Szerz�k nevei:

Ady Endre
Arany J�nos
�prili Lajos
Babits Mih�ly
Balassa B�lint
Crosby Fanny
F�le Lajos
Gerzsenyi S�ndor
Herjeczki G�za
A Hit Hangjai
J�zsef Attila
Luk�tsi Vilma
M�cs L�szl�
John Milton
Ol�h Lajosn�
S�ndor Ern�
Silesius, Angelus
Somogyi G�born�
Somogyi Imre
 

 

 

 

 

VERSEK, 2002. �prilis�t�l, folyamatosan b�v�tve
t�ma szerinti csoportos�t�sban
VERSET MONDUNK
VERSEK, GY�LEKEZETI HASZN�LATRA
VIR�GVAS�RNAPT�L H�SV�TIG  / MENNYBEMENETEL  /  P�NK�SD  /  ANY�K_NAPJA  /  AP�K NAPJA TAVASZI VERSEK / �SZI VERSEKB�KE - H�BOR�SZENVED�S - SZOLG�LAT / SZ�L AZ �R  /  �DV�SS�G / REFORM�CI� KAR�CSONY / K�LDET�S / HAZAFIAS VERSEK / �LET�NK, PR�B�K / HIT
Ezen az oldalon az olvas�k �ltal bek�ld�tt verseket k�z�lj�k, tematikai csopontos�t�sban.
Olyan j� verseket v�rok, amelyeket a gy�lekezetekben is el lehet mondani (szavalni). Az oldalt folyamatosan b�v�tj�k.  K�ldj�n verset a szerkeszt�nek: herjeczki@juno.com  
KAR�CSONYI versek
Aj�nd�k �rkezett
 
AJ�ND�K �rkezett, fogadd,
f�ny harmatozza arcodat,
csillag der�tse lelkedet!
VALAKI elj�tt, mert szeret.
                             F�le Lajos
Aj�nd�kok
 
Uram, kar�csony j�n megint...
Te mindig j�t teszel velem:
bet�lti most is lelkemet
aj�nd�kod, a kegyelem.
 
Mi mindent kaptam m�r! De most
hadd adjak �n is valamit!
Szer�ny aj�nd�k ez, tudom,
m�gis... legyen a h�la itt
Ti�d, hadd �ldjam tetteid!
F�le Lajos
 
Ha csendben lenn�l
 
Ha csendben lenn�lY Lenne r� okod
t�n felfigyeln�l, mint a p�sztorok.
�k hallottak �s l�ttak, mert lehet
az �jszak�ban angyal�neket
hallani, csak a l�lek csendje kell
hozz�, mikor nem ember �nekel,
mikor fel�lr�l j�n az �zenet,
mikor VALAKI nyitja f�ledet,
s, az �g, a F�ld, a L�LEK, az anyag
besz�lni kezd mind, vagy visszhangot ad.
Ha csendben lenn�l, szinte hallan�d
a molekul�k termikus zaj�t,
s�t hallan�d B a f�ldi zaj helyett B
�gi Ig�t �s angyal�neket,
sz�vig el�r�t �s angyal�neket,
s v�get nem �r� �nnep j�nne most!
F�le Lajos

 

 

 
K�LDET�S
Krisztus munkat�rsi, k�sz�ljetek fel!
 
Krisztus munkat�rsi, k�sz�ljetek fel!
J� h�rt pr�dik�lni induljatok el!
Buzgalommal telten szerte j�rjatok,
Szeretetben s hitben munk�lkodjatok!
 
Munka sok v�r r�tok, induljatok h�t!
Puszt�t a b�n, �tok merre a szem l�t.
B�na vak �s s�nta gy�gyul�sra v�r,
Lelki �jul�sra, ki b�n �tj�n j�r.
 
Krisztus dr�ga v�re lemos minden b�nt.
S�t�n r�m�t�se nem �rthat nek�nk.
Szent kegyelme m�v�t zengje ajkatok,
Az �r sz�nt�f�ldj�t j�rja l�batok!
 
�r�mh�rviv�knek �tja mily kedves!
Szavuk �dv�s �nek, s mint a m�z, �des.
�ldott �gi b�ke csend�l ajkukon.
�rvendj, Isten n�pe, s �p�lj szavukon.
                            J. B. Albertini (HH 368)
S�ndor Ern�:
JEREMI�SSAL MONDOM
 
Uram, �n nem tudok besz�lni,
engem ne k�ldj el, f�lni, f�lni
tudok csak...
Nyomorultan
rettegek �n az emberekt�l.
Ifj� vagyok m�g, l�tva-l�tod,
nyelvemen g�rcs van, dadog�sok...
Nem akarok pr�f�ta lenni!
Nem akarok semmit sem tenni!
� hagyj magamra!
Jaj, rettenetes
ez a Te k�ldet�sed,
ez a Te elh�v�sod!
 
Adj nekem valami szebbet,
valami m�st,
emberibbet,
valami csendes boldogs�got.
Nem k�ny�r�lt gyermekfejemnek.
Kem�ny volt, k�ld�tt, mennem kellett.
Im�, ig�met adom sz�dba.
S mentem. Az�ta egyre j�rok,
nyelvemen g�rcs van, dadog�sok,
sz�vemben f�lelmek remegnek.
 
