Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapozgassuk a Bibliát !

A MEGÍGÉRT MESSIÁS (2000. december)

A megfejtéseket február végéig várja a szerkesztő.

Megfejtések: szeptember - A reménység

1. Péld 13:12; 2. JerSir 3:29; 3. Rm 5:5; 4. Rm 8:24; 5. 1Kor 9:10; 6. Ef 4:4; 7. 1Pt 1:21; 8. 1Jn 3:3.

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzsébet (Toronto), Jenei Miklós (Toronto), Hufnágel Zsolt (Soltvadkert).

Vissza a honlaphoz

HÁLA - (2000. november)

Ezúttal arra kérem a bibliát lapozgatni szerető testvéreimet, hogy gyüjtsenek össze olyan igéket, helymegjelöléssel együtt, amelyek a háláról, hálaadó lelkületről szólnak, vagy hálára szólítanak fel bennünket. Ilyenekre gondolok:

Hálákat adok néked Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől és a kisdedeknek megjelentetted. (Máté 11:25, Lk 10:21)

Az Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért. (2Kor 9:15)

Aki tíznél több ilyen igét talál, küldje el ezeket az igéket megfejtésként a szerkesztőnek, január végéig.

Megfejtések - augusztus - Találkozások

1. 1Sm 10:5; 2. 1Kir 11:29; 3. Neh 6:2; 4. Mt 18:28; 5. Mt 27:32; 6. Jn 1:42; 7. Jn 5:14; 8. És 34:14; 9. Zsolt 85:11; 10. Péld 22:2.

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Banas Péter Tamás (CA), Podobni Erzsike (Toronto), Jenei Miklós (Toronto), Dr. Varga Lászlóné (Pécel), Hufnágel Zsolt (Vadkert), Masrton Sándor (Tahi).

Egy az Úr  -  (2000. október)

A megfejtéseket december végéig várja a szerkesztő.

Megfejtések: június: Betelve Szentlélekkel

Luk 1:15 / 1:41 / 1:67 / 4:1 / ApCsel 4:8 / 4:31 / 6:3 / 7:55 / 9:17 / 11:24 / 13:52.

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Banas tvnő (CA), Jenei Miklós (Toronto), Gerstner Károly (NY), Szász Ibolya (IL), Podobni Erzsike (Torontó), Holman Mátyás (Budapest) Hufnágel Zsolt (Soltvadkert)

A reménység  (2000. szeptember)

  1. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája.

  2. Porba teszi száját, mondván: Talán van még reménység?

  3. A reménység pedig nem szégyenít meg...

  4. Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert a mit lát valaki, miért reményli is azt?

  5. ... aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel, az ô reménységében részesnek lennie reménység alatt.

  6. ... Egy reménységre kaptatok elhívást...

  7. ... hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.

  8. És a kiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind megtisztítja ômagát, a miképen Ő is tiszta.

A megfejtéseket november végéig várja a szerkesztő.

Megfejtések: Május  -- Szívvel, lélekkel

1. 2Kron 15:12; 2. Jer 32:41; 3. Csel 1:14; 4. Csel 4:24; 5. Csel 8:6; 6.Jób 21:25; 7. Péld 16:19; 8. Ézs 65:14; 9. 1Kor 12:13; 10. Fil 1:16.

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzsike és Jenei Miklós (Torontó), Hufnágel Zsolt (Soltvadkert), Dr. Varga Lászlóné (Pécel)

Vissza a honlaphoz

TALÁLKOZÁSOK (2000. augusztus)

A megfejtéseket október végéig várja a szerkesztő.

Megfejtések: Március - Évszakok a Bibliában

1. 1Móz 8:22; 2. Jer 36:22; 3. Jn 10:22; 4. Mt 24:20; 5. Ám 3:15; 6. ÉnÉn 2:11; 7. Jób 29:23; 8. Péld 16:15; 9. Mt 24:32; 10. Péld 30:25; 11. Jer 8:20; 12. Zak 14:8; 13. 2Tim 4:21.

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzsébet (Toronto), Tamas B. Banas (CA), Jenei Miklós (Toronto), Pass Mária és Imer (Quebec), Hufnágel Zsolt (Soltvadkert), Dr. Varga Lászlóné (Pécel)

(65. rejtvény, 2000. június) Betelve Szentlélekkel
Kire vonatkozik az ige?

A megfejtéseket augusztus végéig várja a szerkesztő.

Megfejtések:
Február - Kevés is elég

1. 1Móz 44:25; 2. 1Sm 14:6; 3. 1Kir 17:10,14; 4. Zsolt 37:16; 5. Péld 15:16; 6. Péld 16:8; 7. Mk 8:7; 8. 1Tim 5:23; 9. Jel 3:8.

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Helen Banas (CA), Podobni Erzsébet (Toronto), Jenei Miklós (Toronto), Pass Mária és Imre (Quebec), Hufnágel Zsolt (Soltvadkert), Mikes József (Vác)

Vissza a honlaphoz

Szívvel, lélekkel (2000. május)

A megfejtéseket július végéig várja a szerkesztő.

Megfejtések:
Január - Könyvek II.

1. 1Kron 29:29; 2. 2Krón 9:29; 3. 2Krón 12:15; 4. 2Krón 20:34; 5. Jer 36:32; 6. Jer 51:60,63; 7. Ez 2:9-10; 8. Zak 5:1-2; 9. Mal 3:16; 10. Mt 1:1; 11. Fil 4:3; 12. Jel 20:12; 13. Jel 5:1; 14. Jel 10:10; 15. Jel 21:27.

