Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2002-es {korábbi} vasárnapi iskolai anyagok].

 
A FÉNY KORA
És 60:1-3; 61:1-4, 10-11

Isten népének fénykorában valósággá lesz kérésünk: `Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is@ (Mt 6:10). A messiási korszakot bemutató próféciák (És 57-62) az Úr Jézus uralma alatt élők örömeiről szólnak. Az először Izráelnek ígért áldásokban mindazok részesülnek, akik `Isten felkentjével@, az `örökkévaló szövetség@ szerzőjével `frigyre lépnek@. Nyilvános szolgálatának kezdetén Megváltónk ezekhez a próféciákhoz fordult, mert Őbenne válnak valóra az Atya igéretei. Mint régen, ma is, fény és ünneplés összetartoznak. A kijelölt igeszakaszt tanulmányozva a Krisztus támasztotta világosság általános hatásáról (60:1-3), a Világ Világosságáról (az Úr személyéről és munkásságáról B 61:1-4), valamint az Ő világosságában járók öröméről olvasunk (61:10-11).

VILÁGOSSÁG A VILÁGBAN (60:1-3)
A földet borító sötétséget világosság oszlatja majd, amit faji vagy társadalmi hovatartozástól függetlenül, vonzónak találnak az emberek. Mire utalnak a próféta hasonlatai: sötétség, világosság, ragyogó fény, tündöklés?

Igeszakaszunk gyönyörű költemény is. A zsidó költészet egyik sajátossága az un. gondolat-rím, szemben a köztünk megszokott szóvégi összecsengésekkel. A verselés törvényszerűségeit úgy követte az ihletett próféta, hogy az igazságnak sem maradt adósa. Pédául a 3. versben ezt olvassuk:

`Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez@.

Az ismétléssel kihangsúlyozott gondolatot (a világosság vonzza az embereket) a verselés szabályait követve fokozza és pontosítja. Kiderül, hogy az `embereken tündöklő világosság@ eszköz a fény forrásának megtalálához, de a tükrözött fényt felkeresők közül (népek), csak kevesen (a `királyok@) jutnak el a `rád ragyogó fény@-hez.

A VILÁG VILÁGOSSÁGA (61:1-4)
Az Ő eljövetele oszlatja a sötétséget, legyőzi a bűnt. Az Úr felkentjének szolgálata legelőször is `örömhír vivés@ az Atya trónjától az `alázatosaknak@. Míg minket a leggyakrabban csak tájékozódás céljából érdekelnek a hírek, Isten az ember megváltását munkálja az evangélium (örömhír) meghirdetésében. A názáreti zsinagógában, falubelijei hallatára önmagára értelmezte ezt a próféciát az Úr Jézus. A reménytelenségben senyvedőknek (betegeknek, raboknak, tehetetleneknek, gyászolóknak) konkrét, valóságos segítséget jött adni. Megváltásunk azonban több embernek adott isteni segítségnél: a Felkent minden munkája az Urat dicsőíti (`őt ékesítik@ B 3.v.).
A VILÁGOSSÁGBAN JÁRÓK ÖRÖMEI (61:10-11)
Királynak és királynénak öltöztetjük még ma is a frigyre lépő párt; így kívánunk nekik gazdag közös jövőt. Isten az ő kedveltjeire az `üdvösség ruháját@, konkrétabban, az `igazság palástját@ teríti. Kétszer is szervesen összekapcsolva találjuk ebben a két igeversben az igazságot és az örömöt. Mi ennek a jelentősége?
Aranymondás: És 60,1
***
2002. január 13
KERESSÉTEK AZ URAT!
És 55:1-9

Ésaiás próféta Kr.e. 740 körül kezdte el a szolgálatát. Bár Uzzijjá király meghalt, egy ideig még prosperált az ország (2Krón 26). Mint ma, a jóléti társadalomnak mindigis megvoltak a maga kísértései. Egyre több áldozatot követelt a `többért@ folytatott harc. A családtól a hívő közösségig, mindenütt jelei és következményei mutatkoztak az elvilágiasodásnak. Vajon, lesz-e keletje a `valamit valamiért@ és a `mindennek ára van@ világában kínált isteni jónak, ami `nem pénzért és nem fizetségért@ kapható? Kell-e az, amit Isten ad? És ha igen, hogyan kaphatom meg?

MIT KÍNÁL ISTEN (55:1-5)?
Amit Isten kínál, az olyan alapvető életszükséglet, mint a víz, a bor, a tej és a kenyér. `Örök szövetségnek@ nevezi ezt a mindig érvényben maradó szuverén ígéretét arra, hogy hűséges marad hozzájuk és élteti őket. Úgy is szabad erről gondolkoznunk, mintha egy szerződés lenne, aminek az első sajátossága, hogy nem egyenlő felek között jött létre. Isten a kezdeményező. A létrejövő szövetségnek az Ő hatalma ad tartást és súlyt. A kérdés csupán az, hogy a próféta hallgatói között lesznek-e, akik az Istennel való szövetséget fontosnak tartják, Őt pedig oly szeretőnek, aki `ingyen@, azaz érdemek és ellenszolgáltatás nélkül is kész megajándékozni őket?

Milyen nagy tragédia az, hogy a világ kínálata inkább izgalomba hoz bennünket ma is, mint Urunké! Lehetséges, hogy gazdagságunk ellenére mi magunk is `szomjazók@ vagyunk, mint a júdaiak (1.v.)? Ezek a fel nem ismert, vagy éppen tagadott szükségek a legveszélyesebbek - üzente az Úr Jézus a laodiceai gyülekezetnek (Jel 3,17-18). Kell-e az, amit Isten kínál?

HOGYAN KAPHATOM MEG (55:6-9)?
Szándékosan formáltam személyessé ezt a kérdést. `Életkérdésről@ van szó, amire minden ember választ ad valahogyan, a maga kárára, vagy üdvére. A próféta ajkán ezek a felszólítások hangzottak fel: `keressétek az Urat@, `hívjátok segítségül@, `hagyja el útját a bűnös, és térjen az Úrhoz@! A közös e háromban az Istenhez-fordulás. Ahányan vagyunk, annyiféle helyzetből, annyiféle módon tehetjük ezt meg. Az Úrral való szövetségre lépés egyetlen, ismert dimenzióban érzékeltethető, de mégsem kiszámítható feltétele az alkalmas idő. Kissé, vagy nagyonis bűnös, egészséges, vagy halálosan beteg egyaránt megkaphatja az örök életet, amig az Úr `megtalálható@, `amig közel van@. Számítgatásnak, halogatásnak, hitetlenkedő mérlegelésnek helye ebben a kérdésben azért nem lehet, mert maga Isten mondja: `a ti gondolataitok nem az én gondolataim@.
Aranymondás: És 55:6
***
2002. január 20
ISTENTISZTELET?
És 58:1-9a

Múlt héten az Istenhez-fordulás fontosságáról (És 55), ma a vallásosság veszélyeiről tanulunk. Vallásosság alatt azt értjük, amit az ember istentiszteletből tesz. A prófétát úgy küldte ki Isten ezt a prédikációt elmondani, mint akinek az Úr felháborodását is érzékeltetnie kell. Mivel Bibliánkban ezek a bevezető utasítások is a prédikáció részeként vannak feltüntetve (1.v.), nem alaptalan azt gondolnunk, hogy ez a beszéd ma így kezdődne: Testvérek, szégyellem, hogy erről kell ma szólnom, de Isten rámparancsoltY

A LÁTSZAT (És 58:2)
Akármelyik gyülekezet célmondatául is megtenné ez a mondat. A megfogalmazás igei, pozitív, világos, még melegség is van benne. Valószínű, hogy az istentisztelet minden egyes része ezt a kijelentést volt hivatott megerősíteni. Nyilvánvaló, hogy Istenhez is feljutott ez a kiválóan megfogalmazott hitvallás, hiszen Ő idézi és számonkéri tőlük.
AZ ELLENTMONDÁS (És 58:3)
Többszörösen is ellentmondásos a nép imában megfogalmazott kérdése:
* Azt feltételezik Istenről, hogy nem vesz tudomást a böjtjükről
* Azt remélik, hogy imádságos gyötrődésükkel kiérdemlik Isten figyelmét
* Egy maguk választotta vallásos gyakorlaton mérik le Isten hűségét
* Egy maguk választotta vallásos gyakorlattal azonosítják az istentiszteletet
* Az imádás alkalma közösségi panaszkodássá szürkül

A VALÓSÁG (És 58:4-9a)
A böjtnek az a formája, ahogyan ők gyakorolták, Isten iránti tiszteletlenségük megnyilvánulása lett. Miben állt a böjtjük? `Gyötörjük magunkat@ B mondták Istennek. Mit látott Ő? Azt, hogy kedvteléseiket űzik, csak úgy, mint máskor (3.v.), a munkásaikkal kegyetlenkednek (3.v.), egymással veszekednek és verekednek (4.v.).

Mi is valójában a böjt? Az imádkozásnak az a módja, amikor nem csupán szavaimmal, de magatartásommal is elmondom az Úrnak és emlékeztetem önmagamat, hogy mennyire Isten segítségére szorulok. Éppen ebben a bibliai részben látjuk legtisztábban, hogy a böjt sokkal több az étkezési szokásaink felfüggesztésénél. Egy másik hibás gyakorlat a böjt `bevetése@, amikor valamit nagyon akarunk az Úrtól. A segítségéért folyamodásunk olyan legyen, hogy hittel elfogadjuk bármiféleképpen válaszoljon is a kérésünkre!

A böjtnek legfontosabb ismérve mindezek fölött az, hogy az imádkozásnak ezt a módját Isten `értékeli ki@. Nem attól böjt a böjt, hogy mi annak véljük, hanem hogy Isten annak látja. Aki elhatározza, hogy `böjtölni fog@, megtervezheti a maga böjti cselekedeteit, de azt tudva, hogy Isten az élete egészét tartja szemmel (mint látjuk És 58-ban: munkatársi, családi, testvéri kapcsolatait is).
Aranymondás: És 58,6
***
2002. január 27
ÚJ KEZDET
És 65:17-25

A Biblia tanítása szerint egyedül Isten képes teremteni. Bármit teremtett eddig és bármit teremt majd, mindenre használható az `új@ jelző. Egyedül Ő hozhat elő bármit is a semmiből. Minden teremtménye az Ő dicsőségét tükrözi és terveit szolgálja.

A mai igeszakasz a Teremtőt magasztalja (mutatja be). Konkrét történelmi helyzetben hangzott el legelőször, és bár az `új ég és új föld@ hallatán mi a Mennyországra gondolunk, kérdezzük meg, hogy az `új kezdet@ ilyen megnevezése mit jelenthetett a fogságból hazatérő népnek, és milyen várakozásai vannak ezzel kapcsolatban a zsidóságnak máig is. Azt előrebocsátva írom ezeket, hogy a végső idők kérdéseiben homályosak az ismereteim.

ÚJ KEZDET EGY GENERÁCIÓNAK
A babilóniai fogságból visszatérőket (Kr.e. 538) ez a prófécia arra bátorította, hogy Istenben bízva lássanak hozzá az újjáépítéshez. Romokból építeni csak úgy lehetett, ha hitték, hogy nem a romlásnak építenek újra (`vígadozni fogok Jeruzsálemmel@, `nem hallatszik többé sírás@, `nem úgy építenek, hogy más lakjék benneY@).

ÚJ KEZDET ISTEN NÉPÉNEK
Én hiszem, hogy a Jel 20:1-6 verseiben leírt ezeréves uralma a Krisztusnak az ő népe fölött olyan prófécia, amit szószerint vehetünk. A Teremtő Isten támasztja fel a halottakat (`első feltámadás@) és teremt olyan új életkörülményeket, hogy békességes országlás legyen ez az időszak.

ÚJ KEZDET = MENNYEI LÉT  Lásd: Jel 21

ÚJ ÉLET, KRISZTUSBAN
Leginkább És 65,24 szolgál alapul arra, hogy az `új kezdetek@ sorában lássuk a felülről született embert is, aki a Krisztussal együtt él.

Az új kezdet reménysége és lehetősége a Teremtő Isten előttem legnagyobb ajándéka. Annyi energiát fordítunk a feledésre és a feledtetésre, de magunkra hagyottan újból és újból a régi valóságokkal találkozunk. Hiszem, mert a Kijelentésben ezt mondja magáról és kegyelméből én is átéltem: Isten új ege alatt és új földjén új életet kezd mindenki, aki `új szívet@ kér a Teremtőtől. Hiszem, hogy mi, akik az Ő szerelmes Fiának Országába helyeztettünk, máris egy más világban élünk. Aki alaktalan formátlanságomban szemmel tartott és napjaimat könyvébe írta (Zsolt 139,16), hogy ne teremtene körém új világot, még a jó cselekedetek alkalmait is elém helyezve most, hogy Őt kívánom szolgálni?

Aranymondat: És 65,17 Novák József

2002. február 3
RUTH NAÓMI ISTENÉT VÁLASZTJA
Ruth 1: 1-8, 16-19a.

Ruth könyve egy család történetét írja le. Főszereplői: két asszony, Naómi, és a menye, Ruth. A zsidó hagyomány szerint a könyv írója Sámuel. A négy részben leírt események Kr.e. 1375 B 1075 között történtek, a `bírák korában@. Éhínség támadt Júda földjén, aminek az oka valószínűleg az volt, hogy az ellenség elvitte a termést az országból. Az efratai Elimelek és családja, a júdeai Betlehemből, feleségével Naómival és két fiával, Mahlonnal és Kiljonnal az éhínség miatt a szomszéd országba, a transzjordániai Moábba menekült. Ott éltek.

Moáb földje a család pusztulását okozza. Meghalt Naómi férje. Fiai moábi lányokat vettek feleségül. Az egyik neve Orpa (Anyakas@), a másiké Ruth (Abarátnő@). Mintegy tíz évig laktak Moáb mezején. Azután meghalt Naomi mindkét fia. Naómi a férje és fiai halála után látszólag védtelenül maradt az idegen országban, idegen isteneket imádó két menyével.

Júdában Aaz Úr rátekintett népére, és kenyeret adott nekik.@ Megszünt az éhínség. E hír hallatán Naómi útra kel Moáb mezejéről, hogy visszatérjen a hazájába. Vele mennek menyei is, akik hűségesen kitartanak özvegy anyósuk mellett.

Váratlan fordulat a Judába vissza vezető úton. Naómi ismételten, minden elképzelhető érvet felsorakoztatva kéri, majd unszolja menyeit, hogy forduljanak vissza és menjenek anyjuk házába (az özvegyek rendszerint visszatértek szüleik házába - 1 Móz 38:11). Naómi rendkívüli módon értékeli azt a szeretetet, ahogyan menyei bántak a meghaltakkal és ővele. Az Úr szeretetébe ajánlja őket. Jót akar nekik. Azt tanácsolja, hogy menjenek újra férjhez, hogy nyugodt, békés, boldog es kiegyensúlyozott életük legyen új férjeik oldalán. Szereti őket. A sok könyörgés, érvelés, sírás, ölelés végül Ameggyőzi@ Orpát, aki visszafordul.

Ruth Naomi Istenét választja, nem hagyja el Naómit. Ünnepélyes szavakkal, a szokásos eskü formával hozzáköti életét anyósa életéhez. Naómiért és az ő Istenéért elhagyja szüleit, hitét és hazáját. AÍgy mentek együtt ketten, amíg Betlehembe nem értek.@ Ruth szokáson és törvényen felül álló, látszólag értelmetlen hűsége Naómi iránt a hit merész döntésén alapult. Ruth túllátott a láthatáron, látta a Aláthatatlant@, és rábízta magát Arra, Akit látott (Péd 20:6 ).

Válasszuk mi is Istent! Kérdés: vajon, mi le tudunk mondani mindarról, ami távol tart, vagy elválaszt az Élő, Egy Igaz Istentől? El tudjuk-e mondani Pál apostollal, hogy Aami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért@ (Fil 3:14)? Szakítsunk a régi, bűnökkel terhelt, az idegen isteneknek, mai modern bálványoknak szolgáló, azokat Aimádó@ élettel! Válasszuk Istent. Ő hű, és nem hagy el. Ő ígérte: ALégy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját@ (Jel 2:10).
Aranymondás: Ruth 1:16/b.
***
Február 10
ISTEN MEGÁLDJA RUTHOT
Ruth 2:1-3, 8-12; 4:13-17
 
Naómi és Ruth éppen az árpaaratás kezdetén érkeztek meg Moáb földjéről.Betlehembe. Volt Naóminak a férje, Elimelek után egy jómódú, köztiszteletben álló rokona, Boáz.
      Izráelben az ilyen rokon volt felelős gondot viselni a családról, különösen a szegényekről, az özvegyekről és árvákról. Többek között ő volt köteles visszavásárolni a földet is, amit a család elveszített.
Ruth azt kérte Naómitól, hogy hadd menjen ki a mezőre kalászt szedni valaki után, akinek megnyeri a jóindulatát. Kenyérre volt szüksége a két özvegynek. A bátorító szavak után Ruth kiment, és szedegette a kalászokat az aratók után. Úgy történt, hogy éppen az Elimelek nemzetségéből való Boáz szántóföldje volt az. (A mezőn maradt kalász felszedegetése az idegenek, özvegyek és szegények joga volt - 3 Móz 19:9, 23:22; 5 Móz 24:19).
Ruth hűségének gyümölcsei.
* Felfigyelnek az életére.
Miután Boáz megtudta, hogy kicsoda Ruth, az idegen asszony, nagy szeretettel bánt vele. Látják rendkívüli szorgalmát, hűségét, takarékosságát, tisztaságát (nem járt sem szegény, sem gazdag férfiak után).
* Megtalálja kenyerét.
Biztosítják számára az Aállandó munkahelyet@. Szeme állandóan a mezőn van és hűségesen követi az aratókat. Kedvezményekben és védelemben részesül. Alázatos és tisztelettudó.
* Méltó társra talál Boázban.
Elnyeri Boáz jóindulatát, aki igen méltányolja azt, amit Naómival tett, és mint hagyta el szüleit, szülőföldjét, és olyan nép közé jött, amelyet nem ismert azelőtt. Boáz is érzi, hogy ezekért a tettekért csak az Úrtól, Izráel Istenétől jöhet az igazi fizetség és jutalom, akinek a szárnyai alá jött oltalmat keresni. Derék asszonynak tartja, bátorítja: Ane félj!@.
      Boáz kedvességén keresztül is látható, hogy az emberi igényeket az Úr sokszor emberi eszközök segítségével teljesíti. Így volt ez Ruth esetében is. Aki azt vallja, hogy szereti az Urat, az nem szemlélheti közömbösen az emberi szenvedést és igényeket. Nem zárhatja be szívét a szükségben levők felé. Ilyen volt régen, és ehhez hasonló ma is Isten Asegélyprogramja@.
      Boázban megláthatjuk a szánalom és bölcsesség egyensúlyát. Szánalom vezette arra, hogy Ruth az ő mezején maradjon, és hogy munkásai a szokásosnál több kalászt hagyjanak. Bölcsesseg vezette abban, hogy hagyja Ruthot dolgozni, ahelyett, hogy az árnyékban üljön, és mások végezzék helyette a munkát.
Boáz becsületes, aki nem a maga hasznát keresi elsősorban, hanem igazságos. Tiszteli és védi a törvényt, népe szokásait és mások jogait. Nem úgy mint az első helyen álló `közeli rokon@, aki számít, spekulál, és Abiztosra megy@ az anyagi javak megszerzése és megőrzése terén.
* Kapcsolatba kerül Jézus Krisztussal (4:17) - ősanyja lesz.
Ruth Boáz felesége lesz. Fiúk születik. Híres lesz Izráelben. Az elkeseredett Naómi élete is megújul - ő sem marad rokoni támasz nélkül. Milyen szép az asszonyok véleménye Ruthról, amit anyósának, Naóminak mondanak AHiszen menyed szülte őt, aki szeret téged, és többet ér neked hét fiúnál.@ Az asszonyok Obédnek nevezik el. Ő lett Isai édesapja, és így Dávid nagyapja. Ezáltal lett a hűséges, példás életű Ruth az Úr Jézus Krisztus ősanyja.
      Legyen példa számunkra e kiterjedt családnak és a megismert rokonságnak élete! Tanuljuk el a sok jót és gyakoroljuk a szeretetet, hűséget, tiszteletet, jószívűséget, igazságosságot, szorgalmat, tisztaságot és mindazt a sok jó tulajdonságot, természetet, amit e szép könyv történetéből tanulhatunk a Szentlélek által.
Aranymondás: Ruth 2:12
***
Február 17
JÓNÁS NEM ENGEDELMESKEDIK ISTEN PARANCSÁNAK
Jónás 1:1-7, 11-17; 2:1,10
 
Jónás könyve nem prófétai kijelentésekből áll, hanem a próféta életéből beszél el tanulságos eseményeket. Jónás Jeroboám II. uralkodása idején (Kr.e. 787-747), az északi országrészben (Izraelben) élt, kb. 5 km-re Názárettől. A későbbi világbirodalom, Asszíria - melynek a fővárosa Ninive - még csak születőben volt, de az asszírok romlottságának, terjeszkedésének és kegyetlenségének híre már elért Izráelbe. Végülis Kr.e. 722-ben rohanták le Izráelt, 701-ben pedig Júdát (2 Kir 18:9-13). Ninive B érthető módon - Izráel számára a gonoszság és az Istentől távoli élet jelképe lett.