Uram, ugye m�r Te is l�tod,
hogy igazam volt?
Az �n sz�jamb�l
eg�d sem kell az embereknek.
Kem�nynyak� ez a Te n�ped,
tudod Te is.
Valaki m�s t�n b�rna v�le
jobban, mint �n, f�radt csel�ded.
Uram, figyelsz r�m?
Bocs�ss el sz�pen
s bocs�sd meg ezt a hatvan �vet.
Az �r felel:
(s sz�vem re� remegve dobban)
Csak menj tov�bb!
Ott van a t�z a csontjaidban.
LELKIP�SZTORI SZOLG�LATRA INDUL�S EL�TT
(2M�z 33:15-16)
 
�n Istenem - hatalmas �r
ha orc�d
ha orc�d nem j�r velem
nem akarok ez �tra l�pni
nem akarok
 
      mert n�zd -
ha sz�vemre akasztom k�ped
s ig�db�l kardot kov�csolok magamnak
testhez �ll�t
j� �leset:
j�rhat�v� v�lik ez az �t
s �nel�g�lt l�pteim r�p�tenek
 
      mert l�tod -
az ember nem k�ptelen cselekedni
n�lk�led
k�peddel gomblyuk�ban legy�zi m�g
a legnagyobbat �s leger�sebbet is:
embert�rs�t
 
ez�rt
�n Istenem - hatalmas �r
orc�d j�rjon velem
arcod J�zus Krisztus maga
mi m�sr�l ismerhetn�m meg
hogy k�ldet�sem T�led val�
ha nem arr�l hogy velem j�rsz
      Herjeczki G�za 1969
GALILEAI MEDIT�CI�
"Az �r van ott!" (J�nos 21:7)
 
Reggeledett. A cs�nakban
n�h�ny f�radt tan�tv�ny evezett a part fel�.
A sz�rk�letben l�tni lehetett, hogy ott
valaki v�rja �ket.
A hangj�t is meghallott�k:
"Fiaim, van-� valami ennival�tok?"
Sz�lcsend volt. A v�z t�k�rsima.
 
Most is az.
Kedvem volna ki�ltani, de ink�bb hallgatok.
N�zem, mit � is l�tott: a tengert, a dombokat
s a Felt�madottra gondolok.
 
Hal�szok, b�n�s�k bar�tja,
mondd, hogy lehet, hogy
J�nos felismert a sz�rk�letben?
"Az �r van ott!" - ki�ltotta, m�g a t�bbi
hat tan�tv�ny csak egy embert l�tott a parton.
Tal�n mert jobban szeretett?
Mondd, hogy lehet, hogy
P�ter azonnal ki�szott hozz�d,
m�g t�rsai a haj�val vesz�dtek?
 
Mester! Add J�nos szemeit nekem!
Hadd l�ssam �n is, hogy merre vagy.
Hadd ismerjelek f�l sz�rk�letben is.
S hadd mondjam el, mint egyszer� hal�szod
m�soknak is: az �r van ott!
S add nekem P�ter gyorsas�g�t!
 
Hozz�d �szni, futni, k�ny�r�gni, �nekelni j�.
T�ged keresni, utadat j�rni gy�ny�r�s�g.
Hangodat hallani �ld�sok kezdete.
 
Mintha e hegyek ma is
visszhangozn�k egykori szavaidat, amint
hal�szaidhoz �gy sz�lt�l:
"Vess�tek ki a h�l�t
a haj�nak jobb oldala fel�l �s tal�ltok."
 
Alakod ma szemekkel nem l�that�,
hangod nem a f�l�nkkel hallhat�.
De itt vagy, amint
a t� csendes viz�t szeli haj�nk,
�s ott vagy, hol tan�tv�nyaid
keres� tekintettel
a sz�rk�letben s az �let gondjain �t is
T�ged keresnek.
 
                               Herjeczki G�za
           Genez�ret tava, 1985. febru�r
 
H�VT�L
 
N�zd itt vagyok Uram
indul�s ut�n
meg�rkez�s el�tt
azon az �ton
amelyre Te �ll�tott�l
 
mert h�vt�l:
elindultam
szememben megcsillant t�nd�kl� akaratod
s a szolg�lat �tj�t j�rj�k l�baim
csod�latos kezed vezet
 
ki �ll�thatna meg ezen az �ton?
ki olthatn� ki szememb�l ezt a f�nyt?
ember tal�n?
 
h�vt�l
 
�r�mmel tartom magasba
t�nd�kl� akaratod
         Herjeczki G�za (1969)
ITT �LLOK J�SZOLOD FELETT
Itt �llok j�szolod felett, � J�zusom, Kir�lyom.
Elhoztam minden kincsemet aj�nd�kul, Megv�lt�m.
Vedd elm�m, lelkem �s sz�vem,
Hadd adjam n�ked mindenem, Hogy kedves l�gyek n�ked!
 
Nem �ltem m�g e f�ld sz�n�n: Te �rtem megsz�lett�l;
M�g r�lad mit sem tudtam �n: Tulajdonodd� tett�l;
M�g meg sem form�lt szent kezed:
M�r elv�laszt�l engemet, Hogy t�rsam l�gy e f�ld�n.
 
M�ly s�ri �jben v�rtam �n: F�lkelt a nap r�m v�led.
Ter�lad �mlik r�m a f�ny, A b�ke, boldog �let.
A l�lek �kess�gei;
Bel�l�k hitnek mennyei Sz�p tisztas�ga �rad.
 
Csak n�zlek boldog sz�vvel �n, S nem gy�zlek n�zni t�ged.
Sz�m �s er�m mind oly szeg�ny, Hogy elmondhassa n�ked:
B�r felfoghatna t�gedet
Az embersz�v �s ismeret, Hogy megfejthesse titkod!
 
