Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A Lapozgassuk a Bibliát! 1999-es számai
decembertől januárig

1999. december (60.)Könyvek a Bibliában

Ezúttal nem a Szentírás 39 ószövetségi és 27 újszövetségi könyvére gondolok. Nem is a deuterokanonikus, vagy apokrif könyvekre, iratokra, melyek egy részét a katolikus kiadású bibliákban meg is találhatjuk. Hanem arra a mintegy 30 könyvre, amelyet a kanonikus szöveg megemlít.

Ezek egy része az általunk ismert, bibliánkban olvasható könyvek, mint pl. az Ézsaiás könyve (AÉs adák néki az Ésaiás próféta könyvét@ Lk 4:17), vagy azokra vonatkozó utalások, mint például: Aamint meg van írva a próféták könyvében@ (Csel 7:42).

Másik része olyan könyvek, vagy iratok, melyeket nem ismerünk. Ezek közül néhány könyv csak a próféták látomásaiban fordul elő. Van kedve utána nézni, milyen könyvekről tesz említést a Bibliánk? A következő két Lapozgassuk a Bibliát ezzel a témával foglalkozik.

A megfejtéseket február végéig várja a szerkesztő.

MEGFEJTÉSEK - Augusztus - Imádkozzatok egymásért!

1. Lk 22:32; 2. Jn 17:9,20; 3. Zsid 7:25; 4. Lk 6:28; 5. Jak 5:16; 6. 5Móz 9:20; 7. 1Thess 5:25.

Jó megfejtést küldtek: Mikes József (Vác), Pass Mária és Imre (Quebec), Horváth Mária (NY), Deák Katalin (IL), Waltz Mária (CA), Jenei Miklós (Canada)


1999. november (59) - Áldozat - az Övé és a miénk

MEGFEJTÉSEK - Július (56) - Megismerni Őt

1. Jn 4:42; 2. Jn 6:68-69; 3. Jn 10:14; 4. Jn 14:9; 5. Jn 17:3; 6. Ef 4:13; 7. Fil 3:8; 8. Fil 3:10; 9. 1Jn 2:3; 10. 2Pt 3:18.

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (AL), Podobni Erzsébet (Torontó), Jenei Miklós (Torontó), Pass Mária és Imre (Quebec), Horváth Mária (NY), Deák Katalin (IL), Szász Géza (IL), Fodor Mária (MI), Mikes József (Vác)

Eddig talán erre kaptam a legtöbb jó megfejtést. Örülök, hogy sokan szeretik lapozgatni a Bibliájukat! Várom továbbra is a lapozgatók leveleit - postán, vagy E-mailen.

Vissza a honlaphoz


Az októberi számban keresztrejtvényt közöltünk.

1999. szeptember (58) - TANULUNK

MEGFEJTÉSEK - MÁJUS - AKARAT

1. Rm 9:16; 2. Mk 8:35; 3. Rm 12:2; 4. Jak 4:15; 5. 1Pt 4:2; 6. 1Jn 5:14; 7. Mt 26:42; 8. Ef 5:17; 9. 1Thess 4:3; 10. 1Tim 2:4.

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Fodor Mária (MI), Helen Banas (CA), Podobni Erzsike (Toronto), Horváth Mária (NY), Mikes József (Vác)

5Móz 31:12-13 Gyűjtsd egybe a népet, a férfiakat, az asszonyokat, a kicsinyeket és a te jövevényedet, a ki a te kapuidon belôl van, hogy hallják és tanuljanak, és féljék az Urat, a ti Isteneteket, és tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden ígéjét. És az ô fiaik is, a kik nem tudják még, hallják és tanulják meg, hogy az Urat, a ti Isteneteket kell félni mind addig, a míg éltek azon a földön, a melyre általkeltek a Jordánon, hogy bírjátok azt.


Augusztus - Imádkozzatok egymásért!

A megfejtéseket szeptember végéig várja a szerkesztő.

Megfejtések: Április - Jeremiás legszebb versei
1. Jeremiás 1:5; 2. 7:3-5; 3. 15:16; 4. 17:9-10; 5. 20:9; 6. 23:28-29; 7. 29:11-13; 8. 31:31-34; 9. 32:27; 10. 33:3; 11. 45:5; 12. 46:28; 13. 48:10.
Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Horváth Mária (NY), Podobni Erzsike (Torontó), Lakatos Erika (OH), Waltz Mária (CA).