Isten Ninivébe, Aa nagy város@-ba küldi Jónást, hogy ott prédikáljon, mert `feljutott hozzá a város gonoszságának híre@. Jónás Isten parancsának látszólag engedelmeskedve el is indul, de nem azért, hogy Ninivébe, hanem, hogy Tarsisba meneküljön az Úr elől. Tarsis a mai Spanyolország délnyugati részén fekvő kereskedő város volt. Arra gondolhatott, hogy az már nem Izráel Istenének a felségterülete, ahol már nem éri el, nem találja meg Isten (Zsolt 139:7-12).
A tengeri út eseményei és tanulságai:
Szél és vihar B az Istentől távolodó, engedetlen élet velejárói. Fenyegető hajótörés B egyének, családok és gyülekezetek életében. Félelem B az engedetlenségében magára maradt ember érzelmi világát jelzi. A pogány hajósok idegen isteneikhez kiáltanak B látszólag istenhívők, istenfélők, tőlük várják a segítséget B de csak az Élő Isten, Izráel Istene, az Úr. Az elsüllyedést elősegítő anyagi áruktól való szabadulás B megszabadulni élet B és időrabló, felesleges dolgainktól. A kimerült Jónás a hajó mélyén, mélyen alszik B a hasonlat nem alkalmazható a Tibériás tengeren kitört viharhoz. Történetünkben Jónás az oka a viharnak, aki nem ura a szélnek és a vad hullámoknak. Istenhite nem érvényesül, még akkor sem, ha megvallja hogy kicsoda, mi a foglalkozása és melyik népből való B a múlt, a nevelő haza, a származás sokat segíthet, de egyedül nem ment meg, és nem üdvözít senkit. Ne csak a bajban kiáltsunk, forduljunk Istenünkhöz. Miért van rajtunk ez a veszedelem? B Ma is nagy kérdése sok léleknek, családnak, közösségnek és országnak. Sorsvetés B ma nem működik, még a Aszent@ sorsvetés sem.
      A bűnös, a bűnbak sorsa, jövője és a megoldás nem a kivetés, hanem a bűnvalláson, a megtérésen és a bemerítkezésen át az isteni kegyelem, a megbocsájtás, Jézus Krisztus vére által a bűntörlés, az üdvösség, és az örökélet.
      A mi gondunk nem kiokoskodni, hogy melyik hatalom hasonlítható ma az asszír birodalomhoz, vagy melyik nagy világváros a modern Ninive, hanem az, hogy mi, Istennek ma élő Aigehirdetői@, Akiküldött@ tanítványai, munkatársai, elhívásunknak az Úr megbízása szerint eleget teszünk-e.

Jónás a nagy hal gyomrában.
A nagy hal az őssárkányra, a Leviatánra emlékeztet. Neki is engedelmeskedni kell teremtője, Isten parancsának. Lám, még az állat is engedelmeskedett, csak éppen az ember, a próféta nem!
      Jónás három napot és éjszakát tölt a hal gyomrában. Imádkozik. Nem hal meg. Máté a 12. rész 40. versében Jónás elnyeletésében és megszabadulásában az Úr Jézus Krisztus eltemetésének és feltámadásának előképét látja.
      Kérdés: Imádkoztál, kiáltottál már mélységes, emberileg kilátástalannak, megoldhatatlannak látszó nyomorúságodban, tragikus, szörnyű helyzetben Istenhez, az Úrhoz, Jézus Krisztus által? Milyen a megtapasztalásod? 
      Érdemes elemezni és alkalmazni Jónás imádságát. AAz Úr meghall imát, jóvolta ez, nem érdemY@. Ő helyre tudja állítani a megromlott életet, a zsákutcába jutott házasságot, családi és közösségi életet. Csak Ő tud megújítani. Új életet, erőt, lendületet, örömet, békességet és a szent munkára, küldetésed végzéséhez Szent Lelke által új erőt tud adni.

Aranymondás: Jónás 1:3/a
***
Február 24
ISTEN IRGALMAZ NINIVÉNEK
Jónás 3:1-5, 10; 4:1-5, 11
 
Isten igéje másodszor is szól Jónáshoz. Azt a feladatot bízza rá, hogy menjen Ninivébe, a nagy városba, és hirdesse az Ä üzenetét. Most engedelmes a próféta. Jó, hogy Isten nem mond le rólunk; újból és újból megszólít bennünket is. LehetĹséget ad arra, hogy rá figyeljünk, megtérjünk, megújuljunk - hogy báneinkben el ne vesszünk.

Jónás meghirdeti Isten ítéletét Ninive felett: Amég negyven nap és elpusztul@ - az Isten szemében és szeretetében is Anagy város.@ A prédikációja rövid és lélektelen. Csak Isten ítéletét hirdeti, indokolás nélkül. Nem nevezi meg a bánöket, és nem szólít fel megtérésre. Úgy prédikál, mintha az ítélet lenne Isten utolsó szava Ninive lakóihoz. Nem reméli a város megtérését, nem is akarja azt. A pusztulás szóban Sodoma es Gomora pusztulásához hasonlóra kell gondolnunk. Az egyetlen sejthetĹ remény a 40 napos határidĹ. `YTürelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen@ (2 Peter 3:9/b).

Jónás csalódott, mert a niniveiek hittek Istennek. A bĹjt, a zsákruha és a hamuba ülés a bánbánat jelei. Elrendelték: mindenki teljes erĹvel kiáltson Istenhez!.

Mindenki térjen meg a rossz útról. Mindenki hagyjon fel erĹszakos tetteivel. Mindezt abban a reményben tették, hátha feléjük fordul Isten, hátha megszánja Ĺket, hátha lelohad lángoló haragja, hátha nem vesznek el (Ján 6:37).

Ezt még Jeruzsálem lakói sem tették meg, pedig sok próféta hirdette a Szent Városban Isten igéit. A niniveiek egy kényszeredetten prédikáló próféta szavára megtérnek, mert az üzenet IstentĹl jött. AIsten lát szívekbe be, elĹtte nincs titok, ami most rejtve végbemegy, napfényre jönni fogY@ Ä tudja, hogy bánbánatod és megtérésed igazi, vagy csak embereket megtévesztĹ színlelés volt. Hozzánk is sokakon keresztül és sokszor szólt már Isten igéje. Ugye, nem hiába hangzott a megtérésre sürgetĹ szó? Isten látta hogy mit tett a nép, ezért megváltoztatta ítéletét B nem hajtotta azt végre. Isten haragját a bán megbánása , a megtérés megváltoztatta. Ä arra törekszik ma is, hogy minden ember megtérjen bánös, gonosz útjáról, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen (Ezék 18:32). Ezért küldte el Egyszülött Fiát, Jézus Krisztust erre a földre. Akik hisznek Benne es megtérnek, azok elkerülik az örök kárhozatot.

Jónás nem ért egyet Isten döntésével, szemrehányást tesz Istennek. Talán nincs tisztában az élet és halál lényegével? Már az elsĹ kiküldéskor tudta, hogy Isten kegyelmes, irgalmas, hosszútárĹ, nagyon szeretĹ és a rosszat is megbánja. Jónás inkább örült volna Ninive pusztulásának, mert az ítélet elképzeléseit igazolta volna, miszerint az istentelen pogányok - és népe ellenségei - csak pusztulást érdemelnek. Lehet, hogy vannak ma is olyan AistenfélĹk@, akik hasonlóan gondolkodnak más népekrĹl, vallásokról?

A depressziós Jónás meg akar halni - úgy elkeseredik Isten döntése miatt. Kimegy a városból, talán azért, hogyha Isten visszaállítaná eredeti tervét, akkor mégse pusztuljon el Ĺ maga is?

Jónás korlátozott tárĹképessége. A tázĹ napon fél a rosszulléttĹl, és egy bokor (ricinusbokor, ami gyorsan 3-5 m magasra nĹ) árnyékának örül. Amikor az árnyat adó bokor hirtelen elszárad, a napsütés és a tikkasztó keleti szél napszúrást okoz. Jónás most az elviselhetetlen, és ájulást okozó hĹguta miatt akar meghalni.

Jónás önzĹ öröme. Nem Ninive megmenekülésének, hanem az árnyékot adó bokornak örül.

Isten elsĹ kérdése Jónáshoz Ninivével kapcsolatban: AIgazad van-e, hogy haragszol?@

Jónás nem válaszol. Isten második kérdése, a bokor elszáradásával kapcsolatban: AIgazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt?@ Jónás válasza: AIgazam van! Haragszom mindhalálig!@

Jónás halálosan szomorú a bokor pusztulása miatt, amelyhez semmi személyes kapcsolat nem köti. Hogyne lenne Isten szomorú teremtményei (a Ninivében élĹ emberek és állatok) pusztulása láttán?

Aranymondás: Jónás 4:2/b Dr. Szenohvradszki János

2002. március 3
A megigazulás kinyilatkoztatása
Róma 1:1-17

Pál levelét a rómaibelieknek Luther a legeslegtisztább evangéliumnak nevezte, az evangélium pedig a keresztyénség lényege. Ha a keresztyénség lényegét keressük, akkor azt a római levélben megtaláljuk. A kijelölt igeszakaszban Pál három úton keresi, hogy üzenetét mindjobban a római levelet olvasó testvérek szívéhez kösse.

1) Pál köszönti a római testvéreket

Bemutatkozik (v1). Régi levelek mindig az író nevével kezdődtek. Voltak, akik még nem ismerték Pált, ezért azonosítja magát:

(a) Jézus Krisztus szolgájának. Kb. 60 millió szolga létezett az akkori római birodalomban, a szolga szó közismert volt, kifejezte hogy valaki másnak a tulajdona, a birtoka. Pál magát Jézus Krisztus birtokának tartotta.

(b) Elhívott apostolnak. Egyik követelmény, hogy valaki apostol legyen az volt, hogy látta a feltámadott Jézus Krisztust (1Kor 9.1-2).

(c) Evangéliumért kiválasztott (2-4). Isten Pált apostolságra hívta. Pál ezt kegyelemnek tekintette, nem pedig emberi cselekedet által kiérdemelt haszonnak. Isten elválasztotta, mert az evangélium isteni eredetű, Jézusban összpontosul (v16). Ugyanakkor Pál az örömhírt Isten Fia evangéliumának is nevezi (v9), ami jelzi, hogy Jézus Krisztus Istennek a fia, és ezt Isten a halálból való feltámadásával bebizonyította (v4).

2) A római testvérekről

Kik voltak, akiknek Pál írt? Hívő gyülekezet(ek), házi imaközösségek. Pál szenteknek nevezi őket (v1), szent itt Isten számára elkülönülést jelent, és ez pedig odavezette a hívő közösséget, hogy jóhíre legyen az egész római birodalomban. Pál imáiban hordozza őket, és imájának egyik tárgya a gyülekezet meglátogatása volt, és ebben kéri a római gyülekezet segítségét is (15:30-33).

3) Pál kötelességérzete

Isten ismerete felelőséget is jelent, ami miatt az apostol kimondottan adósnak érezte magát azokkal szemben, akik még Isten ismerete nélkül élnek.

Az apostol itt választ ad arra a kérdésre: miért kell nekünk szégyen nélkül bizonyságot tenni? Azért mert az evangélium Isten igazságosságát és ugyanakkor mentő szeretetét fejezi ki, ami nem csak nekünk szól, hanem mindenkinek.

Nagy szükség van arra, hogy az evangéliumot bátran képviseljük ebben a világban.

Aranymondás: Róma 1:16,17

***

Március 10.
Megigazulva a kegyelem által
Róma 3:1-4,9,10,19-31

Jézus elvégezte a bűnös ember megváltását kétezer évvel ezelőtt. Ő harcolta meg azt a kereszten. Éppúgy, mint Izráel Egyiptomból való kivonuláskor az Örökkévaló Isten harcolt értük. Izráel fiainak csak csodálniuk kellett Isten kinyújtott karjának diadalait, és élvezniük a győzelemnek gyümölcseit. Ugyanez vonatkozik a gyülekezetre is. Azokat a győzelmeket, amelyekre a gyülekezet örök békéje és boldogsága felépül, Krisztus egyedül vívta ki. Ő egyedül volt a kereszten, egyedül volt a sírban.

Az első századi gyülekezetekben, tehát Romában is, többségben voltak a zsidók. Megszokott vallásos életükben benne volt a törvény betartása. Pál a Rm 3:1-10 versekben megcáfolja azokat a zsidókat, akik vitatkozni próbáltak vele. Három kérdésükre válaszol:

(1) Mi az előnye annak, hogy valaki zsidó? Válasz: Minden előny, főleg az hogy Isten reájuk bízta az Igét.

(2) A zsidók hitetlensége hiábavalóvá teszi Isten hűségét? Semmiképpen, sőt még inkább nyilvánvalóvá teszi.

(3) Ha a zsidók bűne teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát, hogy ítéli meg mégis őket? A bűnből nem származhat semmi jó. Isten igazságosan fogja megítélni a bűnt, bárki is követte el azt.

Amikor a Biblia bűnről beszél, Isten törvényének a megszegésére gondol, és ebben a vonatkozásban nem létezik igaz, ártatlan ember. (v23) A bűn ismerete a törvény által van (v20). Mikor Pál meghatározta azt, hogy a megigazulás lehetetlen a törvény ismerete vagy betartása által, egy más megigazulási forráshoz fordul.

Az evangélium arról beszél, hogy Isten igazzá teszi azt, aki Jézusban hisz (v24).

Pál arra tanít bennünket, hogy hit által Isten kegyelméből válhatunk igazzá. Most már Isten nem azért ad áldást nekünk, mert jók vagyunk, a törvényt betartjuk, hiszen ez ószövetségi gondolkodás mód (v21). Isten azért áld bennünket, mert Krisztus gyermekeivé váltunk hit által, és újjászült élettel hitből az Ő akaratát cselekedjük. Tehát Isten szeretete és kegyelme megadja számunkra a hit általi megigazulást, aminek a következménye a mi megszentelt életünk.

Aranymondás: Róma 3:23,24

***

Március 17.
Hit által Ábrahám fiai
Róma 4.1-5,13-25

Ábrahám hitt Istennek, és ezt tulajdonította neki igazságul (1Moz 15:6) . Még nem volt körülmetélve, nem ment be Kánaánba, az ígéret földére, csak elhitte, amit Isten mondott, és Istennek ez elég volt. Találkozott Istennel. A találkozás Istennel olyan isteni tény amely által Isten beavatkozik, belép az ember életébe, hogy ott egy újat kezdjen. Milyen hatalmas esemény ez!

Pál tanítása szerint Ábrahám mindannyiunk atyja Isten színe előtt.

A zsidók azzal érveltek, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mikor ezt mondták, Jézus úgy válaszolt nekik, hogy Isten e kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak (Luk 3.8). Bizonyára a zsidók testi származásra utaltak, Jézus Krisztus viszont a lelki, hitbeli fiakról beszélt. Pál ugyanezt az igazságot hozza világosságra ebben a fejezetben, amikor hitéletünk atyjának nevezi Ábrahámot.

Akit Isten elhív, arra valamilyen feladatot bíz.

A feladat, amit Isten Ábrahámra bízott, a hit szolgálata volt és az, hogy megáldassék őbenne a föld minden nemzetsége. Valójában röviden ez a gyülekezet feladata is. Az igében látjuk, hogy Ábrahám vállalta a feladatot. A kérdés, amire válaszolnunk kell az, hogy mi vállaljuk-e, véghez visszük-e ezt a feladatot? A fiak kell, hogy hasonlítsanak az atyjukra (Jn 8:39) . Nekünk hasonlítanunk kell Ábrahámra, vállalnunk kell Ábrahám hitét, el kell, hogy induljunk feladatainkat betölteni, ahogyan ő tette Isten parancsára.

Aranymondás: Róma 4:3

***

Március 24.
Megbékélés hit által
Róma 5.1-11,18-21

Szükségünk van arra, hogy Istennel békességben éljünk. Pál összefoglalja az eddig elmondottakat, és a keresztény életét úgy jellemzi, mint kegyelemben és Istennel békességben levő élet. Mindennapjainkban ezt úgy érhetjük el, hogy Jézus Krisztusban élünk. Fontos felismernünk, hogy a megbékélés mindig Istentől kiinduló cselekvés, ezt Ő kezdeményezi, és nem feltételez semmiféle engesztelő teljesitményt az embertől. Nem egy haragvó Istent kellett megbékíteni, hanem Ő békéltetett meg, ő maga készítette el az őt megtagadó világ számára a békességhez vezető utat. Ez Isten csodálatos szeretete. Ennek bizonyosságáról beszél az, hogy Krisztus meghalt az istentelenekért és a bűnösökért, még mielőtt azok bármilyen kapcsolatba kerülhettek volna vele.

A megbékült embert Isten szereti. Pál apostol ezt az igazságot egy párhuzamos érveléssel alapozza meg: ha Jézus meghalt, hogy megbékéltesse önmagával azokat, akik tőle távol voltak, még inkább meg fogja szabadítani őket az itélettől és a haláltól azután, hogy az Ő vére által megigazultak, az az békességben élnek Istennel.