Megv�lt�m egy k�r�semet nem vetheted meg n�kem:
Hogy sz�vem m�ly�n t�gedet Hordozzalak h�s�gben;
Hogy b�lcs�d, sz�ll�sod legyek,
J�jj, J�zus, t�lts el engemet Magaddal, nagy �r�mmel!
         Paul Gerhardt (1607-1676)

 

Martin Luther:
Er�s v�r a mi Isten�nk
 
Er�s v�r a mi Isten�nk,
Kem�ny vasunk �s v�rt�nk.
Ins�gben egy�tt van vel�nk,
Megv�lt �s harcol �rt�nk.
K�l az �si rossz,
Bajvet� gonosz,
Csel vad fegyvere,
Er�szak �vele,
A f�ld�n � az els�.
 
�nn�n er�nk csak d�lib�b
�s bizony esn�nk esten.
De harcba k�ldte Egy Fi�t
�rt�nk maga az Isten.
K�rded-�, ki az?
J�zus, az igaz.
Sok had, Egy a f�,
Nincs Isten m�s csak �,
Krisztus a Gy�zedelmes.
 
S ha f�ld�n �rd�g ny�zsgene
�s elnyelni akarna,
Meg nem riadn�nk - ellene
Gy�z hit�nk diadalma.
A vil�gi �r
Tombolhat vadul,
Semmit sem tehet,
� meg�t�ltetett.
Megrend�l egy szavunkra.
 
�l, �ll az ige igazul,
Ak�rki vesse-h�nyja.
T�borainkra sz�ll az �r
Szent Lelke, adom�nya.
J�h�r, n�, csal�d,
J�sz�g, test, vil�g
Veszhet, vihetik
Veszend� kincseik', -
Mi�nk marad az orsz�g.
       J�zsef Attila ford�t�sa
B�d�s J�nos:
K�roli G�sp�r
 
A legnagyobbak� k�z�tt
kell rogyogni nevednek.
Let�nt m�r az idő, mikor
papi d�lyf, vaks�g megvetettek,
s k�rhozott volt�l �s eretnek.
 
Voltak dicső, nagy hőseink,
kik �let�ket a szabads�g
olt�r�n b�tran bemutatt�k.
�m a te győztes regimented
k�nyvek voltak, nagy pergamentek,
f�stsz�nűv� v�lt f�li�sok
�s eg�r r�gta szent�r�sok.
Kis l�dtoll volt csak fegyvered.
Nem kellett puska, kard, se l�,
�gy lett�l te honfoglal�
s a műved ma is szents�g:
r�nk hagytad �des anyanyelv�nk
gy�ny�rű t�nd�rkertj�t.
 
�gy l�tlak:
               Hossz� pipasz�rral
�lsz a m�csesn�l. K�nyvek, �rkusok
az asztalon. S tollad al�l az �r
szava �des, magyar nyelven buzog,
f�ny �s vigasz rajtad kereszt�l �rad...
 
Szenci Moln�r, (�nk�ntes kis k�ld�nc�d)
egy fidibusszal meggy�jtja pip�dat...

 

OKT�BER


�ldott az ember,
aki kez�be vette az Ig�t.
S �ldott az Ige!
Embert form�l� er�.
V�gy k�zbe ma is benn�nket!
V�rakoz� sz�vvel hajlunk f�l�d.
Reform�ld botladoz� �let�nk!
                                   HG
 
Alexandriai Kelemen:
H� P�SZTORUNK VEZESD...
 
H� p�sztorunk, vezesd a te �rva ny�jadat,
E f�ldi �tveszt�ben te mutass j� utat;
Szent nyomdokodba l�pve, a menny fel� megy�nk,
�, halhatatlan Ige, vez�r�nk, Mester�nk.
 
Mert boldog az az ember, ki dics�r t�gedet,
�s k�stolgatja mindennap szent besz�dedet;
H�t legeltesd ig�ddel bolyg� ny�jadat,
�s terelgesd lelkeddel juhocsk�idat.
Szent Lelked t�ltsd r�nk ki, mint hajnal harmat�t,
�s adj fej�nkre t�led nyert �kes koron�t,
Hogy �ldozatra felgy�lt megszentelt �let�nk
Olt�rodon el�gjen, Kir�lyunk, Mester�nk!
           Ford: Csomasz T�th K�lm�n
 
A P�NZ
Ti ... emberek ... kik v�gtelen sorban
Itt k�zd�t�k e sz�rke f�ldi porban
�s hittel, k�nnal, szenved�ssel,
Al�zattal, megvet�ssel,
B�ny�k m�ly�n, hegyek orm�n,
De mindig mindny�jan egyform�n
Im�dkoztok hozz�m, csat�ztok �rtem
Sz�z k�znapi harcon... N�zzetek r�m!
Ma megmutatom az igazi arcom:
 
Ami�ta �ll az emberi vil�g:
�n vagyok az �haj, �n vagyok a v�gy...
�n vagyok a kezdet, �n vagyok a v�g...
�n vagyok minden: a sors, a l�t...
Engem mindenki szerelme v�r,
�n vagyok az �rt�k, a d�j, az �r...
Az �t, meg a c�l... a bolt meg a b�r...
A g�t, a v�sz... az eg�sz, a r�sz...
A bank, a rang... a kincs, a nincs... A P�NZ.
 
Ti teremtettetek, de �n uralkodom...
A sz�veteken, az agyatokon,
Mert �rtem vesztek kenyeret
�s r�zsaillatot.
Az �hez�, dolgoz� tenyerek
Vad v�gya �n vagyok.
De csak magamat szeretem
�s f�zom egyed�l...
Csak ahhoz megyek sz�vesen,
Ki teli zs�kon �l...
 
�n mindenn�l t�bb vagyok,
De sohasem el�g,
Mert a kincses Kr�zusok is
Har�csolnak m�g
�s akiknek nem jut, nem telik
Csak garasos robot,
Az �hes gyomrukon verik
A l�zad� dobot.
Apa fia ellen, k�s a testv�rmellen.
A vil�g �ll v�rben, �rtem, �rtem...
 
