Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapozgassuk a Bibliát !

(Az Evangéliumi Hírnök Lapozgassuk rovatának egyik oldala.)

2001. december - OLY SZÉP AZ Ő NEVE... (80.)

A megfejtéseket január végéig várja a szerkesztő.

Küldje el megfejtését e-mailen: Levél a szerkesztőnek

A szeptemberi megfejtések - Keressetek és találtok (2) 1. 1Sm 9:20; 2. 2Kir 22:8; 3. Jób 3:22; 4. Mt 7:14; 5. Mt 13:44; 6. Mt 16:25 és Lk 9:24; 7. Mk 11:4; 8. Lk 15:6; 9. Rm 7:21.

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzsébet , Jenei Miklós, Kuti József és Anica (Torontó), Csompó András (OH), Szász Ibolya (IL), Hufnágel Zsolt (Soltvadkert), Nagy Zoltánné és Jámbor Ferencné (Debrecen)

(79) November - SEGÍTS MOST!

Júliusi megfejtések - Öröm

1. Zsolt 16:11; 2. Zsolt 30:6; 3. Zsolt 97:11; 4. Péld 10:28; 5. Péld 14:13; 6. Ézs 35:10; 7. Jer 25:10; 8. Jóel 1:12; 9. Luk 15:7; 10. Csel 8:8; 11. Rm 14:17.

Jó megoldást küldtek: Mezei Ilona (LA), Csompó András (OH), Podobni Erzsébet, Jenei Miklós (Toronto), Nagy Zoltánné, Martonné Szlepák Margit, Jámbor Ferencné és Hufnágel Zsolt (Magyarország)

(78) - október: Alázat és kevélység

Június - Keressetek és találtok!

1. 5Móz 4:29; 2. 2Krón 15:2; 3. Jób 23:3; 4. Ézs 55:6; 5. Jer 29:13; 6. Rm 10:20; 7. Mt 2:8; 8. Lk 2:46; 9. Mk 1:37; 10. Jn 1:46.

Jó megoldást küldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzsike, Kuti József és Anica, Jenei Miklós (Torontó), Hufnágel Zsolt (Soltvadkert), Nagy Zoltánné (Debrecen), Dr. Varga Lászlóné (Pécel)

(77) - szeptember: Keressetek és találtok! (2)

(76) - július - augusztus: Öröm

Megfejtések - március - Boldog ember

1. Jób 5:17; 2. Zsolt 1:1; 3. Zsolt 32:2; 4. Zsolt 40:5; 5. Zsolt 84:5; 6. Zsolt 84:13; 7. Zsolt 94:12; 8. Zsolt 128:1; 9. Péld 3:13; 10. Zsolt 119:2; 11. Ézs 30:18.

Jó megfejtést küldtek: Mezei Helen (LA), Csompó András (OH), Gerstner Károly (NY), Podobni Erzsébet, Kuti József és Anica, Jenei Miklós (Torontóiak), Jámbor Ferencné és Nagy Zoltánné (Debreceniek), Váradiné Grósz Emma (Kiskunhalas), Martonné Szlepák Magit (Tahi)

Keressetek és találtok - júniusi lapozgattató (75)

Many people qoute things as being from the Bible that are not there. Can you identify which of these quotations are from the Bible? If you get all the Bible qoutes correct, you are a good Bible student. If you can identify the sources of all twenty quotes, you are a walking encyclopedia.
Answers in the next issue.

 

1. The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool.
2. Open rebuke is better than secret love.
3. A fool and his money are soon parted.
4. Every day is a message of God.
5. No man can serve two masters.
6. A merry heart doeth good like a medicine.
7. Cast thy bread upon the waters for thou shall find it after many days.
8. It is a wise father that knows his own child.
9. The way to a mans heart is through his stomach.
10. Fair weather cometh out of the north.
11. The good deed drives away the evil deeds.
12. Can two walk together, except they be agreed?
13. Not life, but a good life, is to be chiefly valued.
14. There's a divinity that shapes our ends, rough-hew them how we will.
15. I am escaped with the skin of my teeth.
16. Let us eat and drink, for tomorrow we die.
17. A continual dropping in a very rainy day and a contentious woman are alike.
18. Make haste slowly.
19. We have left undone those things which we ought to have done, and we have done those things which we ought not to have done.
20. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning.
 
