Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A Lapozgassuk a Bibli�t! 1999-es sz�mai
decembert�l janu�rig

1999. december (60.)K�nyvek a Bibli�ban

Ez�ttal nem a Szent�r�s 39 �sz�vets�gi �s 27 �jsz�vets�gi k�nyv�re gondolok. Nem is a deuterokanonikus, vagy apokrif k�nyvekre, iratokra, melyek egy r�sz�t a katolikus kiad�s� bibli�kban meg is tal�lhatjuk. Hanem arra a mintegy 30 k�nyvre, amelyet a kanonikus sz�veg megeml�t.

Ezek egy r�sze az �ltalunk ismert, bibli�nkban olvashat� k�nyvek, mint pl. az �zsai�s k�nyve (A�s ad�k n�ki az �sai�s pr�f�ta k�nyv�t@ Lk 4:17), vagy azokra vonatkoz� utal�sok, mint p�ld�ul: Aamint meg van �rva a pr�f�t�k k�nyv�ben@ (Csel 7:42).

M�sik r�sze olyan k�nyvek, vagy iratok, melyeket nem ismer�nk. Ezek k�z�l n�h�ny k�nyv csak a pr�f�t�k l�tom�saiban fordul el�. Van kedve ut�na n�zni, milyen k�nyvekr�l tesz eml�t�st a Bibli�nk? A k�vetkez� k�t Lapozgassuk a Bibli�t ezzel a t�m�val foglalkozik.

A megfejt�seket febru�r v�g�ig v�rja a szerkeszt�.

MEGFEJT�SEK - Augusztus - Im�dkozzatok egym�s�rt!

1. Lk 22:32; 2. Jn 17:9,20; 3. Zsid 7:25; 4. Lk 6:28; 5. Jak 5:16; 6. 5M�z 9:20; 7. 1Thess 5:25.

J� megfejt�st k�ldtek: Mikes J�zsef (V�c), Pass M�ria �s Imre (Quebec), Horv�th M�ria (NY), De�k Katalin (IL), Waltz M�ria (CA), Jenei Mikl�s (Canada)


1999. november (59) - �ldozat - az �v� �s a mi�nk

MEGFEJT�SEK - J�lius (56) - Megismerni �t

1. Jn 4:42; 2. Jn 6:68-69; 3. Jn 10:14; 4. Jn 14:9; 5. Jn 17:3; 6. Ef 4:13; 7. Fil 3:8; 8. Fil 3:10; 9. 1Jn 2:3; 10. 2Pt 3:18.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (AL), Podobni Erzs�bet (Toront�), Jenei Mikl�s (Toront�), Pass M�ria �s Imre (Quebec), Horv�th M�ria (NY), De�k Katalin (IL), Sz�sz G�za (IL), Fodor M�ria (MI), Mikes J�zsef (V�c)

Eddig tal�n erre kaptam a legt�bb j� megfejt�st. �r�l�k, hogy sokan szeretik lapozgatni a Bibli�jukat! V�rom tov�bbra is a lapozgat�k leveleit - post�n, vagy E-mailen.

Vissza a honlaphoz


Az okt�beri sz�mban keresztrejtv�nyt k�z�lt�nk.

1999. szeptember (58) - TANULUNK

MEGFEJT�SEK - M�JUS - AKARAT

1. Rm 9:16; 2. Mk 8:35; 3. Rm 12:2; 4. Jak 4:15; 5. 1Pt 4:2; 6. 1Jn 5:14; 7. Mt 26:42; 8. Ef 5:17; 9. 1Thess 4:3; 10. 1Tim 2:4.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Fodor M�ria (MI), Helen Banas (CA), Podobni Erzsike (Toronto), Horv�th M�ria (NY), Mikes J�zsef (V�c)

5M�z 31:12-13 Gy�jtsd egybe a n�pet, a f�rfiakat, az asszonyokat, a kicsinyeket �s a te j�vev�nyedet, a ki a te kapuidon bel�l van, hogy hallj�k �s tanuljanak, �s f�lj�k az Urat, a ti Isteneteket, �s tarts�k meg �s teljes�ts�k e t�rv�nynek minden �g�j�t. �s az � fiaik is, a kik nem tudj�k m�g, hallj�k �s tanulj�k meg, hogy az Urat, a ti Isteneteket kell f�lni mind addig, a m�g �ltek azon a f�ld�n, a melyre �ltalkeltek a Jord�non, hogy b�rj�tok azt.


Augusztus - Im�dkozzatok egym�s�rt!

A megfejt�seket szeptember v�g�ig v�rja a szerkeszt�.

Megfejt�sek: �prilis - Jeremi�s legszebb versei
1. Jeremi�s 1:5; 2. 7:3-5; 3. 15:16; 4. 17:9-10; 5. 20:9; 6. 23:28-29; 7. 29:11-13; 8. 31:31-34; 9. 32:27; 10. 33:3; 11. 45:5; 12. 46:28; 13. 48:10.
J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Horv�th M�ria (NY), Podobni Erzsike (Toront�), Lakatos Erika (OH), Waltz M�ria (CA).

