Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapozgassuk a Bibli�t !

A MEG�G�RT MESSI�S (2000. december)

A megfejt�seket febru�r v�g�ig v�rja a szerkeszt�.

Megfejt�sek: szeptember - A rem�nys�g

1. P�ld 13:12; 2. JerSir 3:29; 3. Rm 5:5; 4. Rm 8:24; 5. 1Kor 9:10; 6. Ef 4:4; 7. 1Pt 1:21; 8. 1Jn 3:3.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzs�bet (Toronto), Jenei Mikl�s (Toronto), Hufn�gel Zsolt (Soltvadkert).

Vissza a honlaphoz

H�LA - (2000. november)

Ez�ttal arra k�rem a bibli�t lapozgatni szeret� testv�reimet, hogy gy�jtsenek �ssze olyan ig�ket, helymegjel�l�ssel egy�tt, amelyek a h�l�r�l, h�laad� lelk�letr�l sz�lnak, vagy h�l�ra sz�l�tanak fel benn�nket. Ilyenekre gondolok:

H�l�kat adok n�ked Aty�m, mennynek �s f�ldnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a b�lcsek �s az �rtelmesek el�l �s a kisdedeknek megjelentetted. (M�t� 11:25, Lk 10:21)

Az Istennek pedig legyen h�la az � kimondhatatlan aj�nd�k��rt. (2Kor 9:15)

Aki t�zn�l t�bb ilyen ig�t tal�l, k�ldje el ezeket az ig�ket megfejt�sk�nt a szerkeszt�nek, janu�r v�g�ig.

Megfejt�sek - augusztus - Tal�lkoz�sok

1. 1Sm 10:5; 2. 1Kir 11:29; 3. Neh 6:2; 4. Mt 18:28; 5. Mt 27:32; 6. Jn 1:42; 7. Jn 5:14; 8. �s 34:14; 9. Zsolt 85:11; 10. P�ld 22:2.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Banas P�ter Tam�s (CA), Podobni Erzsike (Toronto), Jenei Mikl�s (Toronto), Dr. Varga L�szl�n� (P�cel), Hufn�gel Zsolt (Vadkert), Masrton S�ndor (Tahi).

Egy az �r  -  (2000. okt�ber)

A megfejt�seket december v�g�ig v�rja a szerkeszt�.

Megfejt�sek: j�nius: Betelve Szentl�lekkel

Luk 1:15 / 1:41 / 1:67 / 4:1 / ApCsel 4:8 / 4:31 / 6:3 / 7:55 / 9:17 / 11:24 / 13:52.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Banas tvn� (CA), Jenei Mikl�s (Toronto), Gerstner K�roly (NY), Sz�sz Ibolya (IL), Podobni Erzsike (Toront�), Holman M�ty�s (Budapest) Hufn�gel Zsolt (Soltvadkert)

A rem�nys�g  (2000. szeptember)

  1. A halogatott rem�nys�g betegg� teszi a sz�vet; de a megadatott kiv�ns�g �letnek f�ja.

  2. Porba teszi sz�j�t, mondv�n: Tal�n van m�g rem�nys�g?

  3. A rem�nys�g pedig nem sz�gyen�t meg...

  4. Mert rem�nys�gben tartattunk meg; a rem�nys�g pedig, ha l�ttatik, nem rem�nys�g; mert a mit l�t valaki, mi�rt rem�nyli is azt?

  5. ... aki sz�nt, rem�nys�g alatt kell sz�ntania, �s aki cs�pel, az � rem�nys�g�ben r�szesnek lennie rem�nys�g alatt.

  6. ... Egy rem�nys�gre kaptatok elh�v�st...

  7. ... hogy a ti hitetek rem�nys�g is legyen Istenben.

  8. �s a kiben megvan ez a rem�nys�g �ir�nta, az mind megtiszt�tja �mag�t, a mik�pen � is tiszta.

A megfejt�seket november v�g�ig v�rja a szerkeszt�.

Megfejt�sek: M�jus  -- Sz�vvel, l�lekkel

1. 2Kron 15:12; 2. Jer 32:41; 3. Csel 1:14; 4. Csel 4:24; 5. Csel 8:6; 6.J�b 21:25; 7. P�ld 16:19; 8. �zs 65:14; 9. 1Kor 12:13; 10. Fil 1:16.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzsike �s Jenei Mikl�s (Toront�), Hufn�gel Zsolt (Soltvadkert), Dr. Varga L�szl�n� (P�cel)

Vissza a honlaphoz

TAL�LKOZ�SOK (2000. augusztus)

A megfejt�seket okt�ber v�g�ig v�rja a szerkeszt�.