Jó megfejtést küldtek: Jenei Miklós (Toronto), Mezei Ilona (LA), Podobni Erzsébet (Toronto), Pass Mária és Imre (Quebec), Kissné Domokos Anna (VA)

Megfejtések:
December - Könyvek a Bibliában

1. Józs 1:8; 2. 2Krón 25:4; 3. 2Móz 24:7; 4. 4Móz 21:14; 5. Józs 10:13; 6. 1Kir 14:19; 7. 1Kir 14:29; 8. 2Kir 22:8; 9. 2Kron 24:27; 10. Ez 13:9; 11. Neh 12:23; 12. Lk 20:42

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Pass Mária és Imre (Quebec), Jenei Miklós (Ontario), Dr. Varga Lászlóné (Pécel)

Helyszűke miatt most új rejtvényt nem közölhetünk.

2000. márciusi rejtvény - Évszakok a Bibliában

A megfejtéseket május végéig várja a szerkesztő.

MEGFEJTÉSEK
November - Áldozat

1. 3Móz 17:11; 2. Zsid 9:22; 3. Jn 1:29; 4. 1Jn 2:2; 5. Róma 8:32; 6. Zsolt 50:14; 7. Mal 3:10; 8. Róma 12:13; 9. Zsid 13:16; 10. 2Kor 9:7; 11. Mk 12:41; 12. Péld 11:24

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Helen Banas (CA), Szász Géza (IL), Pass Imre és Mária, Podobni Erzsébet, Jenei Miklós (Canada), Mikes József (Vác)

Vissza a honlaphoz

2000. februári rejtvény - Kevés is elég!

A megfejtéseket április végéig várja a szerkesztő

MEGFEJTÉSEK

Az októberi számban keresztrejtvényt közöltünk, melynek a megoldása: Új parancsolatot adok néktek; egymást szeressétek.

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA) és Hufnágel Zsolt (Soltvadkert).

2000. januári feladvány: Könyvek a Bibliában (2)

Dávid királynak pedig úgy elsô, mint utolsó dolgai, ímé megirattak a Sámuel próféta könyvében és a Nátán próféta könyvében és a Gád próféta könyvében;

Salamonnak egyéb dolgai, úgy az elsôk, mint az utolsók, avagy nem írattak-é meg a Nátán próféta könyvében, és a Silóbeli Ahija prófécziájában, és Jehdó prófétának Jeroboám ellen, a Nébát fia ellen írt látásaiban?

Roboámnak pedig elsô és utolsó dolgai avagy nincsenek-é megírva a Semája próféta könyvében, és Iddónak, a látnoknak könyvében, a nemzetségi lajstromban? És hadakozás volt Roboám és Jeroboám között egész éltökben.

Jósafátnak pedig elsô és utolsó dolgai ímé meg vannak írva Jéhunak, a Hanáni fiának könyvében, a ki azokat beírta az Izráel királyainak könyvébe.

Azért más könyvet vôn Jeremiás, és adá azt Báruknak, az írástudó Néria fiának, és beírá abba a Jeremiásnak szájából minden szavát annak a könyvnek, a melyet Jojákim, a Júda királya megégetett vala a tűzben. És több dolgot is írának bele, hasonlókat az elébbiekhez.

És megírá Jeremiás egy könyvben mindazt a veszedelmet, a mely Babilont fogja érni, mindezeket a beszédeket, a melyek megirattak Babilon felôl. ... 63. És mikor e könyv olvasását elvégzed, köss reá követ, és hajítsd be az Eufrátes közepébe.

És látám, és ímé egy kéz nyúlt felém, és ímé benne egy könyv türete vala. 10. És kiterjeszté azt elôttem, és ímé be vala írva elôl és hátul, és írva valának reá gyászénekek és nyögések és jajszók.

Azután ismét felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé, egy könyv repül vala. 2. És monda nékem: Mit látsz te? És én mondám: Látok egy repülô könyvet, húsz sing a hossza és tíz sing a széle.

Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelôi, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ô elôtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az ô nevét.

Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ĺbrahám fiának nemzetségérôl való könyv.

Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik fölírvák az életnek könyvében.

És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten elôtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ô cselekedeteik szerint.

És láték annak jobbkezében, a ki a királyiszékben üle, egy könyvet, a mely be volt írva belôl és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel.

Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezébôl, és megevém azt; és az én számban olyan édes vala mint a méz; és mikor megettem azt, megkeseredék az én gyomrom.

És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe a mely a Bárányé.

A megfejtéseket március végéig várja a szerkesztő.

MEGFEJTÉSEK - Szeptember - Tanulunk

1. Zsolt 119:71; 2. 5Móz 4:10; 3. 5Móz 17:19; 4. És 1:17; 5. És 32:4; 6. Jer 10:2; 7. Mt 11:29; 8. Fil 4:9; 9. Fil 4: 11; 10. 2Tim 3:7; 11. 2Tim 3:14.

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzsébet (Toronto), Jenei Nick (Toronto), Pass Mária és Imre (Quebec), Hufnágel Zsolt (Soltvadkert)


1998 1999  / 2000 /  2001 2002 / legújabb