Mert im�dtok �s megvettek.
Gy�l�lt�k �s szerettek.
Egym�st zsarolj�tok, n�k arc�ba v�gtok,
Bemocskoltok v�rrel �s �rtem zsarolt
k�jjel le�nysikolyt vesztek, becs�letet, hitet, �rtitek?
A zsebetek t�tong, az �kl�t�k kem�ny!
L�tj�tok, tudj�tok, hogy miv� lettem �n?
 
Rim�nkodtok t�rden, embert �lt�k �rtem,
S templomok torny�r�l lehull a kereszt:
Emberek, emberek, �n tettem ezt!
De ti voltatok, akik bemocskoltatok,
Ha �n szem�t �s mocsok vagyok...
De minden�tt �rtem, r�lam sz�l a dal,
Az �h, a jaj, a hej a haj,
Mert �n vagyok a gond, a baj,
A bank, a rang... a kincs, a nincs... A P�NZ.
P�nz, pap�r, ez�st, arany...
�h, hogy sz�gyellem magam...
      Inocent Vincze Ern�
 
2001. szeptember 11.
 
�, b�szke Babilon!
Egy �r�ban j�tt el
sz�rny� �t�leted!
M�rhetetlen pompa,
egy vil�g vagyona
�s lelke lett oda...
Tornyod sz�trobbant �s
a m�lybe hullt vele
ezreknek rem�nye,
egy vil�gv�rosnak
messze f�ld�n h�res,
b�szke �less�ge.
 
Jajsz� t�rt az �gre.
Gyilkos indulatb�l
j�tt vil�god v�ge:
Hal�lba k�nyszer�lt
k�sz�letlen lelkek
pokolra sz�ll�sa,
J�zus h�veinek
szenved�s �ltali
elragadtat�sa,
n�vtelen h�s�knek
f�stben, porban fogant
f�ldre sz�let�se.
 
Mindez egy �r�ban!
S a d�bbenet csendje
ut�n megtelt sorra
a templomok m�lye.
        Ol�h Lajosn�
�zenet egykori iskol�mba

J�nius volt s ujjongtunk, nincs tov�bb,
Most gyertek, szabad mell� �r�m�k
S pusztuljatok, bilincses iskol�k.

De elcsitult a j�kedv-f�rgeteg
S hely�re �lt a d�bbent n�mas�g:
K�r�tt�nk m�r az �let cs�rtetett.

�h, ifjui, szent megj�zanod�s,

Komoly, nagy f�ny, h�s f�rfi�-szerep,
Eml�ketek ma is milyen csod�s.

H�s harc az �let �s meg�lni sz�p,
Ha hozz�edzik t�zes sz�v-koh�k
Ifj� vit�zl�k lengeteg sziv�t.

Ha �let zengi be az iskol�t,
Az �let is der�s iskola lesz.
S szent frigy�ket �gy folytatj�k tov�bb.

�n iskol�m, k�sz�n�m most neked,
Hogy az elj�tt �let-csat�k k�z�tt
Volt mindig hozz�m v�g �zeneted.

T�pl�ltad tov�bb bennem az er�t,
Szeretni az embert �s k�zdeni
S h�n �llni meg Isten s ember el�tt.

J�nius van s nagyon magam vagyok
S kis�rtenek �lt �ltem �rnyai
S az elbocs�t� iskolapadok.

S �n, v�n di�k, szivem f�lemelem
S �gy �dv�zl�m a mindig �jakat:
F�l, f�l, fi�k, csak semmi f�lelem.

B�r zord a harc, meg�ri a vil�g,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, k�zd�, szabadlelk� di�k.
            Ady Endre
 
CSEND-PROGRAM
Elhallgatni �s meghallgatni,
m�sok szel�d szav�ra adni,
tan�csot az Ig�b�l kapni,
Isten-csendj�ben megmaradni.
        F�le Lajos
 
�prily Lajos
LASS� SZ�RNYON
 
Uram, a k�t sz�rnyam neh�z,
hozz�d emelkedni ma nem mer.
Ne bilincselj meg �s ne b�nts
nagy s�lyoddal, a f�lelemmel.
 
Te nagy v�lgyedben ne legyek
�nekre b�na, hitre gy�va.

�gy kapaszkodjam, K�z, bel�d,
mint kicsi koromban any�mba.

H�vott er�seid dalos
lakom�j�n mindig ne k�ssem.
Kapudt�l ne t�r�tsen el
utat vesz�t� sz�d�l�sem.
 
Viharszeles m�lyed felett
meredekedet b�zva j�rjam,
sziklafalon hajnalmad�r,
�r�mpiros legyen a sz�rnyam.
 
�s hogyha m�gis hullan�k
sugaradban vagy s�r� h�ban,
sohasem l�tott arcodat
l�thassam egyszer, zuhan�ban.

 
 
�dvteli �rzet: J�zus eny�m!
Ennek felett�bb �rvendek �n.
�r�ks�g v�r r�m, mennyei r�sz,
Lelkem ujjongva f�lfel� n�z.
�r�kre zengem ez �neket:
J�zusban leltem az �dv�met!
Boldogan vallom: J�zus eny�m!
Irgalm�t �ldom �r�kre �n!
 
�dvteli �rzet: J�zus eny�m!
Isteni b�ke �rad fel�m.
Ig�ja k�nny�, nyugalmat �d,
K�vetem h�ven a l�bnyom�t.
�r�kre zengem ez �neket:
J�zusban leltem az �dv�met!
Boldogan vallom: J�zus eny�m!
Irgalm�t �ldom �r�kre �n!
 