1999. júliusi lapozgató: Megismerni Őt

MEGFEJTÉSEK
Március - Szabadság

1. 2Kor 3:17; 2. Gal 5:13; 3. Jak 1:25; 4. Jak 2:12; 5. Rm 8:2; 6. Rm 8:21; 7. 1Kor 7:23; 8. 1Kor 8:9; 9. Gal 5:1; 10. Jn 8:31-32,36

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzsébet (Toronto), Pass Imre és Mária (Quebec), Horváth Mária (NY), Miker József (Vác), Holman Mátyás (Budapest)

Vissza a honlaphoz


 
1999. május, 55. lapozgató
Akarat

A megfejtéseket június végéig várja a szerkesztő.

MEGFEJTÉSEK -- Február - Szól az Úr

1. Jób 33.14; 2. 1Móz 3:9; 3. 1Móz 22:11; 4. 1Móz 46:2; 5. 2Móz 33:17; 6. 1Kir 19:13; 7. 1Sm 3:10; 8. És 43:1; 9. Jn 10:3; 10. Zsolt 62:12.

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzsike (Toronto), Pass Mária és Imre (Quebec), Mikes József (Vác)


1999. április - Jeremiás legszebb versei

A megfejtéseket május végéig várja a szerkesztő.

MEGFEJTÉSEK
Január - Tegnap, ma és örökké

1. Zsid 13:8; 2. 2Móz 4:10; 3. Zsid 3:13; 4. Zsid 3:7; 5. Lk 19:9; 6. Jób 7:16; 7. Mik 7:18; 8. Jn 8:51; 9. Jn 10:28; 10. Rm 13:11

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Kulcsár Lídia és József (NY), Pododni Erzsike (Torontó), Pass Imre és Mária (Quebec), Mikes József (Vác), Kádár Zoltánné (Kiskunhalas)


 
SZABADSÁG

(1999. március)

A megfejtéseket április végéig várja a szerkesztő.

MEGFEJTÉSEK
December - Mértékletesség

1. Tit 2,11-12; 2. 1Tim 3:2; 3. Tit 2:2; 4. 1Tim 2:9; 5. Tit 2:6; 6. Jer 10:24; 7. 2Pét 1:6; 8. 2Tim 3:3; 9. 1Pét 4:7

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzsébet (Toronto), Horváth Mária (NY), Pass Imre és Mária (Quebec), Kui Hajnal és Barnabás (NY), Kulcsár Lídia és József (NY), Mikes József (Vác).


99 február     Szól az Úr

MEGFEJTÉSEK -- November — Készen várjuk Őt!

1. Mt 24:30,36; 2. Mt 25:31,34; 3. Mk 13:33,37; 4. Lk 12:40; 5. Lk 21:25,27; 6. Dn 7:13-14; 7. Fil 3:20-21; 8. 1Thess 1:10.

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Renner Jolán (MI), Kui Hajnalka (NY), Pass Imréné (Quebec), Podobni Erzsébet (Toronto), Lakatos Erika (OH), Horváth Mária (NY), Mikes József (Vác), Makrai Sándorné (Szokolya), Kádár Zoltánné (Kiskunhalas), Guti Miklós (Budapest)


1999. január - Tegnap, ma és örökké

A megfejtéseket február végéig várja a szerkesztő. evhirnok7@msn.com

MEGFEJTÉSEK

Október -- Szelídség

1. Mt 11:29; 2. Zsolt 37:11; 3. Péld 14:30; 4. Péld 15:4; 5. Préd 10:1; 6. Mt 10:16; 7. Gal 6:1; 8. Fil 4:5; 9. Jak 1:21; 10. 1Pt 3:15.

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzsébet (Torontó), Mikes József (Vác), Lakatos Erika (OH), Gyurik Lívia (Szokolya), Guti Miklós (Budapest), Holman Mátyás (Budapest), Horváth Mária (NY)

Örülök, hogy sokan rátaláltak a szelídséggel kapcsolatos igeversekre. Lehet, hogy a "mértékletesség" nehezebb, vagy ritkább, esetleg nem is olyan kívánatos gyümölcs? December végefelé még alig érkezett rá megfejtés. Dehát van még rá egy hónap lapozgatási idő.

1998  / 1999 / 2000 2001 2002 / legújabb