A biblia azt tanítja, hogy Istennek Krisztusban megtapasztalható szeretete, a keresztények életének központjává kell, hogy váljon. Ezt az életmódot az által a reménység által elérhetik el, amit a szenvedés, a megpróbáltatás munkál egy hívő életében.

Istennek az a célja, hogy a megbékéltetés szolgálatát mi végezzük. Ezt a szolgálatot a már megbékültekre bízta. (2Kor 5:19)

Aranymondás: Róma 5:1

***

Március 31.
Új élet Krisztussal
János 20:1-18, Róma 6

Húsvét reggel Mária odament a sírhoz, de nem találta meg Jézus Krisztus testét. Erre az esetre sokszor úgy gondolunk, mintha Mária a feltámadás tanúja lenne, pedig ez nem igaz. Mária nem látta a feltámadást, csak egy üres sírt talált. Elindult reménység és hit nélkül a sír felé, és élő hittel tért onnan vissza. Ezt az élő hitet nem az üres sír okozta, hanem a Jézus Krisztussal való találkozás. Más evangéliumok szerint több asszony is ment, az angyalok emlékeztették őket Jézus szavaira. Mindkét esetben az élő hit Isten igéje által született. Isten igéje ma is élő hitet tud teremteni a reménytelen, hitetlen emberek szívében.

Pál apostol a Róma 6-ban úgy tanítja, hogy amint Krisztus, mi is meghaltunk és feltámadtunk, hogy éljünk Krisztusban egy új életet. A feltámadás nem a régről ismert viszonyok és kapcsolatok közé való visszatérés, hanem elindulás az Istennel való élet egészen új dimenziójába.

Ez az új élet nem kapcsolja ki az ember döntését, hanem újra és újra azt a feladatot adja, hogy megtagadja a bűnt, és önmagát minden életmegnyilvánulásával Istennek és az ő igazságának a szolgálatába állítsa.

A törvény és kegyelem közötti különbségeket magyarázva, Pál egy rabszolga életében történő uralomváltással példázza. A törvénytelenség szolgálatából az igazság szolgálatába történő át-állás gyakorlati oldala a mindennapi életben átélt megigazulás, amely egyre jobban Isten tulajdonává teszi a hívő ember életét.

Aranymondás: Róma 6:4      (Nemes László)

2002. április 7.
ISTEN DICSŐSÉGÉT VÁRVA ÉLNI
Róma 8:18-28, 31-34, 38-39
 
Ebben a hónapban a vasárnapi iskolákon a Római levél második felét tanulmányozzuk. Míg a levél első fele Pál teológiáját adja elénk (aminek a magva a hit által való megigazulás), addig ez a második fele arra építve bemutatja, hogyan kell és lehetséges ÉLNI -, HIT ÁLTAL.
Isten dicsőségét várva, hirdetve szavainkkal és életünkkel az evangéliumot, Istennek élni. Ez egyúttal a következő 4 vasárnap igéinek az alapgondolata is.
1. Keresztyén reménység
A Róma 8 a Bibliánk egyik leghatalmasabb fejezete. A rész derekán Pál a hívő szenvedéséről ír. Van ilyen is? Már eddig is volt, de Pál már azt is érzékelte, hogy ezután még több szenvedésre lehet számítani. Nem tévedett. Hamarosan megkezdődött a keresztyének üldözése. Ebben a helyzetben Pál nem a szenvedés nagyságáról beszél, hanem arról a dicsőségről, ami azután adatik meg a hívőnek (18). Lehet így is? Már előre látni és hittel várni az Isten ránk áradó dicsőségét? Aki ezt látni és várni tudja, már nem is tartja olyan kibírhatatlannak a jelenlegi szenvedést. Mi melyikre koncentrálunk? Pál tudatosan, reménykedve várta a fiúságot, testünk megváltását (23). Figyelmeztet azonban arra, hogy a reménység türelemmel, állhatatossággal kell, hogy párosuljon (25).
A reménység igazi éltetője bennünk az értünk és velünk könyörgő Lélek (26).
Beszélgessünk a jól ismert 28. versről. Tudjuk-e mi is? Tapasztaltuk? Hisszük, hogy holnap is így lehet?
2. Biztonságban
Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? (31) kezdi meg záró gondolatát Pál, mely jónéhány versen keresztül csodálatos magaslatokban ível, s a Krisztushívő páratlan biztonságának fölismeréséig vezet. A hívőt senki és semmi nem szakaszthatja el az Isten Jézus Krisztusban kijelentett szerelmétől (szeretet és kegyelem). A szenvedések és kétségeskedések idején a Róma 8 igazi Isten adta gyógyszer. Éljünk vele!
Aranymondás: Róma 8:18
***
 
Április 14.
Hirdest az Evangéliumot!
Róma 10:1-17
 
1. Üdvösség minden hívőnek (1-4)
A Föltámadott misszióparancsát a tanítványok hallották először, de Pál apostol fogalmazta és írta meg leghamarabb és legtöbbször. Az Úr Jézussal való különleges találkozása pillanatától kezdve mindent megtett Pál azért, hogy az evangéliumot hirdesse. Először is a saját népének (1-4). Érdemes megfigyelni, hogy a 8. rész és a mai igénk között egy hosszú fejezeten keresztül foglalkozik az apostol Isten és a választott nép viszonyával. Ennek a gondolatsornak az eredménye az első négy versszak. Szívem szerint kívánom az Izráel üdvösségét, írja. A Megváltóhoz - ha a korábban leírt események miatt nehéz is az út, de van számukra is lehetőség az üdvösségre. De ez az üdvösség mindenkié.
2. Az üdvösség terve (5-13)
Nem cselekedetek által (5-7), hanem hitből van az üdvösség (8-11); és mindenki számára elérhető (12-13).
Beszélgessünk a bibliaórán a 9-10. versek alapján arról, hogy a bizonyságtétel nem csak a lelkipásztorok, misszionáriusok feladata. Kis túlzással azt is mondhatnánk e versek alapján, hogy az üdvösségünknek a bizonyságtétel feltétele is.
3. Az üdvösség jó híre (14-17)
Ez is Isten terve. Ő gondoskodik arról, hogy legyenek Aprédikálók.@ Téged megbízhatott-e már ezzel a feladattal?
Aranymondás: Róma 10:14-15a
***
 
Április 21.
ÉLD AZ EVANGÉLIUMOT!
Róma 12:1-3, 9-21
 
1. Szentségre hívott (1-3)
Kérlek azért, annakokáért, therefore - ez a kulcs szava ennek a praktikus leckének. A teológiai tételek fölismerése nem elég, életté kell annak válnia bennünk. Ha valaki Krisztus követőjévé lett, az élete megváltozására nem Alehetőség van@, hanem az egy elkerülhetetlen velejárója annak a döntésnek. ASzánjátok oda... ne szabjátok!@ kér és figyelmeztet Pál.
2. Szeretetet kíván az új élet (9-15)
A szeretet legyen igazi (9), gyöngéd (10), aktív (11), optimista (12), nagylelkű (13-14) és megértő (15).
3. Békességes életvitel (16-21)
A Krisztusban talált új életre jellemző, hogy nem a feszülsgéget munkálja - amivel tele van ez a világ -, hanem a békességet.
Az új ember alázatos (16), nem fizet gonosszal a gonoszért, nem bosszúálló (17-19), jóval győzi meg a gonoszt (20-21).
Túlságosan ideálisnak, megvalósíthatatlannak látszik mindez a gyakorlati, hétköznapi életben? Igen, az, ha nekünk kellene megvalósítani, kitermelni mindezt magunkból. De mindazoknak az életét, akik odaszánták magunkat Istennek, a Lélek maga formálja át a Róma 12-es mintára.
Aranymondás: Róma 12: 2
***
 
Április 28.
ÉLJ AZ ÚRNAK!
Róma 14:1-13; 15:1-2
 
Folytatódik a Római levél gyakorlati része. Istennel való kapcsolatunk (12. rész), a felsőbb hatalmasság iránti viszonyunk (13. rész) után a hívők egymással való kapcsolatát vizsgálja az apostol. Mindezeket a kapcsolatokat a hitnek kell meghatároznia!
Mai igénkben Pál óv attól, hogy elítéljük azokat, akik nem egyeznek velünk. Nem arra biztat, hogy alkudjunk meg hitünkben, hanem arra, hogy az olyan dolgokban, amelyek a hit szempontjából lényegtelenek, legyünk egymás iránt megértőek, elnézőek. Emlékeztet arra, hogy végülis mi mindannyian Isten előtt állunk, és nem a mi, hanem az Ő mércéje szerint fogunk megítéltetni. Harcoskodásaink, egymás iránti ravaszkodásaink nyomorúságos karikatúrája ennek a csodálatos igének. Szabjuk inkább az igéhez magunkat, életünket!
1. Fogadjátok el egymást (1-4)
2. Éljünk az Úrnak (5-9)
3. Legyen az Úr a bíránk (10-13)
4. Törődjünk egymással! (15:1-2)
Aranymondás: Róma 14:13   HG
 
2002. május 5
EVANGÉLIUMI HIT
Gal 1:1-2,6-12; 2:15-21
 
Mivel sokféleképpen használjuk a "hit" szót, lássuk, mi az értelme az apostoli szóhasználatban! "Evangéliumi hit"-en az újjászületett ember ragaszkodása értendő a Megváltóhoz, a kijelentett igazságokhoz és elhívásához. A kijelölt igeszakaszból, így, három kérdésre kapunk választ; ezek a hit rendeltetését, tárgyát és gyakorlati következményeit érintik - fordított sorrendben.
     1. Miért fontos a hit? (Gal 2:15-21)
A hit Isten-adta lehetőség az üdvössége dolgában tehetetlen ember helyreállítására. A "Krisztus Jézusba vetett hit által" (16), "Krisztusban keresve a megigazulást" (17) és a csak általa lehetséges életet élve (20) üdvözülünk. Származásunk, vallásunk és igyekezetünk önmagában nem elégséges (Róm 4,14) az üdvösségre jutáshoz. Isten kegyelmét és Krisztus váltsághalálát veti meg az, aki önmaga megváltásában érdemeket tulajdonít ezeknek (21). Az Úr Jézusban kínált új élet, az üdvösség nem csupán egy egyszeri élmény, hanem egy új életforma ("Krisztussal keresztre vagyok feszítve: többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem" - 20.v.), amit az Ő szeretetét viszonzó, egyre mélyülő bizalom és engedelmesség ("azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem") jellemez.
      2. Mi a hitem tárgya? (Gal 1:6-12)
Röviden, a hit tárgya a "Krisztus evangéliuma" (7). Mint ahogyan van másféle hit, van "másféle evangélium" is (6). A Krisztus evangéliumának lényegéhez tartozik tartalma mellett (hogy igaz) üdvösséget munkáló ereje is ("nem embertől kaptam ... Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából származik" - 12.v.). Az újjászületett ember hitét az élteti, hogy a Krisztus beszédét hallja (a Lélek munkája ez!) és befogadja. Teremtő erő, üdvösséget munkáló hatás ott van, ahol Krisztus-beszéd hangzik. "A hit tehátYa Krisztus beszéde által" van (Róm 10,17). Egy a szűzen fogantatást ábrázoló középkori festmény szerint is a csoda úgy történt, hogy a hívő szívű Mária a hallott Igét fogadta be. Sok mindent hallunk. Sokakat fülüknél (orruknál) fogva vezetnek ("más evangéliumhoz pártoltok" - 6). Pál apostol átkozottnak tart minden olyan próbálkozást, akárkié legyen és akármilyen módon történjen (8), amely mögött hamis szándék áll, nem a már megkezdett krisztusi munkának a folytatása a hallgatók életében (9).
De honnan tudhatja Pál, a prédikátor, a bizonyságtevő, akár a szülő, hogy tiszta szándékból fakadó szavai, a Krisztus evangéliumának újramondása beszédben, zenében, szolgálatában, vagy életpéldában "ráépítés" lesz az Úr által már megkezdett munkára? Pál apostol hitte azt is, hogy ő Krisztus szolgája (10). Életünk hatása krisztusi, ha mi az Ő szolgálatában állunk.
A jópásztor báránykáiban is kialakul a képesség a hangok megkülönböztetésére. Minél többet hallják, annál jobban ismerik.
Mi tehát az evangéliumi hit tárgya? A hozzám beszélő Megváltó beszéde. Rá figyelek (aki ezerféleképpen szól hozzám) és neki engedelmeskedem (mert evangéliumosat mond mindig). Jakabtól tudjuk, hogy a többit az ördögök is elhiszik...
      3. Mire sarkall a hit? (Gal 1:1-2)
"Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok" - írta Pál (1Kor 15,10). A hit mindig kifejezésre jut; másféle hitek is, hát még az evangéliumi hit! Az "elhívás" szóval fejezi ki az apostol hitének ezt a tettre sarkalló hatását. Apostoli szolgálatra nyert elhívást. Az Úr Jézus elhívta, hogy elküldje. Ő hív és küld ma is. Akik nála járnak gyakran, azok jutnak el legtovább.
Az evangéliumi hit tehát Krisztus váltságán alapszik, üdvösségünk feltétele, állandó és élő kapcsolatban tart az Úrral - szolgálat végzésére is.
Aranymondás: Gal 2,16
***
2002. május 12
A HIT, MINT IGAZOLVÁNY
Gal 3:6-9, 23-29; 4:1-7
 
Hiteles igazolvány nélkül nem boldogul az ember Amerikában sem. Még ha van is pénze, nem adja ki a bank. Hiába lebegteti a repülőjegyét, közelébe sem engedik a gépnek. A hamisítását szigorúan bünteti a törvény. Ez az első hivatalos okmány, amit megszereztünk, és akinek már megvan és vigyázza a hírét, hogy az azonosításoknál gyanút keltő, vagy negatív adatokat keresve sem talál róla a kompjúter, annak hamarosan erre a kis kártyácskára gyűjtik jópolgári élete minden részletét - tényleg igazolvány lesz az igazolvány.
Az evangéliumi hitet (múlt vasárnapi foglalkozás témája) ehhez hasonlíthatjuk . Ábrahám hite igazolta őt Istennél. Először azt nézzük meg, hogy milyen lehetőségekre nyílt ajtó a hite által igazolt Ábrahámnak, majd a törvény Isten-rendelte szerepéről tanulunk és végül az "igazolványunk"-ba írt név jelentőségéről és a viselésével járó jogokról lesz szó.
      1. Ábrahám hite (Gal 3:6-9).
Isten elfogadta Ábrahámot a hitéért. Engedelmeskedett az Úr Szavának (ebben látjuk a hitét), és ezért evangéliumot hirdetett neki, ami messze túlmutatott a "hit atyja" földi családján, korán és népén. Mit jelent az, hogy "igaznak fogadta el Isten Abrahámot"? Azért választottam az igazolvány példáját, mert ezen a ponton segítségünkre lehet. A hiteles igazolvánnyal rendelkező (ez alatt azt is értem, hogy rendezett hátterű!) ember hitelképes is. Előlegeznek neki bizalmat, olykor még pénzt is. Isten Ábrahám hitét látva "előlegezett" neki olyan ígéreteket, mellyek még bennünket is magukban foglalnak.
      2. Mi tehát a törvény? (Gal 3:23-29)
A galáciai gyülekezetekben élő zsidó hátterű testvérek (Ábrahám testi leszármazottai) elvárták, hogy az ősatyának tett ígéretek örököseivé avatott pogány testvérek tegyenek eleget a zsidó törvényeknek is. Valamit, valamiért; az Ábrahámnak tett ígéretek örökösei tegyenek eleget a törvény előírásainak (mármint ahogy és amit ők "törvény" alatt értettek)! Csakhogy az ígéretek Ábrahám utódainak adattak (29), akik maguk is "hitből valók" (7) B figyelmezteti őket Pál. Vagyis, nem a törvény ismerete, hanem a Krisztusba vetett hit az az "igazolvány", ami feljogosít az öröklésre.
Jogos hát a kérdés, hogy mire jó akkor a törvény? Isten adta, de miért? Pál válasza szerint a törvény abból a célból adatott, hogy megőrízze a zsidóságot az eljövendő kinyilatkoztatásig (23), vagyis a Krisztus fogadására felkészítse őket (24). "Őrzött bennünket" ... "egybezárva". Hogy ez nem így történt, azért nem a törvény hibáztatandó, hanem engedetlenségük.
      3. Isten fiai - gyámság alatt, majd örökségükben (Gal 4:1-7)
Az ókori életből vett példával szemlélteti az apostol zsidó-, vagy pogány hátterű testvérei életét Krisztus földrejövetele előtt és után.
Ahogy nehéz megkülönböztetni a szolgagyereket a gyámok felügyelete alá rendelt kiskorú örököstől, úgy elmosódtak a határok zsidó és pogány között. Az egyik a világ elemei alá vetett szolga, a másik törvény alá vetett, nevelésre szoruló (neveletlen) "trónörökös". Az Úr Jézus földrejövetelével elérkezett az az új üdvtörténeti korszak, amikor a törvény "gyámsága" alól felszabadulnak végre az örökösök, akik a Fiú Lelkével a szívükben üdvözlik a szeretet köszöntésével Atyjukat (6).
Mindez Isten akaratából történik (4:7), aki mint Ábrahámot, minden embert hit által igazít meg (= tesz az ígéretek örökösévé), mert "a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal" (3:9).
Aranymondás: Gal 3:26
***
2002. május 19
A SZABADSÁG EVANGÉLIUMA
Gal 5:1-15
 
"Krisztus szabadságra szabadított meg minket" (1). A keresztyén szabadságát is veszélyek fenyegetik. Visszaeshet, megtéveszthetik, vagy szabadossá lehet, ha nem vigyáz.
      1.A visszaesés veszélye (Gal 5:1-6)
Bár "mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét" (5), a galáciai hívők közül egyesek a törvény cselekedeteivel szerették volna bebiztosítani magukat. Konkrétan, a körülmetélkedés ószövetségi gyakorlatát kívánták maguknak és nem zsidó testvéreiknek újra előírni. Pál apostol óva inti őket ettől,
- nehogy "újra a szolgaság igájába" kerüljenek (1),
-mert a Krisztusban nyert kegyelem visszautasítása lenne ez (2,4.v.),
-és a törvény megsértése is, hiszen a törvény előírásai között nincs joguk kedvükre válogatni (3).
      2. A megtévesztés veszélye (Gal 5:7-12)
Amint ezt az első fejezetet tanulmányozva is megállapítottuk a "Krisztus evangéliumának" egyik ismérve, hogy a Megváltó már megkezdett munkáját folytatja bennünk. "Eddig jól futottatok" - állapítja meg az apostol örömmel (7), mi történt, hogy más irányt vett a hitetek? Azt is láttuk az 1. fejezetnél, hogy a hit megélésének a Krisztus "elhívása" ad irányt. Az inkább hamis tanítókra figyelő galatákat félrevezették (8). Az apostol tanításában írmagja sem volt a törvényeskedésnek, és ezért gyakori üldöztetéseit is felemlíti, hogy a tévtanítók evangélium-ellenes hatását bizonyítsa. Bizonyára Pálra hivatkoztak, akinek a tekintélye mögé bújva próbálták tanaikat terjeszteni, de valójában ellenségüknek tartották az apostolt. Indulatait sem leplezi a testvéreit féltve, amikor fájdalmat kíván az ilyen ártást munkálóknak (12). Ez a kérdés felkorbácsolta a gyülekezet életét, és ezért a "lázító" jelző illik a körülmetélkedést propagálókra (12).
      3. A szabadság mai ellensége a szabadosság (Gal 5:13-15)
A szabadság lehet "ürügy a testnek", de alkalom egymás szeretetben való szolgálatára is (13). A törvényeskedés kegyes látszata mögött gyakran szeretetlenség húzódik meg, hiszen a magunk írta szabályokkal inkább másokat igyekszünk megregulázni. Nem véletlen, hogy a zsidó hátterű csoport éppen a körülmetélkedést erőltette a galaták között. Új, evangélium ellenes elvárásaikkal előnyt szereztek volna maguknak, és mint a színtelen sav a szövetet, lassan felemésztették volna a gyülekezet közösségét (15).
A krisztusi élet szabályaira is szeretetben szolgálva taníthatjuk meg egymást.
Aranymondás: Gal 5:13
***
2002. május 25
LÉLEK-JELENLÉT
Gal 5:16-6:9
 
