Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1998 -as lapozgassuk a Bibli�t sorozat 
 decembert�l janu�rig:
 

A L�lek gy�m�lcse: M�RT�KLETESS�G 

Az elm�lt �v december�ben kezdt�k, most pedig befejezz�k a l�lek kilenc �z� gy�m�lcs�nek keresg�l�s�t. Sokan r�tal�ltak ezekre az ig�kre. Adja az �r, hogy ezek a tulajdons�gok jellemezz�k az �let�nket! Kiindul� ig�nk teh�t ez volt: "De a L�leknek gy�m�lcse: szeretet, �r�m, b�kess�g, b�ket�r�s, sz�vess�g, j�s�g, h�s�g, szel�ds�g, m�rt�kletess�g." (Gal 5:22)

A megfejt�seket janu�r v�g�ig v�rja a szerkeszt�.
A legegyszer�bb, ha a megfejt�st Emailen k�ldi el a szerkeszt�nek:
evhirnok7@msn.com

Megfejt�sek -- Szeptember -- H�s�g

1. JerSir 3:23; 2. Zsolt 36:6; 3. Zsolt 78:37; 4. �s 59:14; 5. Lk 16:10; 6. 1S�m 12:24; 7. Jel 2:10; 8. Zsolt 101:6; 9. Zsolt 145:18; 10. 2Tim 2:13.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzs�bet (Toronto), Mikes J�zsef (V�c)


1998. november - Hogyan v�rjuk �t?

MEGFEJT�SEK -- AUGUSZTUS -- J�S�G

1. �s 39:8; 2. Zsolt 23:6; 3. Zsolt 145:7; 4. Rm 2:4; 5. 1Pt 2:3; 6. Ef 2:10; 7. Ef 4:32; 8. Kol 1:10; 9. Kol 3:12.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Podobni Erzsike (Toront�), Varga L�szl�n� (P�cel), Mikes J�zsef (V�c), Istv�n Ibolya (Budapest)

Vissza a honlaphoz


1998. okt�ber - A L�lek gy�m�lcse ... SZEL�DS�G

MEGFEJT�SEK - J�NIUS/J�LIUS -- SZ�VESS�G

1. Jer 17:24; 2. H�s 11:8; 3. Mal 2:13; 4. 2Kor 6:6; 5. Fil 2:1; 6. Kol 4:10; 7. 1Tim 6:18,

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Jakab B�lintn�, D�zsi Imre �s Imr�n� (MI), Horv�th M�ria (NY), Podobni Erzs�bet (Toronto), Holman M�ty�s (Budapest)


1998. szeptember - H�s�g

MEGFEJT�SEK
M�JUS - VELETEK VAGYOK

1. 1M�z 28:15; 2. �s 41:10; 3. Jer 1:8,19; 4. Agg 2:4; 5. Jn 7:33; 6. Csel 18:10; 7. Kol 2:5.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Jakab B�lintn� (MI), Horv�th M�ria (NY), Varga L�szl�n� (P�cel, Magyarorsz�g)


Augusztusi lapzgat�: J�s�g

MEGFEJT�SEK - �PRILIS - FELT�MAD�S

1. Lk 20:37; 2. Csel 2:31; 3. J�b 14:14; 4. J�b 19:26; 5. Jn 11:25; 6. Mt 28:6; 7. Rm 6:5; 8. 1Kor 15:14,20; 9. Kol 3:1. J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), Jakab B�lintn� (MI), Podobni Erzs�bet (Canada), Horv�th M�ria (NY), Holman M�ty�s (Magyarorsz�g)


J�nius-j�lius - SZ�VESS�G

MEGFEJT�SEK -- M�RCIUS - B�KET�R�S

1. Lk 21:19; 2. Ef 4:1; 3. 2Tim 4:2; 4. Jak 5:7; 5. Jel 3:10; 6. P�ld 15:18; 7. Rm 2:4.

J� megfejt�st k�ldtek: Jakab B�lintn� (MI), Mezei Ilona (LA), P.E. (Toronto), Holman M�ty�s (Budapest), Horv�th M�ria (NY)


1998. m�jus - VELETEK VAGYOK

A M�t� 28:20-at tudjuk k�v�lr�l is. M�g n�h�ny a sok b�tor�t� ige k�z�l:

MEGFEJT�SEK - FEBRU�R - B�KESS�G

1. Lk 21:19; 2. Ef 4:1; 3. 2Tim 4:2; 4. Jak 5:7; 5. Jel 3:10; 6. P�ld 15:18; 7. R�ma 2:4.

J� megfejt�st k�ldtek: Mezei Ilona (LA), P.E. (Toronto), Varga Roz�lia (Zilah - New York), Horv�th M�ria (NY), Holman M�ty�s (Budapest)

Vissza a honlaphoz


�prilis - FELT�MAD�S

Megfejt�sek - janu�r - �r�m

1. Zsolt 118:24; 2. Zsolt 16:11; 3. Lk 15:10; 4. Rm 14:17; 5. 1Thess 5:16-17; 6. Lk 10:20; 7. Zsolt 51:14; 8. Fil 4:4.
J� megfejt�st k�ld�tt: Lakatos Erika (OH), Kui Hajnal �s Barnab�s (NY), Holman M�ty�s (Budapest), E.P. (Toront�)

1998. m�rcius - B�KET�R�S

Megfejt�sek - december: Szeretet

1. 1J�nos 4:16; 2. 2M�z 20:6 �s 5M�z 5:10; 3. �s 43:4; 4. Jn 14:23; 5. Rm 5:8; 6. 1Kor 16:14; 7. Zsolt 145:20; 8. Rm 8:28.

J� megfejt�st k�ld�tt: Mezei Ilona (LA) �s Holman M�ty�s (Budapest)


1998. febru�r - B�KESS�G

Megfejt�sek:
November - T�rjetek meg! (�jsz�vets�gi r�sz)

1. Mt 3:2; 2. Mt 4:17; 3. Csel 2:38; 4. Csel 3:19; 5. Csel 8:22; 6. Jel 2:5; 7. Jel 2:16; 8. Jel 3:19. J� megfejt�st k�ldtek: Tam�s Tibor (Canada), Kui Hajnalka �s Barnab�s (NY), Mezei Ilona (LA).


1998. janu�r - �R�M

Megfejt�sek

Okt�ber: T�rjetek meg! (�sz�vets�g)

1. 5M�z 30:8; 2. 2Kir 17:13b; 3. Jer 18:11b; 4. Jer 25:5; 5. Ez 18:30,32; 6. J�el 2:12-13; 7. Zak 1:4.

J� megfejt�st k�ldtek: Horv�th M�ria (NY), Anna �s Barnab�s Jakab (NJ), Fej�r M�ria (NY), Helen P. Mezei (LA)

1998  /  1999  / 2000 2001 2002 / leg�jabb