�dvteli �rzet: J�zus eny�m!
�letem �tj�n �ldott rem�ny.
P�sztorom n�kem, h� �riz�m,
Istent�l k�ld�tt �dv�z�t�m!
�r�kre zengem ez �neket:
J�zusban leltem az �dv�met!
Boldogan vallom: J�zus eny�m!
Irgalm�t �ldom �r�kre �n!
                        Crosby J. Fanny (HH 521)
 
L�GY KARJUK!
(�sai�s 33:2)

 

L�gy karjuk reggelenk�nt azoknak,
akik t�ged h�vnak �s v�rnak,
akik seg�t� kezedre v�gynak,
s nehezen hagyj�k el az �gyat.
Gyenge kez�ket megragadva
�leld sz�vedre, mer�tsd magadba!
S ha er�db�l �j er�re kapnak,
b�zva indulnak neki a napnak.
      Ol�h Lajosn�
 
Pierre Corneille:
SZ�LJ, SZ�LJ HOZZ�M, URAM...
 
"Sz�lj, sz�lj hozz�m, Uram, mert szolg�d hallja sz�dat!"
�gy mondom, mert magam r�g annak �rezem.
Hadd j�rjak utadon, hadd v�rjam �gi j�dat!
H� sz�vvel sz�ntelen, h� sz�vvel sz�ntelen.
 
Adj Lelkedb�l er�t, hogy �rtsem �s szeressem
Elrendelt utamat s minden parancsodat.
Egy v�gyat hagyj nekem: hogy halljam �s k�vessem
Szent igazs�godat, szent igazs�godat.
 
Nincs oly tud�s sehol, ki megtan�t utadra,
A b�lcs nem fejti meg t�rv�nyedet sohsem;
Te fejted meg nek�nk, te, h� sz�veknek Atyja,
Kinek szav�t lesem, kinek szav�t lesem.
 
Te nagy csod�idr�l b�r fennsz�val besz�lnek
�s fennen hirdetik fels�ges rendedet,
Ha nem te sz�lsz, Uram, a sz� f�lig ha �rhet,
De sz�vig nem mehet, de sz�vig nem mehet.
 
Sz�lj, sz�lj �n Istenem! -- sz�l hangodb�l a j�s�g,
A lelkem megfesz�l s a hall�sban seg�t,
�s sz�dban meglelem az �r�kk�val�s�g
J� �dess�geit, j� �dess�geit.
 
Sz�lj �s csit�tsd a b�t, mert b� �s k�n gy�t�rnek,
Sz�lj, hogy legyen szavad �r s gy�gy�t� er�;
Sz�lj, dics�s�ged �gy m�g szebben t�nd�k�lhet,
�s mind�r�kre n�, �s mind�r�kre n�.
       Ford: �prili Lajos
 
Mihail J. Lermontov:
A PR�F�TA
Az �r r�mtette egy napon
a pr�f�t�k mindentud�s�t,
s az�ta szemb�l olvasom
a gonoszs�g s a b�n von�s�t.
 
Sz�ltam igazs�g s szeretet
szent ig�it az �r nev�ben,
�s minden t�rsam megvetett
s megk�vezett a n�p d�h�ben.
 
Hamuval hintettem fejem,
elhagytam v�rost �s ut�lt zajt,
s a puszta lett lak�helyem
s Isten t�pl�l, mint a mad�rrajt.
 
A szent �r�k parancs szerint
az �llat sz�t fogad szel�den,
rezg� csillag re�m tekint
s hallgat re�m az �gi �ven.
 
Ha n�ha k�rges talpaim
a v�ros �tj�n �tsietnek,
a v�nek azt mondj�k Kain-
mosollyal a kisgyermekeknek:
 
"L�tj�tok: n�p�t megveti,
nem f�rt meg itt, nagy volt a g�gje,
azt hitte, elhissz�k neki,
hogy Isten sz�ja sz�lt bel�le.
 
J�l n�zz�tek meg, gyermekek,
csontjai mily nagyon ki�llnak,
meztelen, v�nyadt �s beteg,
cs�fs�ga az eg�sz vil�gnak!"
        Ford: �prili Lajos
 
A TE SZAVAD
A te szavad, �, nagy Isten A vigasz k�tforr�sa;
Ne l�gyen k�zt�nk itt egy sem, Ki szomjazn� hi�ba.
�, �d�ts fel Szent Ig�ddel, Hogy majd kell� id�ben
Gy�m�lcs�t hozzunk b�ven.
 
A te szavad l�ng, kard, vill�m, Mely megt�r kem�ny sz�vet.
�that szirten �s sz�v fal�n, S meg�t�l minden v�tket.
J� Isten�nk, �m k�ny�rg�nk: Ig�d a b�nt ki�rtsa,
A sz�v�nket tiszt�tsa!
 
Szent Ig�d hajnalcsillagunk V�ndorutunk sz�m�ra.
Mint tudatlan, hozz� futunk, B�lccs� tesz f�nysug�ra.
Te, �gi f�ny �lt�nk eg�n, Vil�g�ts a lelk�nknek,
T�v�tt�l, b�nt�l ments meg!
          A Hit Hangjai 130
 
"�NEK volt r�mn�zve minden parancsolatod bujdos�somnak hajl�k�ban." (Zsolt 119:54)
Beharka P�lnak
 
hogy k�nny� az �nek?
az �gben zen�lnek!
 
n�zd Uram
t�rv�nyed - Szent Ig�d
f�lemben meg�led
szavaid zen�lnek
 
r�mn�zve parancsod
dics-�nek
      Herjeczki G�za, 1972, �jpest
 
Reiner Maria Rilke:
ANGYAL
Fens�ge rejtek�ben � azonnal
tudta, angyal az, ki bel�p,
sud�ran, fennen, l�ngol� szavakkal,
s felaj�nlotta volna minden�t,
 
csak arra k�rte, ami volt lehetne,
keresked�, meghajszolt utaz�;
nem olvasott, s egyszerre itt a sz�,
mi m�g egy b�lcset is megvesztegetne.
 