A megfejtéseket (a tényleges igehelyeket)  június végéig várja a szerkesztő.
 
E-mail a szerkesztőnek.
Megfejtések - Január - Térjetek meg!
1. 2Kir 17:13; 2. Jer 25:5; 3. Ez 18:30; 4. Ez 33:11; 5. Joel 2:12; 6. Zak 1:4; 7. Mt 3:2; 8. Mk 1:15; 9. Csel 2:38; 10. Csel 3:19.
Jó megfejtést küldtek: Mezei Helen (LA), Podobni Erzsike, Kuti Anica, Jenei Mikló (Torontóiak), Gerstner Károly (NY), Jámbor Ferencné (Debrecen), Hufnágel Zsolt (Soltvadkert), Martonné Szlepák Margit (Tahi), Hegyes Lajosné (Kunfehértó)

Boldog ember  (73) (2001. március)

 • Ímé, boldog ember az, a kit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!

 • Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán...

 • Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen.

 • Boldog ember az, a ki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez

 • Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen!

 • Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned.

 • Boldog ember az, akit te megfeddesz Uram, és a kit megtanítasz a te törvényedre;

 • Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az ô útaiban jár!

 • Boldog ember, a ki megnyerte a bölcseséget, és az ember, aki értelmet szerez.

 • Boldogok, a kik megôrzik az ô bizonyságait, és teljes szívbôl keresik ôt.

 • S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ô, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, a kik őt szolgálják.

Megfejtések - December - A megígért Messiás

1. Ézs 9:2; 2. Ézs 11:1; 3. Ézs 40:3; Mik 5:2; 4. Zak 9:9; 5. Ézs 9:6; Ézs 42:1; 6. Ézs 49:6; 7. Ézs 52:13.

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzsébet (Torontó), Banas Helen (CA), Kuti Anica (Torontó), Gerstner Károly (NY), Hufnágel Zsolt (Soltvadkert), Jenei Miklós (Torontó)

Régi és új szív (2001. február)

Megfejtések - November - Hála

Novemberi lapozgató feladványunkra a megszokottnál nagyobb érdeklődés mutatkozott. Többen nagyon sok időt fordítottak arra, hogy megkeressék és kiírják azokat az igéket, melyekben hálaadásról van szó, vagy amelyek éppen a hálaadásra szólítanak föl. A megfejtők nevét a megtalált igehelyek mennyisége szerinti sorrendben közöljük. Az első 3 neve után a megtalált igék számát is feltüntetjük.

Kuti József (204) és Podobni Erzsike (180) (Torontó), Hufnágel Zsolt (62) (Soltvadkert), Jenei Miklós (Torontó), Gyurik Livia (Szokolya), Gerstner Károly (NY), Dan János (Békés), Mezei Ilona (LA), Martonné Szlepák Margit (Tahi), Csompó András (OH)

Én is hálás vagyok az Úrnak a sok hűséges lapozgató testvérért. (Szerk) 

Vissza a honlaphoz

TÉRJETEK MEG! (2001. január)

Megfejtések - október - Egy az Úr

1. Mk 12:29; 2. Dán 3:29; 3. Hos 13:4; 4. Zak 14:9; 5. Jn 10:30; 6. Jn 17:22; 7. Ef 4:6; 8. 1Kor 12:5; 9. 1Kor 15:28.

Jó megfejtést küldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzsébet és Jenei Mikló (Torontó), Martonné Szlepák Margit (Tahi), Hufnágel Zsolt (Vadkert), Dr. Varga Lászlóné (Pécel), Jámbor Ferencné (Debrecen).


1998  /  1999  / 2000 /  2001 / 2002 legújabb