Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapozgassuk a Bibli�t !

(Az Evang�liumi H�rn�k Lapozgassuk rovat�nak egyik oldala.)

2001. december - OLY SZ�P AZ � NEVE... (80.)

A megfejt�seket janu�r v�g�ig v�rja a szerkeszt�.

K�ldje el megfejt�s�t e-mailen: Lev�l a szerkeszt�nek

A szeptemberi megfejt�sek - Keressetek �s tal�ltok (2) 1. 1Sm 9:20; 2. 2Kir 22:8; 3. J�b 3:22; 4. Mt 7:14; 5. Mt 13:44; 6. Mt 16:25 �s Lk 9:24; 7. Mk 11:4; 8. Lk 15:6; 9. Rm 7:21.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzs�bet , Jenei Mikl�s, Kuti J�zsef �s Anica (Toront�), Csomp� Andr�s (OH), Sz�sz Ibolya (IL), Hufn�gel Zsolt (Soltvadkert), Nagy Zolt�nn� �s J�mbor Ferencn� (Debrecen)

(79) November - SEG�TS MOST!

J�liusi megfejt�sek - �r�m

1. Zsolt 16:11; 2. Zsolt 30:6; 3. Zsolt 97:11; 4. P�ld 10:28; 5. P�ld 14:13; 6. �zs 35:10; 7. Jer 25:10; 8. J�el 1:12; 9. Luk 15:7; 10. Csel 8:8; 11. Rm 14:17.

J� megold�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Csomp� Andr�s (OH), Podobni Erzs�bet, Jenei Mikl�s (Toronto), Nagy Zolt�nn�, Martonn� Szlep�k Margit, J�mbor Ferencn� �s Hufn�gel Zsolt (Magyarorsz�g)

(78) - okt�ber: Al�zat �s kev�lys�g

J�nius - Keressetek �s tal�ltok!

1. 5M�z 4:29; 2. 2Kr�n 15:2; 3. J�b 23:3; 4. �zs 55:6; 5. Jer 29:13; 6. Rm 10:20; 7. Mt 2:8; 8. Lk 2:46; 9. Mk 1:37; 10. Jn 1:46.

J� megold�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzsike, Kuti J�zsef �s Anica, Jenei Mikl�s (Toront�), Hufn�gel Zsolt (Soltvadkert), Nagy Zolt�nn� (Debrecen), Dr. Varga L�szl�n� (P�cel)

(77) - szeptember: Keressetek �s tal�ltok! (2)

(76) - j�lius - augusztus: �r�m

Megfejt�sek - m�rcius - Boldog ember

1. J�b 5:17; 2. Zsolt 1:1; 3. Zsolt 32:2; 4. Zsolt 40:5; 5. Zsolt 84:5; 6. Zsolt 84:13; 7. Zsolt 94:12; 8. Zsolt 128:1; 9. P�ld 3:13; 10. Zsolt 119:2; 11. �zs 30:18.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Helen (LA), Csomp� Andr�s (OH), Gerstner K�roly (NY), Podobni Erzs�bet, Kuti J�zsef �s Anica, Jenei Mikl�s (Toront�iak), J�mbor Ferencn� �s Nagy Zolt�nn� (Debreceniek), V�radin� Gr�sz Emma (Kiskunhalas), Martonn� Szlep�k Magit (Tahi)

Keressetek �s tal�ltok - j�niusi lapozgattat� (75)

Many people qoute things as being from the Bible that are not there. Can you identify which of these quotations are from the Bible? If you get all the Bible qoutes correct, you are a good Bible student. If you can identify the sources of all twenty quotes, you are a walking encyclopedia.
Answers in the next issue.

 

1. The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool.
2. Open rebuke is better than secret love.
3. A fool and his money are soon parted.
4. Every day is a message of God.
5. No man can serve two masters.
6. A merry heart doeth good like a medicine.
7. Cast thy bread upon the waters for thou shall find it after many days.
8. It is a wise father that knows his own child.
9. The way to a mans heart is through his stomach.
10. Fair weather cometh out of the north.
11. The good deed drives away the evil deeds.
12. Can two walk together, except they be agreed?
13. Not life, but a good life, is to be chiefly valued.
14. There's a divinity that shapes our ends, rough-hew them how we will.
15. I am escaped with the skin of my teeth.
16. Let us eat and drink, for tomorrow we die.
17. A continual dropping in a very rainy day and a contentious woman are alike.
18. Make haste slowly.
19. We have left undone those things which we ought to have done, and we have done those things which we ought not to have done.
20. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning.
 
A megfejt�seket (a t�nyleges igehelyeket)  j�nius v�g�ig v�rja a szerkeszt�.
 