Ez az igeszakasz a Szentlélek munkájáról tanít a szolgáló gyülekezet életében ("Míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel..." (6:10). Lássuk csak, miként nyilvánul meg a Szentlélek jelenléte az egyén és a hívő közösség egymásrahatásában!
      1. Mit tesz a Lélek velem? (Gal 5:16-26)
- Viaskodik bennem testi kívánságaimmal, míg azok meg nem feszíttetnek (5:17,24)
- Kivezet a törvény uralma alól (5:18)
- Jelenléte "gyümölcsöt" terem az életemben (5:22-23)
- Az új életben állandó segítségem (5:16,25)
A Lélek gyümölcse Isten ereje által jellemzi életünket, de csak akkor és úgy, ha ez a mi hívő vágyunk is. A Szentlélek és a szabadságra hívott hívő akarat együttmunkálkodik a test cselekedeteinek (5:19-21) legyőzéséért és a Lélek munkájának győzelméért.
      2. Mit tesz a Lélek velünk? (Gal 6:1-9)
A Szentlélek közösségépítő munkájáról gyakran olvasunk Pálnál. Ezen a helyen két konkrét helyzetre mutat: Hogyan készíti fel a Lélek a gyülekezetet a segítségre szorultak iránti szolgálatra (6:1-5), majd a szolgálatot végzők segítésére (6:6-10)?
Minden közösségben vannak "tetten értek". A "Krisztus törvénye" szerint szolgáljunk feléjük (szeretettel és szeliden) - "helyre igazításukért", a segítő szolgálat veszélyeit ("magad is kísértésbe ne essél" , gőg, és kiégés) szem előtt tartva.
A szolgálatot végzők segítése ugyanilyen fontosságú. Az igére tanított gyülekezet értékeli a lelki munkásokat, figyelmes irántuk és áldozatvállalással is segíti őket szolgálatuk gyümölcsözőbb végzésében. Mit jelent ez a páli tanács: "minden javából részesítse tanítóját" (6:6)? Mi hisszük, hogy az "igére tanított" életű hívő a Szentlélek jelenlétét tükrözően - áldott. Amikor ezeket a "javakat" megosztjuk Isten szolgáival, az egy olyan "pozitív visszacsatolás", ami az ő munkájuk erősödését és közös örömünket növeli. Az "igére tanított javai" között nem csak anyagi jellegű dolgok vannak, hanem sok lelki élmény, öröm és gyakorlati tapasztalat, ami a gyülekezet életén tovább kamatozhat.
Vannak időszakok és helyzetek, amikor a lelki munkás híján van az ilyen "visszacsatolásoknak". Ez nem feltétlenül az ő szolgálatát minősíti. "A jó cselekvésében ne fáradjunk el" - tanácsolja Pál, vagyis vigyázzunk arra, hogy szolgálatunk belső hiányaink kárát ne lássa. Könnyebb elismerő szavaktól kísérve és figyelmes testvérek között szolgálni, de lehet, bár nehezebb ezek híján is. Mindenesetre, a Lélek-jelenléttel megáldott hívő és gyülekezet győzelemmel veszi ezeket a próbákat is.
Aranymondás: Gal 5:16          Novák József

JÚNIUS

Az előző hónapokban teológiai síkon vettük át hitünk alapjait. A következő kilenc vasárnap során praktikus útmutatásokat kapunk a bibliánk legolvasottabb könyvéből a Zsoltárokból. Mielőtt az egyes zsoltárok vizsgálatára sor kerülne, vessünk egy rövid pillantást magára az egész könyvre.
      A Zsoltárok könyvét irodalmi kincsnek tartották már az ókortól kezdve és a legnagyobb elismeréssel értékelték. Ma is a világirodalom gyöngyszemei között tartják nyilván. Az ószövetségi héber kánonban a tehillim - azaz dicséretek, dicsőítések, magasztalások nevet viseli. A görög kánonba Psalmoi- nak nevezik, ami olyan éneket jelent, amit húros hangszerrel kísérnek. Feltételezzük, hogy ez a 150 zsoltárból álló gyűjtemény csak válogatás a hasonló énekek közül. A zsoltárokhoz hasonló formájú költeményeket olvashatunk ezenkívül is az ószövetség különböző helyein. Jól mutatja ez, hogy az ókori Izráelben milyen változatos eseményekhez kapcsolódva születtek költemények, melyekben történelmi események éppúgy visszatükröződnek, mint személyes sorsok. A 150 zsoltárból álló gyűjtemény kb. a Kr. előtti 2-ik század végére nyerte el mai formáját. Az egész könyv öt nagyobb gyűjteményre oszlik (1-41; 42-72; 73-89; 90-106; 107-150).
      Az újszövetség részben vagy egészben 104 verset idéz e könyvből, némelyiket többször is. A zsoltár-kutatás a zsoltárokat forma és tartalom szerint meghatározott "műfajba" sorolja: 1. Nemzeti panaszének (pl, 60,90,137). 2. Egyéni panasz ének (5,17,26). 3. Nemzeti hálaének (124,129) 4. Egyéni hála ének (18,92,118) 5. Dicsőítő ének - himnusz (100,145-150) 6. Liturgikus (120-134) 7. Sion-énekek (46,87,122) 8. Király zsoltárok (20,89,132) 9. Az Isten királyságáról szóló énekek (47,96-99) 10. A bölcsesség zsoltárai (1,73,127). A zsoltárok megértéséhez segítséget jelent, ha megtaláljuk, hogy melyik műfaji csoportba tartozik. A később írott zsoltároknál azonban elmosódnak ezek a határok.
 
2002. június 2.
ÚTJELZŐ TÁBLÁK
Zsolt 1:1-6; 19:7-10
Ez a bölcsesség zsoltár az egész könyv mottójaként, hittvallásként áll a Zsoltárok Könyve élén. Írójáról nem találunk elmítést; hogy tapasztalataira alapozott vagy isteni kijelentés folytán jutott el ezekre a megállapításokra, nem tudjuk. Mindenesetre örökérvényű útbaigazítást találunk benne.
      Naponként döntéseket hozunk. Egyik-másik az egész életünket meghatározza. Sajnos sok esetben nem látjuk át teljesen döntéseink következményeit. Így ez a zsoltár mintegy prófécia állhat előttünk. Attól függően, hogy milyen utat választunk, előre megmutatja a célt ahova jutni fogunk rajta.
Boldog ember. A boldogság és a szerencse két relatív fogalom. A szentírás boldognak mondja azokat az embereket, akik Istennel közösségben és az Ő igéjéből élnek. (Beszélgessünk arról, hogy tapasztalataink szerint valóban boldog-e a hívő ember és szerencsés-e minden munkájában? Boldogulását áldásként fogadja-e az Úrtól, vagy saját erőfeszítése eredményének számítja be azt? (V.ö. Zsolt 127:1-2) Nem akarunk-e folyton "besegíteni" Istennek? (1Móz 16:1-3; 1Móz 20:2))
A bűnös útja. "Nem igy járnak a bűnösök" (4v). Szembeállítja a célba érkezett "sikeres" embert azzal, akinek az útja a semmibe vész. Míg az előzőhöz egyetlen "út" vezet (ezt jelképezi hogy egyesszám harmadik személyben beszél róla), addig arról az útról, ami a semmibe vész (tehát nincs értelmes célja) többesszámban szól. Aki nem az igazi, egyetlen úton halad, az a végső pusztulás felé tart.
Isten igéje tökéletes. Ezzel a címmel áll előttünk a 19-ik zsoltárból ez a néhány vers, kapcsolódva az 1:2-ben olvasotthoz: "Az Úr törvényében gyönyörködik."
      Mivel nem tudjuk konkrétan e zsoltár keletkezésének pontos idejét, szinte lehetetlen meghatározni, hogy az általunk ismert ószövetségi igéből melyik könyvek álltak az író rendelkezésére. Abban azonban egészen bizonyosok lehetünk, hogy a Tórára, Mózes öt könyvére gondolhatott.
Mennyire "gazdagabbak" vagyunk mi akiknek az újszövetség is a kezünkbe lehet. Gyönyörűséget jelent-e nekünk az olvasása?
Aranymondás: Zsolt 1:6
***
 
Június 9.
Bízzál Istenben
Zsolt 42:1-11
A zsoltárok könyvén belül itt kezdődik a második csoport (kásd a bevezetőt). A második könyvet jellemzi többek között a feliratok és az Isten nevének sűrűbb használata. A feliratok segítenek következtetni a zsoltár írójára.
      Ez a zsoltár a Kórah fiainak költeményeihez tartozik. Kórah fiai - Lévi leszármazottai - templomi énekesek voltak (2Krón 20:19).
      A zsoltárból egyértelműen kitűnik, hogy írója számüzetésben a Jordán forrás-vidékén tartózkodik és a fogság előtti időkben íródott, amikor a Salamon által épített jeruzsálemi templom még teljes dicsőségében pompázik.
Nehéz napok. Ez a panasz-zsoltár nem írja le közelebbről azt a nyomorúságos helyzetet, amely miatt a többiek csúfolódását kell elviselnie. Mivel idegen földön él, messze a jeruzsálemi templomtól - ami egyúttal Isten jelenlétét érzékeltetné -, Isten jelenléte után sóvárog. Személyes hangvétele miatt könnyen azonosul írójával az ember. Mindenki kerül nehéz helyzetbe, a nehéz napok sem kerülik el az életünket, a kérdés: hogyan reagálunk rájuk?
Miért, miért? Ebben a rövid kis zsoltárban 7-szer találjuk a "miért" szót. Ezzel arra bátorít kimondatlanul is, hogy mondjuk ki őszíntén, szépítés nélkül érzéseinket Isten előtt. Nem mintha Ő nem tudná, de nekünk segít szembesülni gondolatainkkal, érzéseinkkel s talán így sok mindenre "magunktól" is rájövünk. Isten előtt nem szégyen elmondani miértjeinket, de szégyen elhallgatni azokat.
Emlékezés-gyógyszer
Az emlékezés egy csodálatos ajándéka az Istennek. Az 5-ik vers arról tanuskodik, hogy az író emlékezésének csúcspontja az Úr háza, örvendezés Isten jelenlétének. Ezt erősíti meg a 7-ik vers "tereád gondolok". Ebből a gondolatból jut el ahhoz a fölismerésig, hogy a jelen nehéz helyzetében Isten naponként körülveszi őt szeretetével (9v). Ebből erőt nyer és megerősödik bizalma, hite.
Gondoljunk most saját tapasztalatainkra is. Hogyan éltük át a mi nehéz napjainkat? Netalán hol buktunk el? Isten tervébe be vannak iktatva a nehéz napok is, mégpedig a javunkra. Hogy ez az idő hitünk megerősödését szolgálja, kövessük a zsoltár író lépéseit, melyek napjainkban is jó eredményhez vezetnek.
Aranymondás: Zsolt 42:11
***
 
Június 16.
Kövesd az Urat bizalommal!
Zsolt 23:1-6; 121:1-8
 
Amikor repülőgépen utazom sokszor csodálom a pilóta bizalmát. A toronyból megkapja az irányt, a szükséges adatokat és ahhoz képest halad. Nem vitatkozik, aggályoskodik vagy okoskodik. Teljes bizalommal halad, legyen bár tiszta idő vagy felhős. Egy pilótának sem jutna eszébe hogy kerülgesse a fellegeket, mivel nem látja van-e benne valami veszély. Bizonyára nem szeretnénk olyan gép utasai közzé tartozni, melynek pilótája saját elhatározásából nem szállna le a kijelölt helyen, mivel felhős az ég, hanem más várost keresne. A pilóta tudja, hogy a toronyból radar segítségével átlátják a felhőket és ha ő a megadott utasítás szerint halad, biztonságban van.
      A 23. Zsoltár két képet használ annak érzékelésére, hogy Isten vezetése alatt az ember biztonságban élhet. Mindannyiunk által jól ismert és szeretett ez a zsoltár. Színes képhasználata miatt már gyermek korban könnyen megtanulható. E bizalomének szerzője Istent a jó pásztorhoz (1-4) és egy barátságos, oltalmat nyujtó vendéglátóhoz (5-6) hasonlítja.
      A 121. Zsoltár még jobban aláhúzza az Istenbe vetett hit és bizalom szükségességét.
Lelkünk nagy ellensége mindent elkövet, hogy - saját utakat keresve, eltávolodva Istentől - veszélybe sodorjon. De ha ezt nem tudja elérni, hát megpróbálja úgy feltüntetni, hogy veszélyben vagyunk. Ezáltal félelmet kelt bennünk és bizonytalanság vesz rajtunk erőt.
      Erősödjünk meg abban, hogy csak az Isten közelében lehetünk biztonságban, de ott igazán biztonságban érezhetjük magunkat, bármilyen veszély fenyegetne is.
Aranymondás: Zsolt 121:1-2.
***
 
Június 23.
Isten igazságosan ítél
Zsolt 82:1-8; 113:5-9
 
A bibliába több helyen is olvashatunk részleges kijelentést az Isten trónja körüli eseményekről és az ott megjelenő lényekről. (1Kir 22:19; Jób1:6; Zak 3:1)
      Ez a zsoltár egy ilyen látomással kezdődik. Az író az égi bíró jelenlétét látja; Isten felelősségre vonja alárendeltjeit. Érzékelteti ezáltal, hogy elismeri Isten teljhatalmát mindenek felett, de (az emberre jellemző türelmetlenséggel) azonnali igazságszolgáltatást kér: "Kelj föl óh Isten, ítéld meg a földet!" (8v)
Emberi természetünknél fogva, vérmérsékletünk és tűrőképességünk szerint mindnyájunkban fellobban az igazságszolgáltatás vágya. Pedig nem is biztos, hogy mindig helyesen látjuk a helyzetet, s ha reánk bíznák egy hangyáért elefántot kérnénk. Hiszen nem mindig fehér a fehér és fekete a fekete. A gonosz jól érti a szürkítést. Ezért figyelmesnek kell lennünk, mert használhatatlanok Isten kezébe azok, aki türelmetlenül, önmaguk akarnak igazságot tenni. Néhány zsoltár - újszövetségi szemmel úgy látjuk -, nagyon kemény ítéletet tart jogosnak, mégis példamutató, ahogyan a zsoltáros Istenre bízza az igazságszolgáltatást. Jézus Krisztus arra tanította követőit hogy szeressék ellenségeiket mert csak így munkálhatják megtérésüket.
Kérjünk ehhez erőt és bölcsességet Istentől.
      Isten, Ura minden népnek, trónján ül az egekben, mégis törődik teremtményeivel (Zsolt 113:7-9). A teljes dicsőségben lakozó Isten gondviselő szeretetét aligha lehet szebben és megragadóbban érzékeltetni. Engedjünk a zsoltáríró felszólításának és dicsérjük az Urat, az igazságszolgáltatást pedig bízzuk rá.
Aranymondás: Zsolt 82:8
***
 
Június 30.
Elbeszéljük a jövő nemzedéknek
Zsolt 78:1-8
 
Ez a zsoltár egyike a leghosszabb zsoltároknak. A választott nép történelmének eseményeit dolgozza fel költői formában, az üdvtörténeti mozzanatokat kiemelve. Aszáf a templomi énekesek egyik nemzetségfője.
Mindig újat. Bár az ember tulajdonságaihoz tartozik, hogy mindig újat és újabbat szeretne látni, hallani, a zsoltár írója ennek ellenére így kezdi mondanivalóját: "Példázatra nyitom számat..., amiket hallottunk és tudunk." Érdemes-e időt fordítani erre, ha már nemcsak hallottunk róla, de már tudjuk is? - kérdezhetné az ember. Ráadásul olyanoknak mondja ezeket, akikről tudja, hogy elmondták fiaiknak az Úr dicső tetteit (4v). Mi értelme van ilyen embereknek újra és újra ezeket "hirdetni"? Ez az Isten parancsa (5v), azért, hogy "meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeiddel láttál; ne vesszenek el emlékezetedből" (5Móz 4:9) Dehát ebből vannak a generációs problémák. Amikor az atyák elmondják, amiket tapasztaltak, a fiak pedig nem értik meg őket. Vajon kinek kedvezett Isten, amikor ezt parancsba adta? Lehet ezzel mindkettő javát munkálni? Az apák követik Isten tanítását, ezáltal megtartják szövetségét és nem feledkeznek el az Ő tetteiről (10-11). Ugyanakkor a fiak nem lesznek dacos, lázadó, állhatatlan szívű nemzedék, melynek lelke nem hű Istenhez (8v). Az Úr azt mondta: ha engem szerettek, az én parancsaimat megtartsátok! Tehát te szülő, ha szereted az Istent beszéld el fiaidnak, ha tisztelettel, vagy tiszteletlenül hallgatják is azt. S te gyermek, ha szereted az Istent, akkor úgy hallgatod atyádat, mint aki Urad üzenetét hallod.
Figyelj és tanulj. Idő igényes dolog a tanulás és figyelmet igényel. Időbe kerül, mire a csöpörödő gyermek megtanulja, hogyan kell bekötni a cipőjét. De miután megtanulta és gyakorolja, automatikusan végzi. Ez a megállapítás igaz a hívő életünkre is. Minél többet vagy Isten közelében, annál jobban ragaszkodsz Hozzá. Minél jobban ragaszkodsz hozzá, annál kevesebb az esély arra, hogy elsodródsz tőle (Zsid 2:1-3). Minél jobban a szívedben és gondolataidban vannak igéi, annál nehezebben felejted el azokat.
Minden nap tanulmányozd Isten igéjét és figyelj a régiek tapasztalataira is. Kérd az Urat, adjon bölcsességet ahhoz, hogy elmondhasd Isten nagy tetteit. Gyakorold ebben magadat!
Aranymondás: Zsolt 78:4             Pap Enikő
 