Az angyal pedig, mint maga az �r,
mutatta n�ki t�bl�j�n a sz�kat,
nem hagyott egyet olvasatlanul!
 
Olvasott, lesv�n az angyalkezet
amint lapoz, s egyike lett azoknak,
kik �rtenek �s engedelmesek.
 
SZENVED�S - SZOLG�LAT
 
John Milton
A VAK SZONETTJE
 
T�n�d�m olykor, m�rt sz�llt r�m hom�ly
�ltem fel�n? E t�g f�ld vak leg�n
talentumom t�tlen m�rt rejtem �n,
mely �gy el�sva bennem k�sz hal�l?
 
Ha majd a sz�monk�r� �ra sz�ll,
Uram fedd�se nem lesz-� kem�ny?
"Mit kezdjek �gy, ha nincs munk�mra f�ny?" -
l�zongok halkan. �m vigaszt tal�l
 
t�relmem �s sz�l: "Senki sem viszen
m�lt� munk�t El�. Csak t�rd szel�d
Ig�j�t, �gy a j�. Hisz � a szent
 
kir�ly. A sz�razf�ld�n �s vizen
s�r�gteti szolg�i ezreit
s az is csel�dje, ki csak v�r s mereng."
                           Ford: T�th �rp�d

 

Babits Mih�ly:
ZSOLT�R GYERMEKHANGRA

Az �risten �riz engem
mert az � z�szl�j�t zengem,
 
� az �ld�s, � a B�ke
nem a harcok istens�ge.
 
� nem az a v�res Isten:
az a v�res Isten nincsen.
 
Kard ha cs�rren, v�r ha csobban,
csak az ember v�tkes abban.
 
Az �risten �r�k �ld�s,
csira, �let �s vir�gz�s.
 
Nagy, s�ket �s szent nyugalma
h�bor�nkat meg se hallja.
 
Cs�ndes � m�g mi viharzunk
b�k�j�t nem b�ntja harcunk:
 
Az �risten �riz engem,
mert az � orsz�g�t zengem.
 
Az � orsz�g�t, a B�k�t,
harcainkra s�kets�g�t.
 
N�ha �tokkal panaszlom
de � �gy sz�l: "Nem haragszom!"
 
N�ha r�ngatom, cib�lom: -
tudja hogy csak �t kiv�nom.
 
Az is kedvesebb sz�m�ra,
mint a k�z�mb�s im�ja.
 
Az �risten �riz engem
mert az � z�szl�j�t zengem.
 
Hogy daloljak m�s �neket,
mint amit � ajkamra tett?
 
T�le, Hozz� minden �tkom:
hang vagyok az � sz�j�ban.
 
L�zas hang tal�n mag�ban:
kell a szent Harm�ni�ban.
 
S kell, hogy az �r �ldja, v�dje
aki azt �nekli: B�ke.
"Akkor nagy sz�lvihar t�mada...
� pedig aluszik vala...
Mester, nem t�rőd�l vele, hogy elvesz�nk?
�S L�N NAGY CSENDESS�G."
                                    (M�rk 4,37-39)
F�ty�l�sszer� nyomaszt� sikoly
Rep�l�z�g�s minden�tt
H�zak holtan hanyatlanak a semmibe
R�m�lt arcok rohang�sznak c�ltalan
Lyukukb�l ki�nt�tt �rg�k az emberek
Reszketve remegnek
M�r nem tudnak s�rni
Gyermekeik polipkarja r�gja aszott b�r�ket
Ki�ltanak
Rekedt h�rg�-hangjuk f�lve t�r az �rbe
Hallj�tok?
Ki�ltanak
 
F�ty�l�sszer� nyomaszt� sikoly
Rep�l�z�g�s minden�tt
B�szke bomba rikoltva robban
Hull�mzanak a falak
Szikr�zik a f�ld -
F�ld
H�borg� tenger
Nagy Vietn�m
Hull�maid lassan ki�ntenek
Belzeb�b belopta kakukktoj�s�t
F�ldf�szk�nkbe
A h�bor� m�r h�borog
D�h�ng
�rj�ng
Kih�nyja az �nekes fi�k�kat
T�ged
Engem
Az emberis�get
 
F�ty�l�sszer� nyomaszt� sikoly
Rep�l�z�g�s minden�tt
 
Tal�n alszol Uram?
 
Ha nem t�r�dsz vel�nk
Elvesz�nk
        Herjeczki G�za (1966)

 

TAVASZ

 

Tegnap m�g fagyos t�l volt,
s a term�szet �lmodott...
Mag�r�l mit se tudva
szent titkot l�thatott.
 
Sejtelmes �gi sz�zat
hangzott a l�gen �t:
�, hallj�tok, ti b�lcsek
h�t l�ssatok csod�t!
 
Szemfed� szertefoszlott,
hideg fagy engedett,
�s �letre kelt mindaz,
mi volt megdermedett.
 
Az �let nedve �jra
megindul, k�rbej�r
hal�lnak dermedt cs�ndje
hangos �r�mre v�l' .
 
Mad�rka �nekelve
csicseregve zengi azt:
'v�ge a t�lnek �jra,
�dv�zl�nk sz�p tavasz!'
 
�dv�zl�nk mi is t�ged,
csod�k csod�ja, te:
hal�lnak mezsgy�j�n az
�letnek �nnepe!

 
- De nem csak annyit mondasz,
hogy itt a kikelet,
nem csak a term�szetnek
jelentesz �letet.
 