Megfejt�sek: M�rcius - �vszakok a Bibli�ban

1. 1M�z 8:22; 2. Jer 36:22; 3. Jn 10:22; 4. Mt 24:20; 5. �m 3:15; 6. �n�n 2:11; 7. J�b 29:23; 8. P�ld 16:15; 9. Mt 24:32; 10. P�ld 30:25; 11. Jer 8:20; 12. Zak 14:8; 13. 2Tim 4:21.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzs�bet (Toronto), Tamas B. Banas (CA), Jenei Mikl�s (Toronto), Pass M�ria �s Imer (Quebec), Hufn�gel Zsolt (Soltvadkert), Dr. Varga L�szl�n� (P�cel)

(65. rejtv�ny, 2000. j�nius) Betelve Szentl�lekkel
Kire vonatkozik az ige?

A megfejt�seket augusztus v�g�ig v�rja a szerkeszt�.

Megfejt�sek:
Febru�r - Kev�s is el�g

1. 1M�z 44:25; 2. 1Sm 14:6; 3. 1Kir 17:10,14; 4. Zsolt 37:16; 5. P�ld 15:16; 6. P�ld 16:8; 7. Mk 8:7; 8. 1Tim 5:23; 9. Jel 3:8.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Helen Banas (CA), Podobni Erzs�bet (Toronto), Jenei Mikl�s (Toronto), Pass M�ria �s Imre (Quebec), Hufn�gel Zsolt (Soltvadkert), Mikes J�zsef (V�c)

Vissza a honlaphoz

Sz�vvel, l�lekkel (2000. m�jus)

A megfejt�seket j�lius v�g�ig v�rja a szerkeszt�.

Megfejt�sek:
Janu�r - K�nyvek II.

1. 1Kron 29:29; 2. 2Kr�n 9:29; 3. 2Kr�n 12:15; 4. 2Kr�n 20:34; 5. Jer 36:32; 6. Jer 51:60,63; 7. Ez 2:9-10; 8. Zak 5:1-2; 9. Mal 3:16; 10. Mt 1:1; 11. Fil 4:3; 12. Jel 20:12; 13. Jel 5:1; 14. Jel 10:10; 15. Jel 21:27.

J� megfejt�st k�ldtek: Jenei Mikl�s (Toronto), Mezei Ilona (LA), Podobni Erzs�bet (Toronto), Pass M�ria �s Imre (Quebec), Kissn� Domokos Anna (VA)

Megfejt�sek:
December - K�nyvek a Bibli�ban

1. J�zs 1:8; 2. 2Kr�n 25:4; 3. 2M�z 24:7; 4. 4M�z 21:14; 5. J�zs 10:13; 6. 1Kir 14:19; 7. 1Kir 14:29; 8. 2Kir 22:8; 9. 2Kron 24:27; 10. Ez 13:9; 11. Neh 12:23; 12. Lk 20:42

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Pass M�ria �s Imre (Quebec), Jenei Mikl�s (Ontario), Dr. Varga L�szl�n� (P�cel)

Helysz�ke miatt most �j rejtv�nyt nem k�z�lhet�nk.

2000. m�rciusi rejtv�ny - �vszakok a Bibli�ban

A megfejt�seket m�jus v�g�ig v�rja a szerkeszt�.

MEGFEJT�SEK
November - �ldozat

1. 3M�z 17:11; 2. Zsid 9:22; 3. Jn 1:29; 4. 1Jn 2:2; 5. R�ma 8:32; 6. Zsolt 50:14; 7. Mal 3:10; 8. R�ma 12:13; 9. Zsid 13:16; 10. 2Kor 9:7; 11. Mk 12:41; 12. P�ld 11:24

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Helen Banas (CA), Sz�sz G�za (IL), Pass Imre �s M�ria, Podobni Erzs�bet, Jenei Mikl�s (Canada), Mikes J�zsef (V�c)

Vissza a honlaphoz

2000. febru�ri rejtv�ny - Kev�s is el�g!

A megfejt�seket �prilis v�g�ig v�rja a szerkeszt�

MEGFEJT�SEK

Az okt�beri sz�mban keresztrejtv�nyt k�z�lt�nk, melynek a megold�sa: �j parancsolatot adok n�ktek; egym�st szeress�tek.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA) �s Hufn�gel Zsolt (Soltvadkert).

