén úgy gyülekezeti, mind családi illetve személyes használatra. Ebben a munkában szorosabb együttműködésre van szükség, hogy a jelzett igényeknek megfelelően, összhangban és időben elkészüljön az Áhítat.
      Legizgalmasabb tárgya e MABAVISZ Tanácsülésnek a Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozójának (MABAVIT 3) megszervezése. Ezt a nagy eseményt 2006. augusztus 4-6 napokra tervezzük megszervezni Debrecenben, a Főnix Csarnokban. Jeligének a következő jézusi mondást választottuk: „Jézus Krisztus az Út, az Igazság és az Élet" A szervező-bizottság összetételéről, a szervezési ütemtervről, költségvetésről, programról, lógóról, étkezésről, szállásról és még sok másról volt szó. A MABAVIT 3 előkészítése és vezetése érdekében a következő összetételt állapítottuk meg:
      Szervező Bizottság: Gergely István; Szabó István; Papp János; Dr. Mészáros Kálmán; Mészáros Kornél; Dr. Szabó Zoltán; Marosi Nagy Lajos; Karancsiné, Erika; Balogh Barnabás; Dr. Csontos Sándor;
      Programbizottság: Dr. Mészáros Kálmán; Mészáros Kornél; Borzási István; Kulcsár Sándor; Papp János; Oláh Gábor; Mike József; Balogh Barnabás; Dr. Csontos Sándor; Durkó István.
Felelősök:
Helyi szervező iroda: Balogh Barnabás és Karancsiné, Erika
Támogatói kör gyűjtése: Dr. Csontos Sándor és Karancsiné, Erika
Balla Sándor, Torontóból; Kulcsár Imre, Erdélyből.
Énekkarok felelőse: Oláh Gábor
Fúvószenekarok felelőse: Dr. Csontos Sándor
 • Ifjúsági zene felelőse: Mike József
 • Média, sajtó: Marosi Nagy Lajos
 • Pénzügyi felelős: Dr. Szabó Zoltán
 • Imádkozzunk a találkozó jó megszervezéséért és készüljünk rá, hogy ott legyünk!
   
             Borzási Gyula, a MABAVISZ főtitkára
   

  (2005. júniusi szám)

  MABAVISZ Tanácskozás Budapesten

  Május 25-én Budapesten teljes létszámmal tanácskozott a Magyar Baptisták Világszövetségének Tanácsa. Dr. Mészáros Kálmán, Mészáros Kornél, Dr. Szabó Zoltán, Papp János, Hajnal Zoltán, Szirtes András a magyarországi, Borzási István, Kovács Gyula, Gergely István, Borzási Gyula, Dr. Vass Gergely az erdélyi, Kulcsár Sándor az Észak-Amerikai, Nyúl Zoltán a vajdasági, Dóczé Bálint a felvidéki, Varga Attila a kárpátaljai magyar baptistákat képviselték.


  A MABAVISZ tanácskozás résztvevői

        Dr. Mészáros Kálmán, a Világszövetség és a Magyarországi Baptista Egyház elnöke köszöntötte a jelenlevőket, és ApCsel. 11:1-18 alapján buzdított imára. Ezt követően személyes imára csendesedtünk el.
        A területi vezetők beszámolója következett, amely mindig frissen tájékoztat a magyar baptisták eseményeiről. Dr. Mészáros Kálmán, Kulcsár Sándor, Borzási István, Nyúl Zoltán, Dóczé Bálint és Varga Attila beszámolója hangzott el. Minden beszámoló után elcsendesedtünk az Úr előtt és egy testvér imádkozott a bizonyos területen élő és munkálkodó testvérekért.
        A 2006. évi Áhítat megírásáról és az ezzel kapcsolatos kérdésekről tárgyaltunk. Megállapítottuk, hogy az Áhítat a MABAVISZ legerősebb összetartó kapcsa, és ezt továbbra is együtt akarjuk elkészíteni, tartalmát javítani, úgy, hogy megfeleljen a MABAVISZ minden területén, úgy gyülekezeti, mint családi, illetve személyes használatra. Ebben a munkában szorosabb együttműködésre van szükség, hogy a jelzett igényeknek megfelelően, összhangban és időben elkészüljön az Áhítat.
        A MABAVISZ Tanácsülésének legizgalmasabb tárgya, a MABAVIT 3. megrendezése volt. Már eddig is jeleztük volt, most pedig véglegesítettük, hogy ezt a nagy eseményt 2006. augusztus 4-6 napokra tervezzük megszervezni Debrecenben, a Főnix csarnokban. A Magyarországi Baptista Egyház a debreceni Dr. Karancsi Jánosné Erikát kérte meg a MABAVIT 3. helyi megszervezésére. Ezenkívül Szabó Istvánt (USA), Gergely Istvánt (Erdély), Papp Jánost és Balogh Barnabást (Magyarország) jelölte ki, hogy a MABAVIT 3. szervezői legyenek.
        Sok feladat és munka vár a vezetőkre és szervezőkre egy sikeres és áldott világtalálkozó előtt. Imádkozzunk ezért, és szent felelőséggel készüljünk rá.
        Már ezen a nyáron, július 31-ig, előzetes felmérést kell készíteni arról, hogy kb. hányan szándékonak eljönni Debrecenbe a MABAVIT 3-ra. Így az Észak-Amerikai Magyar Baptsita Szövetségünkből is szeretnénk tudni, hogy kb. hányan szándákoznak ezen résztvenni. Kérjük tehát ezt átgondolni és jelezni Szabó István főtitkárnak.
        Szeretnénk megteremteni azt a lehetőséget felvidéki, kárpátaljai, vajdasági és erdélyi baptista testvéreinknek, hogy jutányos áron vehessenek részt ezen a világtalálkozón, a magyarországi és amerikai testvérekhez képest. (kb. 3 -ét fizessék a részvételi költségeknek). Ezen cél elérése érdekében szeretettel kérjük a tőlük jobb anyagi helyzetben levők segítségét. A jelentkezési szándékunkat (ha lehetséges július 31-ig) , valamint az anyagi támogatást is Szabó István testvérhez juttassuk el.
        Nagy szeretettel buzdítunk mindenkit, vegyen részt ezen a fontos Magyar Baptista Világtalálkozón! Ha valaki nem tud résztvenni, de támogatni szeretné a MABAVIT 3-at, az Úr nevében hálás szeretettel és köszönettel fogadjuk adományát. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt az Úrért és magyar baptista népünkért! Isten áldását fogjuk élvezni így mindazok, akik részt vállalunk ebből a nemes munkából. Az Úr segítsen, hogy így legyen!
                      Kulcsár Sándor, elnök