2002. július 7.
Imádjuk teremtő és megtartó Istenünket!
Zsolt 104:24-35
 
Ebben a hónapban néhány különlegesen szép zsoltár mély értelmét tanulmányozzuk. A zsoltárok imádságok és énekek, megtanítanak minket Isten igaz dicsőítésére, az élet egyetlen, szuverén Urának tiszteletére, magasztalására. A mai ige a világteremtő és fenntartó Isten dicsérete.
A teremtő Isten gazdagsága (24. v.)
Ha elolvassuk az 1-24-ig terjedő versek csodálatos, szebbnél szebb képeit, szívünket átjárja a Teremtő és a teremtés magasztos volta, annak Lélektől ihletett leírása. Hasonló ehhez: Jób 9:1-14.
A teremtő Isten hatalma (29-30, 32. v.)
Sokezer év óta kutatják a tudósok a földfelszín kialakulásának változásait, és a természeti katasztrófák okait. A Teremtő egyetlen tekintete, érintése nyomán megrendül a föld, vagy elsimul és feltör a gyógyító víz. Elfordítod orcádat: elvesznek, kibocsátod Lelkedet, megújulnak.
A teremtő Isten bölcsessége
A világrend tökéletes, működése a teremtés óta óramű pontosságú, az Isten-alkotta természeti törvények örökkévalók, a magasabb rendektől az egysejtű lényekig egymástól függő viszonyban, egymásrautaltságban.
A teremtő Isten szeretete (27-28. v.)
Gondja van teremtményeire. Szeretetét nemcsak az ember érzi, de minden teremtmény, a kicsiny madártól az óriási cethalig. A nagy Leviathán (Jób 41) Isten játszadozó alkotása.
A teremtő Isten megtartó kegyelme
Ő az élet abszolut Ura! Ő adhat csak életet, Ő veheti el, Ő tarthatja meg. Fizikai létünket megőrzi, lelkünket örök életre tartja meg.
Van-e Istennek öröme a teremtett világban, alkotásaiban?
A természet: örök dicsőségét hirdeti.
Az állatvilág: tökéletes. (Nem evolució által lett azzá!)
Az ember: a teremtés koronája. "Látta Isten, hogy jó..."
a). Az elbukott ember: "Megbánta, hogy embert teremtett..."
b). A tudós, aki a világűrben is keresi a titkok megfejtését: "Az egekben ülő neveti őket..."
c). A Lélek által újjáteremtett ember: Ő az Alkotó öröme!
Hogyan dicsérem a Teremtő Istent?
Imádságban: "Legyen kedves néki az én rebegésem!" (meditáció)
Örvendezéssel: a Szentlélek által nyert örömben.
Énekléssel: "Éneklek az Úrnak egész életemben..." Aki soha nem énekel, örömtelen életet él. Az éneklés még a hétköznapok dolgai közben is felvidít, közel visz Istenhez. "Isten közelében oly igen jó nékem."
A teremtő Isten terve: Harmónikus élet a földön. Messze eltévelyedett teremtményeit visszahelyezni az édeni állapotba.
Rajtunk is múlik! Egyénileg és közösségben: Áldjad én lelkem az Urat! Legyen az Úrnak dicsőség örökké!
Aranymondás: Zsolt 104:24
***
Július 14
Élj, mint a teremtés koronája!
8. és 100. Zsoltár
 
A 8. zsoltár címe: Dávid dicséri Istennek az emberekhez való jóakaratát.
A zsoltáros mély alázattal elmélkedik a lét két végletes kérdése felett: Kicsoda Isten? Micsoda az ember?
1. Isten dicsősége
Neve: Felséges (legnagyobb Úr), legszentebb.
"Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az Ő dicsőségével!" - éneklik a szeráfok Ésaiás látomásában (6:3).
A földön. Ezt hirdeti körülöttünk az egész teremtett világ!
Olvassuk el Jób 9:4-10. verseket, vagy idézzünk a zsoltárokból!
Az egekben. "Az egek beszélik Isten dicsőségét, kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat." (19. zs.) (Jób 9:9) Dávid szívébe örökre bevésődött az az élmény, amikor a pihenő nyáj mellett, ifjú pásztorként felfedezte a csillagos ég titkait. Hányszor indított ez már minket is dicséretre! Mennyivel inkább, ami az egekben számunkra még láthatatlan!
Kik által dicsőíttetik? A 3. verset Jézus is idézte Jeruzsálembe való bevonulásakor. "Ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek..." Ki dicsérheti igazságban Őt? "Az ártatlan kezű és tiszta szívű." (24. Zsolt)
 
Ellenkező véglet:
2. Micsoda az ember? Az 5. verset a Zsidókhoz írt levél írója is idézi (2:6). Jób kérdése: "Micsoda az ember, hogy őt ily nagyra becsülöd és figyelmedet fordítod reá?" (7:17) Elgondolkodtató fokozatok.
a. Gondod van reá. Figyeled életét, tanácsolod, megőrzöd.
b. Kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél. Az embert Isten képére és hasonlatosságára teremtette. Édeni állapotában az Isten után következik. Ilyen tisztességgel és dicsőséggel koronáztatott meg!
c. Úrrá tetted őt kezeid munkáin. Tudjuk ezt a teremtés történetéből. Úgyis mondhatnánk, hogy az emberért lett minden.
d. Mindent lábai alá vetettél. "Töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá!" - így szólt a Teremtő (1Kor 15:27, Zsid 2:5-8)
Az ember a "teremtés koronája." Idézet Mécs László verséből:
"Te lennél a teremtés koronája, s te lettél a teremtés csődje, ember!"
De nem ez a végző konklúzió nála sem, és Istennél sem!
Ezért tör fel az utolsó versben újra a hála és dicséret szava. A zsoltáros már nemcsak a maga nevében szól, hanem az egész föld minden emberének. Az Istent dicsőítő emberek közösségéhez szól a 100. zsoltár, amely egészében
a Teremtő Isten dicsérete, a hívek közösségében.
1. Ő a mi alkotónk. Kezével formálta az embert, Lelkével lehelte bele az életet.
2. Az Ő népe, az Ő juhai vagyunk. Örökre elválasztott, népévé tett, legelőjén pásztorol, éltet bennünket. A közösség drága áldásával örvendezteti meg lelkünket.
3. Kegyelme és hűsége örökkévaló. Nemzedékről nemzedékre, áldás a fiaknak fiain, - ezeríziglen.
Felszólítás a hívek közösségéhez:
Szolgáljatok örömmel Néki!
Kapuin hálaadással lépjetek be (előkészített szívvel)!
Adjatok hálát Néki, áldjátok az Ő nevét!
Aranymondás: Zsolt 8:10
***
Július 21
A bűnbocsánat öröme
32. Zsoltár
 
Ez a zsoltár egyike a hét bűnbánó zsoltárnak, melyek a következők: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Mind mély átélésből fakad. Közös vonásaik: a bűn okozta mélység, a lelki kín, ami testi szenvedést okoz, imádság bűnvallással, végül a szabadulás öröme.
A 32. zsoltár alaphangja a felszabadult öröm, címe szerint az igazi bűnbánó boldogsága és reménysége. Dávid saját átélése alapján, tanító, rávezető szándékkal írta. A végső eredménnyel, a bűnbocsánat örömével kezdi, utána elmondja, hogyan jutott el idáig.
1. Kitörő öröm. "Boldog" - ezzel a szóval kezdődik ez a zsoltár is, mint a legelső. A bűnbánat, bűnbocsánat, szabadulás kísérő szava ez.
2. Mi lesz meg nem vallott bűneinkkel? (3-4 v.)
Míg elhallgattam őket... Nem tudatlanságból, szándékosan!
Az Isten képmására teremtett ember tudja, mi a különbség a jó és rossz között. Tudja, mi a bűn. Tudatosan rejti el Isten és emberek elől. Ez volna a megoldás? Mi lehet ennek az eredménye?
... életerőm ellankadt... A lelki gyötrelem fizikai kínná válik, az ember zsákutcába jut. Van-e kiút ebből?
3. Döntő elhatározás: (5. vers) Bűnvallás az Úr előtt.
Nem könnyű! Néha sok időbe, vívódásba kerül, míg a szenvedés térdre kényszeríti az embert. De Isten azonnal cselekszik!
4. "Elvetted rólam bűneimnek terhét."
Ilyen egyszerű! - És mégsem az! Feltétele: maradék nélkül, mindent lerakni! Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa és megtisztítson minden hamisságtól. (1Ján 1:9)
SZELA - ez áll az 5. vers végén. Jelentését sokféleképpen magyarázzák. A lecke-magyarázó tanácsa: álljunk meg egy kicsit, és gondolkodjunk el e fordulat nagy horderején! Mert mi a bűnbocsánat?
a). Egyedül Isten kegyelmének és irgalmának műve. (Zsolt 51:3)
b). Folyamat: "Megtisztít izsóppal", talán fájdalmas, gyökeres kiszaggatás, megtöretés.
c). Drámai fordulat: helyreállítás!
5. A szabadulás öröme.
Végy körül engem a szabadulás örömével! - Több zsoltárban is így könyörög Dávid. Itt pedig bizonyságot tesz róla átélése alapján.
6. Szabadulás után az áldások kiáradása.
Te vagy oltalmam a veszedelemben! ... Bölccsé teszlek, megtanítalak az útra, amelyen járnod kell. Szemeimmel tanácsollak téged. (Péld. 3:5-6) (2Tim 4:18)
11.vers: A megváltottak, megigazultak közös öröme Isten dicsőítésében jut kifejezésre. Örüljetek az Úrban és az Ő bűnbocsátó kegyelmében!
Aranymondás: Zsolt 32:1
***
Július 28
Dicsérjétek az Urat!
Zsolt 67:1-6, 96:1-9
 
Ez a zsoltár ének, hangszerekkel, benne jövendőlést találunk a pogányok elhivatottságáról.
Isten "választott népének" a világtól való elkülönülése az Ótestamentumban kb. 260-szor kerül említésre. Oda tartozni nemcsak nagy kiváltság volt, de nagy felelősség is! "Megszenteltetem bennetek a pogányok előtt!" - jelenti ki Isten (Ez 20:41). Hogy ez hogyan alakul a történelemben, azt tudjuk István vértanú védőbeszédéből, és sok más igéből. A pünkösdi csoda után még az apostolok is nehezen hitték el, hogy Isten a pogányokra is kiterjesztette az Ő irgalmát, a zsidók pedig határozottan ellenálltak, és üldözték ezt a tant.
Nekünk pedig ma boldog hitvallásunk: "Minden nemzetben kedves Ő előtte, aki Őt féli és igazságot cselekszik" (Ap Csel 10:35). A népe között felragyogott
Isten kegyelmének világossága
A 2. vers az ároni áldás szavait idézi. "Orcáját ragyogtassa ránk." Mózessel, Illéssel Isten maga beszélt, de orcáját ők sem láthatták meg. Halk, szelíd hangját mi is hallhatjuk, keze munkáiban pedig láthatjuk Őt magát. Sötét napokban, vagy ha napunk már lefelé hanyatlik, kérjük Őt: "Hozd fel reánk arcodnak világosságát, ó Uram!" (Zsolt 4:7)
1. Megvilágosítja értelmünket (3)
Megismertet utaival, akaratával, és minden nép közt nyilvánvalóvá teszi szabadító erejét.
2. Kiterjed minden népre (4,5)
Ez a zsoltár legfontosabb mondanivalója! Két fontos igazság:
a. Igazsággal ítéli a népeket (büntet vagy felemel).
b. Ő igazgatja a nemzetek sorsát (a világon semmi nem történik véletlenül, Isten a történelem Ura).
3. Akik elnyerték már a világosságot (6)
"Dicsérnek téged a népek mindnyájan!"
"Énekelj az Úrnak, te egész föld!" - mondja a 96. zsoltár.
A 96. zsoltár a szentséges öröm, hálaadás éneke. Eredete: 1Krón 16:23-30
1. Hirdessétek szabadítását! (napról-napra)
2. Beszéljétek el csodát a népek között! Izráel népe sok csodáról tehetett volna bizonyságot, de inkább a nagy és rettenetes Istent ismerték meg általuk.
3. Ismertessétek meg Istent!
Ő a világ teremtő Ura. Egyedül Ő az Isten! A pogányok minden istene bálvány.
4. Felszólítás a világ népeihez (7-9) Ismerjétek el, hogy Ő az Úr!
"Dicsérjük Sion ékességét!" - mondja egy kedves énekünk. Nem a külsőt értjük ezalatt. A dicséret templomai sokfélék, a Crystal Cathedral-tól a kicsiny imaházakig. Isten jelenléte az, ami szentté teszi imádásának helyét.
Mi, az újszövetség választott népe, most az utolsó idők egyik jeleként megélhetjük az eddig elkülönült népek, nyelvek, nemzetek soha nem tapasztalt keveredését. Itt az új hazánkban különösképpen rácsodálkozhatunk a sokféle színű, fajú és vallási meggyőződésű emberekre.
A 96. Zsoltár felszólítása kell, hogy újra szívünkre helyezze a felelősséget, hogy Isten népének óriási feladata van a világban!
Aranymondás: Zsolt 67:4
                             Oláh Gabriella
2002. augusztus 4
SZEREZZ BÖLCSESSÉGET!
Péld 3:13-18; 4:1-9
Sajátos műfaj az un. `bölcsesség irodalom@, melynek ihletett példáit találjuk az ószövetségi Szentírásban (Jób könyve, a Zsoltárok könyve, Példabeszédek és a Prédikátor könyve). A modern olvasót is érintő kérdéseket (mint az élet értelme, jó és rossz okai és következménye, bölcs életvitel, stb.) tárgyalják olyan megfogalmazásban és formában, amit a kor embere értett és legkönnyebben hasznosíthatott. Sajátosan keleti, és azon belül is a zsidó ember gondolkozását és életszemléletét tükröző irodalmi alkotások ezek. Frappáns, életközeli, könnyen megjegyezhető, képes magyarázatok sorát találjuk a Példabeszédek könyvében is olyan bölcseleti kategóriáknak, melyekről a kortárs (görög) majd a nyugati filozófia (= bölcsesség szeretete) hosszan, elvontan, a beavatatlan előtt nehezen érthető módon tárgyal. Izráel népe körében a bölcsesség ismerete és követése közügy, mely a kijelentésen alapuló vallás kínálta válaszok elfogadására késztet (`az Úrnak félelme az ismeret kezdete@ B Péld 1:7), szemben a filozófia tudományos művelésével, amit szakemberek végeznek, sokszor csak általuk ismert módszerekkel és nyelven. Hit és bölcsesség itt már gyakran egymást kizáró kategóriák, miért is a hívő ember szent kötelessége és kiváltsága értelmét, világnézetét és életmódját a bibliai tanítók módszereit követve `élesíteni@.
     A mára kijelölt igeszakasz két fontos kérdésre ad választ.
1.MIRE JÓ A BÖLCSESSÉG (3:13-18)?
Képek sora villan fel előttünk ebben a hat igeversben, hogy étvágyunk támadjon a bölcsességre: egy boldog emberé, majd ezüst és arany pénzeké, egy a gyöngyeiben gyönyörködő, majd hosszú életében tekintéllyel kísért emberé, szép utak és azok kedves emlékei, az a bizonyos `élet fája@, végül egy korlát, mondhatnánk `járóka@, amire egy életvidám ember támaszkodik. Kell ezt magyarázni? Ugye, nem!
A bölcs ember boldog (= Isten áldása nyugszik rajta). A bölcsesség hasznosabb a pénznél és több élvezetet nyújt a gazdagságnál. A bölcs embert már a `megjelenése@ (életének a hatásai) megkülönbözteti.
Beszélgessünk arról, hogy milyen kapcsolatba hozható a bölcsesség az `élet fájával@? Mikor `korlát@ és hogyan lehet `járóka@ a bölcsesség?
2. MI TESZ BÖLCCSÉ (4:1-9)?
Legelőszöris, a bölcs szeretet. Egy család életébe pillantunk be itt, ahol a szülők hol együtt, hol külön-külön foglalkoznak gyermekeikkel. Tudományt, tanulságokat és parancsokat adnak át nekik intéssel, tanítással, életpéldával és `tanítgatásokkal.@ E szerető SZÁNDÉKKAL kezdődik a bölcsesség, mellyel - mint szülők gyermekeiket - Isten is neveli az Ő népét.
Mindnyájunkat érintő feltétele a bölcsességnek az engedelmesség, ami hallgatással, azaz odafigyeléssel kezdődik. Személyes döntések sora bizonyítja a készséget az engedelmességre (`ne hagyjátok el tanításomatY, tartsd meg parancsaimatY, el ne térj tőlükY@). Nem félelem szülte parancsvégrehajtás ez, hanem inkább bizalmon (hiten) alapszik (`ezt mondta nekem: támaszkodjék szavaimra szívedY, szeresd a szavaimatY@).
Az akarat fontossága sem titkolt. Még bölcstelenségünkért is a Jóistent okolnánk, ha nem mondaná ezernyiképpen Igéjében, hogy szándékaink, akaratunk bevetése nélkül híján vagyunk a képességnek áldásait megragadni, vigyázni, vagy azokkal szolgálni. Szerezz bölcsességet, értelmes szerzeményeid legyenek, becsüld nagyra a bölcsességet! A bölcsességet akarni is kell, és az odaszánásban B mi szülők, tudjuk - segít a jutalom ígérete. Egy célfotó aláírása is lehetne a 9. vers, melyben a megszemélyesített bölcsesség `ékes koszorút tesz a fejedre, díszes koronát ajándékoz neked@. `Céltudatos@ melléknevünk használata csak olyan ember jellemzésére indokolt, aki a célját világosan látja (ez már több az engedelmességnél), és arra tudatosan törekszik. Megjutalmazója nem más, mint maga Krisztus Jézus, mert `Őt tette nekünk Isten bölcsességgé@ (1Kor 1,30).
Aranymondás: Péld 3:13
***
2002. augusztus 11
MENEKÜLJ A ROSSZTÓL!
Péld 6:16-28
Hogyan válnak az Úr által gyűlölt dolgok utálatossá előttünk is? Bűnnel folyó harcunk sarkalatos kérdése ez, hiszen ha már utálatot vált ki bennünk valami, nem nehéz legyőzni a vonzását. A kérdés tehát így is megfogalmazható: mitől lesz utálatossá az, ami most kívánatos?
     1 Bármilyen furcsának hangozzék is, meg kell tanulnunk a bűnöket (16-22.v.). Nem tapasztalatilag, mint az újszövetségi kor gnosztikusai is tették, hanem hitbelileg, egyetértve az azokat gyűlölő Istennel. Ha `kedvenc bűnömet@ találom is a Törvényadó listáján, amíg igazat nem adok Neki, nem szabadulhatok meg attól. Érdekes a 16. vers megfogalmazása, a lényeg nem a számokon van, azokkal csak azt mondja a szentíró, hogy `ezeket és még más@ bűnöket gyűlöl az Úr: gőg, hazugság, ártó tett és szándék, készség a rosszra, félrevezető beszéd, békétlenkedés.
     Hitbelileg megtanulni a bűnöket azt is jelenti, hogy ha még nem értem is, engedelmeskedem a Törvényadónak. `Kés, villa, olló kisgyerek kezébe nem való@ B hallottam anyukámtól, aki a varrógép előtt ülve szabta szép ruhácskámat. Fényes is, hasznos is, mi minden másra is jó lenne, de nem nekem való. Ezt nehéz elfogadni.
     A szívre kötött, vagy nyakba fűzött atyai (21.v.) tanács már nem az autoritás súlyával, hanem a belátás hálás készségével hat viselőjére. Néhány éve baptista fiatalok között indult el egy mozgalom, melynek követői gyűrűt viselnek, így jelezve másoknak és így emlékeztetve önmagukat, hogy az Úr Jézussal frigyre léptek, és a szexuális bűnöktől tiszták akarnak maradni.
     Bűnlajstromokban nincs hiány, ha valaki nem talál a Bibliában, készséggel segítenek neki a testvérei, a lényeg mégis az, hogy az Úr által gyűlölt tettnek lássuk a bűnünket. Igen, az a miénk.
     2. Ismernünk kell a bűn taktikáját is, legalábbis azokét, amelyek minket különösen is veszélyeztetnek (24-28.v.). Igénk intése a férfiakhoz szól, akik elismerésre vágynak és a valóságból ábrándjaik ártatlanságoknak vélt képekkel és helyzetekkel betelepített világába szeretnek csúszni, vagy menekülni, mert ott `ki-élhetik@ magukat. Ahogy a keblen hordott tűz meggyújtja a ruhát, előbb-utóbb áttörnek a valóságba rejtve uralkodó vágyaink, mert aki gondolataira nem tanul meg vigyázni, cselekedeteinek sem lesz urává.
     Fiataljaink veszélyeztetettségéről sok szó esik manapság. Egy bizonyos `virtuális világban@ töltik napjuk jó részét, ahova nehezen tör be a szülői szó, de még az Ige szava is. Kiéghetnek, mielőtt élnének. Csalódottak és szégyenkeznek, mielőtt megtapasztalnák az Isten által nekik készített örömöket. Tanulnunk lehet és kell tehát az igénkben fiával beszélgető apától, aki világosan, `matter of fact@ módon akart és tudott beszélni a tabu témákról is.
      Mert hogyan és miért menekülnénk attól, amit nem ismerünk?
Aranymondás: Péld 6:20-21
***
2002. augusztus 18
VIGYÁZVA BESZÉLJ!
Péld 15:1-4,7,8; 17:4-10
Közmondásaink tömörségével és a bennük közölt bölcsességgel nevel vigyázatos beszédre ezen a helyen Isten igéje. Az Áhítatban javasolt igeszakaszokat olvasva, múlt vasárnap délelőtt fejeztük be Jakab levelének a tanulmányozását, melyben a nyelv bűneiről is szó volt (3:1-12). `Sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét.@ (Jak 3,2). Ember-voltunk, emberségünk, méginkább hitvalló életünk folyamatosan csiszolásra szoruló része kommunikációs képességünknek a beszédbeli gyakorlása. Bár gyakran halljuk, hogy `beszélni könnyű@, ha jobban utánanézünk, kiderül: helyesen beszélni nagyonis nehéz.
     VIGYÁZZ A SZÁDRA! (15:1-4)
A beszélőt jellemzik az itt felsorolt melléknevek: higgadt, bántó, bölcs, ostoba, gonosz, jó, szelíd, romlott. Ezeket a tulajdonságait hozza nyilvánosságra az ember, amikor `kinyitja a száját@. Mondanivalónkat hanghordozásunkkal, arckifejezésünkkel és testtartásunkkal tálaljuk.
     Beszédünk állandó gondozásra, folyamatos ápolásra szorul. Igyekezzünk a szókincsünket bővíteni! A választékos kifejezésmód szép példáit elleshetjük nagy íróinktól és költőinktől. A magyar nyelv gazdag és gyönyörű; aki szépségét csodálni tudja, élvezetes és hasznos órákat szerez magának. Mivel mi idegen nyelvi terülten élünk, két nyelv helyes használatán szükséges fáradoznunk
     Az idős Franklin Benjamin tanácsa ma is időszerű, bár szinte kivitelezhetetlen: `Ha már úgyis szamárnak tartanak, jobb, ha befogod a szádat. Miért igazolnád a feltevéseiket?@ Szóval, magunkat áruljuk (el) a beszédünkkel. Ezen felül, a rossz beszéd `haragot támaszt@ és `balgaságot áraszt@.
     VIGYÁZZ A SZÍVEDRE! (15:7-8)
Beszédünk a szívünk magvetése. A bölcs szavai nyomán tudás fakad.
     Isten a hozzá szóló (imádkozó) ember szívállapotát és szándékait `olvassa@. Esetlen szó, vagy kegyeskedő tett nem téveszti meg a Szavával Teremtőt.
     VIGYÁZZ A FÜLEKRE! (17:4-10)
Ymagadéra, de a téged hallgatókéra is.
     Hallgató-köröket gyűjtünk magunk köré mindnyájan (például, `a gonosztevő az álnok ajakra figyel@). Ahogy egy tévéműsor néző közönsége, vagy egy rádióprogram hallgatóköre a kínálat és kereslet szabályai szerint áll össze, a ránk `fülelőket@ hozzánk kötő közös tényezőnek B érdekünkben és érdekükben B Isten tetszése szerintinek kell lennie.
     Többen hallanak mindig, mint akikhez beszélünk (tizenéveseinkhez rimánkodóknak is hinnünk szabad ezt). `Aki kigúnyolja a szegényt, Alkotóját gyalázza@.
     Hallgatóink hallása élesebb annál, minthogy hamis próbálkozásokkal megtéveszthetnénk őket. A hazug beszédű embert nem becsülik, sem a más tollával ékeskedő bolondot (7.v.). A Talmud tolvajnak tartja az olyan embert, aki a beszédében (írásában) mást idéz, de nem jelzi azt.
     Keveseknek sikerül úgy hallgatniuk, hogy `egyiken be, a másikon ki@. A hallott dolgok összegződnek. Barátját is elveszti, aki folyton mások vétkeiről beszél. A dorgálás felérhet a dorongolás okozta fájdalommal (9-10.v.).
Aranymondás: Péld 15:1
***
2002. augusztus 25
GAZDAGODÓ SZEGÉNYEK
Péld 19:17; 22:1-4,8-9,16,22-23; 23:10-11
Fontos jól hallanunk, amit Urunk a szegényekről mondott. Nem azt mondta, hogy mindig lesznek szegények, hanem: `a szegények mindig veletek lesznek@ (Mt 26,11; Ján 12,8). Hol is mondta ezt? Bethániai `gazdagodó szegények@ között. Ott volt az egykor leprás Simon, a nemrégen gyászoló Márta, a feltámasztott Lázár, a gazdagságát - Júdás szerint - pazarló Mária és a tanítványok. Istennek az a szándéka, hogy gazdagságban, vagy szegénységben éljünk bár, mindnyájan gazdagodó szegények legyünk. A szegénységüket vállalók és abból szolgálók közössége a Krisztus Gyülekezete. `Hírt adunk nektekYIstennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztakY@ (2Kor 8:1-3). `Ereje szerint ereje fölött@ adni csak a gazdagodó szegény tud, akit e csodára Isten képesít.
     A következő tanulságokat fogalmaztam meg magamnak a kijelölt igeszakaszt tanulmányozva:
 