2000. janu�ri feladv�ny: K�nyvek a Bibli�ban (2)

D�vid kir�lynak pedig �gy els�, mint utols� dolgai, �m� megirattak a S�muel pr�f�ta k�nyv�ben �s a N�t�n pr�f�ta k�nyv�ben �s a G�d pr�f�ta k�nyv�ben;

Salamonnak egy�b dolgai, �gy az els�k, mint az utols�k, avagy nem �rattak-� meg a N�t�n pr�f�ta k�nyv�ben, �s a Sil�beli Ahija pr�f�czi�j�ban, �s Jehd� pr�f�t�nak Jerobo�m ellen, a N�b�t fia ellen �rt l�t�saiban?

Robo�mnak pedig els� �s utols� dolgai avagy nincsenek-� meg�rva a Sem�ja pr�f�ta k�nyv�ben, �s Idd�nak, a l�tnoknak k�nyv�ben, a nemzets�gi lajstromban? �s hadakoz�s volt Robo�m �s Jerobo�m k�z�tt eg�sz �lt�kben.

J�saf�tnak pedig els� �s utols� dolgai �m� meg vannak �rva J�hunak, a Han�ni fi�nak k�nyv�ben, a ki azokat be�rta az Izr�el kir�lyainak k�nyv�be.

Az�rt m�s k�nyvet v�n Jeremi�s, �s ad� azt B�ruknak, az �r�stud� N�ria fi�nak, �s be�r� abba a Jeremi�snak sz�j�b�l minden szav�t annak a k�nyvnek, a melyet Joj�kim, a J�da kir�lya meg�getett vala a t�zben. �s t�bb dolgot is �r�nak bele, hasonl�kat az el�bbiekhez.

�s meg�r� Jeremi�s egy k�nyvben mindazt a veszedelmet, a mely Babilont fogja �rni, mindezeket a besz�deket, a melyek megirattak Babilon fel�l. ... 63. �s mikor e k�nyv olvas�s�t elv�gzed, k�ss re� k�vet, �s haj�tsd be az Eufr�tes k�zep�be.

�s l�t�m, �s �m� egy k�z ny�lt fel�m, �s �m� benne egy k�nyv t�rete vala. 10. �s kiterjeszt� azt el�ttem, �s �m� be vala �rva el�l �s h�tul, �s �rva val�nak re� gy�sz�nekek �s ny�g�sek �s jajsz�k.

Azut�n ism�t felemel�m szemeimet, �s l�t�m, hogy �m�, egy k�nyv rep�l vala. 2. �s monda n�kem: Mit l�tsz te? �s �n mond�m: L�tok egy rep�l� k�nyvet, h�sz sing a hossza �s t�z sing a sz�le.

Akkor tanakodtak egym�ssal az �rnak tisztel�i, az �r pedig figyelt �s hallgatott, �s egy eml�kk�nyv irat�k � el�tte azoknak, a kik f�lik az Urat �s becs�lik az � nev�t.

J�zus Krisztusnak, D�vid fi�nak, �brah�m fi�nak nemzets�g�r�l val� k�nyv.

Kelemennel is, �s ama t�bbi munkat�rsaimmal, kiknek neveik f�l�rv�k az �letnek k�nyv�ben.

�s l�t�m a halottakat, nagyokat �s kicsinyeket, �llani az Isten el�tt; �s k�nyvek nyittat�nak meg, majd egy m�s k�nyv nyittat�k meg, a mely az �letnek k�nyve; �s meg�t�ltet�nek a halottak azokb�l, a mik a k�nyvekbe voltak �rva, az � cselekedeteik szerint.

�s l�t�k annak jobbkez�ben, a ki a kir�lyisz�kben �le, egy k�nyvet, a mely be volt �rva bel�l �s h�tul, �s le volt pecs�telve h�t pecs�ttel.

Elvev�m az�rt a k�nyvecsk�t az angyal kez�b�l, �s megev�m azt; �s az �n sz�mban olyan �des vala mint a m�z; �s mikor megettem azt, megkesered�k az �n gyomrom.

�s nem megy abba be semmi tiszt�talan, sem a ki �t�latoss�got �s hazugs�got cselekszik, hanem csak a kik be�rattak az �let k�nyv�be a mely a B�r�ny�.

A megfejt�seket m�rcius v�g�ig v�rja a szerkeszt�.

MEGFEJT�SEK - Szeptember - Tanulunk

1. Zsolt 119:71; 2. 5M�z 4:10; 3. 5M�z 17:19; 4. �s 1:17; 5. �s 32:4; 6. Jer 10:2; 7. Mt 11:29; 8. Fil 4:9; 9. Fil 4: 11; 10. 2Tim 3:7; 11. 2Tim 3:14.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzs�bet (Toronto), Jenei Nick (Toronto), Pass M�ria �s Imre (Quebec), Hufn�gel Zsolt (Soltvadkert)


1998 1999  / 2000 /  2001 2002 / leg�jabb