E-mail a szerkeszt�nek.
Megfejt�sek - Janu�r - T�rjetek meg!
1. 2Kir 17:13; 2. Jer 25:5; 3. Ez 18:30; 4. Ez 33:11; 5. Joel 2:12; 6. Zak 1:4; 7. Mt 3:2; 8. Mk 1:15; 9. Csel 2:38; 10. Csel 3:19.
J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Helen (LA), Podobni Erzsike, Kuti Anica, Jenei Mikl� (Toront�iak), Gerstner K�roly (NY), J�mbor Ferencn� (Debrecen), Hufn�gel Zsolt (Soltvadkert), Martonn� Szlep�k Margit (Tahi), Hegyes Lajosn� (Kunfeh�rt�)

Boldog ember  (73) (2001. m�rcius)

 • �m�, boldog ember az, a kit Isten megdorg�l; az�rt a Mindenhat�nak b�ntet�s�t meg ne ut�ljad!

 • Boldog ember az, a ki nem j�r gonoszok tan�cs�n...

 • Boldog ember az, a kinek az �r b�nt nem tulajdon�t, �s lelk�ben csal�rds�g nincsen.

 • Boldog ember az, a ki az �rba vetette bizodalm�t, �s nem fordul a kev�lyekhez

 • Boldogok, a kik lakoznak a te h�zadban, dics�rhetnek t�ged sz�ntelen!

 • Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki b�zik benned.

 • Boldog ember az, akit te megfeddesz Uram, �s a kit megtan�tasz a te t�rv�nyedre;

 • Mind boldog az, a ki f�li az Urat; a ki az � �taiban j�r!

 • Boldog ember, a ki megnyerte a b�lcses�get, �s az ember, aki �rtelmet szerez.

 • Boldogok, a kik meg�rzik az � bizonys�gait, �s teljes sz�vb�l keresik �t.

 • S az�rt v�r az �r, hogy k�ny�r�lj�n rajtatok, �s az�rt fels�ges �, hogy megkegyelmezzen n�ktek, mert az �t�let Istene az �r; boldogok mindazok, a kik �t szolg�lj�k.

Megfejt�sek - December - A meg�g�rt Messi�s

1. �zs 9:2; 2. �zs 11:1; 3. �zs 40:3; Mik 5:2; 4. Zak 9:9; 5. �zs 9:6; �zs 42:1; 6. �zs 49:6; 7. �zs 52:13.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzs�bet (Toront�), Banas Helen (CA), Kuti Anica (Toront�), Gerstner K�roly (NY), Hufn�gel Zsolt (Soltvadkert), Jenei Mikl�s (Toront�)

R�gi �s �j sz�v (2001. febru�r)

Megfejt�sek - November - H�la

Novemberi lapozgat� feladv�nyunkra a megszokottn�l nagyobb �rdekl�d�s mutatkozott. T�bben nagyon sok id�t ford�tottak arra, hogy megkeress�k �s ki�rj�k azokat az ig�ket, melyekben h�laad�sr�l van sz�, vagy amelyek �ppen a h�laad�sra sz�l�tanak f�l. A megfejt�k nev�t a megtal�lt igehelyek mennyis�ge szerinti sorrendben k�z�lj�k. Az els� 3 neve ut�n a megtal�lt ig�k sz�m�t is felt�ntetj�k.

Kuti J�zsef (204) �s Podobni Erzsike (180) (Toront�), Hufn�gel Zsolt (62) (Soltvadkert), Jenei Mikl�s (Toront�), Gyurik Livia (Szokolya), Gerstner K�roly (NY), Dan J�nos (B�k�s), Mezei Ilona (LA), Martonn� Szlep�k Margit (Tahi), Csomp� Andr�s (OH)

�n is h�l�s vagyok az �rnak a sok h�s�ges lapozgat� testv�r�rt. (Szerk) 

Vissza a honlaphoz

T�RJETEK MEG! (2001. janu�r)

Megfejt�sek - okt�ber - Egy az �r

1. Mk 12:29; 2. D�n 3:29; 3. Hos 13:4; 4. Zak 14:9; 5. Jn 10:30; 6. Jn 17:22; 7. Ef 4:6; 8. 1Kor 12:5; 9. 1Kor 15:28.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzs�bet �s Jenei Mikl� (Toront�), Martonn� Szlep�k Margit (Tahi), Hufn�gel Zsolt (Vadkert), Dr. Varga L�szl�n� (P�cel), J�mbor Ferencn� (Debrecen).


1998  /  1999  / 2000 /  2001 / 2002 leg�jabb