1. Segítő szolgálatot úgy végezzek, hogy azzal csak Istennél lehet elszámolni (19:17).
2. A segítségnyújtás inkább jóindulat, mint pénz, vagy tudás dolga (22:1).
3. Isten előtt találkozik igazán embertársával az ember (22:2).
4. Az óvatosság kívánatosabb erény az ügybuzgóságnál (22:3).
5. A gazdagság és a dicsőség Isten ajándéka, akárcsak az élet (22:4), - abban az értelemben is, hogy számon kéri tőlünk.
6. Hogyan szereztem? Mire használom? Ha a pénzemmel kapcsolatban erre a két kérdésre nem tudok Isten Törvénye szerinti választ adni, hamarosan egy harmadikon törhetem a fejem: Hova lett? (22:16).
7. Isten a szegények védelmét akár a káromra is ellátja (23:10-11). Pro bono.
Aranymondás: Péld 19:17          Novák József

2002. szeptember 1.
MEGTÉRÉS ÉS MEGÚJULÁS
2Krón 30:1-12
Aranymondás: 2Krón 30:9
 
A vasárnapi iskolai sorozutunk az őszi ciklusban újra ószövetségi igéket hoz elénk. Ezúttal a választott nép életének leg siralmasabb részét tekinthetjük újra át. Bekövetkezik a meghirdetett ítélet nem csak az északi országrész, de Júda is fogságba jut.
     Figyeljük az események alakulását és vonjuk le magunknak a következtetéseket, hiszen a mi tanulságunkra íratta meg Isten mindezeket. Igetanulmányozásunk célja nem az, hogy elsőrendű történészek legyünk (no, ennek a veszélye azért nem áll fenn), nem is azért, hogy jól tájékozódjunk a Biblia világában, hanem azért, hogy el ne tévedjünk mi is az élet mai viharaiban.
     A szeptemberi igékről ezúttal nem tudtunk magyarázatokat írni.
 
Szeptember 8.
Isten helyreállít egy bűnöst
2Krón 33:1-13
Aranymondás: 2Krón 33:13
***
szeptember 15.
Boldog jövő ígérete
Sof 1:12; 3:1-7,11-15
Aranymondás: Sof 3:5
***
szeptember 22.
Jósiás újra kezd(het)i
2Krón 34:1-4;19-21,29-33
Aranymondás: 2 Krón 34:27
***
szeptember 29.
Lázadás és ítélet
Jer 6:16-21.26-30
Aranymondás: Jer 6:16
***
2002. október 6.
ISTEN FIGYELMEZTETI AZ EMBERT
Jeremiás 25:1-9; 26:12,13
Októberben a vasárnapi iskolai leckék Izráel megbüntetéséről, a számüzetésről és a visszatérés reménységéről szólnak. Elolvasásra ajánlom még a következő igeszakaszokat: Péld 4:20-27, Jer 25-26, 2Krón 2. és 36. részeit.
A mai lecke arra emlékeztet, hogy a valóság mindig több a látszatnál. Az egyén, vagy a közösség életéről nem alkothatunk teljes véleményt felszínes, külső megnyilvánulásaiból.
A látszat megtévesztő lehet. Júda nemzeti élete gazdagnak látszott kívülről. Megelégedéssel mondhatták ők maguk is, hogy jól élnek. A valóság azonban az, hogy önző, galád lelkület, gonoszság és igazságtalanság rejtőzik a "sikerek" mögött. Kevesen veszik komolyan a prófétát, szava iránt közömbösek, mert az eléjük tárt valóság eltér a megszokott képtől.
Jeremiás elmondja, hogy Babilon lesz Isten kezében a büntetés eszköze. Név szerint is megnevezi, Isten szolgájának mondja a babiloni királyt. Figyelmezteti népét, hogy a hamis próféták hazugságot hirdetnek.
Jeremiás alapigénkben összefoglalja a 23 éves szolgálatának néhány lényeges üzenetét. Bontsuk részleteire beszédét (25:1-9)
Végül arról is szól, hogy volna még lehetőség arra, hogy elkerüljék a kihirdetett ítéletet: ha megjobbítanák útjaikat és tetteiket, és ha hallgatnának Istenük szavára (25:13)
Isten ma is ezt várja el tőlünk. A bűnbe és az örök kárhozatba vezető, széles útról a keskeny, a mennybe vezető útra akar téríteni. Jézus Krisztus az út. Senki sem mehet az Atyahoz, csak Őáltala.
Jobbítsuk meg cselekedeteinket: szavaink és tetteink igazak legyenek. "Szokjunk" le a füllentésről, a hamis beszédről, a hazudozásról, a vádaskodásról és a gonosz cselekedetekről, melyek már az elektromos levélpostát is megfertőzték, még közösségünkön belül is. Ének: "Távozzál a bűntől messze, messze el, mert megöl a mérge, hogyha mégy közel!"
Hallgassunk Istenünknek, az Úrnak szavára. Őneki ma is, minden nap, nemcsak vasárnap, van hozzánk élő üzenete mai "prófétáin", az igehirdetőkön keresztül. Szeressük az igehirdetőket, lelkipásztorainkat. Kettős tisztelettel becsüljük meg szolgálatukat, mert ők hirdetik az igét, Isten élő és időszerű üzenetét a mi javunkra.
Aranymondás: Jeremiás 26,13
***
2002. október 13.
ISTEN IGAZSÁGOS TÁRSADALMAT AKAR
Jeremiás 22:13-17, 21-23
Az u.n."amerikai álom" megvalósulása sokak számára az egyre növekvő anyagi javak és kényelem megszerzését jelenti. Ha jól meggondoljuk, nincs ebben semmi új, vagy amerikai. Az ember mindig és mindenütt többet akart. Salamon így nyilatkozott: "Mindenkinél, aki csak előttem élt, több jószágom, stb volt. Aranyat és ezüstöt halmoztam fel a magam számára "Semmit nem tagadtam meg magamtól, amit szemem megkívánt" (Préd 2:7-10). És lám, a bölcs Salamon megtanulta, hogy ezen javak keresése értelmetlen, a szél üldözéséhez volt hasonló (2:11). Sajnos, utódai közül nem mindenki tanult bölcsességéből.
Jojákim király azt gondolta, hogy pozíciója feljogosítja korának a legfényűzőbb életvitelére.
A mai leckéből megtanulhatjuk, mi történik azokkal, akik önző módon, saját jólétükbe beleszeretve élnek.
A próféták feladata.
Ma, ahol a szólásszabadság törvény-védte előnyeit százmilliók élvezik, bizonyára vannak, akik nem érthetik meg, hogy miért ölette meg pl. Úriás prófétát Jojákim király, amikor Júda ellen prófétált. Jeremiás is majdnem hasonló sorsra jutott. Őt a király tanácsadói védték meg a korrupt papok és hamis próféták gyilkos kezeitől. Az Úr Jeremiást most egyenesen a királyi palotába küldi olyan üzenettel, amit nem hallgattak szívesen. Ne feledjük, a király ugyanaz, aki Úriást megölette!
Rövid történelmi háttér.
Jósiás, Júda utolsó istenfélő királya az Egyiptom elleni csatát elveszti; őt magát is megölik (2Krón.35:20-24). Halála után fia, Jóáház - eredeti nevén Sallum - kerül a trónra. Mindössze három hónapig uralkodik. Júdát a győztes egyiptomiak uralmuk alá veszik. Jóáház királyt egyiptomi fogságba viszik; ott is hal meg. Testvérét, Jójákimot ülteti a trónra Nékó fáraó, akit a hadisarc megfizetésére kényszerít (36:1-4).
Isten Jeremiást a királyi palotába küldi, ahol a pusztulást kell meghirdetnie a király és tisztviselői, valamint tanácsadói számára (Jer 22:1,2). Leckénk ennek az üzenetnek egy részével foglalkozik.
Először a királyt és bűneit mutatja be (22:13,14), majd a királyt és apját, Jósiást hasonlítja össze (22:15-17).
A fiú sajnos nem követte apja életpéldáját.
Azután Júda sorsát mutatja be igénk (Jer 22:21-23).
A probléma (21). Mózestől Jeremiásig, évszázadokon át, amikor úgy tűnt, hogy békében élt a nép, az Úr sokszor szólt népéhez az írott törvényen és a próféták szavain keresztül, de nem hallgattak rá és nem engedelmeskedtek neki.
A büntetés (22,23). A vezetők között vannak a királyok, az uralkodók, a kormány tagjai, a korrupt papok, a hamis próféták és a tanítók. Az ő dolguk lenne a néppel törődni, de ők csak magukkal törődnek (Ez 34:2). A kapzsi vezetőket, mint az őszi lehullott leveleket, elsodorja a szél.
A prófécia bekövetkezett, Júda fogságba kerül (25,26). A babilóniaiak annyi fájdalmat okoztak neki, ami csak a fájdalomcsillapító nélkül szülő nő fájdalmaihoz hasonlítható. Jeruzsálem viszont ott trónol a magasban, érintetlenül, mintha valóban a Libanonon ülne. (A mai Libanon nemzeti lobogójának a közepén egy cédrus fa van).
Könyörögjünk népünk vezetőiért, hogy az egy igaz és élő Istenben és Fiában, Jézus Krisztusban higgyenek és ne engedjék magukat befolyásolni idegen isteneket imádó népek, népcsoportok, vagy nemzetek által. Hallják és értsék meg a néppel együtt Istennek mind az irott, mind a hirdetett igéjét, és engedelmeskedjenek neki, hogy vezetők és vezetettek, elkerüljük Isten bosszúálló haragját.
Aranymondás: Jer 22: 21
***
2002. október 20.
ISTEN ÚJ SZÖVETSÉGKÖTÉST ÍGÉR NÉPÉNEK
Jer. 31:23-34
Jeremiás váradalommal tekint a babilóniai fogság végére és az édes hazában Isten népére váró új szövetségre, amikor a hazatérésről jövendöl. A világ ma gonosz időket él át, melyben az ember a saját fogságában van, és a hívő egyre intenzívebben gondol az örök hazába való megérkezésre (Fil 1:23,24).
A mai ige segít megérteni azt, hogy az örök hazába való megérkezésünk az üdvösségen és a szívbe írt új szövetség szentségén alapul.
Isten és Izráel viszonya hasonlít a házassághoz (Jer 31:32). Ezt a frigyet, a szövetségkötést, Izráel már régen felbontotta. Az Új Szövetségben a szent Jeruzsálem (az egyház, a gyülekezet, amely "a mennyből száll alá") az Úr menyasszonya, a "Bárány felesége" (Jel 21: 2,9,10). Ez a frigy a bűn miatt megszakadt, de mint ahogy egy válófélben levő házasság megújulhat és a bűnbánaton, valamint a megbocsátáson át új kapcsolat jöhet létre a frigyben, éppúgy az Úr sem vetette el és nem pusztította el népét, akivel szövetségesi kapcsolata volt.
Az Úr terve fogságba hurcolt népével és annak vezetőivel az volt, hogy a 70 éves büntetés elteltével visszahozza őket hazájukba. Az Úr büntetésének mértékét és időtartamát a hamis próféták (pl. Hanahja) nem tudták megváltoztatni. A hamis próféta halállal lakolt. Ma is vannak hamis próféták, akik még a hívők közül is sokakat megtévesztenek. Óvakodjunk tőlük!
Akik túlélték a babiloni fogság 70 évét, vagy már ott születtek és az egyedüli élő, igaz Istent tartottak Uruknak, visszatérhettek hazájukba Isten áldásait élvezve. A visszatérésről szól a 30. és a 31. fejezet; mai leckénk alapja.
I. A HAZATÉRÉS ÍGÉRETE (Jer 31:23-26)
Jeremiás próféciája most nem az elkerülhetetlen büntetésről szól. Ezek az igéi a deportálás után (597) és a "végső" száműzetés előtt (586) a szabadulás reménységéről szólnak.
A lelki megújulás (23.v.)
A honvágytól gyötrődő szívek boldog örömmel ujjongnak a hír hallatán, hogy eljön az idő, amikor visszamehetnek Júdába, és újra megláthatják Jeruzsálemet, Isten szent hegyét, a Siont, a Templomot (Ézs 66:20). A Babilonból visszatérők áldani fogják Istent az ő szent földjükön. Nem más ígéri ezt, mint a Seregek Ura, Izráel Istene.
A fizikai- és teljes megújulás (24-26)
A fogság előtt a nép igazságtalanul gyűjtötte vagyonát, Júda összeomlott, most pedig örül a földműves, hogy újra művelheti Júda földjét.
A babilóniai foglyok szabadok lesznek Júdában. Aki gyászolt Babilonban, boldog örömmel telik meg Júdában. Isten akarja így. Jeremiás álomban hallja mindezeket Istentől. Amikor felébred, boldogan mondja: milyen jól esett az alvás, hiszen benne a fogság végét, a Júdába való visszatérést és szövetségének megújítását jelentette ki Isten. Mindez Jeremiást is boldoggá teszi, hiszen az Ószövetségben egy próféta sem szenvedett többet, mint ő (Jer 37-38).
II. A JÓLÉT ÍGÉRETE (27-30)
Az újratelepítés (27)
Istennek Júdára vonatkozó ígérete itt már Izráelre is kiterjed. A Salamon halála után (Kr.e. 931-ben) két részre szakadt ország (északon Izrael 10 törzzsel, fővárosa Samária; délen Júda két törzzsel, fővárosa Jeruzsálem) újraegyesítését ígéri Isten, ami az Úr Jézus Krisztus megjelenésekor valósul meg. (V.ö. Hós 2:2).
Az újjáépítés (28)
Isten ügyel arra, hogy mind a pusztításról, mind az építésről mondott szavai beteljesedjenek. Amint gondja volt népére a bajban, veszedelemben, pusztulásban és a fogságban, éppúgy gondja lesz arra, hogy felépítse és újra beültesse őket hazájukba, a Szent Földre.
III. ISTEN ÚJ SZÖVETSÉGÉNEK ÍGÉRETE (31-34)
Az új szövetség nem hasonlít ahhoz a szövetséghez, amit Isten akkor kötött őseikkel, amikor kézen fogva vezette ki őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetséget Izráel megszegte.
Ha eljön az ideje, Isten egy másik, egy új szövetséget fog kötni Izráel és Júda házával.
Említsük meg új szövetség néhány jellemzőjét (33-34).
Isten mentő szeretetét felénk Jézus Krisztusban mutatta meg, aki Új Szövetség szerzője lett Isten és közöttünk. Erre, a drága vérén kötött Új Szövetségre emlékezünk az úrvacsorában is, és ünnepeljük, boldogan valljuk és hirdetjük a szabadulást a bűn rabságából, amit Szabadító Urunk, Jézus Krisztus szerzett számunkra. Általa van bűneink bocsánata. Örvendjünk abban, hogy az Ő ígéretei ránk nézve is igazak és ámenek, és be fognak teljesedni. Magasztaljuk Urunkat, hogy ez a szövetségkötés örök, és bevisz majd bennünket is, a lelki izráel tagjait, az új szövetség drága vérén megváltott gyermekeit az ígéret földjére, a mennyei Kánaánba.
Aranymondás: Jer 31,33
***
2002. október 27
HITBEN ÉLNI
Habakuk 3:2-6, 16-19.
Habakuk próféta Jeremiás kortársa, Jeruzsálemben él Jójákim király uralkodása alatt (Kr.e.608-598). A babilóniaiak és a médek Kr.e 612-ben lerombolják Ninivét, ezzel megszűnik az asszír uralom. Egyiptom Közel-keletet leigázó uralmi terveit Nebucadnezzár babilóniai uralkodó hiúsítja meg, amikor (Kr.e. 605-ben) Karkemisnél győzelmet arat felettük és visszaszerzi az elfoglalt területeket. Habakuk valószínűen e dátum és a Kr.e. 597-ben történt első babiloni fogságra vitel között írta könyvét (2Kir 24:10-16). Az első részt az Istennel folytatott párbeszéd leírása jellemzi, melyben a próféta panaszkodik és Isten válaszol. A prófétában Istennek a világtörténelmet formáló cselekedetei ébresztenek kérdéseket.
Jójákimra, Júda királyára és a népre a bálványimádás, a gonoszság, az igazságtalanság jellemző, ami az ellenkezője annak, amit elődje, Jósiás király tett, aki az istentisztelet megtisztításán és a jog megóvásán fáradozott. Habakuk nem érti, hogy miért hallgat Isten? Miért engedi meg azt, hogy a bűnösöknek minden jobban megy, mint az igazaknak? Miért bünteti Isten a júdeaiaknál még gonoszabb babiloniakkal Júda népét? Isten viszont tudja, hogy a "büntetés végrehajtása" után Babilon is összeomlik. Írásában Jeruzsálemnek és Júdának szóló direkt üzenet is található. Babilonia világuralomra törekszik. A próféta számol egy közelgő babilóniai megszállással. Leírja a fenyegető támadás félelmetes, kegyetlen, csak a démoni erőkhöz (állathasonlatok) hasonlítható pusztító erejét. A babiloni isteneket hálóval ábrázolták, melyben a foglyul ejtettek nyüzsögtek. A 2. részben Isten kijelentését írja le, majd a kizsákmányolok ellen és a hitből élő igazakról ír. A könyv első két része tekercs formájában a qumrani leletek között volt. A 2:4/b, a jól ismert "Az igaz ember pedig hitből fog élni" sorát az Új Szövetségben is több helyen olvashatjuk (Róm 1:17; Gal 3:11; Zsid 1:38).
I. A próféta imája (3:2)
A 3. rész, Habakuk imádsága, egy látomás ábrázolása, ami könyörgéssel kezdődik és örömujjongással végződik, melynek szövegét később zsoltárként használták (lásd 1. vers "ének"; 3.,9. és 13. vv. "szela" = hangszeres közjáték; 19. vers "A karmesternek: húros hangszerre"). Isten cselekedetei félelmetesek számára. Kéri, hogy Isten a kijelentésben ígerteket minél hamarabb ("a közeli években") valósítsa meg. Isten később cselekedett. Ő sokszor nem akkor jön, amikor kérjük, de jön a "maga idejében". Könyörög Isten irgalmáért a maga és népe számára.
II. A próféta látomása (3:3-6)
Látja Isten dicsőségét.
Témán (Szeir) város Edomban. Mint Párán hegye is, Júdától délre fekszik (5Móz 33:2). Mózes Témánt Szeirnek írja, így valószínű, hogy Habakuk az Ószövetség kezdetére utal: Isten, aki vezette Mózest és az ízraelitákat, ugyanaz az Isten ma is, és vezeti az ő nepet. Képzeljük el, milyen csodálatos lehetett, amikor a kórus azt énekelte, hogy "Témán felöl jön az Isten, Párán hegyéről a szent", és a "szela" jelzésre a trombiták harsogó hangja szakította meg egy kis időre az éneklést, majd ismét a kórus zengte, hogy A"dicsőségével megtelik a föld..." és mindez ismételten hangzott.
Látja az erőt.
Isten ragyogása, mint a napfelkelte. Hatalmas erő rejlik benne. Vakítóan kápráztató.
Látja a pusztítást.
Isten jön, hogy ítéletet tartson Júda gonosz népe felett. Másfél évig fog Júda népe Jeruzsálem ostroma idején annak falai mögött védekezni. Az éhség és rossz egészségügyi körülmények következtében betegségek, járványok ("dögvész és láz") tizedelik majd őket. Isten tekintetétől megrendül az egész föld, a hegyek is szétporladnak és a halmok elsüllyednek.
 