Mit f�ldi ember�sznek
f�lfogni nem lehet:
hozt�l, tavasz, minek�nk
olyan nagy �nnepet.
 
Mit �rne f�ny �s pompa,
vir�g, mad�rsereg,
ha annyi sz�p k�z�tt csak
a l�lek halna meg?!
 
De gy�z�tt �m az �let,
nincs r�m t�bb, mely riaszt!
A felt�madott Krisztus
ny�jtja e szent vigaszt.
 
Legy�l h�t �dv�z�lve,
tavasz, te nagy csoda:
hal�lnak �jjel�n az
�letnek z�loga!
      Haraszti S�ndor
NOVEMBER
A h�laad�napok
id�szaka lassan lej�r.
Letudtuk h�t egy �vre m�r
az �rnak tartoz�sunk.
Vagy m�gsem? Nem, ezt nem lehet!
Isten tov�bbra is szeret:
h�l�nk nem �rhet v�get.  
    Herjeczki G�za
Hull a f�k levele...
�szbe csavarodott a term�szet feje
D�rr� v�lt a harmat, hull a f�k levele,
R�videbb, r�videbb lesz a napnak �tja,
�s hossz�kat alszik r�, mid�n megfutja.
Megpihen legsz�l�n az �gi hat�rnak
S int az �regeknek: �benneteket v�rlak!�
Megrezd�l a feje sok �regnek erre:
Egym�sut�n m�gis mennek a nyughelyre.
      Arany J�nos: Toldi est�je (1. versszak)
M�r hull a szirom...
Rohanunk, ragad� aut�m tovav�gtat,
felvillan egy emberi arc, s tovav�sz...
M�r hull a szirom...a mez�n a kal�sz feje k�sz...
K�ny�r�lj aut�m Vezet�je, meg�llj!
- Sietni, sietni, sietni musz�j!
Rohanunk, fejemen felh�zik a gondom,
arat�k dalait dudor�ssza a sz�l:
kifutunk a Tavaszb�l! T�lnan a dombon
ott leskel a Ny�r, meg az �sz, meg a T�l:
te sz�rny� sof�r, p�r percig meg�llj!
- Sietni, sietni, sietni musz�j!
Rohanunk pihen�stelen�l d�b�r�gve,
�kl�mmel �t�m a Titok-vezet�t:
m�g h�tratekint vigyorogva, r�h�gve
a Hal�l... nevet�se lid�rc, temet�k
szaga rajta, hadarva susogja a sz�j:
sietni, sietni, sietni musz�j!
     M�cs L�szl�: Rohan�s a tavaszban (r�szlet)
 SZEL�D, ESTI IM�DS�G  
Uram, adj cs�ndes �jt,
Nyugodalmas, nagy �jt
A te v�n gyermekednek,
Beteg, rossz gyermekednek.
F�ls�ges d�rid�k,
Keserves d�rid�k
Muzsik�ja ker�lj�n,
Hangja messze ker�lj�n.
Ne �lje sz�vemet,
Nyomor�k sz�vemet
Az �brenl�t lid�rce,
Rettenetes lid�rce.
Aludjak kacag�n,
�lmodjak kacag�n
S boldoguljak �lmomban,
Ifjuljak meg �lmomban.
Valami nagyon nagyot,
Valami dics� nagyot
�lmodva hadd k�pzeljek,
�jemben hadd k�pzeljek.
Im�dkozzak, mint gyerek,
R�gi, iskol�s gyerek,
Istenes �h�tattal,
Altat� �h�tattal.
Mikor az alkony lesz�ll,
A barna alkony lesz�ll,
R�gi im�m az ajkam
Szapor�zza, az ajkam: (Adj
cs�ndes �jt sz�leimnek, adj cs�ndes
�jt mindeneknek. Istenem,
�n j�rva-kelve, f�lvirradva
�s lefekve, im�dlak, mint
�des Aty�m. J� Aty�m, viselj
gondot r�m, �men.)
        Ady Endre
A XIX. SZ�ZAD K�LTŐI
 
Ne fogjon senki k�nnyelműen
A h�rok penget�sihez!
Nagy munk�t v�llal az mag�ra,
Ki most kez�be lantot vesz.
Ha nem tudsz m�st, mint eldalolni
Saj�t f�jdalmad s �r�med:
Nincs r�d sz�ks�ge a vil�gnak,
S az�rt a szent f�t f�lretedd.
 
Puszt�ban bujdosunk, mint hajdan
N�p�vel M�zes bujdosott,
S k�vette, melyet Isten k�lde
Vez�r�l, a l�ngoszlopot.
�jabb időkben Isten ilyen
L�ngoszlopoknak rendel�
A k�ltőket, hogy ők vezess�k
A n�pet K�na�n fel�.
 
Előre h�t mind, aki k�ltő,
A n�ppel tűz�n-v�zen �t!
�tok re�, ki elhaj�tja
Kez�ből a n�p z�szlaj�t.
�tok re�, ki gy�vas�gb�l
Vagy lomhas�gb�l elmarad,
Hogy, m�g a n�p k�zd, f�rad, izzad,
Pihenjen ő �rny�k alatt!
 
Vannak hamis pr�f�t�k, akik
Azt hirdetik nagy gonoszan,
Hogy m�r meg�llhatunk, mert itten
Az �g�retnek f�lde van.
Hazugs�g, szemtelen hazugs�g,
Mit milli�k c�folnak meg,
Kik nap hev�ben, �hen-szomjan,
K�ts�gbeesve tengenek.
 
