Baptist TOP1000

küldje el a megfejtést elektronikus postával:

e-mail a szerkesztőnek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapozgassuk a Bibliát !

A boldog ember (2) - 2003. januári lapozgató

Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak.

Az ő útai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei: békesség. 18. Életnek fája ez azoknak, a kik megragadják, és a kik megtartják boldogok!

S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, a kik Őt szolgálják.

Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.

Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.

Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál nékik.

Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.

Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít.

Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.

De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek;

Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.

Boldogok a halottak, a kik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket.

És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.

A megfejtéseket március végéig várja a szerkesztő.

Megfejtések - október - HARAG

1. Péld 15:1; 2. Préd 7:9; 3. Mt 5:22; 4. Rm 5:9; 5. Gal 5:19; 6. Ef 4:26; 7. Ef 4:31; 8. 1Tim 2:8; 9. Jn 3:36; 10. Ef 5:6.

Megtalálták:  Mezei Ilona (AL), dr. Haraszti Sándorné (GA), Csompó András (OH), Márta V. Hunter (CA), Szász Géza (IL), Mikló János (OH), Podobni Erzsike, Kuti Józsefék és Jenei Miklós (Torontó), Nagy Zoltánné, Martonné Szlepák Margit, Mikes József és Hufnágel Zsolt (Magyarország), Tóth Rozália és Mekeres Zoltán (Nagyvárad)