III. Hogyan reagál a próféta? (3:16-19)
1. Félelemmel (16/a v.)
A megrendítő látomás mellett hangokat is hall, ami megrémíti. A hatalmas Isten a földet is megrázó erővel jön, hogy megbüntesse népét. Remeg a szív és az ajak. Reszket a láb, fájdalom hasít a csontokba. A próféta nyugtalan. A stressz és a félelem jelentősen megemeli a vér adrenalin szintjét. Habakuk szívesen menekülne, de hová? Előle nincs menekvés. Szinte megbénul. Remegve bár, de nyugalomra vágyik a nyomorúság napján. Félelme elsősorban a népért és nem önmagáért van.
2. Hittel (16/b v.)
Türelemmel vár Istenre és arra a csapásra, amit majd Ő hoz. Bízik Istenben, mert hiszi és tudja, hogy Ő helyesen cselekszik. Azt is tudja, hogy rettenetes ostrom lesz, amikor Jeruzsálemet elfoglalják és lerombolják; a legtöbb túlélőt fogságba viszik. Mégis, élő, tiszta és erős hittel hiszi, hogy a fogságnak vége lesz, Isten megszabadítja népét, és prófétáját átsegíti mindezen. A babilóniaiak csak saját erejüket istenítik (Hab 1:11). A próféta jól tudja, hogy Isten kezében van a hatalom, akarata szerint történnek az események. Júda után következik Babilon büntetése, majd összeomlása.
3. Örömmel (17,18 vv.)
A 17. v. a babilóniai invázió utáni Júda teljes kipusztulását festi meg. A gyümölcstermő fákat és a kertek veteményét valószínűen a hadsereg tapodja le. De ha itt-ott terem is gyümölcs, Júda népe nem fogja élvezni, mert fogságban lesz Babilonban. Az állatok is éhen pusztulnak, vagy az ellenség pusztítja el őket.
A 18. versben az Úr előtt vígadozó és a szabadító Isten előtt örvendező próféta szólal meg. Tudja azt is, hogy Isten nemcsak büntet, hanem bűnbocsánatot, szabadulást és üdvösséget is tud adni, mind neki, mind a megtért, engedelmes népnek (5Móz 3:1-10).
A 19. versben az áll, hogy akik Istent követik, legyenek azok ószövetségi próféták vagy mai keresztyének, azok nem a saját erejükben bíznak, hanem Isten akaratát cselekszik és Istenre bízzák magukat.
A szarvas lábai különleges képességekkel bírnak: a meredek és veszélyes, sziklás hegyi talajba képesek belekapaszkodni. Isten gyermekeinek hasonlóképpen megvan az a képességük, hogy a legnagyobb nehézséget és veszélyt is túléljék, ha Őt szolgálják hűen. "Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk" (Róm 8:31)?
Aranymondás: Habakuk 3,2
                                       Dr. Szenohradszky János
 
2002. November 3.
JERUZSÁLEM ELESIK
2Krónika 36:11-21
 
Izráel életének legmegrázóbb eseménye áll Igénkben. A nép Isten sorozatos figyelmeztetése és intése ellenére tovább folytatta pogány életvitelét és bálványimádását, amelynek következménye Samária eleste s Izráel assziriai fogsága volt Kr. e. 722-ben. Egy évszázad múltán Júda került babiloni uralom alá. Nabukonodozor háromszor támadta meg Jeruzsálemet: Kr. e. 605-ben elhurcolt néhány foglyot (ú.m. Dánielt és társait), valamint több értékes templomi holmit, Joákim pedig vazallusa lett. Kr. e. 597-ben leverte Joákin lázadását, rengeteg kincset vitt el, s a királlyal együtt több mint 10,000 foglyot. Ez az első babiloni fogságravitel. Kr. e. 586-ban a lázadó Sédékiás ellenállását törte meg. Ez a második babiloni fogságravitel. Mi okozta vajon mindezeket?
I. A király bűne B 2Krón 36:11-13
Sédékiás tizenegy éves uralma minősíthetetlenül gonosz:
- Vétett Isten ellen B gonoszul cselekedett, makacs, önfejű és megtéretlen.
- Vétett Jeremiás ellen B lenézte, bebörtönözte, elutasította intelmeit -Jer 37r.
- Vétett Nabukonodozor ellen B fellázadt, bár hűséget fogadott.
Milyen sok áll vagy esik egy vezető személy magatartásán! Mikor országunk, államunk, városunk vezetőire nézünk, mit látunk: jogosságot, igazságot, Isten-keresést, vagy ellenkezőleg, sédékiási arroganciát?
II. A papság és a nép bűne B 2Krón 36:14-16
A rossz példa ragadós, főleg ha egy királytól származik. A papság ahelyett, hogy fékezze a király és a nép istentelen magatartását, még tetézte azt.
- Utánozták a pogányok életmódját.
- Megfertőztették Isten házát bálványimádásukkal (Ez 8r.).
- Isten hiába küldte követeit: kigúnyolták, bántalmazták, megvetették őket.
Az egyházvezetőkre hatalmas feladat hárul a tiszta igei tanítás és erkölcsi nevelés vonalán, hisz napjainkban sokkal nagyobb szükség van erre, mint 2600 évvel ezelőtt. E feladat alól a hívők serege sem vonhatja ki magát. Hadd legyen életünk, magatartásunk, munkánk, beszédünk egyaránt Istenre, a megváltásra, Krisztusra mutató.
III. A büntetés B 2Krón 36:17-21
Két évi ostrom után a Káldeusok ledöntötték Jeruzsálem kőfalait, válogatás nélkül halomra gyilkoltak mindenkit, felégették a várost és a templomot, a királyt fogva vitték maradék népével együtt, fiait szeme láttára ölték meg, s őt megvakították. Csak a nép szegényei maradtak földjükön. Isten nem büntet váratlanul! Júda népét is sok ízben figyelmeztette prófétáin keresztül (Habakuk, Jeremiás, Ezékiel), és a környező népeket példaként szemük láttára büntette meg. Isten beszéde beteljesedik! A Jeremiás által jövendölt 70 éves fogság valóra vált (Jer 25:11): az első foglyokat 605-ben vitték el, s az első csoport 535-ben tért vissza, a salamoni templom 586-ban égett le, a zorobábeli templomot 515-ben fejezték be. Ez idő alatt a föld `lerótta a szombatéveket@, melyeket a kapzsi nép nem tartott meg (3Móz 26:34-35).
Tartsunk önvizsgálatot: milyen viszonyban vagyunk Istennel? Nem volt-e elég egy Szeptember 11? Vajha készek lennénk idejében engedelmeskedni az intő szónak!
Aranymondás: 2Krónika 36:15-16
***
 
2002. November 10.
BÁNKÓDÁS ÉS REMÉNYSÉG
Jeremiás Siralmai 1:12-16, 3:22-26, 31-33, 40
Jeremiást úgy ismerjük, mint a síró, vagy szenvedő prófétát. Senki sem viselte annyira szívén népe sorsát, mint ő. Munkássága több mint negyven évet ölel át. Sok szenvedés, megvetés, gúny és üldöztetés volt az osztályrésze. Elhívásától (Kr. e. 626 körül) megkövezés általi haláláig (valószínűleg Egyiptomban, 580 körül) hűségesen tolmácsolta Isten üzenetét a népnek, a papságnak és a királynak egyaránt.
Jeruzsálem eleste után született öt részből álló rövid írása, amit Jermiás Siralmai néven ismerünk. Ez a héber Biblia Kötubim (Írások) részéhez tartozik, és harmadik a Tekercsek (Megillót) között. Akrosztikus építkezést alkalmaz az első 4 részben (a versek kezdőbetűi a héber ábécé 22 betűjét követik sorban). Leírja Jeruzsálem szörnyű helyzetét, Isten igazságos ítéletét, bánkódását népe bűne fölött, valamint a mindezek ellenére felcsillanó reményt, mely az Úr mérhetetlen szeretetéből és irgalmából fakad. Gyászénekében az író kiönti szívét könyörülő Istene előtt.
I. Kesergés az elhagyatottságban B JerSir 1:12-16
Jeremiás határozottan kijelenti, hogy `vétkezvén vétkezett Jeruzsálem@ (8.v.), s ez okozta Isten haragjának felgerjedését. Mintha a megsemmisült és elhagyatott város szólalna meg a próféta tollából:
- Nincs olyan bánat, mint az enyém.
- A magasság tüze megégette csontomat.
- A háló körülfogott, tehetetlen vagyok.
- Isten bűneimet igaként nyakamba fonta.
- Elvette erőmet, kiszolgáltatott ellenségeimnek.
- Népem elpusztult, gyászomban nincs ki megvígasztaljon.
Kesergésében is elismeri, hogy az Úr igaz, és hozzá kiált a mélységből: `lásd meg Uram, hogy szorongattatom@ (20.v.).
II. Reménysugár B JerSir 3:22-26
A nyomorult állapotból Jeremiás visszaemlékezik Isten múltbeli irgalmára, és megalázkodva vallja:@azért bízom!@ Az a tény, hogy még van maradék, az Úr kegyelme és jósága, mely napról napra megújul. Ő nem lesz hűtlen népéhez, hisz Önmagát nem tagadhatja meg (2Tim 2:13). Bármilyen helyzetben lenne is választottja, bátran vallhatja: `az Úr az én örökségem, azért benne bízom.@ `Azért csendben várj és légy nyugodt@, mondja kedves énekünk, s ugyanerre biztat Isten Igéje: jó dolog megadással várni Isten szabadítását. Ő nem késik ígéretével és szabadításával (És 46:13, 2Pét 3:9).
III. A helyreállítás ígérete B JerSir 3:31-33, 40
Isten nem tart örök haragot, nem taszít el, nem zár el önmagától véglegesen, hanem türelmesen vár, míg a megtérés útjára lépünk. A kísértésben szabadulást, a szomorúságban vigaszt, a sebzettségben gyógyulást nyújt (1Kor 10:13, És 54:7-8, Jób 5:18-19). Istent igazsága kényszeríti arra, hogy büntessen, szíve viszont könyörülő, hisz nem örvend a bűnös halálának, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. (Ez 18:23).
Mit kell tennie az Istentől elhajolt embernek? Három dolgot: ismerje fel életútja irányát, vizsgálja meg azt az Ige fényében, és térjen az Úrhoz (JerSir 3:40). Kész vagy-e megtenni ezt? Hajlandó vagy-e megalázkodni a helyreállás érdekében? Ha igen, ne késlekedjél, térj vissza még ma a te mennyei Atyádhoz (Luk 15:20-21)!
Aranymondás: JerSir 3:22-23
***
 