Ha majd a bős�g kosar�b�l
Mindenki egyar�nt vehet,
Ha majd a jognak asztal�n�l
Mind egyar�nt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvil�ga
Ragyog minden h�z ablak�n:
Akkor mondhatjuk, hogy meg�lljunk,
Mert itt van m�r a K�na�n!
 
�s addig? addig nincs megnyugv�s,
Addig folyv�st k�szk�dni kell. -
Tal�n az �let, munk�ink�rt,
Nem fog fizetni semmivel,
De a hal�l majd szemeinket
Szel�d, l�gy cs�kkal z�rja be,
S vir�gk�t�llel, selyemp�rn�n
Bocs�t le a f�ld m�lyibe.
         Petőfi S�ndor
         Pest, 1847. janu�r
 
PSYCHOANALYSIS CHRISTIANA
 
Mint a b�kos szentek �llnak a f�lk�ben
k�v�lről a szemnek kifaragva sz�pen,
de befel�, hol a falnak fordul h�tok,
csak darabos szikla s durva t�r�s t�tog:
    ilyen szentek vagyunk mi!
 
Micsoda ős szirtből v�gt�k ki lelk�nket,
hogy b�s darabjai m�g �rdesen cs�ngnek,
�rdesen, szennyesen s f�lig sz�letetlen,
hova nem s�t a nap, hova nem f�r a szem?
    Krisztus urunk, seg�ts meg!
 
Hallottunk �jtat�s, r�gi farag�kat,
kik mindent egyforma t�relemmel r�ttak,
nem t�rődve, ki mit l�t belőle s mit nem:
tudva, hogy mindent l�t gazd�juk, az Isten.
    B�r ilyenek lenn�nk mi!
 
�gyis csak az �r l�t mindenki szem�vel,
s hamit temagadb�l sz�gyenkezve n�zel,
tudd meg, lelkem, s borzadj, mert szemeden �ltal
az Isten is n�zi, az Isten is l�tja!
    Krisztus urunk, seg�ts meg!
 
�h jaj, hova bujhatsz, te magadnak-r�me,
amikor magad vagy az It�lő k�me?!
Strucc-m�d fur a percek vak f�venye al�
balga fej�nk - s �gy �r a f�lig-k�sz Hal�l,
    s akkor miv� lesz�nk mi?
 
Gy�natlan �s vakon, az �vek szenny�vel
l�knek egy szem�tre a hib�s cser�ppel,
melynek nincs cs�rgője, s �ze mind�r�kre
elrontva, mosatlan hull vissza a r�gbe.
    Krisztus urunk, seg�ts meg!
 
Ki farag valaha benn�nket eg�szre,
ha nincs kem�ny v�sőnk, hogy magunkat v�sne,
ha nincs kalap�csunk, sz�ntelen�l d�l�,
legf�j�bb m�ly�nkbe belef�r� f�r�?
    Szenved�sre lett�nk mi.
 
Szenvedni annyi, mint diadalt aratni:
�h h�ny �les vasnak kell rajtunk faragni,
m�g m�lt�k nem lesz�nk, hogy az �g kir�lya
be�ll�tson majdan szobros csarnok�ba.
    Krisztus urunk, seg�ts meg!
 
LEHETETLEN
 
Te azt mondod, hogy lehetetlen
�s leereszted a kezed,
Cs�ggedt-f�sultan belenyugszol:
Ha nem lehet, h�t nem lehet!
 
Te azt mondod, hogy lehetetlen
S befagy az ajkad, a sz�ved,
M�r alig mersz, s kihal belőled
Minden nagy, hősi lend�let.
 
S miattad d�lhat itt a gazs�g,
Fertőzhet a bűn, a kapzsis�g,
Hagyod, hadd rohanjon veszt�be
D�h�dt őr�ltk�nt a vil�g.
 
H�t mit tehetn�k? Nincs hatalmam;
Se sz�, se v�r, se k�nny, se jaj,
Se �sz, se fegyver nem seg�t m�r,
Se ezer n�bob, se arany...
 
Legyen mi lesz... ha �g az erdő,
Ki oltja el, s mit �r a g�t,
Ha a tenger kil�p medr�ből,
S őr�ltk�nt dob�lja mag�t?
 
Lehetetlen, - h�t lehetetlen!
M�reggel, �tokkal teli
A vil�g, - szenny, l�z, kelev�ny m�r!
Lehetetlen megmenteni.
 
�gy sz�lsz, mert hitv�ny, nyavaly�s vagy,
S tapl� van melleden bel�l.
�s nem tudod, hogy a h�vőnek
A lehetetlen siker�l!
 
Szav�ra forr�s k�l a puszt�n,
A n�ma sz�l. a b�na megy,
Manna hull, a hegyre h�g a tenger,
Vagy a tengerbe l�p a hegy!
 
Szeretet lesz a gyűl�letből,
A b�szke megal�zkodik,
A kapzsi ing�t odaadja
S a k�roml� im�dkozik!
 
Vizen j�thatsz, t�z�n mehetsz �t,
Ha hiszel! - s mindez nem mese,
P�ld�k besz�lnek, n�zd, k�r�lvesz
A "bizonys�gok fellege"!
 
Higgy, �s minden lehet! Ne ejtsd
Le cs�ggedt-f�radtan fejed,
Lehet b�ke, lehet bocs�nat,
�j �let, j�s�g, szeretet...
 
Erő, fegyver, �sz, p�nz, ravaszs�g,
K�ny�rg�s, - semmi nem seg�t:
De megmentheti a vil�got
A legnagyobb erő: A HIT!
    B�d�s J�nos

Az oldalt folyamatosan b�v�tj�k

K�ldj�n verset e-mailen a szerkeszt�nek.

az Evang�liumi H�rn�kh�z

 sok vers (magyar �s vil�girodalmi)