1999. j�liusi lapozgat�: Megismerni �t

MEGFEJT�SEK
M�rcius - Szabads�g

1. 2Kor 3:17; 2. Gal 5:13; 3. Jak 1:25; 4. Jak 2:12; 5. Rm 8:2; 6. Rm 8:21; 7. 1Kor 7:23; 8. 1Kor 8:9; 9. Gal 5:1; 10. Jn 8:31-32,36

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzs�bet (Toronto), Pass Imre �s M�ria (Quebec), Horv�th M�ria (NY), Miker J�zsef (V�c), Holman M�ty�s (Budapest)

Vissza a honlaphoz


 
1999. m�jus, 55. lapozgat�
Akarat

A megfejt�seket j�nius v�g�ig v�rja a szerkeszt�.

MEGFEJT�SEK -- Febru�r - Sz�l az �r

1. J�b 33.14; 2. 1M�z 3:9; 3. 1M�z 22:11; 4. 1M�z 46:2; 5. 2M�z 33:17; 6. 1Kir 19:13; 7. 1Sm 3:10; 8. �s 43:1; 9. Jn 10:3; 10. Zsolt 62:12.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzsike (Toronto), Pass M�ria �s Imre (Quebec), Mikes J�zsef (V�c)


1999. �prilis - Jeremi�s legszebb versei

A megfejt�seket m�jus v�g�ig v�rja a szerkeszt�.

MEGFEJT�SEK
Janu�r - Tegnap, ma �s �r�kk�

1. Zsid 13:8; 2. 2M�z 4:10; 3. Zsid 3:13; 4. Zsid 3:7; 5. Lk 19:9; 6. J�b 7:16; 7. Mik 7:18; 8. Jn 8:51; 9. Jn 10:28; 10. Rm 13:11

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Kulcs�r L�dia �s J�zsef (NY), Pododni Erzsike (Toront�), Pass Imre �s M�ria (Quebec), Mikes J�zsef (V�c), K�d�r Zolt�nn� (Kiskunhalas)


 
SZABADS�G

(1999. m�rcius)

A megfejt�seket �prilis v�g�ig v�rja a szerkeszt�.

MEGFEJT�SEK
December - M�rt�kletess�g

1. Tit 2,11-12; 2. 1Tim 3:2; 3. Tit 2:2; 4. 1Tim 2:9; 5. Tit 2:6; 6. Jer 10:24; 7. 2P�t 1:6; 8. 2Tim 3:3; 9. 1P�t 4:7

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzs�bet (Toronto), Horv�th M�ria (NY), Pass Imre �s M�ria (Quebec), Kui Hajnal �s Barnab�s (NY), Kulcs�r L�dia �s J�zsef (NY), Mikes J�zsef (V�c).


99 febru�r     Sz�l az �r

MEGFEJT�SEK -- November — K�szen v�rjuk �t!

1. Mt 24:30,36; 2. Mt 25:31,34; 3. Mk 13:33,37; 4. Lk 12:40; 5. Lk 21:25,27; 6. Dn 7:13-14; 7. Fil 3:20-21; 8. 1Thess 1:10.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Renner Jol�n (MI), Kui Hajnalka (NY), Pass Imr�n� (Quebec), Podobni Erzs�bet (Toronto), Lakatos Erika (OH), Horv�th M�ria (NY), Mikes J�zsef (V�c), Makrai S�ndorn� (Szokolya), K�d�r Zolt�nn� (Kiskunhalas), Guti Mikl�s (Budapest)


1999. janu�r - Tegnap, ma �s �r�kk�

A megfejt�seket febru�r v�g�ig v�rja a szerkeszt�. evhirnok7@msn.com

MEGFEJT�SEK

Okt�ber -- Szel�ds�g

1. Mt 11:29; 2. Zsolt 37:11; 3. P�ld 14:30; 4. P�ld 15:4; 5. Pr�d 10:1; 6. Mt 10:16; 7. Gal 6:1; 8. Fil 4:5; 9. Jak 1:21; 10. 1Pt 3:15.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzs�bet (Toront�), Mikes J�zsef (V�c), Lakatos Erika (OH), Gyurik L�via (Szokolya), Guti Mikl�s (Budapest), Holman M�ty�s (Budapest), Horv�th M�ria (NY)

�r�l�k, hogy sokan r�tal�ltak a szel�ds�ggel kapcsolatos igeversekre. Lehet, hogy a "m�rt�kletess�g" nehezebb, vagy ritk�bb, esetleg nem is olyan k�v�natos gy�m�lcs? December v�gefel� m�g alig �rkezett r� megfejt�s. Deh�t van m�g r� egy h�nap lapozgat�si id�.

1998  / 1999 / 2000 2001 2002 / leg�jabb