Baptist TOP1000

k�ldje el a megfejt�st elektronikus post�val:

e-mail a szerkeszt�nek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapozgassuk a Bibli�t !

A boldog ember (2) - 2003. janu�ri lapozgat�

Boldogok, a kiknek �tjok feddhetetlen, a kik az �r t�rv�ny�ben j�rnak.

Az � �tai gy�ny�r�s�ges utak, �s minden �sv�nyei: b�kess�g. 18. �letnek f�ja ez azoknak, a kik megragadj�k, �s a kik megtartj�k boldogok!

S az�rt v�r az �r, hogy k�ny�r�lj�n rajtatok, �s az�rt fels�ges �, hogy megkegyelmezzen n�ktek, mert az �t�let Istene az �r; boldogok mindazok, a kik �t szolg�lj�k.

Boldogok a b�kess�gre igyekez�k: mert �k az Isten fiainak mondatnak.

Boldogok, akik h�bor�s�got szenvednek az igazs�g�rt: mert �v�k a mennyeknek orsz�ga.

Boldogok azok a szolg�k, kiket az �r, mikor haza megy, vigy�zva tal�l: bizony mondom n�ktek, hogy fel�vezv�n mag�t, le�lteti azokat, �s el�j�v�n, szolg�l n�kik.

Ha tudj�tok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.

Boldog ember az, a kinek az �r b�nt nem tulajdon�t.

Boldog ember az, a ki a k�s�rt�sben kitart; mert minekut�na megpr�b�ltatott, elveszi az �letnek koron�j�t, a mit az �r �g�rt az �t szeret�knek.

De ha szenvedtek is az igazs�g�rt, boldogok vagytok, azokt�l val� f�lelemb�l pedig ne f�ljetek, se zavarba ne essetek;

Boldogok vagytok, ha Krisztus nev��rt gyal�znak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dics�s�gnek �s az Istennek Lelke, amit amazok k�romolnak ugyan, de ti dics��titek azt.

Boldogok a halottak, a kik az �rban halnak meg mostant�l fogva. Bizony, azt mondja a L�lek, mert megnyugosznak az � f�rads�gukt�l, �s az � cselekedeteik k�vetik �ket.

�s monda n�kem: �rd meg: Boldogok azok, a kik a B�r�ny menyegz�j�nek vacsor�j�ra hivatalosak.

A megfejt�seket m�rcius v�g�ig v�rja a szerkeszt�.

Megfejt�sek - okt�ber - HARAG

1. P�ld 15:1; 2. Pr�d 7:9; 3. Mt 5:22; 4. Rm 5:9; 5. Gal 5:19; 6. Ef 4:26; 7. Ef 4:31; 8. 1Tim 2:8; 9. Jn 3:36; 10. Ef 5:6.

Megtal�lt�k:  Mezei Ilona (AL), dr. Haraszti S�ndorn� (GA), Csomp� Andr�s (OH), M�rta V. Hunter (CA), Sz�sz G�za (IL), Mikl� J�nos (OH), Podobni Erzsike, Kuti J�zsef�k �s Jenei Mikl�s (Toront�), Nagy Zolt�nn�, Martonn� Szlep�k Margit, Mikes J�zsef �s Hufn�gel Zsolt (Magyarorsz�g), T�th Roz�lia �s Mekeres Zolt�n (Nagyv�rad)