2002. November 17.
TÉRJ MEG ÉS ÉLJ!
Ezékiel 18:1-4, 20-21, 25-32
A babiloni fogság idején Isten próféták által szólt népéhez. Egyik eszköze Ezékiel volt (Isten erős, Erősségem az Isten), aki Tél-Abib-ban, a Kébár folyó mellett végezte szolgálatát. Joákin királlyal egyidőben került fogságba, elismert és tisztelt volt atyjafiai között. Munkássága Kr. e. 593-571-re terjed, s ez idő alatt népét bátorítja, biztatja és új kezdetre készíti fel. Bepillantást nyújt abba az időbe, amikor Isten megújítja népét, megváltoztatja lelkületét, kicseréli szívét, és helyreállítja az egységes országot.
A prófétai könyv három részre tagolódik: Az ítélet könyve, Jeruzsálem eleste előtt (1-24 r.), Jövendölés a szomszédos népek ellen (25-33 r.), és Vígasztaló könyv, Jeruzsálem eleste után (33-48 r.). Alapigénk, a 18-ik rész sajátosan kiemelkedik, hisz olyan témát érint, mely napjainban is aktuális.
I. A félremagyarázott közmondás B Ez 18:1-4
Gyakran előfordul, hogy életünk eseménysorozatai miatt másokat okolunk (személyeket és körülményeket), elhárítva magunkról a felelősséget. E félreértést Isten egy közmondás idézésével és letisztázásával oldja meg: `az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott meg bele@. Ezt a nép a 2Móz 20:5b alapján értelmezte, mely szerint a fiak az atyák bűneiért szenvednek. Igaz, hogy a Jer 15:4 szerint Júdát a büntetés Manassé bűnei miatt érte, ám e gonosz király élete végén Istenhez tért (2Krón 33:11-19!). Mi a helyes magyarázat? Izráel történelmében gyakran olvassuk: `és jára Jeroboámnak, a Nébát fiának minden útján@(1Kir 16:26, 21:22, 22:53). Ha a gonosz elődök cselekedeteit követjük, akkor ér Isten büntetése! Az Úr magyarázata félreérthetetlen: a fenti közmondás nem áll, mivel `minden lélek az enyém@, és csak a vétkező lélek hal meg!
II. Isten helyreigazít B Ez 18:20-21
Az emberi bölcselkedést megsemmisíti az Istentől eredő tökéletes tanítás. Az Ige kihangsúlyozza a személyes felelősséget (1Móz 2:17, 4:7 stb), Isten igazságosságát és a megtérés lehetőségét. Igaz, az elődök cselekedeteinek lehetnek természetes következményei (alkoholizmus: szegény vagy szétesett család, drog: torzszülöttek, homoszexualitás: HIV-es gyermekek), de ezek nem befolyásolják az utódok üdvkérdését. Isten országából csak a megtéretlen, gonoszságában megátalkodott ember reked ki!
III. Az igazságos út B Ez 18:25-32
Isten nem személyválogató, minden embert egyformán kezel, s előtte mindig az utolsó cselekedet a döntő. Ha az igaz eltér, meghal, ha a gonosz megtér, megtartja életét. A megtérésre való felhívás előremutat a kegyelmi diszpenzáció tiszta evangéliumára: Isten minden ember megtérését akarja (1Tim 2:4, 2Pét 3:9)! Hitet és engedelmességet követel: Ábrahám hitt és remélt (Ján 8:56, Ró 4:3), Mózes úgyszintén (Zsid 11:24-26). Alapigénkben sem vár mást népétől az Úr, mint kegyelmi ígéretébe vetett hitet, mely által életet nyerhet bárki, hisz az igaz `az ő hite által él@(Hab 2:4).
Véssük mélyen szívünkbe és tudatunkba, hogy Isten nem gyönyörködik a bűnös halálában, és az emberi történelem kezdete óta változatlanul szól kegyelmi hívása:
`Térjetek meg azért és éljetek!@
Aranymondás: Ez 18:4
***
 
2002. November 24.
JÖVŐBETEKINTÉS
Ezékiel 36:22-32
Ezékiel próféta könyve két csodálatos részt tartalmaz, melynek központi témája Izráel népének helyreállítása. A 36. rész a restaurálás, új szív és áldott ország ígéretével foglalkozik, míg a 37. rész a nép újjáéledését és újra-egyesülését tárgyalja. Hangulatban és stílusban mintha az Újszövetség lapjain a megtérés, az újjászületés, a Szent Lélek kitöltetése, a gyülekezet és az örökkévalóság témáiról olvasnánk. Isten Izráel hegyeinek üzen Ezékiel által a 36. rész elején: a kopár hely újraplántálását, benépesítését, jómódot, felvirágzást ígér. A helyreállítás nem csak a földre való visszatérést, hanem a bűn eltörlését, új lelket, új szívet is jelent a nép számára.
I. Isten az Ő nevéért cselekszik B Ez 36:22-24
Semmi és senki nem kényszerítheti cselekvésre Istent, csak saját akarata, szentsége és természete. Igénkben is határozottan kijelenti: nem érettetek, `hanem az én szent nevemért@ cselekszem. Isten gondoskodik arról, hogy neve szentségét megőrizze: ti megfertőztettétek nevemet a pogányok közt, én megszentelem azt rajtatok: összegyűjtelek minden tartományból és visszaviszlek a ti földetekre. Megismerteti magát a pogányokkal tettei és dicsősége által (És 42:8).
II. Isten megszenteli népét B Ez 36:25-27
A/ Meghint. A ceremóniális törvényben a papok és a nép megszentelése az áldozati bárány vérével való meghintés által (egyéb tisztulás meg víz által) történt. Isten így tisztította meg népét minden szennytől, bűntől és bálványtól. A Zsid 9:13-14 és 1Ján 1:7 azt bizonyítja, hogy a meghintés eszköze örökérvényű az Úr Jézus vére által.
B/ Új szívet ad. Isten nem elégszik meg azzal, hogy megváltoztassa szívünket, hanem kicseréli, teljesen újat ad, mivel a régi használhatatlan (1Móz 6:5, Mt 15:19). Az érzéketlen kőszív helyett érző szívet ad, melynek hústáblájára felírhatja törvényeit (Jer 31:33, 2Kor 3:3, Zsid 8:10, 10:16).
C/ Új lelket ad. A teremtéskor Isten lelke keltette életre Ádámot. A bűneset óta a Szentlélek az, aki megújíthatja a kárhozat felé rohanó embert. Az újjászületésben valóra válik a Jer 31:34, és a Zsid 8:11. Isten fiai vagyunk, ha az Ő lelke vezérel, és nem gond törvényeit betartani és betölteni, mert lélek szerint járunk (Rm 8:1, 14).
III. Isten új, áldott országot ígér B Ez 36:28-32
Ez az ígéretsorozat szól úgy a testi, mint a lelki Izráelnek. Ha megtisztulunk, új szívet és új lelket nyerünk, helyreáll Istennel való viszonyunk, Ő atyánk lesz, mi pedig népe leszünk. Igaz, emlékeznünk kell arra, hogy honnan emelt ki az Úr (2Pét 1:9-10), hogy el ne bizakodjunk, és ne magunknak tulajdonítsuk megújult állapotunkat (Ef 2:8-10). Akkor békességünk lehet, mert bemegyünk Isten országába (Ján 3:5,6,16) és ott boldogan szolgálhatjuk Őt (Ján 4:24).
Milyen ez az ország? Csodálatos, gyönyörűséges, tiszta, ott nincs szenvedés, sírás, fáradtság, harc, nyomor, ínség, bánat, ott tökéletes a béke, ott Isten dicsősége a fényforrásunk. Ég-e szívedben a vágy, hogy odakerülj? Ha igen, vedd le az útirányt: Ján 3:16, 14:6, és kétség nélkül eljutsz abba a városba, melynek neve: `Ott lakik az Úr!@
Aranymondás: Ez 36:26
                                         Dénes Endre
 
2002. december 1.
PÉLDAKÉPEINK A HITBEN
A Messiás születésével kapcsolatos személyek.
ERZSÉBET ÉS ZAKARIÁS
Lukács 1:5-14, 39-45, 57-58
Bemutatásuk (5-7)
Abban az időben éltek, amikor Istennek már 400 éve nem volt kijelentése. Az ige csak jót mond róluk, Isten szolgálatában álltak, Ő előtte igazak, fedhetetlenek, törvénytisztelők. Mindketten papi családból származtak. Idős koruk ellenére gyermektelenek. Abban az időben Isten büntetésének tekintették ezt.
Sokszor kérhették Istentől a gyermek áldást, de hittel elfogadták helyzetüket, hűségükben nem lankadtak.
Isten szól Zakariáshoz (8-14)
Szent és magasztos megbízatás amit Zakariás végez. Isten templomában, Ő előtte állva képviselni, közbenjárni a népért. Komolyan veszi szolgálatát, külön erősség számára hogy a nép imádkozik kívül ez idő alatt.
Isten megjutalmazza Zakariás hűségét és hitét. Angyalát küldi, aki emberileg hihetetlen üzenetet mond neki. Isten meghallgatta könyörgésüket, fiú gyermekkel áldja meg őket.
Legyen János a gyermek neve - az Úr ajándéka -, aki örömmel, vígsággal tölti meg idős napjaikat; de mindenek felett "nagy lészen az Úr előtt."
Az ember képessége nagyon határolt sokféle területen, de Istennél semmi sem lehetetlen.
Erzsébet megbízatása (39-45)
Különleges hogy Isten rokon nőket választ ki a Messiás és az útkészítő születésében eszközül.
Az is, hogy az angyal Erzsébet állapotát is megjelenti Máriának hat hónappal később.
Hogy az utolsó három hónapot együtt tölthették, egymást erősítve, egymás hite által épülve.
Erzsébet beteljesedik Szent Lélekkel, Aki megjelenti neki, hogy Mária a megígért Messiást
hordozza. Ők voltak a világon élő emberek között az elsők, akiknek Isten betekintést adott az emberiség megváltásával kapcsolatos tervébe.
Az ígéret beteljesedik (57-58)
Boldog az, aki hitt, mert Isten a maga idejében elhozza a beteljesedést. Az Ő ígéretei szentek és
igazak.
Aranymondás: Lukács 1:13
***
2002. december 8.
MÁRIA: ISTEN FORMÁLÓ KEZÉBEN
Lukács 1:26-38, 46-45
Bemutatása:
Mária istenfélő, alázatos, tisztaéletű szűz; Názáretben lakott és a Dávid házából való Józsefnek volt eljegyezve.
A látogató (26-27)
Hogy Isten angyala megjelenik a templomban Zakariásnak - könnyebben megértjük,
de Gábriel egy kicsiny, jelentéktelen városba küldetik Máriához.
Angyal jelenése mindig valami különleges eseménnyel kapcsolatos. Ezúttal a legnagyobb üzenettel jön, a Messiás eljövetelét adja hírül. Mária megdöbben és elgondolkozik az angyal jelenésén és köszöntésén. "Kegyelembe fogadott", vagyis kiválasztott, az akkor élő összes nők közül, Isten magasztos tervének megvalósítására.
Ne félj, az angyal bátorítja, és Mária nyitott az Isten üzenete felé.
Az üzenet (31-33)
Még meglepőbb, amit Mária hall: fogansz a te méhedbe és szülsz fiat, nevezd JÉZUS-nak, Ő szabadítja meg az ő népét az ő bűneiből. Őbenne van a mi üdvösségünk.
Az Ószövetség foglalkozik a bűn problémájával, de hogy Isten hogyan ad megoldást arra a Messiás eljövetelével, az még nagy titok.
A név teljes jelentősége még nem érti Mária. Az angyal fokozatosan még nagyobb titkokat is megjelent. Isten Fia az, aki születni fog, s hogy Dávid királyi székén, a Jákób házán fog uralkodni mindörökké. (A lelki királyságot, amiről itt szó van, még a tanítványok sem értették igazán csak az Úr Jézus mennybemenetele után.)
Hogyan reagál Mária (34-38)
Mária tudja, hogy emberileg lehetetlen, amit az angyal mondott, hiszen ő férfit nem ismert; szűz leány. Az angyal nem azt mondja hogyan, hanem Ki az, aki által megvalósul Isten terve.
A Szent Lélek az, aki összehozza a fizikait és lelkit, hogy megvalósuljon a testet öltés.
Az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (Jn 1:14). Immánuel, velünk az Isten (Mt 1:23).
Erzsébet állapotáról is hírt ad az angyal, ami ugyancsak csoda. Mária teljes hittel elfogadja, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Ki tudja mondani teljes szívvel, hogy imhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszéded szerint.
Mária éneke (46-49)
Mária lelkiállapotát tükrözi az éneke -, szinte nem is a földön jár: Magasztalja az én lelkem az Urat... Megtartó Istenemben örvendezek... Hatalmas és szent az Ő neve.
Sokmindent nem értünk életünkben, de mint Mária, hitben járhatunk és mi is mondjuk, hogy formálj és készíts, terved szerint Uram.
Aranymondás: Lukács 1: 30,31.
***
December 15.
JÓZSEF : AZ IGAZ EMBER
Máté 1:18-21, 24,25; 2:13-15, 19-21, 23
Máté az evangéliumot a nemzetségtáblázattal kezdi, a származás igen fontos volt abban az időben. József, Dávid király leszármazottja, igaz ember volt. Isten őt méltatta arra, hogy az Úr Jézus nevelő apja legyen.
Szembenézni a valósággal (18-19)
Mária, eljegyezve József számára feleségül, gyermeket hordoz méhében. Emberileg hihetetlen a magyarázat, amit Mária adhat. József nehéz döntés előtt áll.
Az eljegyzés kb. egy évig tartott abban az időben, de olyan komolyan vették, hogy elválás útján lehetett csak felbontani, ami lehetett nyilvános, vagy privát.
Hogy József nem akarta Máriát botrányosan megszégyeníteni, az ő szelíd, hívő lelkületére vall. Csöndesen elbocsátja, ez lesz a megoldás, gondolta.
Csodálatos útmutatás (20-25)
Isten nem csak kiválasztotta Józsefet e különleges feladatra, de határozott vezetést is ad számára.
Az Úr angyala álomban adja tudtára, hogy a születendő gyermek az Isten Fia, a Messiás, akire az Ő népe vár. Józsefben ezután már nincs kételkedés. Kérdéseket sem tesz fel, egyszerűen és természetesen azt teszi, amit az angyal mondott. Nem bocsátja el Máriát.
József mint apa (2:13-15)
Nem volt eseménytelen vagy egyszerű József helyzete. Heródes, az akkori uralkodó, halálra keresi a gyermeket. Menekülni, idegen földre, kicsi gyermekkel, éjszaka. Most ez az Isten akarata. Az események formálják és alakítják Józsefet és Máriát. Ők hittel és kételkedés nélkül veszik át és cselekszik az angyal utasításait.
Folyamatos vezetés (19-23)
Olyan csodálatos, ahogyan Isten szinte kézenfogva vezeti a kis családot. Az angyal harmadszor is megjelenik Józsefnek és határozott vezetést ad. Az Isten védő szárnya alatt tudhatják magukat, bármerre is vezeti őket; most vissza Názáretbe, ahonnan valamikor elindultak.
Sokféle válaszút előtt állunk életünkben. Jó ha kérjük Isten vezetését, ha megértjük és cselekedjük is.
Aranymondás: Máté 1:24,25,
***
December 22.
MÁRIA: A MESSIÁS ANYJA
Lukács 2:1, 4-20
Az összeírás (1, 4-5)
Augusztus császár - aki 63 B.C. és A.D.14 között uralkodott - népszámlálást rendel el. Mivel József Dávid leszármazottja, Názáretből Bethlehembe kell mennie. Kb. ezer évvel előtte Dávid itt legeltette az ő nyáját és itt kente királyjá őt Sámuel.
Az időnek teljessége (6-7)
József nem hagyja otthon Máriát, amit hivatalosan megtehetett volna, együtt mennek fel Bethlehembe. Ez idő alatt jött el a gyermek születésének ideje. Nem volt hely a fogadóban. Istálóban születik meg az Isten Fia, bepólyálva jászolba fektetik szülei. Előremutat ez, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be.
Angyali híradás (8-14)
Nagyon egyszerű körülmények között született meg a Messiás. De valami csodálatosan szép dolog is történt: angyalsereg adja hírül az Ő születését az egyszerű pásztor embereknek. Az Isten dicsősége körülveszi őket. Ne féljetek, szól az angyal, nagy örömet hirdetek néktek, megszületett a Megtartó, a Messiás, akit régóta vár az ő népe.
Az angyalsereg, amely Istent dicsőítette nem hagyott kétséget a pásztorok szívében a gyermek felől.
A pásztorok látogatása (15-20)
Máriának és Józsefnek nem lehetett könnyű, hogy gyermekük születését nem otthonukban élték át. Isten csodálatos gondoskodása, hogy jönnek a pásztorok, és rendkívüli eseményről, angyali jelenésről, örömüzenetről beszélnek. Újra megerősödhet Mária és József hite, hogy egyedülálló feladat, amire Isten kiválásztotta őket. Csodálkozással tölt el mindenkit a pásztorok élménye. A pásztorok Istent dicsőítve visszamennek nyájaikhoz, Mária pedig szívében forgatja mindezeket.
Isten hús és vér embereket használ fel eszközül, hogy az Ő megváltási terve megvalósuljon, de olyanokat, akik teljes valójukat átadják Őnéki.
Aranymondás: Lukács 2:7
***
December 29.
BEMERÍTŐ JÁNOS: A Messiás útkészítője.
Máté 3:1-11, 11:7-10
December első vasárnapján foglalkoztunk bemerítő János szüleivel, születésének körülményeivel.
Fogantatása előtt megjelentette az angyal Zakariásnak, hogy a születendő gyermek a magasságos Isten prófétája lesz, hogy betelik Szent Lélekkel már születése előtt, hogy ő lesz az eljövendő Messiás útkészítője.
János megtérést prédikál (1-6)
János Júdea hegyes, pusztás vidékén, valószínűleg Hebronban nevelkedett. Az Úr megszólította, elhívta (Lk 3:2). Puritán életet él a pusztában, öltözete és eledele is onnan való.
Már Ésaiás megjövendölte az ő Messiási útkészítő munkáját (És 40:3).
Az Illés lelkének erejével prédikál, megtérésre hív, elközelített a mennyeknek országa.
Az emberek megértették az üzenetet, valami nagy eseménynek a várományosai. Lelki elernyedtség, közömbösség, tudatlanságból ébreszti fel őket a Kiáltó szó, az egész környék lakói kimennek hozzá a pusztába, vallást tesznek bűneikről és bemerítkeznek.
Kemény beszéd (7-10)
János határozottságát, egyenességét mutatja, hogy a vallási vezetőkkel szemben is őszinte, szókimondó, kemény. Tudtukra adja hogy nem fogja őket megmenteni az, hogy Ábrahám leszármazottai, ha lehet még nagyobb a felelőségük. A megtérést bizonyító lelki gyümölcsök a fontosak. Hogy rövid az idő - a fejsze immár a fák gyökerére vettetett - és tűz vár a terméketlen fára.
Előre mutat (16)
János hangsúlyozza, hogy ő csak útkészítő. Összehasonlíthatatlanul nagyobb, aki utána jön.
Olyan alázatos, hogy magát méltatlannak tartja annak saruja hordozására is. A vízzel való keresztség a bűnök bocsánatára, a kezdet, Aki eljövendő, az Szent Lélekkel és tűzzel keresztel.
Az Úr Jézus véleménye Jánosról (11:7-10)
Heródes nem tűri, hogy János az ő erkölcstelen életét is megítélte, ezért börtönbe veti, így ő csak ott hall az Úr Jézus cselekedeteiről. Amikor János tanítványai kérdéssel jönnek Jézushoz, ő a róla szóló Ésaiási próféciával válaszol, majd bizonyságot tesz Jánosról a sokaságnak. AMit látni mentetek ki a pusztába?@ Hogy János nem volt ingadozó nádszál, sem külsőségekre adó elkényeztetett személy, azt tudták jól. Prófétánál is nagyobb János, mert ő a Messiás útkészítője, az utolsó próféta, aki meg is látta a beteljesedést, hiszen ő merítette be az Úr Jézust, és hallotta az égi szózatot, hogy "Ez amaz én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm."
János hűségesen elvégezte a reá bízott munkát és tudta alázattal mondani, hogy Néki növekedni kell, nekem pedig alább szállanom. (Jn 3:30).
Aranymondás: Máté 11:10
                                       Tóth Gyné

[2001-es vasárnapi iskolai anyagok]

[A JELENLEGI SZÁM VASÁRNAPI ISKOLÁIHOZ]

Vissza a honlaphoz 

Észrevétele E-m

Evangéliumi Hírnök Internet ©1998,1999,2000,2001,2002